Ook in Merkelland wordt men wakker

Afbeeldingsresultaat voor alarm clock animated gifZou AfD-volksvertegenwoordiger, Markus Frohnmaier, Golfbrekers lezen?  Hij vroeg zich in de Bundestag af of men in Merkelland absoluut alle Syrische ‘vluchtelingen’ wou behouden en er zelfs nog meer importeren.  Hij refereert naar het “fake news” in de kwaliteitskrant Zeit, die zich zoals alle poco media beroept op het éénmansobservatorium in Londen en de filmcrew van de Witte Helmen, beide opgericht en gefinancierd door westerse tegenstanders van Assad.

Prelude van een Amerikaanse militaire aanval in Syrië?

Wie krijgt de zilverlingen?

Afbeeldingsresultaat voor judas zilverlingen“Dat Frauke Petry vandaag met een zekere koppige theatraliteit uit de conferentie deserteerde is niet verrassend voor iemand die het omstreden genoegen had voor haar te werken. Haar houding is die van een kind dat het speelgoed naar het hoofd van de andere kindjes gooit omdat die niet naar haar pijpen willen dansen. Frauke Petry is echter niet alleen een koppige maar ook een intelligente vrouw; daarom gaf ze eerbiedwaardige redenen op voor haar houding, die inderdaad, ik zweer het op de koran, buiten ambitie en egoïsme geen andere criteria kent.
Tijdens de tijd dat ik als haar raadgever werkte, stootte elk van mijn voorstellen om conflicten met andere bestuursleden der partij liever te bespreken dan op de spits te drijven, bij haar op dovemansoren. En verschillende partijvrienden, die haar niet onvoorwaardelijk volgden, belandden in de categorie “onbetrouwbaar”, “dom”, of “vijand” – het partijbestuur viel quasi helemaal in deze laatste categorie.

Overal in de AfD zijn de laatste tijd groepen ontstaan onder de naam „Alternative Mitte“ (AM), die burgerlijk-realpolitieke posities innemen en een “rechtsruk” der partij – de mantra van het klaagkoor der media – tegenroer willen geven. Dat is legitiem, en, vind ik, ook verstandig, en tegen de positie van het AM is weinig tegen in te brengen. Echter wel tegen het feit dat Frauke Petry en haar echtgenoot Marcus Pretzell de goegemeente willen overtuigen dat zij – ik bedoel wel degelijk zij beiden – ze zien dat trouwens ook zo – de ware vertegenwoordigers van de goede, solide, coalitiegewillige, grondwets- en rechtgestrouwe AfD zijn; burgerlijke politieke inhoud staat gelijk met hun labiele persoonlijkheden, en wie niet aan hun kant staat, is op zijn minst rechtsradicaal. Maar alle belangrijke thema’s, alle goede concepten van de AfD bestaat volkomen onafhankelijk van Petry & Pretzell. Ze bestaan zelfs zonder hen.

Afbeeldingsresultaat voor bonnie and clyde petry pretzell

„Ich bekenne mich vollständig zu den Idealen der AM“, verklaarde de partij idealist Pretzell laatst. (“Ik sta volledig achter de idealen van de AM”).
Blijkbaar viel niemand de humor achter de bekentenis van deze man op, die een reputatie van intrigant en politieke speler heeft, wiens firma in financiële problemen belandde, die twee maal weigerde inzage te geven in zijn financiële toestand, die niet meer als advocaat mag werken, die vlotjes afspraken verbreekt en personeel niet betaalt. Überhaupt is het grotesk dat twee heimatloze burgers zich als burgeralternatief willen verkopen.

https://www.facebook.com/Marcus.Pretzell.AfD/

Het vrolijke duo Petry-Pretzell zal, daar het uitsluitend uit eigenbelang handelt, zonder omkijken de scheur in de AfD ten spits drijven, en wel vrij naar Adenauer “Lieber die Viertelpartei ganz als die ganze Partei zu einem Viertel!” Vrij vertaald in een Nederlands spreekwoord: “Liever een grote vis in een kleine vijver dan een kleine vis in een grote plas.” Liever een stukje van de koek en de rest naar de verdommenis, dan een rol te spelen in het geheel. Maar wie als deel van een Wagenburg (Nvdr: kring van wagens, karren e.d. als verdediging tegen aanvallen) in opstand komt werkt objectief – en wie weet hoe nog meer? – voor de tegenstander.

