In de brievenbus

Interview prof. dr. Hendrik Vuye | VOS Vlaamse Vredesvereniging
Vind de fout…

De grondwet wordt massief met de voeten getreden door deze federale regering. De uitvoerende macht heeft de 2 andere machten verknecht en tot goed betaalde slaaf gemaakt, en voert on(grond)wettelijk beleid.

De parlementen hebben niets meer te zeggen en zijn verworden tot een dure vorm van politieke outplacement.

De rechterlijke macht is eveneens machteloos, loopt aan de leiband en kreunt onder bewuste onderfinanciering. De Raad van State is van een waakhond verworden tot een manke schoothond.

De traditionele pers en media doen bewust of onbewust door onkunde mee aan het bedriegen van de burgers, die in slaap gewiegd worden met brood en spelen.

Onze federale regering liegt over, manipuleert en verzwijgt belangrijke zaken: grondrechten worden ingeperkt met ministeriële besluiten zonder wettelijke basis, zonder controle van het parlement.

Ambtenaren, onverkozen politici en virocraten wanen zich allemaal Napoleon. Ik zie echter vele Keizers zonder kleren.

Ook de oppositie speelt het verwerpelijke spel mee, N-VA inbegrepen. Af en toe een klein toetertje, maar ze “brullen” als een hese leeuw van wie de klauwen geknipt werden. Triestig schouwspel.

Dit onland is ten einde. Hopelijk volgt de implosie zo spoedig mogelijk ! Ik ben dit land grondig BEU !

Hans Van Hove op facebook

“Dit is geen uitnodiging tot betalen”*

*tekst boven “Dagvaarding correctionele rechtbank”

Neen, het is een dagvaarding voor de correctionele rechtbank!

Dit ging eraan vooraf op 30 mei:

…De nationalistische actiegroep Voorpost heeft gisteren op de Grote Markt in Mechelen een protestactie gehouden tegen de vergaande islamisering van de samenleving. Vorige week verzamelden enkele tientallen moslims zich op diezelfde plek om middels een gebedsoproep het einde van de ramadan te vieren. Dit mocht doorgang vinden, terwijl de bevolking juist het massaal bijeenkomen niet wordt toegestaan vanwege de afsluitingsmaatregelen van de regering door het coronavirus. Voorpost wees de Mechelaars op de voorkeursbehandeling die moslims genieten en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn… (…)

En dit is het resultaat:

Geplukt van facebook:

Luc Vermeulen

24 december om 07:28  · Het ene kerstgeschenk is het andere niet. Deze ontving ik gisterenavond van gerechtsdeurwaarder J. V. L. uit Mechelen. De stad van burgemeester Bart Somers. De ‘weg met ons’ burgemeester. 30 mei, 4 Voorpostactivisten trekken spandoek open op de Grote Markt te Mechelen waar op dat moment de wekelijkse markt doorgaat. Tekst op de spandoek ‘stop islamisering’. Na een 15 min. een half peleton politie met aan het hoofd de ‘weg met ons burgemeester’ Bart Somers. Tijdens de actie geen enkel incident! Gevolg 7 uur eenzame opsluiting. Wij hadden nog wel een gasboete verwacht. Somers is daar bijzonder gul mee wanneer het gaat om Vlaamse manifestanten. Voorpost zal hem echter op de zenuwen werken en men haalt de grote middelen boven. Dagvaardiging voor de correctionele rechtbank. Beschuldiging: via spandoeken te hebben aangezet tot haat of geweld jegens de moslimgemeenschap. Proces 6 januari. Dag van de Drie Koningen. Voor iedereen zalig Kerstfeest gewenst.

Dit bericht van Luc kreeg intussen 164 reacties. 68 keer gedeeld. We halen er ééntje uit met tegenreactie van Luc:

Luc Vermeulen Hugo Maes Financieel steunen kan altijd en wordt uiteraard in dank aanvaard. Processen kosten altijd handenvol geld.

Rekening van vzw Voorpost BE20 9796 5418 2856 met vermelding proces Mechelen. Alvast bedankt.

In het zand gebeten

In het zand bijten. | Overig foto van MarjaDTPid | Zoom.nl

Onze geliefde minderheden vinden dat het verbod op onverdoofd slachten een inbreuk uitmaakt op hun vrijheid van religie, dat het verbod het doel niet bereikt (omdat zij zogenaamd over “bewijzen” beschikken dat onverdoofd slachten geen aanleiding geeft tot meer lijden dan verdoofd slachten) en dat het disproportioneel is.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich zonet in een arrest uitgesproken over het Vlaams verbod op onverdoofd slachten: de Europese slachtverordening (1099/2009) laat lidstaten toe om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren en het Vlaams verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen.

U kan hier het volledig arrest, genuanceerd en uitvoerig gedocumenteerd lezen.

En u kan hieronder getuige zijn hoe de zgn. “vrijheid van religie” gepraktiseerd wordt, een “vrijheid” die nu – zelfs door het EU-Hof van Justitie – bedreigd wordt.

