Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer gaat er nu eindelijk iets veranderen in Vlaanderen?

Gedurende de voorbije dertig jaar hebben een stel laffe, kortzichtige, poenpakkende en totaal nutteloze beroepspolitiekers België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder zeer zwaar beschadigd.

Kijk vandaag maar eens naar ons landschap. Het zijn voornamelijk de groenen en de socialisten die miljarden hebben helpen verbrassen voor het subsidiëren van grotendeels nutteloze windmolens en zonnepanelen. We hebben reeds talloze malen geschreven dat we een groot voorstander zijn van groene energie maar… dan moet de productie van die groene energie een PERMANENT karakter hebben. Elektriciteit kan men , tenminste nu nog niet, stockeren in warenhuizen zoals andere goederen. Daarom moet de productie van welke groene energie ook een permanent karakter hebben om nuttig te kunnen zijn.

Het probleem van het smeltwater uit de bergen dat slechts in de lente beschikbaar was hebben we een permanent karakter kunnen geven door de uitvinding van stuwdammen. Daarom zijn de hydro-elektrische centrales de beste vorm van groene energie. Ook wind en zonnenenergie hebben een grote toekomst maar daarvoor is nog veel studiewerk nodig om deze energievormen een permanent karakter te kunnen geven.

Misschien kan men in de toekomst windmolens gaan bouwen die een gedeelte van de opgewekte energie gebruiken om enorme tegengewichten op te trekken waarvan men de kinetische energie in tijden van windstilte zou kunnen gebruiken door die gewichten terug te laten zakken. Zoiets als bij grote hangklokken het geval is.

Geef steun aan universiteiten om oplossingen te vinden maar verbras geen belastinggeld voor zinloze subsidies. De gedurende de voorbije jaren verbraste subsidies en de voor niet minder dan 20 jaar beloofde uitkeringen zijn nu reeds nefast gebleken. Om dergelijke idiote beslissingen te nemen hoeven we geen politiekers te hebben en ze dan zeker niet nog ruim te betalen ook.

Maar niet alleen op gebied van energie werden vreselijk verkeerde beslissingen genomen. Ook wat onze samenleving betreft werden gigantische blunders gemaakt.

De voorbije weken draaide alles rond de islam. Eerst waren er de vreselijke aanslagen in Parijs  Dan bleek dat de voornaamste daders uit Molenbeek kwamen.  Toen stelde men vast dat een imam uit Antwerpen in plaats van met zijn gelovigen te gaan bidden hoogst waarschijnlijk is gaan schieten in Syrië. Deze laatste feiten speelden zich allemaal af in ons Vlaanderen waar gedurende dagen een reeks scholen werden gesloten, waar voetbalwedstrijden nu zonder toeschouwers werden afgewerkt, waar het openbaar vervoer gedeeltelijk stil lag en waarbij  men van een normaal leven niet meer kon spreken. Arm Vlaanderen!

Al onze miserie is een rechtstreeks gevolg van de zogenaamde “snel-Belgwetten”.***

Maar men kan niet ontkennen dat een man zoals Filip Dewinter ons reeds  jaren geleden heeft verwittigd van het gevaar waarvan we nu het slachtoffer zijn. Persoonlijk heb ik Filip nooit horen verklaren dat hij tegen vreemdelingen of buitenlanders zou zijn. Wel heb ik hem meermaals horen zeggen dat buitenlanders of vreemdelingen die zich niet willen aanpassen aan onze levensgewoonten, die onze taal niet wensen te leren en die niets bijdragen aan onze samenleving maar alleen van onze sociale voorzieningen komen profiteren moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Jaren geleden, en bij herhaling, citeerde Filip de Algerijnse President Boumedienne, die verklaarde dat de islam Europa zou overmeesteren via de “buik van onze vrouwen”. Filip Dewinter had steeds gelijk maar werd jaar na jaar bewust verkeerd geciteerd door jaloerse politiekers die hem zijn succes niet wilden gunnen.

immigratieMaar vandaag blijkt dat die “buik” reeds goed werk heeft afgeleverd. In gemeenten zoals Molenbeek of Borgerhout en zovele anderen geraken we stilaan in de minderheid.
Veel dankbaarheid hoeven we voor onze gulheid niet te verwachten. Integendeel zullen onze kinderen en kleinkinderen in een groeiende vijandige omgeving moeten leren leven en zullen de door onze ouders en grootouders opgebouwde reserves bij OCMW’s en andere organisaties steeds sneller gaan smelten als sneeuw voor de zon. Uiteindelijk zullen ze moeten kiezen om volgens de sharia te gaan leven of om hun eigen grondgebied te verlaten. Wie wenst hen zoiets toe?