Wie heeft het meeste belang bij de gesplitste AfD? Wie zal zich na eventuele nieuwe verkiezingen trots op de borst kloppen “het rechtspopulistische spook” uit het parlement verdreven te hebben? En wie zal het judasloon ontvangen?

Men moet het van de daken schreeuwen welke bedriegers zich als gematigde realpolitici voordoen en door een paar goedgelovigen, resp. overgetrouwen, gesteund worden bij de absoluut niet alternatiefloze eigensanering.”!

Auteur: voormalig FOCUS-redacteur Michael Klonovsky in “Bonnie & Clyde der AfD”

Vertaling: eigen redactie

AfD: Spaltung nach der Bundestagswahl?

 

N-VA : Belazer het Vlaamse volk!

Onze redactie kreeg onderstaande verontwaardigde brief toegestuurd.  De inhoud sluit aan op een artikel dat in onze pen stak, geeft dezelfde ontgoocheling en woede weer.  Het is niet te vatten hoe de man, Bart De Wever, en diens partij, de N-VA, die wij trouwens mee boven de doopvont gehouden hebben nadat de Volksunie zichzelf ontbonden had, zich ontpopt hebben tot een partijleider en een regimepartij die slechts het voortbestaan, het versterken, het gezond maken van het land b in een almachtige EU voor ogen hebben.

2001: onthulling naam Indien toen iemand bij de oprichting van de N-VA in Gent, het onthullen van de nieuwe naam, de enthousiaste sfeer;;; de voorspelling had gedaan dat dezelfde De Wever herhaaldelijk – zonder schroom – naar de kiezer zou stappen met de belofte dat deze partij géén communautaire thema’s in het verkiezings- en regeringsprogramma zal opnemen, dan had Geert Bourgeois die laten wegvoeren in een dwangbuis.

Laat ons bovendien eraan herinneren hoe de N-VA in het EUropees parlement mee voor de onbeperkte invoer van buitenlandse ‘vakkrachten’ gestemd heeft en nog steeds stemt, hoe de ‘populairste politicus van Vlaanderen’ trouw de oekazes van de EU volgt en pro-actief belooft nog meer van hen te importeren.

Importsecretaris doet waarin hij goed is…

(https://doorbraak.be/de-schizofrenie-van-de-n-va/)

Moeten we er een tekening bij maken dat niemand van de dankbare neo-belgen het in zijn hoofd zal halen te ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen?

Ter herinnering: wie wou hen per se naar hier halen?

Opmerkelijk standpunt

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon: Bart De Wever vroeg in 2014 aan de Franstaligen het voordeel van de twijfel.  Dat doet hij nu niet meer.  Bart De Wever twijfelt niet.  Hij staat boven elke twijfel.  Antwerp gezegde: “Een goed gedacht en een kurken ziel, en ge drijft boven.”  Of, vrij vertaald: de arrogantie van de macht.

N-VA; Belazer het Vlaamse volk!

Op het ogenblik (11 september) dat in “Catalunya” een half miljoen mensen op straat komen voor onafhankelijkheid, serveert Bart De Wever dit onderwerp in Vlaanderen af. Met welk een arrogantie treedt hij op  hij is al vijf termijnen lang “den grooten Leider”. Die arrogantie spreidde hij ten toon toen hij in 2014 al verklaarde: “het enige wat de Vlaamse Beweging nog moet doen is verdwijnen”.

Voor de laatste verkiezingen waarschuwde ik iedereen, die ik kon bereiken voor de N-VA: het voornaamste punt van het partij-programma afserveren en in Vlaanderen bewijzen dat Belgie leeft dank zij de communautaire stilstand. Tevens heb ik in talrijke artikels gezegd dat deze koerswijziging zeker zo erg is als destijds het Egmontpact. En gewaarschuwd dat men na de verkiezingen van 2019 op dezelfde weg zou voortgaan!

