In de brievenbus

THEORETISCHE HAATBOODSCHAP MET PASEN

Op Paaszaterdag 20 april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid”” te toetsen.  Verleden jaar hebben ze dit in een bepaalde vorm, met Pasen, ook gedaan.

Als aanleiding bespreken zij een boek van een zogenaamde professor Willie Van Peer, uit München.  Hij wordt als professor voorgesteld, alhoewel hij al 72 jaren is.  Het artikel is een afgeleide uit het boek van de professor :Niet te geloven”, nota bene uitgegeven bij het Davidsfonds.*

De professor verklaart dat hij niet gelovig is, maar ”ook niets tegen het geloof heeft”.  Een aantal stellingen worden afgevinkt, praktisch alles als onwaar.  In dit artikel beperk ik mij met zijn stelling dat “Jezus niet kan verrezen zijn uit het graf”.  De professor loochent dus, op Paasdag, het meest essentiële van het christelijk geloof.

Voor mij is het duidelijk dat alle meningen moeten toegestaan zijn.  Iedereen kan trachten andermans mening te weerleggen.  Waar het hier echter om gaat, is dat de eertijds katholieke GvA voor het tweede jaar op rij, gelovige christenen, speciaal op Pasen, blameert.  Men kan het hele jaar deze problematiek aanhalen, er zelfs een academische zitting aan wijden, maar nee….. uitgerekend op Pasen verschijnt het artikel.  Voor mij, als zeer gelovig iemand, wekt dit geen twijfel op aan de verrijzenis; wel lijkt het me een geestelijke, symbolische brand van een Notre Dame, of een symbolische aanslag op christenen vergaderd in kerken.

Zoals ik reeds lang voor ogen houd, vervalt heel de constructie van het geloof in de Heer, als men overtuigt is dat de verrijzenis nooit plaatsvond.  Als dit niets betekent en onwaar is, dan kunnen de gelovigen voortaan ook beter zondags naar de Ikea of de Ten Miles gaan.  De vreugde en het paaslicht van het verrijzenis-gebeuren duiden erop dat wij, gelovigen, bestemd zijn om eeuwig te leven met de Heer.

Waarom ik dit artikel schrijf is echter, om aan te tonen, hoe diep de haat tegen het bovennatuurlijke van Jezus Christus wel doorgevoerd wordt.  Niet enkel radicale moslims voeren hun woedende afkeer uit door aanslagen; ook de occulte leer achter de schermen doet dit.  Alle kranten in dit land zijn in handen van machten, die de christelijke geloofsleer vijandig gezind zijn.  Stel dat die kranten op een belangrijk islamitisch feest een artikel zouden schrijven waarin de Koran en zijn inhoud zwaar aangevallen wordt.  Dit is gewoonweg ondenkbaar!!

De maçonnieke krachten achter de schermen, wanen zich in een roes van de eindzege.  Niet enkel worden christenen zowel lijfelijk als symbolisch aangevallen; ze worden ook nog hard bespot omdat ze geen weerwerk bieden.  De Franse president Macron had een glimlach op het gezicht, toen hij de brandende Notre Dame bezocht; dit ging via de alternatieve media Frankrijk rond.

Elke dag worden er tientallen christenen/katholieken vermoord.  Dit wordt volledig doodgezwegen, ook in de Kerken .  De paus bezoekt zijn vriend Rothschild, de absolute top van de NWO.  Hij pleit voor meer integratie en meer begrip voor de islam.  Zoals men op de website van “Open Doors” kan zien, zijn we in verdrukking, zowel door onze vijanden, als de top van de Kerk.

Dit artikel laat zien hoe brutaal de vijanden van onze transcendente geloof, hun haat tot uitdrukking brengen. 

  • Het artikel blz. 16-17, GvA van 20 april 2019
  • Jos Wouters, Boom;   Tel. 03.334.63.55. E-mail : focus@herenigingnl-vl.net

*Nvdr: Met goedkeurend woordje op de achterflap van Etienne Vermeersch

2 gedachten over “In de brievenbus

  1. Stond ook in de Gentenaar.

    Op Paaszaterdag aub.

    Waardigheid, neutraliteit en kwaliteit van onze kranten is ergerlijk.

Reacties zijn gesloten.