Dat een talentvol man als Bart De Wever het maar niet kan nalaten om bij herhaling te schimpen op FDW is voor Vlaanderen een ramp. Bart krijgt meer en meer de trekjes van toenmalige Romeinse keizers maar zou moeten beseffen dat meer en meer van zijn kiezers die van het Vlaams Belang naar zijn N-VA overliepen ontgoocheld zijn.

Zijn N-VA wordt meer en meer een N-BA en de mogelijk toekomstige Vlaamse Onafhankelijkheid blijkt geen prioriteit meer te zijn. En wat FDW allemaal uitkraamt is voor Bart lulkoek. Maar wat ik wel weet is dat de meeste kiezers én van NVA én van VB feitelijk wensen de handen in elkaar te slaan om Vlaanderen nog die allerlaatste kans op onafhankelijkheid te bieden bij de eerstvolgende verkiezingen. Deze kans komt NOOIT meer terug. Het nataliteitscijfer van de nieuwe Belgen zal ons in de volgende jaren van het kastje naar de muur slaan. Indien Bart de uitgestoken hand van Filip blijft weigeren zal hij de geschiedenis ingaan als de man die de mogelijke kans voor Vlaamse Onafhankelijkheid definitief in de grond heeft geboord.

Laat ons gedurende de volgende maanden allemaal ons best doen om te trachten deze twee talentvolle Vlamingen in elkaars armen te duwen. Het is onze allerlaatste kans
om een toekomstige vreselijke ramp te vermijden.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

*** Nvdr: Volledigheidshalve geeft onze redactie nog wat cijfermateriaal.

 • Stand van zaken februari 2015: Tussen 2000 en 2011 werden zowat 568.574 mensen Belg en eind 2014 lagen er nog 40.000 dossiers op de plank. Ondertussen zijn van de 42.323 achterstallige dossiers 2.151 aanvragen goedgekeurd, 1.204 verworpen en in een meerderheid van 8.037 dossiers werd uitstel en/of bijkomend onderzoek gevraagd. De achterstand bedraagt dus nog altijd 30.931 dossiers.
 • De Kamercommissie onderzocht ‘een aantal gevallen’ en bracht op 4 maart 2015 gunstig advies uit voor 715 nieuwe Belgen.
 • 19.11.2015:  Stemming naturalisaties in de Kamer.  Barbara Pas is de énige tegenstem.  (De andere VB-parlementsleden bevonden zich op werkbezoek in het buitenland,  ze volgden nl. de vluchtelingencarrousel via de Balkanroute.)

Permalink voor ingesloten afbeelding

5 gedachten over “Men zegge het voort

 1. ik ben niet de enige die Bart De Wever niet lust en niet alleen een opgeblazen kikker vind maar ook een hatelijk persoon ten aanzien van andere terechte meningen. Ik vergeet nooit de uitdrukking dat hij het Vlaams Belang gin g kelen en indertijd Marie Rose Morel uitscheldde dat zij het oudste beroep ter wereld uitoefende.

  • @ Maurice,

   hoewel die belediging aan het adres van Morel niet van de minste was, drong ze niet door in de hersenpan van ene Frank Van Hecke. Normaal had hij die man de kerk moeten uitbonjouren. Maar als je je waardigheid verliest behoorde zijn houding tot het normale.

   • Ter herinnering uit het Angeltjesarchief, de rake pen van Ray:
    24-11-2011 Laat u niet nekken door Frank Vanhecke

    Vanmorgen liet Frank Vanhecke zich horen op Radio 1. Waarom zou men Vanhecke bij de 0000-Radio uitnodigen, ware er niet zijn collaboratie-opvattingen, dat de Vlaams-nationalisten vandaag beter voor de N-VA kiezen dan voor Vlaams Belang. Alleen daarom mag Vanhecke zijn liedje komen kwelen en uiteraard zal de geschreven pers deze zoveelste kaakslag met genoegen overnemen.