Bent u ook zo benieuwd wat de “minderheden” nog als argumenten uit hun hoed gaan toveren? Discriminatie? Racisme? Het mensenrecht op dierenkwelling?

https://www.gaia.be/nl/nieuws/gaia-weerlegt-10-mythes-over-onverdoofd-slachten

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/03/29/onverdoofd_slachtenhoegaanzeeroverdegrenzenmeeom-1-2936596/

Nog een “diverser en inclusiever” fenomeen

Verrijking anno 2020

Toen in oktober 2018 in Freiburg een 18-jarig meisje door een groep, overwegend Syrische jongeren, urenlang verkracht werd, zorgde dit in Merkelland voor afgrijzen. Intussen een fait divers. Marc Vallender (AfD) vroeg ernaar in het Berlijnse parlement en mocht vernemen dat de politie in Berlijn een stijgend aantal groepsverkrachtingen optekent. Zelfs kinderen werden ervan het slachtoffer.

Volgens het antwoord werden in 2018 door de politie 864 verkrachtingen geregistreerd. In 93 gevallen door meerdere daders. Een zeer onrustwekkend detail is de leeftijd der slachtoffers. Volgens de politiegegevens werden verleden jaar – alleen al in Berlijn – 3 meisjes jonger dan 14 – verkracht door een groep “bescherming zoekende” testosteronbommen, beter bekend als “vluchtelingen”. Bij de leeftijdsgroep 14 – 18: 155 slachtoffers. En bij de jong-volwassenen 26. B.g. aantallen gaan uitsluitend over groepsverkrachtingen.

Vallender: “Groepsverkrachtingen zijn een relatief nieuw fenomeen. In de Europese cultuur quasi onbekend en maatschappelijk totaal verwerpelijk, zodat verkrachters meestal alleen handelden. In Berlijn wordt dit fenomeen pas sinds 2018 in kaart gebracht. Sindsdien zijn de cijfers gestegen. In 2018: 81 – in 2019: al 94 groepsverkrachtingen.”

En hij herinnert aan de beruchte Oudjaarsnacht van 2015 in Keulen waarbij het – in volle openbaarheid – ongegeneerd tot massale seksuele strafdaden kwam. Hij wil een verstrenging van de strafmaat en uitwijzingen van buitenlandse daders. De Berlijnse cijfers voor het jaar 2019 van verkrachtingen tonen 561 “vermoedelijke” daders, waaronder bijna de helft, 256, van niet-Duitse nationaliteit. En van deze 256 waren er 43 die van groepsverkrachtingen verdacht worden.

Noteer: niet-Duits betekent dat ze geen Duitse nationaliteit hebben. Dubbele nationaliteit wordt als “Duits” berekend. Er werd ook niet nagegaan aan wie en vanaf wanneer de Duitse nationaliteit verleend werd.

Al in januari 2020 hadden meerdere AfD-volksvertegenwoordigers, o.a. de Berlijner Gottfried Curio, om meer details over de groepsverkrachtingen in Duitsland verzocht. Uit het antwoord van het federale binnenministerie bleek dat in het jaar 2018 – over heel Duitsland gespreid – 52.2% der groepsverkrachtingen bij niet-Duitse daders lag.

Nochtans had na de beruchte oudejaarsnacht in Keulen de toenmalige justitieminister Heiko Maas (SPD) beloofd “dat de vrouwen in de toekomst beter voor seksueel geweld zouden beschermd worden.” Tot op heden voorziet de wet min. 2 en max. 10 jaar hechtenis. De slachtoffers lijden meestal langer… Zelfs in vergelijking met “slechts” een individuele verkrachting is een groepsverkrachting een volgende stap op de ladder der verruwing der maatschappij.
Opvallend daarbij is dat de slachtoffers daarbij dikwijls ook nog vernederd en beledigd worden. De daders kunnen hun “moment de gloire” herbeleven door de verkrachtingen te filmen, zetten ze zelfs op sociale media. Bij de standaardprocedure van de meeste daders hoort dikwijls de toediening van een verkrachtingsdrug (bv. Rohypnol) om de gegadigde(n) totaal weerloos te maken. (…)

Ter illustratie enkele YT-video’s:

Het “fenomeen” beperkt zich vanzelfsprekend niet tot Merkelland. Men herinnere zich het schandaal in Rotherham en elders waar de politiek en justitie wegkeek om racismeklachten te vermijden.

Hennart: “Ik ben een rechter.”* (2)

… niet zomaar een rechter, een rechter met een mening, een linkse mening, een rechter die vindt dat de politie niet zoveel mag zeuren, die vindt dat in de taakomschrijving van de politie ook de nuttige idiotenfunctie van boksbal- of schietschijfoefening staat, een rechter, wiens aureool hem een een elitestatus geeft…

*citaat uit De Afspraak dd. 24.11.2020

Zoals beloofd in de eerste bijdrage, lichten we vandaag nog een stukje van Hennarts doopceel.

