Trans-genocide??? Trans-wraak!!! (2)

Weer heeft een transpersoon wraakplannen gekoesterd en bijna uitgevoerd. Wraak op de samenleving, wraak op moeder-natuur… Ditmaal was de politie er op tijd bij. Hoeveel smeulende transvuren kunnen nog in lichterlaaie ontbranden?

Het is een vergelijkbaar verhaal als bij Audrey Hale. Dit verward specimen kreeg bij de geboorte de naam William Whitworth, maar noemde zichzelf – nadat hij zijn ingebeeld ware geslacht ontdekt had – Lilly. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor “bedreigingen aan scholen in Colorado Springs Academy District 20.”, werd gearresteerd en riskeert beschuldigd te worden van poging tot moord.

Meer info: trans-male-arrested-for-planning-colorado-school-shooting-had-manifesto

Is de geslachtsonzekerheid de lont die het verlangen naar moord doet ontbranden? Moeten we naar hen met dezelfde voorzichtigheid, resp. angst, kijken als naar baardmannen, soepjurken en boerka’s?

Edda

Bij onze oosterburen wordt er nog steeds hondentaks geïnd.  In het land b werd de blikken medaille met jaargang, die aan de hondenhalsband bungelde en nog steeds populair is bij verzamelaars op rommelmarkten, afgeschaft.  Niet dat onze overheid hondenbezitters wou ontlasten… wees maar zeker dat de afgeschafte taks ergens bijgeteld wordt.

Dus in Duitsland bestaat er nog een hondentaks.  En wie weigert te betalen, zal het voelen.  Zo geschiedde ca. 5 jaar geleden in Ahlen (regio Münster), waar in 2018 nog een hond in beslag genomen en ten gunste van de stadskas verkocht werd op Ebay. 

De baasjes van de mopshond konden of wilden de hondentaks niet betalen.  Geen enkele betalingsherinnering had succes.  Vanuit de stedelijke overheid was er geen begrip voor de financiële toestand van de hondeneigenaars: als ze hem gekocht hadden, hem konden verzorgen, eten geven, naar de dierenarts gaan, dan zouden ze toch wel ook genoeg geld hebben om jaarlijks de hondentaks aan de gemeente te betalen… luidde de redenering.  En de gemeentelijke overheid besloot om een afschrikkend voorbeeld te stellen: ze namen de onfortuinlijke mops, Edda, in beslag en verkochten het diertje op Ebay voor 690 euro.  Dit bedrag werd in de gemeentelijke kassa gestort en betekende een aflossing van de schulden die de moedwillige Ahlen-bewoners bij de gemeente hadden. 

Dus Edda kreeg een nieuw bazinnetje.  Deze vond dat ze een kat in een zak gekocht had – Edda zou ziek zijn – hoewel de Ahlense overheid hem, na een dierenartsbezoek, als “kerngezond” beschreven had.  Het nieuwe bazinnetje voerde dierenartskosten aan die intussen al “meerdere duizenden euro” zouden belopen.  En die kosten wilde ze van de Ahlense overheid terugbetaald krijgen.

Niet toch. Eerst moedwillige hondentaksweigeraars en nu een geldwolvin.  Deze trok naar de rechtbank.  Maar daar haalde ze geen gelijk want – zo redeneerde de rechtbank – ze kon niet bewijzen dat Edda op het ogenblik van de verkoop al ziek was.  Intussen gaat het geschil om 19.000 euro, wat meteen de mogelijkheid van beroep inhoudt.  Edda heeft een bepaalde oogziekte, werd geopereerd en zal levenslang dure medicijnen moeten nemen. (Aktenzeichen: 02 O 376/19, 5.4.23) „Legal Tribune Online“.

Op de gemeentelijke webstek van Ahlen konden we vernemen dat de taks voor een eerste hond afgeschaft is.

Hondentaks wordt in Duitsland door de gemeentelijke overheid geheven.  Bedragen verschillen.  Voor een eerste hond zal men ca. 100 euro per jaar moeten ophoesten.  De taks voor de zgn. “gevaarlijke” honden moet ontradend werken: ca. 650  / 700 euro per jaar.