    Vandaag is niet gisteren, want toen was Wonderboy zelf nog verantwoordelijk voor de boodschap van het separatisme, de aanklachten tegen de islamisering en nog enkele leuke zaken die vandaag ongezegd moeten blijven. Of waarover ronduit gelogen moet worden door Wonderboy. Bijvoorbeeld de kwakkel dat VB enkel over de vreemdelingen een standpunt zou innemen. Het hoofdthema is en blijft de Vlaams Onafhankelijkheid. Zonder omwegen, zonder flauwe onderhandelingen, recht op het doel af ,want alle andere pogingen leiden tot toestanden zoals we die nu meemaken. Vanhecke gelooft in zijn eigen leugens en het wordt tijd dat er gereageerd wordt op de fantast uit Brugge, die vanuit de rijkelijk betaalde Euro-praatbarak onschendbaar denkt te zijn in het systematisch bezwadderen en neersabelen van zijn vroegere partij.

    Wij gaan dieper in op de esbattementen van de eens gewaardeerde Frank Vanhecke, die zich ontpopt heeft tot een emo-janker en een rancuneuze betweter zonder scrupules.
    Ziezo, de toon is gezet, we hebben de strijdbijl opgegraven en we gaan wat wieden en hakken, want niemand anders schijnt dat te doen, alhoewel velen binnenskamers hun kritiek en onvrede niet sparen. Wij willen geen polemiek uitlokken, maar wensen wel duidelijk het ongenoegen, dat bij velen leeft over de beschadigingsoperaties door Frank Vanhecke, ondubbelzinnig te verwoorden.
    .. .
    In 1996 is de gekrulde Adonis voorzitter geworden van Vlaams Blok en op de Vlaams-nationale feestdag 2011 is hij opgestapt bij Vlaams Belang, nadat hij een aantal jaren de steenezel heeft uitgehangen door zijn partij onderuit te halen. Hij was enkele jaren gestopt als voorzitter en van dan af hield hij zich vooral bezig met wringen, beschadigen en schofferen. Terwij hij wel lekker op zijn zeteltje in de Euro-praatbarak bleef zitten, met alle fijne financiële voordelen vandien.
    .
    Er zijn nog mandatarissen die hun partij in de steek laten en allen lijden zij aan het complex van de stiefmoeder van Sneeuwwitje : “Ik ben de tofste en de zetel van mijn partij is mijn zetel.” We gaan hier niet uitgebreid over discussiëren maar Angeltjes heeft een visie waar wij niet van af te brengen zijn : verkozenen op een lijst, die in de loop van de legislatuur, hun partij verlaten, laten hun mandaat over aan een opvolger van dezelfde lijst. Zo handelen eervolle lieden en wie het anders uitlegt, is een ontrouwe egoïst en een geldzak, of beide.
    .
    Toen de dee-jay van Wilrijk, het onbenul Verstrepen, Vlaams Belang verliet, kreeg hij bij Angeltjes direct de duidelijke bijnaam Zeteldief. In het geval van Vanhecke, die hoger in de hiërarchie van zijn partij stond, moeten we wat verder grijpen naar een geschikte titel : Ere-Zeteldief of Kampioen-Zeteldief. U mag ook kiezen voor het minder elegante Professionele Politieke Profiteur : PPP.
    .
    Deze vastklamphouding zegt veel over een mens. Jarenlang met een zetel rondzeulen die niet van jou is, je moet jezelf ontzettend graag zien en weinig last hebben van je geweten, om dat vol te houden. Wij zijn zelf niet onkreukbaar, maar wij hebben geen enkel publiek mandaat en zeker geen enkele functie in een politieke partij. Godzijgedankt, als we ook even schijnheilig mogen doen. Na de avonturen van de Volksunie hebben wij onze buik vol van partijen. Maar we waren en blijven gecharmeerd door de rechtlijnigheid van vele Vlaams Belangers. Vanhecke behoorde tot onze Top Drie aan wie, telkens het mogelijk was, we onze stem hebben gegeven.
    .
    Mensen blijken echter te veranderen, is het niet door de menopauze dan is het een midlife-crisis en dan staan we plots voor nukkige, onverstandige, geslepen, valse, nijdige, vernielzuchtige smeerlapjes. Deze adjectieven zijn stuk per stuk toepasbaar op Vanhecke, de Ere-Zeteldief. Ook nog eens obsessief vastgepind op het Eigen Grote Gelijk en ontdaan van elke zin voor nuance of redelijkheid.
    U leest dit niet graag ? Denk dan even hierover na : wij hebben elk vernietigend en beschadigend artikel van Vanhecke evenmin graag gelezen en hij schaamde zich niet die media op te zoeken die hem gedurende jaren genegeerd en bespot hadden maar die thans genoten van de afbraakoperatie. Laat dit stukje dan voor een keer een antwoord zijn van een ongebonden Vlaams-nationalist die spreekt uit eigen naam. En die trouw is aan de enige partij die consequent ijvert voor de zelfstandigheid van Vlaanderen.
    .
    Sinds hij van mening is dat zijn eigen partij niet op het juiste spoor zit, heeft Vanheck zich gespecialiseerd in emo-mededelingen. De laatste luidde om niet voor het VB te stemmen, maar wel voor de rechtstreekse concurrent, de N-VA. Ik zeg nadrukkelijk “zijn eigen partij” want de man werd verkozen dankzij Vlaams Belangkiezers. Je moet een perverte geest bezitten, om in dergelijke dubbelzinnigheid te leven. Laat dat geen bezwaar zijn. Vanhecke is niet aan zijn proefstuk.

