Gedachten in gedichten

dichterVerkiezingsgedichtje

van Lutgardis Rodenbach

 

Sossen zijn meesters in het smossen
Kijk daarom zeer goed uw doppen
Ze zullen geld uit uw zakken kloppen
En u zo van uw winst verlossen

 

Groenen bevelen om anders te leven
Dat is waar ze fanatiek naar streven
Met vaal gezicht en kringloop kleren
Dat zou toch moeten alarmeren

 

Liberalen weten waar ze de mosterd halen
Al staat het niet in hun financiële annalen
Er zijn wel Toscaanse signalen
Ze laten uiteindelijk de schatkist betalen

 

Communisten zijn gevaarlijke tisten
Zonder waardering voor individualisten
Gaan ze dictatoriaal aan de haal
Met je persoonlijkheid en je kapitaal

 

Tjeven zijn heel bedreven
Gelijk welke godsdienst ze aankleven
Met veel beloven en weinig geven
Laten ze Vlaamse zotten in vreugde leven

 

De nieuwe alliantie zit erg verspreid
Het is niet duidelijk waartoe ze leidt
Links of rechts, op of neer
Het is anders iedere keer

 

Er is slechts één weg te kiezen
Er is slechts één weg te gaan
Om Vlaanderen niet te verliezen
Is het belangrijk waar je gaat staan

 

Geef de leeuw zijn verdiende macht
Met uw stok achter de deur, dat is uw kracht.

 

 

Eurocrisis?

EUSSREen nieuwe eurocrisis is onafwendbaar

“De rust in de Unie aan de vooravond van de Europese verkiezingen is bedrieglijk.”

“In Griekenland bedraagt de jeugdwerkloosheid 60 procent, in Spanje 53 procent, in Italië 42 procent, in Portugal 35 procent. Ter vergelijking, in België is 24 procent van de 15- tot 24-jarigen werkloos, met een groot verschil tussen de regio’s: 17 procent in het Vlaams Gewest, 33 procent in het Waals Gewest en bijna 40 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die laatste cijfers komen inderdaad in de buurt van die van de probleemlanden van de Europese Unie. Het zijn tikkende tijdbommen.”

“Er is geen debat over de bijna stoemelings toegenomen macht van de uitverkoren Europese Commissie, terwijl het verkozen Europees Parlement nauwelijks wat in de pap te brokkelen heeft.”

Lees hier het opiniestuk van Ewald Pironet

Bloomberg News heeft een ietwat simplistische analyse van de eurocrisis gevisualiseerd in dit filmpje:

FT

Het Zandmannetje m/v/onbepaald

Kindjes moeten vanuit de wieg leren dat het mama-papa-patroon absoluut geen synoniem is voor hun normale leefwereld.  Er bestaan nl. – vanzelfsprekend – diverse tussen- en randgeslachten met een scala aan mogelijkheden qua seksualiteitsbeleving.
Vanuit dit principe dienen ook kleuter- en kinderprogramma’s op tv uitgedokterd te worden.  In Duitsland staan ze al ver met de indoctrinatie van de kleinsten.

Schwein-Katze im Sandmännchen: politische Indoktrination
Een scenario van “Het Zandmannetje’ (Sandmännchen), een kleuteruitzending voor het slapen gaan) dat uitgezonden wordt bij Rundfunk Berlin:

Een roos varkentje beweert een poes te zijn.  Een mooie vrouw met stiletto’s en lippenstift verrast het hoofdpersonage, Lennart, met een brommerige mannenstem. Het varkentje met een krulstaartje, dat beweert een poes te zijn, wordt door de andere dieren uitgelachen.  Een poezenvarkentje.  Het poezenvarkentje klimt naar een kooitje met een vogel.  Die vogel is eigenlijk de moeder van het poezenvarkentje.  Als we nog een generatie verder gaan in het verleden zal blijken dat het vogeltje uit een ei kwam dat van een nest slangeneieren afkomstig was.

De kindjes moeten leren dat het varkentje kan klimmen en bijgevolg ook een kat is.  En ook kan spinnen. Een vrouw, die eruitziet als een vrouw, hoeft niet echt een vrouw te zijn.