De koerswijziging, na de laatste verkiezingen, die vooral aan Siegfried Bracke wordt toegeschreven is veel diepgaander. Helemaal beïnvloed door de VOKA kringen werd reeds vooraf ingecalculeerd dat het gedaan moest zijn met de “sotternijen” van het communautaire.
De Voka ministers uit de N-VA zijn niet enkel middelmatig, ze zijn ook ronduit anti Vlaams-nationaal (Muyters en Van Overveldt). De N-VA is, mede door hen, omgevormd van een Vlaamsgezinde partij tot een radicaal neo-liberale partij. Dit blijkt doordat in allerhande maatregelen de “haute finance” er werkelijk beter van wordt.

Bij deze scherpe stelling, past het de betreurde Mark Grammens in herinnering te brengen, die op een messcherpe manier de onvolwaardige deelname aan de macht afkeurde. Even de niet-communautaire argumenten: Ivan Van de Cloot (de Zondag 14.05.17): Door de torenhoge overheidsschuld zijn wij extreem kwetsbaar. Studie Universiteit van Namen(de Standaard 6.05.15): jaarlijks vloeit 8 miljard euro naar Brussel en Wallonië. Belang van Limburg (21.02.17): België pas op plaats 35 door slechte score voor cultuur en participatie burger. De schuldratio, het onderwijspeil, het probleem van de 6 randgemeenten en de particratie (o.a. politieke benoemingen) zijn onder deze regering niet verbeterd.

In de eerste reacties zeggen o.a. Bart Maddens en Hendrik Vuye-Veerle Wouters dat de N-VA opgehouden heeft een Vlaams-nationale partij te zijn. Dit zeg ik al enkele jaren met hand en tand. (Dit wil niet zeggen dat er geen Vlaams-nationalisten in de partij zitten).

Op 25. mei 1977 besloot ik (jong dat ik nog was) de VU de rug toe te keren. Daarna heb ik ook het beleid van Filip De Winter en zijn jonge Turken met hand en tand bestreden. Vandaag doe ik een oproep om de N-VA te verlaten, omdat het te veel oneer inhoudt erin te blijven.

Het enige dat de steeds weer bedrogen en gesmade Vlaams-nationalist overhoudt is zijn ZELFRESPECT. Wij moeten de waan van de dag overstijgen en het Vlaanderen in gedacht houden waarin onze zo geliefde kleinkinderen zullen moeten leven!! Daarvoor offeren wij alles op.

Bart De Wever en zijn acolieten Peter De Roover en Jan Jambon zijn een schande voor hun voorouders. Zij hebben een groot stuk van de Vlaamse Beweging lamgelegd en vernietigd!
Ook over vijf jaren, bij de derde ambtstermijn zullen zij Vlaanderen trouweloos verraden.
Zij hebben hun beweging tot een neo-liberale kliek omgevormd (en dus een deel van de Nieuwe Wereld Orde) en er voor gezorgd dat Vlaanderen belgicistischer oogt dan decennia lang het geval was.

De betreurde Mark Grammens haalde in zijn nr. van 26.03.09 het Plakkaat van Verlatinghe aan. Zijn artikel begon als volgt:”Vlaanderen moet er zich van bewust worden dat, als het niet gauw zelfbestuur verwerft of uitroept voor al zijn economische, financiële en sociale zaken, het samen met België de ondergang tegemoet gaat”.

Laten we doen zoals het verzet in de Duitse stad Dresden, dat nu al enkele jaren elke week trouw blijft manifesteren onder de slogan “Wir sind das Volk”. Geef aan de Vlamingen uit de Vlaamse Beweging, die niet omkoopbaar zijn, het HOOGSTE RESPECT !!!! Tot slot wil ik uit het voorgaande de raad geven: we gaan tenonder als we er nog een derde “Vlaamse” partij bij oprichten die zich bij de kiezer aanbiedt. Het is een hoogste plicht aan de echte Vlaamsnationalisten om in gesloten slagorde de gemeente- en nationale verkiezingen aan te gaan.”