    Hij had voordien aangekondigd, dat hij terug naar de burgermaatschappij wil als zijn mandaat in de Euro-praatbarak afgelopen is, en hij zou huizen willen verkopen. Een eerbaar vak absoluut, niet direct intellectueel, maar dat is Vanhecke evenmin ; je moet wat bijstuderen en hops, voor je het weet, kom je misschien op VT4 met “Huizenjacht”. Tenzij je natuurlijk in stilte bezig bent aan een politieke come-back. Uiteraard moeten we niet rekenen op een eerlijke uitleg, want dàt ligt niet in de aard van Vanhecke. Trouwens wie gelooft deze man nog ?
    .
    Hoeveel leugens heeft hij tot hiertoe uitgekraamd, hoe heeft hij zich omhuld met de mantel der dubbelzinnigheid ? Hoeveel mensen uit zijn partij, kiezers, militanten, collega’s, sympathisanten heeft hij gekwetst, verloochend, alleen maar omwille van zijn gebrek aan moed ? Terwijl hij rondploeterde in een zelfgeschapen wereld van oneerlijkheid, blafte en dreigde hij velen af die op de hoogte waren van het dubbele leven van Romeo en Julia. Wie gedurende jaren achterbaks tewerk gaat, moet niet proberen om zich het imago aan te meten van eerlijke volksjongen. Laat staan van Het Geweten van Vlaanderen.
    .
    Vorige week lazen wij in Gazet van Antwerpen volgende uitspraak van Vanhecke : “Hoewel ik redelijk zeker mag zijn dat ik in m’n eentje een zetel kan veroveren, wil ik geen stoorzender worden voor de bestaande partijen. Ik ga dus niet in mijn eentje naar de kiezer. Een hergroepering van de Vlaams-nationalisten zou een veel betere optie zijn.”
    .
    Hij laat doorschemeren dat die hergroepering een zaak is van N-VA en VB, zo komt het bij velen van ons over. Langs de andere kant heeft hij herhaaldelijk verklaard, dat zijn situatie als gewezen VB-voorzitter een overstap naar N-VA bemoeilijkt. Wat houdt dan die hergroepering in ? Zoveel mogelijk weifelende VB-ers rond zich verzamelen : een stelletje ontevredenen, die plots na jaren ontdekken dat er een vreemdelingenprobleem bestaat in dit land en dat hun partij daar duidelijke stellingen over inneemt. Steevast voelen die lieden zich gedomineerd (naar hun voorgekauwde flutargument) door de Antwerpse gemeenteraadsfractie, een begrip dat Vanhecke kwaadaadig gelanceerd heeft. Alsof Dewinter, Valkeniers en Annemans ooit een fractie uit om het even welke Vlaamse gemeente, zouden verhinderen zijn lokale politiek te voeren.
    .
    Als jezelf echter het boegbeeld bent van verdeeldheid en obsessieve vijandschap, verkeer je niet in een uitgelezen positie om de rol van de zuivere Vlaams-nationalist te vertolken.
    .
    Men moet over een flinke dosis naïviteit beschikken om in deze dubbelzinnige man, die passé is, een nieuwe leider te zien. Zijn enige bedoeling is platte broodjes blijven bakken met Bart de Wever om met de N-VA in zee te gaan en zo veel mogelijk Vlaams Belangers op sleeptouw te krijgen. En de Vlaamse Huizenjacht kan best even wachten.
    .
    Frank Vanhecke was eens een gerespecteerd en bewonderd voorzitter. Hij is veranderd in een chagrijnig figuur, dat alle middelen aanwendt om zijn vroegere partij de grond in te boren. En de aanhangers die hij bezat mee te lokken. Een valse profeet, een politicus die enkel aandacht krijgt omdat hij een perfecte Judas is.
    .
    Laat u niet nekken door Frank Vanhecke.
    .
    Ray

