Abou Jhajha politiek commissaris bij de VRT

Abou Jhajha politiek commissaris bij de VRT

In de column die Abou Jhajha elke week in De Standaard mag plegen, stond op vrijdag 13 november letterlijk te lezen dat “dankzij Ketnet de zwarte koloniale Zwarte Piet in een jaar tijd van officiële gast tot extremistisch figuur werd gedegradeerd”.

Het is immers de VRT die elk jaar de triomfantelijke aankomst van Sint Niklaas in Antwerpen organiseert en de openbare omroep had merkwaardig genoeg dit jaar hiervoor beroep gedaan op de ‘experts’(sic) die Abou Jahjha ter beschikking had gesteld, dit uiteraard met betrekking tot het ondertussen berucht geworden debat over de kleur van het gezicht van Zwarte Piet. Het feit dat het hulpje er in de traditionele voorstellingen te Afrikaans zou uitzien en bovendien slechts als de helper van de Goede Sint fungeert, zou volgens de prelaten van de linkse Kerk een soort post facto rechtvaardiging van het kolonialisme en zelfs van de slavernij inhouden. Erger: het zou ook bij de kinderen een prille vorm van racisme veroorzaken. Het spreekt vanzelf (wie had iets anders van hem kunnen verwachten) dat Abou Jhajha een van de felste aanhangers van deze stelling is. Hij is trouwens hieromtrent al een paar maal in het nieuws geweest, onder meer door vorig jaar in de Scheldestad een anti-Zwarte Piet-demonstratie op het getouw te zetten. Slechts een bijzonder kleine aantal mensen heeft hier toen aan deelgenomen maar blijkbaar was dit toch voldoende om de VRT ervan te overtuigen op de ‘deskundigen’ van onze nationale Abou beroep te doen om te bepalen hoe Zwarte Piet er dit jaar mocht uitzien. Afgesproken werd dat er slechts zwarte vegen op zijn gelaat zouden te zien zijn, zodat het duidelijk zou worden dat zijn naam niet op zijn huidskleur alludeert maar wel op het roet van de schoorstenen waar hij zijn taak verricht.

Dit zou op zichzelf helemaal niet ergerlijk zijn (het verschil tussen de Piet van dit jaar en die van verleden jaar was amper te merken) ware het niet dat dit eens te meer het gevolg is van een ‘platte’ capitulatie t.o.v. de antiracistische hysterie die onze intello’s en cuturo’s in haar greep heeft en die meer en meer de totalitaire trekken van de Spaanse inquisitie of zo u wilt die van de Chinese culturele revolutie begint te vertonen. Zwarte Piet in een zogenaamde kwaliteitskrant een racistische extremistische figuur noemen, kan het nog idioter? Waarschijnlijk wel want hysterie kent geen grenzen. Binnenkort kunnen we misschien een politiek correcte taalzuivering moeten ondergaan en worden ons woorden en uitdrukkingen verboden, zoals zwartwerk, zwartreizigers, zwarthandel, iemand zwart maken en andere. Mogelijkerwijze komen ook de werkwoorden denigreren en negeren dan in het gedrang. Het eerste omdat het afgeleid is van niger wat in het Latijn zwart betekent en het andere omdat het woord neger er in voor komt.

Alle gekheid op een stokje, maar die antiracistische hysterie heeft ook andere perverse gevolgen. Wie een beetje op de hoogte is van de wijze waarop het totalitarisme in de vroegere Sovjet-Unie functioneerde, zal zich herinneren dat de communistische partij  er in alle geledingen van de maatschappij politieke commissarissen had benoemd. Hun opdracht was er scherp op toe zien dat iedereen zich wel zorgvuldig aan de partijlijn hield en elke afwijking ter zake zo vlug mogelijk te rapporteren zodat onmiddellijk kon worden ingegrepen. Dat is nu precies wat de ‘experts’ van Abou Jahjha bij de VRT moesten doen: waken over de politiek correcte orthodoxie van een televisieproductie. Het merkwaardigste is wel dat de openbare omroep, die steeds huilt en tiert van zodra nog maar de indruk ontstaat dat een verkozen politicus kritiek op een van haar programma’s durft uiten, nu zelf op die politieke commissarissen beroep heeft gedaan en dan nog van dat allooi.

Francis Van den Eynde in Tekos Nieuwsbrief, een publicatie van Deltastichting vzw, p/a Hofstraat 3A, 1982 Elewijt
Http://www.Deltastichting.be

 

9 gedachten over “Abou Jhajha politiek commissaris bij de VRT

 1. Men kan zeker niet ontkennen dat Abou Jhajha een expert is op het gebied van negers, het waren toch zijn arabische voorouders die de zwartjes met miljoenen (tussen de 11 en 32) hebben gevangen genomen en verkocht als slaven. Trouwens met de regelmaat van een klok wordt nog verkondigd door korangeleerden dat wie tegenstander is van de slavernij een slechte moslim is.
  Extraatje: vroeger stond er in het Museum van Koloniën – nu Museum Midden Afrika – een demonteerbaar kanonnetje met de vermelding: “Gebruikt in de strijd tegen de arabische slavenhalers”. Ik weet niet of het kanonnetje er nog staat, maar naar alle waarschijnlijkheid is het bordje verwijderd.