Jos Wouters – Boom.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/vuye-en-wouters-nog-meer-overtuigd-om-met-iets-te-komen-richting-2019/article-normal-898817.html

https://www.vlaamsbelang.org/n-va-laat-v-vallen-geen-communautaire-ambities-2019/

In de brievenbus

Vroeger gold men als “islamofoob” als men durfde te zeggen dat in vele moskeeën haat gepredikt en tegen ‘ongelovigen’ opruiende taal verspreid wordt.
Vandaag weet men dat alles nog veel erger is dan gevreesd:

Onze kinderen worden opgevoed opdat ze hen lief- hebben.  Hun kinderen worden opgevoed opdat ze ons haten.  

Miserere Nobis

 

In de brievenbus: het ontmaskeren van de ‘premissen’

TEGEN DE ONTMOEDIGING : HET ONTMASKEREN VAN DE “PREMISSEN”

Iedere mens gaat uit van “premissen” : dit zijn vooropgestelde stellingen.  Maar al deze stellingen stemmen niet steeds overeen met de waarheid, of de realiteit.

Met Nieuwjaar had ik enige discussie met een familielid (geen uitgesproken wereld-verbeteraar) toen ik wilde uitleggen hoe “premissen” die gemeengoed zijn, tot een valse voorstelling van zaken leiden.  Als voorbeeld gaf ik: “de islam is een godsdienst van vrede”.  Dit strookt niet met de werkelijkheid, maar wordt als waar aangenomen door Gutmenschen en vele doorsnee burgers (ook mijn interpellant).

Eén van de belangrijkste “premissen” in Vlaanderen is, dat de N-VA een Vlaams-nationale partij is en dat ze middels haar programma voorstelt om de toestand van Vlaanderen te verbeteren.  De grootste opgave is m.i. om vlakweg het ontslag uit de regering te eisen van de N-VA, omdat geen enkele van de voorgestelde “premissen” met de werkelijkheid overeenstemt.

Lees verder

In de brievenbus

MM900285281[1]Geachte Vlaamse bewegers,

Verleden zaterdag werd een artikel gepubliceerd in “het Nieuwsblad” over de Vlaamse Beweging dat zelden in de geschiedenis zo beledigend is geweest.  De termen, waaruit ik hierna citeer, zou men voor geen enkele bevolkings- of politieke groep durven gebruiken.

Het artikel begint met : “…..werkte de Vlaamse Beweging zich deze week voor het eerst sinds lang nog eens uit de vergeetput”.   Dan volgen in het artikel de ene belediging na de andere : “Volgens Defoort evolueert de oude Vlaamse Beweging naar een toestand van overbodigheid”.  “Terwijl de Volksbeweging een masturbatieclubje is geworden: leuk onder elkaar de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen, maar compleet onvruchtbaar”.  “De ontslagen VVB’ers botsen naar eigen zeggen op te veel conservatieve krachten”.,  “De vele Statlers en Waldorfs in de VVB zouden plaats moeten ruimen voor jong enthousiasme””.    Dit alles onder de heel, grote suggestieve titel : OUBOLLIG, LEEGGEZOGEN EN IRRELEVANT.

Gedurende de laatste dertig jaren hebben de voornaamste media niets anders gedaan dan de Vlaamse beweging bestrijden.   Dit met een nooit gezien fanatisme.  Als staving van mijn stelling wil ik zeggen dat het gewoon onbestaande is dat een journalist met een stevige Vlaams-nationale overtuiging zou kunnen werken bij de Vlaamse dagbladen.  Het andere voorbeeld is dat er drie decennia lang geen enkel positief nieuws over de Beweging is verschenen!

Ik ben de laatste voorstander van “kaakslag-flamingantisme”.  Ik geloof trouwens dat we een hele andere oplossing voor deze impasse moeten zoeken, in groot-Nederlandse richting.

