In de brievenbus: petitie tegen onderwijshervorming!

MM900285281[1]Laat ons onderwijs met rust!

Telkens er een nieuwe minister van onderwijs aantreedt, heeft die de onweerstaanbare drang heel het systeem te willen omgooien.  Zo ook de relnicht Smet, niet bepaald een ervaringsdeskundige.  Nu heeft hij zijn zinnen gezet op het ASO.  De onnozelaar vindt dat iedereen maar op dezelfde leest dient geschoeid te worden, ongeacht talenten en voorkeur.  In dit verband bereikte ons bijgaand bericht, dat we integraal op Golfbrekers plaatsen.  Wie samen met ons de mening toegedaan is dat de Vlaamse Regering dit rampscenario voor het Vlaams onderwijs niet mag laten gebeuren, kan dit uiten door de petitie te tekenen op http://www.petitietegenhervormingsplanso.be/index.php?

 

“Geen middenschool. Geen ontwrichting secundair onderwijs en uniek tso/bso/kso

 

Onderteken & verspreid Onderwijskrant-petitie tegen invoering middenschool!”

 

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “Raf Feys” <raf.feys@telenet.be>

 Afschaffing aso: fenomenale bedreiging voor welvaart, onderwijs en cultuur

 In alle landen ter wereld – ook in Finland – wordt er in de hogere cyclus s.o. een duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemeen vormende richtingen (aso) en meer specifieke/ beroepsgerichte (tso/bso). De selectie voor de aso-richtingen is in Finland veel scherper dan in Vlaanderen.

 Waarom zou Vlaanderen eigenwijs zijn en cavalier seul spelen?  De afschaffing van het aso zou rampzalig zijn voor de welvaart in Vlaanderen, voor het universitair en hoger onderwijs, voor de bedrijfswereld en de toekomstige rekrutering van ingenieurs en positieve wetenschappers, voor de wereld van de cultuur …

 Er is ook absoluut geen draagvlak, noch in de onderwijswereld, noch in de ondernemerswereld.  Uit de petitie van Onderwijskrant (12.000 ondertekenaars), tal van polls, de brede peiling van de ingenieursvereniging, de duizenden reacties van leerkrachten op websites allerhande … blijkt dat de overgrote meerderheid van de onderwijsmensen en burgers tegen de invoering is van een nog bredere  eerste graad. Volgens de recente VUB-studie waren slechts 0,7 % leerkrachten voorstander van radicale hervormingen. Toch lezen en beluisteren we voortdurend dat er een breed draagvlak bestaat bij de onderwijsmensen en bij de mensen uit het bedrijfsleven. De brede peiling bij duizenden ingenieurs uit het bedrijfsleven geeft veel beter weer wat er daar leeft, dan de mening van enkele VOKA-koepelmensen.

 Raf Feys

Onderwijskundige, coördinator Hoger Instituut voor Opvoedkunde-Brugge, hoofdredacteur Onderwijskrant

 Geachte heer Joris Barbier, Dames en Heren,

 het valt moeilijk te verteren, hoe men vandaag en gisteren de indruk wekken wilde dat het onderwijs dringend en onontkoombaar hervormd dient te worden. Enkele leraren van het Turnhoutse college van de SJ waren verbijsterd dat hun top zo een brief had geschreven en dat die ook nog eens zo ondubbelzinnig voor hervormingen werd geacht te zijn terwijl het inderdaad wel zeer voorwaardelijk is. Daarom nog maar eens een poging na te denken over die obsessie voor gelijkheid (in het onderwijs).

 http://kwestievanverwondering.blogspot.be/2013/06/vrijheid-gelijkheid-en-broederschap-in.html

 met vriendleijke groet,

 Bart Haers 

 Bart J Haers
Oostmeers 29 bus 4
8000 Brugge

0493/18 78 69

kwestievanverwondering.blogspot.com/

http://www.abchupotenusa.eu

1 gedachte op “In de brievenbus: petitie tegen onderwijshervorming!

  1. Ziezo, Fikken heeft ook reeds z’n “morzel-gronds” bijgedragen aan deze petitie,
    niet als leraar, maar als man met redeneervermogen. 🙂

Reacties zijn gesloten.