Om Luc Hennart werkelijk te leren kennen dienen we terug te gaan naar het begin van zijn loopbaan, nl. in Nijvel, waar hij als jonge onervaren onderzoeksrechter door de toenmalige minister van Justitie Gol geparachuteerd werd met een bijzondere opdracht, nl. het dossier van de Bende van Nijvel gescheiden te houden van dat van de moord op Juan Mendez.
De meeste lezers hebben al wel gehoord van het BvN dossier; het dossier Mendez is echter veel minder gekend… hij werd begin 1986 vermoord.

07/01/1986 Moord op Juan Mendez | Historical figures, Historical, Van

Juan Mendez was een jood van Spaanse afkomst. Hij was actief geweest in de garage Podevijn in Aalst die een concessie had voor het verdelen van een Oost-Duits motomerk. Nadien werd hij vertegenwoordiger voor FN Herstal voor Zuid-Amerika. Begin 1986 werd Mendez dan vermoord. In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten waren er geen commentaren over: “Jodenhaat – Antisemitisme – Anti Zionisme” . Men bleef zeer discreet over zijn afkomst.

Onderstaande aangehaalde citaten verwijzen naar Juan Mendez en de rol van Luc Hennart in deze twee moorddossiers:reacties op het “Bende van Nijvel”-forum:

Over de rol van Juan Mendez:

Over de rol van Luc Hennart:

186 05-10-2018 03:29 “De echte redenen is dat minister Gol verboden had aan onderzoeksrechter Schlicker om het dossier Mendez aan de bende te koppelen.”

“Het was vooral Lacroix en Troch die inzage vroegen maar niet kregen. Schlicker was tegen eind 1986 onderzoeksrechter-af in de Bendezaak. De zaak Mendez was toen nog lopende.”

In  het boek “De Bende van Nijvel – verraad, manipulatie, geheime diensten” schreef Bouten:
Door toedoen van minister Gol werd onderzoeksrechter Schlicker na de moord op Mendez vervangen door de jonge en onervaren Luc Hennart. Die weigerde de link te leggen tussen het dossier-Mendez en de Bende. Speurder Doraene spuwde zijn gal: “Onderzoeksrechter Hennart verbiedt ons te communiceren met de collega’s die bevoegd zijn voor het Bendedossier. Daardoor zijn we aan handen en voeten gebonden door de procedures en de werkwijze die ons zijn opgelegd door Hennart.”

We zien hier dus Luc Hennart als een saboteur van het onderzoek in beide dossiers.

En over het motief en identiteit van de Mendez-moordenaar op het b.g. forum:

191 05-10-2018 19:01 Ik zal het nog eens herhalen. het Gol die Schlicker onder druk gezet heeft in het “begin” van het onderzoek, Schlicker was bevoegd voor het dossier van de bende en “ook” het dossier Mendez.

Mendez wist in elk geval te veel. Hij hielp bij het opstellen van vervalste ‘end user certificates’, zeer belangrijk voor de camouflage van wapentrafieken naar oorlogshaarden als Libanon, Angola, Mozambique, Nicaragua en El Salvador, of landen waarvoor een wapenembargo gold, zoals Suriname, Libië, Zuid-Afrika en Iran. Voor Israël en de VS stonden er grote belangen op het spel. Mendez kopieerde ook gevoelige dossiers van zijn werkgever FN. Men vroeg hem die documenten terug te geven, maar hij weigerde. De moord zou daarop bevolen zijn door de Staatsveiligheid en de Israëlische geheime dienst. [1]

Minister van Justitie Gol zette onderzoeksrechter Schlicker meteen onder druk om “nooit, maar dan ook nooit de moord op Mendez te linken aan de Bende van Nijvel”.

Dit stuk komt vanop de “rechtbank” bij de ondervraging van Schlicker zelf, wie anders kan dit anders verklaren. Ik zal voor jullie de datum ervan opzoeken wanneer en waar dit gezegd is.

De moord op Mendez heeft dan ook kenmerken van een “Inside job”. Als Robert Maxwell kan verdrinken door van zijn boot te vallen, is alles mogelijk. En dus ook m.b.t. een kleinere vis zoals Juan Mendez.

Het verband Luc Hennart met Luik:

“222 02-12-2018 …………Je snapt het blijkbaar niet. Die misschien helemaal in het begin, is in werkelijkheid sinds het begin en daarna nooit meer. Die gevoelige dossiers die Mendez kopieerde zijn zeer gevoelig materiaal voor de politiek, vooral in en rond Luik. Dat er iemand koppig met een kleurtje Schlicker opvolgt is geen toeval vooral met Luik in gedachten. Wees maar gerust dat Gol en Hennart ivm de moord op Mendez dezelfde agenda hadden.”

We zien hier Luc Hennart als belangrijke pion in de ganse doofpotstrategie m.b.t. de BvN en de moord op Juan Mendez.  Zo een man weet veel, zeer veel,  kan zich bijgevolg dan ook veel veroorloven… en is dus totaal niet “wereldvreemd”. Beide dossiers raken immers aan  de funderingen van het Belgische wangedrocht en geven een idee hoe het er aan toe gaat in de beerput waarvan het deksel liefst niet gelicht mag worden.