Maar ik roep de Vlaamse verenigingen toch op eindelijk ZELFRESPECT op te brengen. Eerst heeft men oneindige jaren niets ondernomen tegen het belgicisme van de media. Nog steeds laat men na te overleggen hoe men zich kan laten respecteren.  Men wordt in de media alleen opgevoerd, als het dient om elkaar af te maken.

Nog niet zo lang geleden waren Vlaamse Bewegers verguld dat ze met de N-VA aan tafel werden uitgenodigd.
De absoluut crapuleuze manier waarop Peter De Roover  VVB-voorzitter Bart De Valck heeft aangepakt, spreekt boekdelen (Zevende Dag)  Ook nu verklaart men t.o.v. de journalistieke rioolratten dat de “oude generatie” uit de Vlaamse Beweging maar rap moet ophoepelen!  De belgicistische renegaten likkebaarden van de wederzijdse negatieve verklaringen die men, verguld van de aandacht, aan hen doet.

Als één van de hoekpijlers van de Vlaamse strijd  (promotie Vlaamse identiteit sinds mensenheugnis) roep ik u op om ernstig weerwerk te bieden aan een pers, die dergelijke artikels pleegt.

WE ZIJN DAT VERPLICHT T.O.V. DE DUIZENDEN VEELAL KLEINE IDEALISTEN, DIE VLAANDEREN EN DE BEWEGING ZOVER GEBRACHT HEBBEN !  DIT HOUDT O.A. DE EED IN, DIE MEN STEEDS WEER AFLEGT AAN DE VOET VAN DE IJZERTOREN OF HET GEDENKTEKEN VAN DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK.

Met nadrukkelijke ergernis over de gang van zaken!

De Nederlanden getrouwe,

Jos Wouters  –  Aktie Vlaams – Nederlande Hereniging, Boom

In de brievenbus

MM900285281[1]Vlaamse Grondwet? Neen, dank u.
Op maandag 7 maart 2016 hield minister-president Geert Bourgeois een pleidooi voor een Vlaamse grondwet. Hij deed dit aan de KU Leuven, waar hij was uitgenodigd ter gelegenheid van de voorstelling van het nieuwe handboek grondwettelijk recht van prof. Stefan Sottiaux.
En wat verklaart Sottiaux over zo’n Vlaamse grondwet? “Je kan dat politiek gezien beschouwen als een eerste stap richting het confederalisme en de verstatelijking van Vlaanderen, maar je kan het ook interpreteren als de vervolmaking van de huidige federale staatsstructuur.” (Ruth Boone, Een Vlaamse grondwet hoeft niet problematisch te zijn, De Juristenkrant, nr. 326, 23 maart 2016, blz. 7)
Moet ik er nog een tekening bij maken? Of is het zo voldoende duidelijk dat een Vlaamse grondwet het zoveelste zoethoudertje zou zijn, maar tegelijk het probate middel om de Belgische staat nog wat te bestendigen? Laten we na zes staatsmisvormingen toch niet meer in die val trappen.

In de brievenbus

MM900285281[1]MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER.

In een eerste artikel omtrent de “invasie-crisis” in Europa wees ik het beroep op de Verlichting terug.  Men stelt vast dat vele burgers ontsteld zijn, er wordt radicale taal gesproken en gewezen naar de verantwoordelijken.  Het is echt toch wel aan de orde, om eens dieper na te denken over hoe het zo ver is kunnen komen en of we niet enkel slogans maar remedies kunnen voorstellen!

Om vooruit te lopen op een conclusie, die tegenstanders, twijfelaars en Judassen zullen aanbrengen: ja hier zal het weer gaan over “samenzwerings-theorieën”.  Het beleid in de EU is er in toenemende mate toe gekomen – in overeenstemming met een welbepaalde economische elite in Amerika – een beleid te voeren dat neo-liberale kenmerken heeft.  Deze bestuurs-elite treedt op zonder de belangen van de modale burger voor het oog te houden; voornamelijk tegen de autonomie van (kleinere) volkeren, tegen de lagere middenklasse en de privacy van het individu.

