Vote for…

Wie graag aan een rondje zelfkastijding doet kan via dit bruggetje het debat van gisteren der EU-‘kopstukken’, kandidaat voorzitters van de EU-Commissie, (her)bekijken.  Kan.

De voertaal is Engels. Euronews bood een simultaan vertaling aan in niet minder dan dertien talen. Dan mag je verwachten dat dat allemaal talen zijn die in de lidstaten van de Europese Unie worden gesproken. Mis poes.  In Maastricht is de eigen taal, het Nederlands er niet bij.  Moeten de Nederlandstaligen dit hoogstaand nummertje volksverlakkerij dan niet verstaan? Het is kennelijk niet mogelijk om alle talen uit de 28 lidstaten aan te bieden. Het debat werd vertaald in het Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Spaans en Portugees.  En bovendien in talen van landen die geen deel uitmaken van de EU, zoals in het Arabisch, Perzisch, Russisch, Turks en Oekraïens.

Russisch?  Wie willen ze daar dan overtuigen?  De Russischtaligen in Oekraïne?     Turks?  Krijgt Erdogan straks het lidmaatschap op een gouden bordje zonder dat de hoofdstukken afgehaspeld dienen te worden?                                                  Oekraïens?  Heeft de EU daar al niet genoeg onheil gesticht?                            Perzisch?  Heeft Iran een toetredingsaanvraag ingediend?                                 Arabisch… om de toevloed van neo-Europeanen-met-zandbak-achtergrond te plezieren?

Een woordvoerder gaf als uitleg te hebben gehoord dat deze talen ook in het Europees Parlement worden gesproken.  Hallo?  Vrhfstdt?  Uw Engels kennis wordt alleen overtroffen door die van de premier der belgen.  Obama schiet nog in een kramp als hij eraan denkt.
FT

In werkelijkheid gaat het om Oekraïne

EUSSRIn werkelijkheid gaat het om Oekraïne

Armoe, corruptie, criminaliteit, wapen- en mensenhandel.  In praktisch geen enkel ander Europees land stuit de georganiseerde misdaad op minder tegenwerking van justitie dan in Moldavië.  Politie en justitie zijn synoniem voor incompetentie en onwilligheid.  Dat de EU nu de visumplicht voor dit land opheft, met ingang van gisteren,  zal ons bitter te staan komen.

De meeste Moldaviërs zullen van deze maatregelen niet kunnen profiteren.  Ze kunnen zich meestal zelfs geen reisticket naar de dichtstbijzijnde grotere stad veroorloven.  Maar op alle banken van de maffia-sector wordt er zeker luid geapplaudisseerd.  Voor hen opent zich heel de EU als operatieterrein.  Als reisbestemming staat waarschijnlijk met stip Duitsland genoteerd.  Al is een citytrip richting Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Parijs, Copenhagen e.a. lucratieve uitstapjes snel ingepland.  We zullen de gevolgen snel kunnen vaststellen, vooral in de misdaadstatistieken.

De redenen die de EU-commissaris voor sociaal en crimineel toerisme, Cecilia Malmström, aanvoert voor de afschaffing van de visumplicht zijn – zacht uitgedrukt – op niet veel meer dan gebakken lucht gebaseerd.  Zij vindt dat Moldavië moet beloond worden voor de “aanhoudende inspanningen” die het levert.   Op een schoolrapport zou deze formulering gelijk staan aan een dikke buis.  Voor Moldavië tellen echter andere maatstaven.

In werkelijkheid gaat het om Oekraïne.  De EUSSR probeert vertwijfeld de staten in de regio aan zich te binden.  In Moldavië liggen tot op heden Russische troepen.  Het moet als een sein gelden met als motto “liever Brussel dan Moskou”.   Het is wachten op een molenwiekende, schuimbekkende Vrhfstdt om eigenhandig de Russen te verdrijven.

De Europeanen zullen snel genoeg te weten komen hoe de door de EU toegejuichte en voorgeschreven “kontakten tussen mensen” zullen ingevuld worden.  Kontakten, die ons kunnen gestolen worden.  Maar dat wist u al, vermits u een bezoeker van Golfbrekers bent.

EUparl.

Verhofstadt I have  dream

Zijn droom. Onze nachtmerrie. Alle rechten voorbehouden aan Studio Rony

Schone schijn

camera_cartoon_CA01P021Vaag kunnen wij ons aan een komische film herinneren, waarbij de hoofdrolspeelster een man – een callman – inhuurt om haar te vergezellen naar het huwelijksfeest van haar zuster.  In Japan is zoiets niet ongewoon.  Er bestaan zelfs bedrijfjes die ‘familieleden’ verhuren.  Acteurs die de rol van de geliefde verwanten spelen.

Huwelijken kunnen daar tot in de tienduizenden euro kosten.  Het is immers een erezaak niet slechts de familie maar ook een uitgebreide schaar vrienden, kennissen, buren, collega’s en bazen uit te nodigen.  Schande voor degene wiens trouwfeest slechts een kleine schaar gasten kan tellen.
In dit geval kan men in Japan beroep doen op verhuuragentschappen.  Iets in de zin van “Rent a tool”, als je je parket wil schuren, je tuin wil fresen, een betonmolen of een stelling nodig hebt voor eenmalige werkzaamheden.

Je kan er kiezen uit een uitgebreide portfolio met geschikte “familieleden” of “vrienden” van alle leeftijdsklassen.  Ze worden ook ingezet voor andere festiviteiten of zelfs voor een indrukwekkende uitvaart. Een perfecte façade.