De verantwoordelijkheid van Luc Hennart gaat dan veel verder dan de loutere doofpot. Dergelijke doofpotdossiers zijn uiterst geschikt als chantagewapen, waarop dan nieuwe schandalen en bloedige terreurdaden, resp. “ongelukjes” met fatale afloop, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgen.

We citeren deze zin uit het boek, blz. 202, “The Nebula” van Walter Baeyens:

“And Luc Hennart, the Belgian judge who mishandled  the Brabant Killings case.”

En zo een man werd dan rechtbankvoorzitter in Brussel!! En heeft de mateloze arrogantie anderen te beschuldigen van “onprofessioneel  gedrag”. Typische voor een logemaffioso.   Via Luc Hennart zien we hier één van de zovele beerputdossiers waaraan het Belgische kunstmatige gedrocht rijk is. Mocht u uw herinneringen nog eens willen opfrissen, raden wij u de lezing aan van: De vuile oorlogszaakjes van België“, waarin gesteld wordt:

“De moord op Mendez werd nooit opgehelderd. Werd de ingenieur vermoord door geheime diensten? Was hij door zijn kennis van en zijn betrokkenheid bij illegale wapenverkopen op een of andere manier een bedreiging geworden? Mendez had de onvoorzichtige gewoonte gevoelige documenten op zak te hebben. Sommigen zien in Mendez een slachtoffer van de Bende van Nijvel, maar dat werd nooit hard gemaakt door een onderzoek dat – wie zal het verbazen? – niet bepaald een toonbeeld van doortastendheid was.”

Los van het criminele aspect, liet Hennart zich ook kennen door bij het BHV-dossier de Nederlandstalige rechters de mantel uit te vegen. Hij was trouwens ook niet te beroerd de cijfers over de verdeling van de werklast – Franstalig vs. Nederlandstalig – te willen manipuleren. En manoeuvreert als een gewiekst tapijtenverkoper tussen de zgn. “neutraliteit als rechter”** en het bespelen van de pers om de situatie naar zijn (Franstalige) hand te willen zetten.

Uit: Vlaams Belang vraagt tuchtsanctie tegen Brusselse rechtbankvoorzitter, 12.3.2012:

“…Het kan niet zijn dat een voorzitter van een rechtbank essentiële cijfers bewust verdraait voor politieke doeleinden en daarmee een belangrijk deel van de burgers onrecht aandoet. Een magistraat heeft een waarheidsplicht en zeker een voorzitter van een rechtbank moet daarin het voorbeeld geven…”

Manoeuvres, inderdaad. Hoe kan je anders verklaren dat hij eerst tégen de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV was en enkele jaren later ervoor pleitte Justitie helemaal te splitsen?

Het verschil tussen de BvN en Covid 1984 is dat Luc Hennart betrokken was bij de “doofpotoperatie”, daar waar Van Ranst actief betrokken is bij de samenzwering zelf.  Maar dat is leesstof voor een volgende bijdrage die we zullen wijden aan het truienicoon, waar iedereen weliswaar de draak mee steekt, maar die zelf ongehinderd in het vuistje blijft lachen.

**Le juge Luc Hennart est-il trop proche du PS?Ducarme fustige le juge Luc Hennart: “Là vous avez dépassé la ligne rouge”

H.P.

Treffende beschrijving van wethandhaving in het land b

Wie wil er nu nog een beroep uitoefenen waar het parket je gelijkstelt aan de boeven die je vangt. Dankzij corona wandel ik meer dan ooit in mijn stad. Zo ontdekte ik een paar panden bewoond door anarchisten. Spandoeken aan de gevel om de “moord” op Adil aan te klagen, wraak in het vooruitzicht te stellen en de coronamaatregelen af te doen als een schending van de mensenrechten. Die schending lijkt me een levensreddend idee.

Wat te denken van de “moord” op Adil weet ik pas sinds vorige week.Adil heeft zich domweg te pletter gereden. De agenten die werden aangereden, hebben waarschijnlijk wekenlang psychisch geleden. Dat is ten dele onvermijdelijk, omdat een zorgvuldig onderzoek moet worden gevoerd, maar wie neemt het voor hen op als zij worden uitgemaakt voor moordenaar? Er zijn heel wat mensen die hen op die manier hebben beschuldigd of verdacht gemaakt. Ik hoop dat die lui worden aangeklaagd voor laster en eerroof. Laat de politiebonden hun mensen daarbij helpen. Politiewerk is niet meer leuk en slecht voor de gezondheid.

Volgens de politievakbond VSOA zijn er gemiddeld minstens 23 gevallen van geweld op politiemensen per dag. Een coronacontrole, een opmerking, de aanhouding van een drugsdealer of een dief, alle excuses zijn goed om de politie aan te vallen. Hun belagers willen doorgaans duidelijk maken dat zij, niet de overheid en haar politie, het monopolie op geweld hebben in hun buurt. Als een drugsdealer al niet meer gerespecteerd wordt in deze buurt, wie dan nog wel? Laat de politie haar lesje leren.