    http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1033316

    • @ redactie,
     heb van het artikel genoten. Het heeft me mijn vergissing doen inzien. Ik schreef Van Hecke. De naam van die tjeef die qua rechtlijnigheid niet voor Vanhecke moet onderdoen.
     Ik herinner mij dat in een tv programma eens over beide heerschappen werd gesproken in verband met hun naam. Om het grote verschil tussen beiden aan te tonen werd gezegd: onze Vanhecke is ZOALS ZIJN NAAM UIT EEN STUK.

     Voor het overige blijf ik van mening dat het land b samen met zijn kruiperige politici moet verdwijnen.

 2. Marie Rose werd “salonfähig” gemaakt via de N-VA met als “protector” Bartje De Wever. Vervolgens werd ze “versast” naar het Vlaams Belang. Zij was de “mol” van de loge binnen het VB. (in dezelfde rol als Megret bij het FN).
  Dit wil echter niet zeggen dat ze lid was van de loge.
  Jaren aan een stuk kreeg ze een toegang tot de media zonder dat haar een strobreed werd in de weg gelegd, en dit in tegenstelling tot al de rest van het Vlaams Belang.
  Ze kreeg dezelfde voorkeursbehandeling als Bartje die kreeg toen hij door de VRT werd gelanceerd. Men mag zich niet laten misleiden door de “belediging” aan haar adres vanwege Bartje!!! Deze “belediging ” diende enkel om de schijn op te houden.
  Zie bruggetjes :
  http://www.hln.be/hln/nl/7976/foto/photoalbum/detail/1221661/932398/0/Bart-De-Wever-in-tranen-bij-afscheid-Marie-Rose-Morel.dhtml
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.922264
  met een citaat :
  “Marie-Rose Morel studeert geschiedenis aan de Antwerpse universiteit en leert daar medestudent Bart De Wever kennen.”
  Bij het Vlaams Belang ontpopte Marie Rose zich dan tot de “Mata Hari” , die de Frank niet alleen “letterlijk bij de kl… had” maar ook figuurlijk… Op het oorkussen worden er immers gemakkelijk confidenties gedaan, die nadien gebruikt worden als chantage middel, om het “vernietigingswerk” verder te zetten.
  Voor de rest is Vanhecke, zoals Bartje e.a., de gevangene, van de “zetbazen” die de touwtjes in handen hebben in dit land. Het is een “hallucinatie” te denken dat de Flup en Bartje tot elkaar zouden kunnen komen. Bij de minste poging daartoe rolt de kop van Bartje(en dit wil zeggen=letterlijk). Bartje is dan ook één van de zovele “verraders”!! Bij zijn bezoeken aan Cameron in Londen zal Bartje ook wel duidelijke instructies gekregen hebben. (want wat anders is hij daar gaan doen!!).
  Het zijn dan ook de voormelde samenzweringen, die moeten op tafel gegooid worden,en waarbij de maskers afgerukt moeten worden.
  In Vlaamse middens onderschat men echter nog altijd “de vijand”. Een “vijand” die letterlijk over lijken gaat, en die alles uit de kast zal halen om de Vlaamse onafhankelijk onmogelijk te maken.(met daarbij dan vooral het wapen van de infiltratie van mollen=dodelijk efficiënt!!).
  Hier is een citaat van belang :
  “The best way to control the opposition is to lead it ourselves.” – Vladimir Ilyich Lenin”
  Bron : – See more at: http://henrymakow.com confessions_of_a_dupe_me.html#sthash.TUVt7DMO.dpuf

Reacties zijn gesloten.