Wat kunnen driejarige kleuters nu hiervan opsteken?  Niets is wat het lijkt.  Een mama kan een mama maar ook een papa zijn, of kan tussendoor toch weer mama worden en met een andere mama, die op haar beurt ook papa kan worden, trouwen.  En om heel het verhaal nog wat peper te geven worden uit de mama-papa-papa-mama-relatie kindjes geboren, die er geen graten in mogen zien aan ouder-hopping te doen, niet alleen qua woonst, qua resp. partners maar ook qua geslacht.
In grotemensentaal: we zijn baas van onze eigen identiteit.  Bevalt die geboorte-identiteit niet, dan ruilen we ze in voor een andere.  Logisch, toch?

Mijn kleinzoontje is bijna vier.  Hij zit in een fase waarin het voor hem niet helemaal duidelijk is welk persoonlijk voornaamwoord bij wat hoort.  Naar de hond (een reutje) met een mannelijke hondennaam, verwijst hij afwisselend met  “hij” of “zij”.  Vriendjes in de kleutertuin – ook jongetjes, hij heeft geen vriendinnetjes, want die willen niet dezelfde spelletjes spelen (!) – krijgen dikwijls ook die vrouwelijke verwijzing.  Voor hem is  het woordgebruik nog niet helemaal duidelijk.   Maar hij weet maar al te goed wat het geslacht is van de hond, of resp. van zijn mama, papa, bompa, oma of vriendjes.  Ook al gooit hij de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden nog door elkaar.  Een jongen / man / papa heeft een penis.  Een meisje / vrouw / mama heeft er geen.   Alle varianten en tussenstadia gaan voorlopig nog aan hem voorbij. Tenzij – letterlijk – in de carnavalsstoet.

En dan zou een dergelijk kleuterprogramma hem moeten gaan preconditioneren op de mogelijke geslachtsperikelen die de linkse maakbare wereldpolitie voor hem in gedachten heeft? Bedankt.  We lezen wel een verhaaltje voor.  Dat kunnen we nog zelf beslissen.

FVE

bz-berlin.de

M.E.R.S !

Allah wilt niet dat moslims eigenwaarde en zelfrespect hebben.
Allah wilt niet dat moslims lachen, plezier hebben, muziek draaien en een borreltje drinken.
Allah wilt niet dat moslims seksueel genot beleven, vrij zijn en gelukkig.
Allah wilt dat moslims altijd beledigt en boos zijn.
Allah wilt niet dat moslims gemoedsrust krijgen, zij moeten voor eeuwig het gevecht aangaan met de ongelovigen.
Allah houdt moslims gevangen in de islamitische hel, hun cipier is, de koran.
Conclusie: ALLAH HAAT MOSLIMS!
Voor velen van hen is het nog niet duidelijk, wel hun haatdragende en haat verspreidende onzichtbare god heeft er nog een schepje bovenop gedaan nl. MERS (Middle East Respiratory Syndrome) een longaandoening waarschijnlijk geïmporteerd door “gelovigen” tijdens de jaarlijkse islamitische bedevaart, de hadj.
De arabische lente maakt dat er geen structurele maatregelen genomen worden door de politieke chaos veroorzaakt door de islamitische “vrijheidsstrijders”.
Het leuke aan dit verhaal is dat Mekka, waar al de gehersenspoelde islam-zombies jaarlijks samenkomen om rond een zwarte steen te dansen, verboden terrein is voor normale mensen. Dat het nu juist daar is dat volgens westerse wetenschappers de verspreiding het grootst is bewijst dat de islam-afgod toch een pervers geestje moet zijn.
De ziekte verspreidt zich in razendsnel tempo en is al in Egypte in opmars.
En zoals gewoonlijk rekenen de Saoedi op de westerse ongelovige varkens om hen te genezen, maar deze superbug is resistent aan alle bestaande antibiotica en andere medicatie, nu al is het aantal doden opgeklommen van drie per dag naar tien, en het gaat in stijgende lijn.
http://www.naturalnews.com/044879_MERS_pandemic_Saudi_Arabia_drug-resistant_superbugs.html
Als dat ook geen gegronde reden is voor de beleidsmakers, ja ook zeker die van de EU, om al de moslims te weren van onze contreien, indien dat niet zo is zou men dat kunnen betitelen als een schending van onze mensenrechten.
Denk daar ook aan op 25 mei. Door het politiek correcte denken is de aan de macht zijnde politieke elite niet meer in staat om met zin voor verantwoordelijkheid na te denken over het welzijn van zijn eigen bevolking.