Toegegeven, onze media rapporteren dergelijke incidenten op een onrustwekkende manier. Het zijn telkens “jongeren” en “omstaanders” die de politie aanvallen. Beangstigend toch als alle jongeren en omstaanders gevaarlijk worden. Vroeger waren omstaanders gewoon onverschillig. Het lijkt wel een scenario voor een sciencefictionfilm: iets geheimzinnigs verspreidt zich in de samenleving en de onverschillige omstaanders transfigureren van zombie in geweldenaar.

Zouden onze media niet iets informatiever kunnen zijn, “jongeren” en “omstaanders” nader omschrijven? Waarschijnlijk – ik probeer dit even neutraal te formuleren – wil men niet de indruk wekken dat mensen met bepaalde kenmerken de onbetamelijke dingen doen waarvan velen vermoeden dat mensen met die kenmerken ze doen. De vaagheid wekt evenwel de indruk dat het altijd om dezelfde mensen gaat, misschien wel onterecht. Als de “omstaanders” weer eens gewelddadig worden, is er wel altijd een groep die heel precies, met vermelding van het uitgeoefende beroep wordt geïdentificeerd, de politie. Een onbetrouwbaar zootje, blijkbaar.

Toen een aantal van hen onlangs nog maar eens in elkaar werd getrapt, liet het parket de daders meteen gaan. Dat gebeurt geregeld, maar deze keer met een merkwaardige uitleg: “De verklaringen van de verdachten verschilden te veel van die van de betrokken agenten.” Als een verdachte door de politie wordt binnengebracht, kan men volgens het parket al even goed de agent als de verdachte opsluiten. Een recept voor straffeloosheid is dat.

Werk op de plank dus voor de minister van Justitie. Bedenk eens iets om het Openbaar Ministerie aan minimale ernst te houden, een werkbare tuchtprocedure misschien. Anders, zoals u hebt gemerkt, lachen ze u gewoon uit. Uiteraard vindt men nagenoeg niemand meer om politiewerk te doen. In Brussel vindt men zelfs onvoldoende mensen om het eigen politiekader te vullen. En dat in een stad met een grote, jonge bevolking waar tal van projecten worden opgezet om mensen toch maar bezig te houden. Van een falende gemeenschap gesproken.

Maar ja, wie wil nu nog een beroep uitoefenen waarin je dag in dag uit kop van Jut bent, het parket je gelijkstelt aan de boeven die je vangt, het opiniërende deel van de bevolking je voortdurend voor moordenaar, fascist en racist uitscheldt. Waarin je ook ongehoord streng wordt gestraft voor beoordelingsfouten, gewoon omdat die in jouw beroep vaak zwaardere gevolgen hebben dan in de meeste andere beroepen. Dat zou een reden voor mildheid kunnen zijn. Het heeft het omgekeerde effect.

Hoeveel keer, zo vraag ik me geregeld af, zou ik de andere kaak aanbieden? De afname van het schaarse geweld door politie veronderstelt een afname van het frequente geweld op politie. Daar ligt een dringende opdracht voor de minister van Binnenlandse Zaken. Herstel het respect voor onze politie. Maak dat beroep weer aantrekkelijk. Zorg ervoor dat er tegen het einde van deze legislatuur voldoende gekwalificeerde kandidaten zijn om alle vacatures te vullen. Het ondergraaft het vertrouwen in de regering, de rechtsstaat en de medemens als de agenten die de coronamaatregelen handhaven in elkaar worden geslagen door iemand die daar dezelfde avond nog tegen zijn maten kan over opscheppen. Dat vermijden lijkt me toch niet onmogelijk.

Em. Prof. M. Elchardus

(gesignaleerd door een vriend op facebook)

Hennart: “Ik ben een rechter.”*

… niet zomaar een rechter, een rechter met een mening, een linkse mening, een rechter die vindt dat de politie niet zoveel mag zeuren, die vindt dat in de taakomschrijving van de politie ook de nuttige idiotenfunctie van boksbal- of schietschijfoefening staat, een rechter, wiens aureool hem een een elitestatus geeft…

*citaat uit De Afspraak dd. 24.11.2020

Luc Hennart was hiermee niet aan zijn proefstuk. Zoals ene in de media prominent aanwezige viroloog, tevens PVDA-sympathisant, schuwt hij de aandacht van de pers niet, laat hij geen enkele gelegenheid onbenut om de goegemeente de les te spellen. Wie of wat is die man? Wat drijft hem? Wat bezielt hem? Is hij een wereldvreemde eigenzinnige snuiter of een sinister individu?

Aanleiding van de uitnodiging in De Afspraak waren de gewelddaden op een politie-inspectrice in één der Brusselse gemeenten, Sint Joost-ten-Node, waar de heilige Joost al lang zijn biezen gepakt heeft “uit den node”.

“…Hij zei letterlijk dat hij mijn keel wilde doorsnijden”, aldus Fad. “Op dat moment gaat er een electroshock van 2.000 volt door je lijf. Kijk maar naar wat er in Frankrijk recent allemaal gebeurd is. Ik zit 21 jaar bij de politie, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt.”