De huidige import-crisis dateert niet enkel van het crisisjaar 2015 en verder, maar is reeds geruime tijd bezig.  We stellen een vermenging vast van een ethische politiek, gericht op het verminderen van niet-productieve groepen (geboorte-beperking autochtonen) en nieuwe wetten die burgers zelf laat beslissen over hun levenseinde.  Als ruilmiddel heeft de N.W.O. (Europa en Amerika) beslist tot een massa-immigratie van goedkope en multi-culturele groepen.  Hiermee worden twee objectieven bereikt : het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren en het op de markt brengen van”low-cost” werknemers of groepen.

Men kan vaststellen dat in heel Europa (uitgezonderd Polen, Tsjechië, Slovakije en Hongarije) éénzelfde soort ideologie aan de macht is.  Ze steunen op de aan de macht-gekomen infiltratie van de Mei-68 beweging (gestuurd vanuit de Frankfurter Schule) en worden gekenmerkt door het invoeren van de gedachten- en ideeën-censuur.  Bvb. Marcuse en Gramsci hebben een systeem voorzien, waarbij op onverbiddelijke wijze elk waarden-systeem dat hen niet zint, voor verboden wordt verklaard.  Hier ziet men reeds de link naar de geheime service-clubs en hun bondgenootschap met de politiek en de overal aanwezige “Antifa-groepen”.

We beleven dus de eindstrijd van ons vrijheidssysteem, onthutsend genoeg, omdat de ooit hechte bastions, nl. de christelijke kerken in het Westen, volledig in de macht van deze geheimzinnige elite is.  In dit al geruime tijd durende debat, werden voor onze strijd voor het behoud van een authentiek (en christelijk) Europa al ontelbare argumenten aangehaald.  Maar wezenlijk verandert er niets aan de slopende afbraak van ons sociaal en etnisch geheel.  Gelijktijdig met de verdere invasie uit Afrika en het Midden-Oosten, worden ook steeds nieuwe aanvallen en veroveringen gedaan op ons ethisch denken : gender-besluiten, toegang tot ons sociaal systeem zonder voorwaarden, aanval op tradities, uitsluiting en ontslag politiek niet-correcte burgers.

Europa is in de handen van een economische elite (Nieuwe Wereld Orde), waarbij de werkelijke machtsuitoefening niet duidelijk is.  Zij bepalen achter de schermen, welke politici hun (geheime) plannen uitvoeren.  Het voorbeeld is Oostenrijk met “Van der Bellen”:  alle Gutmenschen EN de immigranten hebben gekozen voor de kandidaat van de “Loge”, de “Freimaurerei” zoals deze daar heet.  In alle Europese landen legt de Loge “Taqqia” verklaringen af, waarbij ze ontkennen zich met politiek te moeien.  Nochtans bepalen ze het beleid integraal, zoals het voorbeeld van Vlaanderen toont: alle partijen behalve het Vlaams Belang worden “gemonitord” door de  Loge, de officiële zender VRT is al decennia in hun handen en via hen worden vooral de “Groenen” als hun uitverkoren uitvoerders naar voor geschoven.  De vertegenwoordigers van deze “Groenen” zijn niet uit de media te houden, met K .Calvo op kop.

Ze verdedigen de “geheime” besluiten, zoals daar zijn de volledige verloedering van ons volk, een fervent belgicisme (strijd tegen Vlaanderen), steun aan de ongebreidelde immigratie en het invoeren van een politiek-correct controle-systeem.

Vanuit de machten achter de schermen, heerst de grootst mogelijke MEEDOGENLOOSHEID.

Het invoeren van steeds nieuwe aanslagen op de Waarheid en de ethische orde, verloopt zoals de tijdslijn: onmogelijk om te keren.  Niet enkel voerden ze abortus in (tienduizenden doden), euthanasie ook voor jongeren (idem), het ondermijnen van het Huwelijk als instituut.  Ze zorgden er ook voor dat bvb. Justitie en het Leger steeds maar inhoudslozer werden.  Geen enkele (ethisch-bedreigende) maatregel werd ooit  teruggedraaid, en dit met de schuldige steun van de Kerken.