In het jaar 2021 was de inning van hondentaks in heel Duitsland goed voor 401 miljoen euro.

PI-News

Een kleine lichtblik in een duistere wereld

Het “Geweten” mocht weer in actie treden. Het EUropees Hof voor de Rechten der Mensachtigen heeft gevonnist dat een transman, die een kind krijgt, “moeder” mag genoemd worden.

Een transman uit het steeds gekker wordende Duitsland, die in de geboorteakte van haar kind als “vader” wou vermeld worden, werd afgewezen – waarmee trouwens vonnissen van meerdere Duitse rechtbanken bevestigd werden. Er is geen sprake van zware discriminatie, zo verklaarde het Geweten dinsdag in Straatsburg. De eiser werd geboren als zijnde een vrouwelijk specimen van de zoogdierenklasse “mens” en had een kind op de wereld gezet nadat diens identiteit als “man” reeds juridisch geboekt stond. ( Lees: vonnis ECHR 105 (2023) – 04.04.2023 )

De Duitse federale rechtbank vonniste vooraf tegen de eis van de transman met argumenten over de biologische oorsprong van de “mens”: “De moeder is de persoon waaruit het kind geboren werd. Aan het verband tussen de voortplantingsfunctie en het geslacht is niet te tornen!”

… We hebben intens medelijden met het kind dat in dit gekkenhuis moet opgroeien.

Heel geslachtsbewust Duitsland stond de laatste dagen op zijn kop nadat de “Tagesschau” in een bericht over de nieuwe invulling van kraamverlof der ouders niet over de “moeder“, maar wel over de “geboortegevende persoon” sprak om, zoals het in moderne woke-tijden hoort, transmensen niet uit te sluiten. Onmiddellijk daarop begon het debat. Markus Söder (CSU), premier van de Freistaat Bayern, had het over “woke-waanzin” bij de zender. En de voormalige federale ministerin voor het gezin, Kristina Schröder (CDU), uitte haar bezorgdheid over moeders die beroofd worden van hun geslachtelijke identiteit “vrouw”.

De “Tagesschau” heeft intussen in “achteruit” geschakeld en gebruikt weer het normale begrip “moeder”.

Alle gekheid op een stokje: zou het KMSH toestaan dat we onze teef aanbieden als dekreu?…

Alleenstaand geval

U (her)kent de bovenstaande alleszeggende uitleg bij een misdrijf veroorzaakt door een of andere “vakkracht”? Een beschrijving die de zeldzaamheid moet benadrukken zoals een sneeuwbui in augustus?

De partij AfD – Alternative für Deutschland – heeft een “alleenstaand-geval-teller” in het leven geroepen om het abgeschaffte Deutschland duidelijk te maken hoe de ongebreidelde gastvrijheid de criminaliteitscijfers deden stijgen. U herkent ze aan het hardnekkige verzwijgen van het misdrijf of van de identiteit van de dader, aan het goedpraten, aan de mogelijke uitlokking door het slachtoffer en in een later stadium, als het dan toch een rechtszaak wordt aan de naam van de advocaat…enz…

De teller staat momenteel op 783.876 verdachten zonder Duitse pas.

Meer details vindt u bij: Einzelfallticker – Alternative für Deutschland (afd.de)

Jouwatch

Wordt “klimaatontkenning” strafbaar? (2)

De algemene vergadering der VN heeft een resolutie goedgekeurd die ingediend werd door de eilandenstaat Vanuatu die moet toelaten het Internationaal Hof van Justitie (Den Haag) in te schakelen bij de wettelijke verplichtingen die landen hebben om het klimaat en de volkeren “te beschermen”.

132 landen waren het eens. De resolutie werd bij consensus aanvaard. De VN mogen dus nu het Internationaal Hof inschakelen om vast te leggen wat de wettelijke verplichtingen der landen zijn en om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de klimaatverandering. Het eventuele arrest is echter niet bindend maar zou in de toekomst kunnen mis gebruikt worden bij onderhandelingen en rechtszaken.