Toen Fad hem wilde arresteren, escaleerde de situatie. “Het draaide uit op een vuistgevecht. Enkele klappen kon ik ontwijken, andere niet. Op een bepaald moment greep hij me bij de keel. We zijn allebei op de grond gevallen en toen voelde ik zijn hand op mijn wapen. In een fractie van een seconde zag ik mijn hele leven voorbijflitsen….”

…Wat nog meer frustreert, is het gevoel van straffeloosheid. Enkele uren na zijn arrestatie was de dader immers weer op vrije voeten…”(…)

Dat de inspectrice haar frustratie én angst ruchtbaar maakte op RTL, nadien overgenomen door VTM en de kranten, dàt kon volgens Hennart niet door de beugel. Zulke uitspraken vindt hij onprofessioneel. Het ligt aan de vorming en gebrek aan ervaring van politie-agenten. Alsof de politie – en hulpkrachten in het algemeen – in Brussel niet genoeg ervaring kunnen opdoen tijdens de uitoefening van hun job…

“…Vanuit mijn oogpunt wordt er niet altijd even handig gereageerd op een situatie. Geweld mag niet met geweld beantwoord worden…” (…)

Aansluitend op de talrijke reacties vaardigde de justitieminister een omzendbrief uit om het geweld tegen de politie aan te pakken, waardoor Hennart nog meer in zijn g… gebeten leek. “Overbodig“, stelde hij, “alles wordt in de wet voorzien”. En dat het justitie-opperhoofd nu pleit voor “nultoleratie” en “lik-op-stuk-beleid” is gewoon een politiek spelletje van Klaas Vaak:

“De omzendbrief blijft voor Hennart dode letter. Hij vraagt “om wat afstand te nemen van de sfeer die vandaag bestaat, laat het openbaar ministerie en rechters hun taken uitoefenen.” Hij kreeg de slotvraag voorgeschoteld of hij niet wereldvreemd overkomt. “Dat is een mening en we leven in een democratie. Ik heb heel veel respect voor de meningen als die op een serene manier kunnen besproken worden…” (…)

Wie is die man nu eigenlijk? Dàt zo’n figuur niet wacht tot hij bijna op pensioen gaat om “zijn mening” mee te delen ligt voor de hand. Hij trad maar al te graag op als “flamboyante rechter” bij bv. RTL, nam deel aan het RTL-duidingsprogramma “Face au juge”, kon niet door één deur met voormalige justitieminister Koen Geens en liet geen kans onbenut om tegen de haren in te strijken van onderzoeks- en jeugdrechters.

Tot begin 2019 de maat vol was en hij gekortwiekt werd bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. (…) Waarop hij reageerde‘dat hij gevoel had dat Justitie nu dood was, met Koen Geens als grafdelver”.

We citeren even onze collega’s bij ‘t Scheldt:

“Deze stripfiguur van PS-signatuur zat gestrikt en afgeborsteld in de studio alsof hij in zijn maçonnieke werkplaats net een fraaie bouwsteen had neergelegd. Het heertje moest gewoon een vrijmetselaar zijn, zo een van de oude soort die de Rede aanbidt zonder enig gevoel voor redelijkheid. Zelfs Phara vroeg het mannetje of hij besefte als ‘wereldvreemd’ over te komen bij de kijker.”

‘t Scheldt lijkt hiermee overtuigd van het logelidmaatschap van dhr. Hennart. Indien dit vermoeden klopt dan verklaart dit veel om niet te zeggen alles.   Dan is hij nl. helemaal niet wereldvreemd, maar gewoon een handlanger van de linkse en logemaffia’s die het schuim van de straat moet beschermen, dat door deze maffia’s wordt ingezet om de bevolking  te terroriseren.  Moesten het Vlaamsgezinden of rechtsen geweest zijn,  dan waren ze wel aangehouden geweest, en moest dit dan niet gebeurd geweest zijn, dan had Luc Hennart moord en brand geschreeuwd. Zoiets noemen ze “situationele ethiek”.

De wereldvreemden zitten dan ook in de politiek en bij de poco leugenpers. Tenslotte is het Justitiepaleis zelf een constructie van logebroeder Joseph Poelaert (1817-1879). Lees i.d.v. de blog van historicus Jimmy Koppen: http://vrijmetselarijvoordummies.blogspot.com/2015/05/vrijmetselaars-en-justitie.html

‘In Frankrijk is de vrijmetselarij het laatste jaar geregeld in opspraak gekomen’, zegt VUB-historicus Jimmy Koppen. ‘Het gaat dan vooral om de erg snel groeiende reguliere Grande Loge Nationale Française. Er komen veel nieuwe leden bij met veel geld, waarvoor nieuwe tempels en ontmoetingsruimten moeten worden aangeschaft. Bovendien profileert de Grootmeester er zich uitgesproken politiek. Dat wakkert de schandaalsfeer aan. In België ligt de zaak anders, al raken vrijmetselaars hier ook weleens in schandalen verwikkeld. Denk maar aan Agusta, of aan de zaak van de huisvestingsmaatschappij in Charleroi: daarbij waren telkens enkele socialistische broeders betrokken…. ” (…)

In een volgende bijdrage graven we een beetje dieper in het verleden van dhr. Hennart.