Het aantal burgers, dat in het verzet gaat tegen de totalitaire besluiten van deze leiders, is veel te laag.  Vooral in Duitsland, Vlaanderen en Scandinavië.  Het net van onderdrukking wordt elke dag harder aangetrokken, nu wordt op Facebook en Twitter de vrijheid van meningsuiting beperkt (afsluiten niet-correcte boodschappen).  Onze landen worden vol controle-systemen geplaatst; deze hebben als uiteindelijke bedoeling iedereen zo permanent mogelijk in de gaten te houden.Het verhandelen van contact geld wordt beperkt en men hoopt dit op de kortste tijd af te schaffen!  Op de onverbiddelijkste wijze wordt de vrijheid van de burger teruggedraaid!!

Men spreekt er steeds van (samenzweringsroddel?) dat de elite op Goelag-wijze de wereld wil onderwerpen.  Daarvoor gebruikt men de satanische idioten van de islamitische Jihad.  Zowel in de USSR als in Nazi-Duitsland, werd er alles aan gedaan om de ijselijkste misdaden verborgen te houden voor de rest van de wereld.  Met Al Qaeda en IS is dat anders: op de zenders en internet tonen ze trots de talloze onthoofdingen, executies en kruisigingen.  Men kan ook het vervolg zien van de geschiedenis van honderden miljoenen gedode christenen, animisten en hindoes.  Ondanks het feit dat er elke tien minuten door hen een christen wordt gedood, zwijgen de leiding van de Kerken over deze misdaden.

De voornaamste bedoeling moet hier zijn het ontmaskeren van de tweeledige vijand: het politieke systeem islam (einddoel invoering van het wereld-kalifaat) en de geheime machtselites  die de individuele vrijheid (ook van denken) willen afschaffen.  In onze strijd tegen dit veelkoppig monster dienen we het volgende in acht te nemen: verspreid onze niet-correcte waarheid met grote moed;  controleer elke (overheids)- instantie of bedrijf waar u handel mee drijft of klant bent op hun toebehoren aan de occulte machtssystemen (steun hun systemen niet!); tracht noch economische, kerkelijke en politieke groepen geldelijk te steunen die onze Westerse cultuur willen vernietigen;  gebruik zo weinig mogelijk communicatie-systemen waar u permanent gecontroleerd wordt en bestrijd de voortgaande aantasting van de privacy.

Maar vooral kan men geen enkele concessie doen aan het vernietigen van de integriteit en volkse toebehoren dat hoort bij de echte vrijheid van de individuele mens.  Daarom moeten we vooral luidkeels de hersenspoelingen in het Onderwijs bestrijden, die telkens weer de nieuwe generaties dingen leert aanvaarden die tegen de autonome vrijheid van de mens ingaan.

Onze tegenstanders zijn talrijk en vooral meedogenloos en onverbiddelijk!   Uit alles blijkt dat er vanuit hun machtscentra mensen met psychopatische afwijkingen de hoofdtoon voeren.  Dit moet ons vastberadener maken, omdat veel van hun politiek leidt tot het verder verspreiden van deze psychopathie.  Vooral gekenmerkt door het absolute vervagen van de normen tussen goed en kwaad.  Laat ons de occulte afwijkingen en het satanisme niet overwinnen in deze wereld waar nog zoveel goeds is!

Jos Wouters, Boom

 

In de brievenbus

MM900285281[1]Waarom nu en toen niet…   

Gisteren kleurde de Eiffeltoren in de driekleur, ook de Brandenburger Tor en nog meerdere gebouwen. Van overal kwamen steunbetuigingen.
Waarom gebeurde dat niet 10 dagen geleden toen Ankara hetzelfde lot onderging als Brussel. In Ankara waren er 34 doden en 125 gewonden.
Waar ligt het verschil…want beide aanslagen werden opgeëist door IS.
Is het misschien omdat het meer en meer duidelijk wordt dat de 3e wereldoorlog
bezig is. Een oorlog tussen de vrije wereld en een verstikkende Islam.

Vriendelijke groeten van

Tandarts Wim Peeters
2300 Turnhout