De finale oplossing

endlosung

 

In de brievenbus

MM900285281[1]In de brievenbus

van trouwe lezer Raymond, aangevuld door een reactie van Wes Hardin

Gisteren werd in Engeland Paul Weston, leider van de British Freedom Party en kandidaat voor de EU-verkiezingen, opgepakt tijdens een toespraak, omdat hij voorlas uit het werk van Brits premier en Nobelprijswinnaar Winston Churchill. Hier nogmaals de tekst:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy.

The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.

It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.”

Winston Churchill, The River War, 1899, eerste editie, volume II, blz. 248 – 250, uitgeverij Longmans, Green & Company.

winstononislam-vi

Vertaling:

“Hoe verschrikkelijk zijn de vervloekingen die het Mohammedanisme aan zijn volgelingen oplegt! Behalve de fanatieke razernij, die zo gevaarlijk is in een man als hondsdolheid in een hond, is er sprake van deze vreselijke fatalistische apathie. De effecten zijn te zien in veel landen. Zorgeloze gewoontes, slonzige landbouwsystemen, trage commerciële systemen en onveiligheid van eigendom bestaan overal daar waar de volgelingen van de profeet heersen of leven.
Een mensonwaardig sensualisme berooft dit leven van zijn gratie en zijn raffinement; daarna van zijn waardigheid en onschendbaarheid. Het feit dat in de islamitische wetgeving iedere vrouw bij een of andere man moet horen als zijn absolute eigendom – als kind, vrouw of bijvrouw – moet de uiteindelijke opheffing van de slavernij uitstellen totdat het geloof van de islam veel macht onder de mensen heeft verkregen.
Duizenden worden de dappere en loyale soldaten van het geloof: zij weten allemaal hoe te sterven, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van diegenen die haar volgen. Er bestaat geen grotere achterwaarts gerichte kracht in de wereld. Absoluut niet zieltogend, is het Mohammedanisme een militant en bekerend geloof.”

Churchill mocht dit zeggen, Paul Weston niet.  Het Vlaams Belang ook niet.  Het Westen doet aan zelfcensuur.  Moest Churchill terugkomen, hij zou de augiasstal islamstal met harde hand uitmesten.

unnamed-3

26.04.2014 15.00 uur

U kan Paul Weston in deze video horen over de multicul:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via rechthoekje onderaan of via transcript

FT

 

Al 19 jaar werd de balans van de EU niet goedgekeurd

EUSSR19 jaar niet goedgekeurde jaarrekeningen.  Een schande dat de EU ‘eigen middelen’ wil hebben; m.a.w. een directe belastingheffing aan de EU-burgers.  Je moet maar durven.  Stel u deze situatie even in de bedrijfswereld voor.

U ziet en hoort William Dartmouth van de UKIP (Nigel Farage partij)

Denk hieraan op 25 mei!

In 2012: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2228612/European-Union-STILL-wasting-billions-year-auditors-refuse-sign-accounts-18th-year-row.html

In 2013: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2487670/Auditors-refuse-EU-accounts-clean-health-19th-year-row.html

 

De politie waarschuwde…

… op Koningsdag, gisteren…

1517604_720897987961387_866529219669138007_nGeen photoshop.  De spandoek hing daar te waarschuwen in de Ebbingestraat te Groningen.  Hoeveel je er mag gedronken hebben, staat er niet bij.  Misschien op een volgende spandoek een straat verder.  Een plaatselijk fenomeen of werden er nog meer gespot elders in Nederland?

FT