H.P.

Transatlantische sancties

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Nord Stream 2: Hoe ver willen de VSA gaan? Of wie heeft er een vijand nodig met zo’n vriend?

De werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding gaan weer van start. Vandaag, zaterdag 5 december, zou men een volgend stuk pijpleiding beginnen te leggen , nadat de werken voor een jaar stil lagen omwille van de Amerikaanse bedreigingen met sancties en sabotage. De VSA werken ook voort… aan nieuwe sancties die zelfs nog dit jaar zouden moeten toegepast worden. En zo wordt de sanctiesnevel dichter en dichter met als doel de doodsteek te kunnen geven.

In Berlijn is de voorbereiding van tegenmaatregelen eindelijk ook begonnen. Eindelijk. Zelfs de georkestreerde vergiftiging van Navalny mag dit project niet doen stoppen. De Duitse maatregelen zouden afweeropties voor toekomstige VSA-sancties moeten tot stand brengen… het is wachten op de realisering.

Met “Belgium” in de titel bedoelt men de zitting van de EU in Brussel

Volgens plannen van de gewestregering Mecklenburg-Vorpommern zou Nord Stream 2 met een “sanctiesimmmune non-profit stichting” moeten beschermd worden. Voor de Duitse fed. regering en de EU staat de strategische autonomie en bijgevolg een zelfstandige wereldpolitiek op het spel.

De VSA willen het onoverzichtelijke sanctiesweb, dat ze over Nord Stream 2 gespreid hebben, nog dichter aanhalen. Een eerste stap was einde verleden jaar het Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA) waarmee de opschorting van de pijpleidingwerken afgedwongen werd door de speciale schepen, die deelnamen aan het leggen van de pijpleidingbuizen op de bodem van de zee, te bedreigen. Trump liet het PEESA effectief worden op 20 december 2019, waardoor het Zwitserse Allseas, wiens schepen als onmisbaar beschouwd werden, quasi onmiddellijk hun werk voor Nord Stream 2 staakten. Dat had tot gevolg dat Rusland een vervangschip, de Akademik Cherskiy, van de andere kant van de wereld naar de Baltische Zee moest laten varen en in grote mate moest aanpassen volgens de noodzakelijke voorwaarden (… zelfregulerende stabilisatie, een voorwaarde opgedrongen door milieupolitiek). Dat kostte veel tijd.

Daar bovenop dat buitenminister Pompeo de sinds 2.8.2017 wet – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) – (de strijd tegen Amerika’s tegenstanders d.m.v. sancties wet) op 15.7.2020 een nieuwe interpretatie gaf. De CAATSA voorziet in sectie 232 dwangmaatregelen, straffen, voor iedereen die de bouw van de Russische pijpleidingen op de een of andere wijze ondersteunt. Pompeo maakte de wet met terugwerkende kracht – dus ook voor de tijd voorafgaand aan de goedkeuring van de wet. Een stap, die tégen alle tradities van rechtsspraak ingaat. Sindsdien wordt de wet ook op Nord Stream 2 toegepast, hoewel de bouw van de pijpleiding al voor 2.8.2017 contractueel goedgekeurd werd.

De terugwerkende kracht der CAATSA voor Nord Stream 2 heeft de transatlantische sanctiesoorlog op een heel nieuw niveau geheven omdat o.a. ook de veerhaven Mukran in Sassnitz op Rügen met sancties kan bestraft worden. Ook en vooral de burgemeester van Sassnitz, die van ambtswege deel uitmaakt van het bestuur der veerhaven Sassnitz. Dat Amerikaanse sancties zowel de Duitse infrastructuur als verkozen mandatarissen bedreigen is nieuw. (1)

En dat volstond niet voor de VSA. Zowel de Senaat als het Congress hebben een bijkomende wet voor de PEESA voorgesteld die nog dit jaar als deel van de National Defense Authorization Act (NDAA) moet gestemd worden. Waarmee de weg vrij ligt voor sancties aan het adres van verzekerings- en ijkingscontracten. Beide wetten onderscheiden zich bovendien van de CAATSA – die slechts werken voor een omvang van minimum 1 miljoen dollar bestraft – daar zowel PEESA als PEESCA geen limiet handhaven. Recent heeft het Amerikaanse buitenministerie op 20.10.20 de CAATSA opnieuw uitgebreid op diensten voor schepen die deelnemen aan de pijpleidingwerken. Waarop de Noorse certificeringsfirma DNV-GL zich terugtrok.