 2. Toch tracht men angstvallig te zwijgen over het historisch feit dat… de mosselslims dé grootleveranciers van slaven waren. (zowel blanke-, als zwarte slaven werden verkocht op de markt van Timboektoe).
  Vandaar komt dan ook één van de 7 “werken van barmhartigheid” : de gevangenen verlossen …

 3. Even in de zijlijn.
  Als ik die moslim heerschappen volg lijkt het mij al langer hoe meer dat wij Vlamingen een minderheid in dit land b zijn.
  De moslimexecutieven vragen, misschien was het eisen, de splitsing van die executieven in een Vlaamse en een Waals/Franstalige afdeling. Ze kregen ze.
  Katholieken vragen al decennia de splitsing van de Pelgische Kerk (sinds Mercier) in een Vlaamse en Waals/Franstalige. Er zijn nog van die zaken waarvoor ze de splitsing vragen en ze kunnen er naar fluiten.
  O lijdzaam volk,
  weet dan dat je door niemand wordt aanhoort,
  zolang je stamelend bidt
  en bedelt bij de poort.

 4. Voor eens en altijd : Zwarte Piet, was NIET etnish zwart !! Maar dit kwam door de ROET uit de schouwen… Want hij kwam via de schouw binnen, om zo het speelgoed te brengen.. “” Ook al ben zwart zals ( van de ) ROET , je meent het toch goed …””” Een regel die wij leerden in de kleuterschool, als wij zongen voor Sinterklaas.. Mo ja, via de schouwen kan Zwarte Piet nie komen : Der zijn haast geen KOLENSTOVEN of OPEN HAARDEN meer, maar chauffages !!!!

 5. Dank zij Gezelle kreeg ik een andere invalshoek over die Zwarte Piet die er keurig uitgedost bijloopt en naast Sinterklaas nog wat te zeggen heeft ook. Hij moet in gezelschap zijn mond niet houden, Sinterklaas vraagt hem zelf zijn mening.
  Voor die oosterse geesten moet dit meer dan duidelijk zijn: dit is geen slaaf, noch ondergeschikte aan zijn meester want hij heeft niet hun eeuwenoude kenmerk: hij loopt er niet verplicht barrevoets bij. Ze moeten zeer goed weten dat het zwart zijn van Piet er met de haren is bij gesleurd om hun troef uit te spelen: het racistisch en discriminerend Westen waar ze terecht zijn gekomen en als Piet kan helpen om nog meer gepamperd te worden en de overheid een schuldcomplex aan te praten dan is dat welgekomen.

 6. De “zwarte piet” is maar een voorwendsel in deze psychologische oorlogsvoering tegen de westerse beschaving, die moet vernietigd worden. Het gaat hier in se om een zeer perverse strategie want via het viseren van de “zwarte piet” wordt uiteindelijk de jeugd geviseerd.. die dan van op zeer jonge leeftijd wordt opgezadeld met schuld- en minderwaardigheidscomplexen.
  Abu Jhajha is hier dan ook een instrument in handen van de “samenzweerders”. Als men weet wie bij De Standaard de macht in handen heeft, dan wordt het ook duidelijk.(=rode en loge mafia’s!!). Dit geldt ook voor de VRT.
  Het zijn deze “samenzweerders” die moeten ontmaskerd worden, zij rollen immers de “rode loper” uit voor Abu Jhajha. Zonder deze “samenzweerders” heeft Abu geen stem in de media.
  Het gaat niet alleen om “zwarte piet”, maar ook om tal van andere symbolen zoals het hoofddoek, de boerka, halal… symbolen die gebruikt worden om duidelijk te maken : “Wij zijn baas…en stellen hier de wetten.”, weliswaar in opdracht van de “samenzweerders”.
  Francis geeft wel een goede aanzet.. maar als het er op aan aan komt door te dringen tot de kern van het probleem waarbij dan de verborgen agenda’s op tafel worden gegooid.. haakt hij af.
  Wat de slavenhandel betreft was er, naast de “arabieren”, nog een ander soort bij betrokken!!!
  Anna,
  Wat de splitsing betreft van de belgische kerk, werd er tijdens het pontificaat van J.P. II, in Rome door Vlaamsgezinde geestelijken gewerkt om dit te verwezenlijken.
  De Vlamingen beschikte toen tot een rechtstreekse toegang tot de paus, via een inmiddels overleden West Vlaming.(die achter de schermen enorm veel invloed had en geen “vriend”(sic) was van de toenmalige bisschop Van Gheluwe).
  Zelfs de paus was dit voorstel niet ongenegen.. maar “duistere krachten” hebben er voor gezorgd dat dit niet doorging. Intussen schiet er van de Vlaamsgezinde geestelijken niet veel meer over.(ofwel overleden ofwel teruggeroepen uit Rome).
  De weinig overblijvenden zitten zoals men in het frans zegt in de “collimateur”.!!!
  Als Bonny binnenkort naar Rome gaat, kunnen we het helemaal vergeten.

  • @ Lovenaar,

   ..wat de slavenhandel betreft…
   een aanrader: Seymour B Liebman: ‘New World Jewry 1493-1825 Requiem for the Forgotten.

 7. Een steengoed artikel verscheen vandaag in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/leven/-zwarte-piet-is-nooit-een-slaaf-geweest~a3527041/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=02f1bcb1ccc53e6591897590e4705e14ada2421f

  en hier: http://denachtwakers.nl/2015/12/01/de-waarheid-over-zwarte-piet/

  Dat de Amerikanen nu al zover zijn doorgedraaid dat ze ONS komen vertellen waar HUN afgeleide feesten vandaan komen? djeezes.

Reacties zijn gesloten.