Het ziet ernaar uit dat de groene Zwitserse Valentine Python gelijk krijgt:

Wordt “klimaatontkenning” strafbaar?

Ook in het rationele Zwitserland slaat de groene waanzin om zich heen. Zo wil Groene politica Valentine Python (… ze heet echt zo!… ) het ontkennen van de klimaatgevaren strafbaar maken. Reden: de teloorgang van de algemene kennis.

En omwille van die teloorgang moet de Zwitserse regering maatregelen nemen tegen “klimaatsceptische uitlatingen”. Zij vergelijkt die met het oproepen tot antisemitisme en racisme. En zij vindt dat de klimaatsceptici of zelfs -loochenaars onder dezelfde noemer vallen. Ergo: ze moeten bestraft worden. Want… klimaatontkenners verhinderen de indoctrinatie kennis van het goedgelovige publiek en staan bijgevolg “effectieve maatregelen” in de weg.

Blijkbaar mag men zelfs over het weer en het klimaat geen eigen mening meer hebben.

Wat nu, Israël?

“… De Arabische landen die vriendschap sloten met Israël dachten zo meer invloed te kunnen uitoefenen op de Israëlische regering om zo de Joodse kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem te verminderen, en racistische maatregelen tegen de Palestijnen te reduceren, maar dat is een illusie gebleken. Vervelend, want Israël heeft die Arabische landen nodig voor het front dat het wil vormen tegen Iran. De Emiraten hebben al aangekondigd hun diplomatieke aanwezigheid in Israël te reduceren, en een geplande wapenaankoop in Israël uit te stellen… “

Lees: Israël : hervorming rechtssysteem opgeschort, instabiliteit blijft

Trans-genocide??? Trans-wraak!!!

U hebt waarschijnlijk wel de berichtgeving over een zoveelste schietpartij in een school, ditmaal in Nashville, gevolgd. Bleek uiteindelijk dat de schutter – Audrey Elisabeth Hale – een voormalige leerlinge was, die zich ontwikkeld had in haar, resp. zijn ware “ik”. Kortom: een trans-persoon.

Blijkt dat de trans-wereld zich nu belaagd voelt. Men spreekt zelfs over “de dag van de wraak” – Vengeance… Want, zo luidt de omgekeerde redenering, de schutter deed dit puur omdat zij/hij zich miskend voelde. Bijgevolg: wraak.

Dat een christelijke school – drie kinderen, drie volwassenen – het mikpunt van de trans-wraak waren ligt eraan dat de schutter zich tijdens de schooltijd beledigd, miskend, zelfs gefolterd voelde en met die pijn niet kon leven.

Nu ervaart men tot wat de woke-religie kan leiden. Op de nationale radiozender werd een aankondiging gedaan dat “de wereld gevaarlijk is” en dat trans-mensen zich best zouden voorzien van een wapen. Tucker uit zich cynisch over de gevaren die de trans-mensen belagen. Hij ziet eerder de voordelen die er momenteel uit de trans-rage te halen zijn. “Het is gemakkelijker om op Harvard toegelaten te worden, een job te krijgen bij de City-Bank, uitgenodigd te worden in het Witte Huis. Als je een vlieger de lucht in krijgt, zal het Pentagon je hoogstwaarschijnlijk een job als F-35 piloot aanbieden… Blanke mensen worden veracht, maar trans-personen worden aanbeden…

En toch slagen de woke-legionairen erin heel het verhaal om te draaien. Oorzaak: christelijke school weigert woke-religie te erkennen. Gevolg: onhoudbaar lijden dat tot een psychologische kortsluiting leidt. Conclusie: de christelijke school moet veroordeeld worden voor schuldig verzuim en aanzetten tot moord. Feitelijk een soortgelijke conclusie die door de linkse kerk misbruikt wordt voor het wegkijken bij het plunderen van winkels en andere misdrijven.