In de loop van het jaar zorgden de dreigbrieven, dito telefoons en berekende diplomatische druk door de VSA op de betrokken bedrijven voor toenemende ergernis in Duitsland. Reeds op het einde van verleden jaar ontving de leiding van het Zwitserse Allseas een brief in dewelke de VSA senators Ted Cruz en Ron Johnson verklaarden dat een voortzetting aan de contractueel afgesproken werk voor Nord Stream 2 “de toekomstige financiële overlevingskansen van hun bedrijf zou vernietigen”: “Stopt NU en laat de pijpleiding onafgewerkt achter…, of u riskeert uw bedrijf voor altijd op te moeten geven. (3)
Een soortgelijke dreigbrief werd bv. in augustus naar de veerhaven Mukran gestuurd. Cruz, Johnson en de VSA-senator Tom Cotton hadden daarin het bestuur “vernietigende sancties” aangekondigd en medegedeeld dat zij ervoor zouden zorgen – bij het niet volgen van hun eisen – Mukran financieel “ten gronde te richten”. Deze dreigingen, deze sancties zouden niet alleen het havenbedrijf maar bovendien ook de “leden van de raad van bestuur, kaderpersoneel, aandeelhouders en werknemers” treffen. (4)

Momenteel wordt uit economische kringen gemeld dat de Trump-regering systematisch een lange lijst van bedrijven en firma’s analyseert die ooit individueel “door VSA-vertegenwoordigers over aankomende sancties geïnformeerd werden”. (5)

Pure maffiapraktijken. Het gaat hier om ca. 120 firma’s uit 12 soevereine Europese staten.

Of er nu een Republikein (Trump) of een Democraat (Biden) in het Witte Huis zetelt, qua buitenlandse politiek zitten ze meestal op één lijn.

Waarmee we uiteindelijk tot de eerste tegenmaatregelen komen. Dialoog. Praten. Overtuigen. Onderhandelen. Niets hielp. De poging in augustus door financieminister Olaf Scholz om tot een akkoord te komen – Duitsland wou twee terminals bouwen – in Brunsbüttel en in Wilhelmshaven – voor het duurdere én vervuilende frackinggas der VSA, de belofte van ca. 1 miljard euro om de bouw te bespoedigen, het was al boter aan de galg.(6)

In augustus legden 24 EU-lidstaten klacht neer tegen de sancties bij het Amerikaanse buitenministerie. Zonder resultaat. (7)

In oktober publiceerde de European Council on Foreign Relations(ECFR) een uitgebreid strategieplan, waarin de verdedigingsmiddelen tegen de VSA-sancties tot zelfs een regelrechte economische oorlog uitgetekend werden. Dit plan, begeleid door het Duitse buitenministerie, moet nu door de EU-instanties en de nationale parlementen in de EU besproken worden. (8)

De meeste recente stap: het Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bereidt momenteel een non-profit stichting voor, onder wiens paraplu Nord Stream 2 dan moet afgewerkt worden. De voorzitter van deze stichting, die naar alle waarschijnlijkheid immuun is voor de VSA-sancties, zou de voormalige minister-president van Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD) zijn. Experten dienaangaande hebben het over een “gewiekst juridisch manoeuvre”. (9)

Zoals de kaarten nu liggen en medegedeeld werd, worden de werkzaamheden na een eenjarige onderbreking (waarschijnlijk) vandaag hervat. De Nord Stream 2 AG heeft dit als zodanig aangekondigd. (10)

Veel hangt er vanaf: of Duitsland erin slaagt de bouw van de pijpleiding ondanks de tegenwerking van de VSA toch door te zetten? Als het VSA lukt – als precedent – de afwerking van Nord Stream 2 te verhinderen, dan zouden in de toekomst zelfs miljarden kostende infrastructuurprojecten in de EU zich moeten schikken naar de eisen van de VSA, vooraleer ze de “toestemming” van de Amerikaanse regering kunnen krijgen.

En daarmee staat niets minder dan de strategische autonomie van de EU ter debat. M.a.w. het vermogen een zelfstandige wereldpolitiek te kunnen voeren.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8458/

1] S. dazu Transatlantische Konflikte (III) und Transatlantische Sanktionen. [2] Moritz Koch, Klaus Stratmann: Wettlauf gegen die Zeit: Ab 5. Dezember soll Nord Stream 2 fertiggebaut werden. handelsblatt.com 27.11.2020. [3] S. dazu Erdgasdrehscheibe Deutschland. [4] S. dazu Transatlantische Sanktionen. [5] “Wir brauchen wieder eine Partnerschaft des gegenseitigen Respekts”. ost-ausschuss.de 23.11.2020. [6] Bundesregierung bietet eine Milliarde Euro zur Rettung der Pipeline. zeit.de 16.09.2020. [7] America Hernandez: EU countries protest US sanctions in warning to Washington. politico.eu 13.08.2020. [8] S. dazu Wirtschaft als Waffe. [9] Stefan Ludmann: Land will Stiftung für Nord-Stream-Pipeline gründen. ndr.de 27.11.2020. [10] Moritz Koch, Klaus Stratmann: Wettlauf gegen die Zeit: Ab 5. Dezember soll Nord Stream 2 fertiggebaut werden. handelsblatt.com 27.11.2020.