Zogezegd

Zogezegd

Over hervorming onderwijs

Pascal Smet: Iedereen zal moeten meedoen met de hervorming. Scholen hebben in deze geen keuze.

N-VA-voorzitter De Wever: De onderwijshervorming is vrijwillig. Scholen zijn niet verplicht erin mee te gaan.

 Smet: Het akkoord zal nog tijdens deze legislatuur worden verankerd. Ik ben er zeker van dat het zal worden uitgevoerd.

De Wever: Als de volgende Vlaamse regering vaststelt dat de hervorming de kwaliteit niet verbetert, dan komt ze er niet.

Smet: Voor alle duidelijkheid: ASO, TSO, BSO en KSO verdwijnen als ordeningsprincipe in ons onderwijs.

De Wever: Een school die vandaag ASO-richtingen aanbiedt, zal dat altijd kunnen blijven doen.

FVE