Er werd een documentaire over dit fenomeen gedraaid: “Rent a Family“, die in 2013 op het Zürich Filmfestival de prijs voor de beste documentairefilm gewonnen heeft.

FT


Engelse tekst via transcript.

Termontstad-nieuws

Voor wie haar soms geweld aandoet…

Uit Nederlands-Landstaal van de VVB:

AIN’T PAINTING A PAIN
Onder deze onleesbare titel wordt in het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst SMAK in Gent een tentoonstelling georganiseerd van de Amerikaanse schilder Richard Jackson. In het gemeentelijk tijdschrift waar deze tentoonstelling aangekondigd wordt, begrijpt men ook weinig van deze titel “De woordspeling is moeilijk te vertalen”.

In plaats van een alternatief  te zoeken dat dan wel door de goegemeente begrepen wordt (en hier wordt dan niet één of ander Gents dialectwoord bedoeld), grijpt deze elite die van meent dat het kunstkenners zijn, naar wat onduidelijk Engels. Vraag hen gewoon wat “Ain’t painting a pain” betekent. Ze zullen met open mond staan. Tijd om deze lieden te doen herinneren dat Vlaanderen liefst Nederlands ziet in het straat – en kunstbeeld. Schrijven: SMAK Citadelpark 9000 Gent Bellen: 09 240 76 01 Stralen: info@smak.be en waarom ook niet naar de bevoegde schepen Annelies Storms: schepen.storms@gent.be

Nvdr: De inleiding én aanbeveling van deze tentoonstelling is weliswaar in het Nederlands vervat, maar is even ongrijpbaar, onverstaanbaar, onwezenlijk, onvatbaar als de Engelstalige titel.  Misschien moeten we deze tekst best even laten bezinken.  Of wat menen jullie?

 “Zijn tomeloos inventieve, exuberante en oneerbiedige kijk op ‘action painting’ heeft de performatieve en ruimtelijke dimensies ervan spectaculair uitgebreid, heeft het doen samensmelten met beeldhouwkunst en het herdacht als een kunst van alledaagse beleving in plaats van heroïsche mythe.”

Om het u visueel te verduidelijken hierbij zijn werk “Bad Dog”  aan het Orange County Museum of Art.   Wij zouden het zelf niet beter kunnen uitleggen.

001-mia9h4-b781064986z.120130215142854000gsu1ch6p6.2

FVE

Sla uw voorraad Nutella in…

… want de EU heeft hem tot staatsvijand nummer één verklaard

De EUSSR heeft het goed met ons voor.  Levensmiddelen, die een voortijdig einde aan ons werkzaam en belastingbetalend leven kunnen brengen, moeten verbannen worden.  Andere die het esthetisch welzijn van de EU-burgers storen, verdienen geen bestaansrecht.  Kromme augurken en fruit-en groentensoorten die zich niet houden aan de afmetingsvoorschriften werden al op de verbodslijst gezet, maar nu moeten ook de bioteelt en talrijke ‘bedenkelijke‘ voedingsmiddelen geschrapt worden.

Nutella eten zou volgens de EU-hobbykoks even gevaarlijk zijn als roken, liet EU-commissaris voor Gezondheid en Consumptiepolitiek, Tonio Borg, ons weten.

Deze geliefde broodsmeerpasta met hazelnoten vierde dit jaar zijn 50-jarig jubileum.  Hij werd in 1940 bedacht door confissier Pietro Ferrero en kreeg in 1964 zijn huidige benaming.   De samenstelling bestaat hoofdzakelijk uit suiker en vetten, maar dat is nog niet het ergste, wat de EU-Commissie in de hoogste stand van waakzaamheid bracht was het feit dat je er verslaafd kan aan geraken.  Ziet u het al gebeuren: op het Coninckplein zich laveloos etende, bruinbesmeerde junkies, glazige blik in de ogen,  met grote potten Nutella?  De politie die de potten confisceert? Op muziekfestivals grote waarschuwingsborden “nultolerantie voor Nutella-gebruik“?

Aan de details moet er nog wat geschaafd worden.  De EU-richtlijn met de referentie 2014/86/EU moet de verkoop aan banden leggen.  Zo zou een pot Nutella slechts aan volwassenen mogen verkocht worden en moet er, naar analogie met tabak, een waarschuwing op de verpakking aangebracht worden.  Een Nutella-belasting zou eventueel ook tot de mogelijkheden behoren.  Of er zoals in oorlogstijden met zegeltjes kan verkocht worden, werd niet bevestigd.

Men is er nog niet uit of men niet beter ineens tot drastischer maatregelen grijpt zoals een algemeen verkoopsverbod van hazelnootchoco’s en dergelijke levensmiddelen.  Die zou vanaf juli 2015 in kracht kunnen treden.  Experten menen dat die piste een grote kans heeft door het parlement te geraken.

In heel Europa zou men aan het Nutella-hamsteren gegaan zijn.  Met leveringstekorten en zelfs diefstal als gevolg.

Wij willen u ook waarschuwen.  Niet voor een verslavingsgevaar, integendeel, maar wel voor een ingrijpende beperking van uw levensstijl, uw omgeving,  van uw denken en doen.  Geef hem én de EUSSR geen kans.  Hou vooral die stok achter de deur.  Correctie: niet achter de deur, gebruik hem.  Op 25 mei.

verhofstadt_lenin

Klik als u het aandurft. Studio Rony

Red mijn Nutella

Neue Presse