In de brievenbus

De Afspraak

Vorige nacht het eerste gedeelte van De Afspraak van woensdag 17 juni op de webstek van de vrt gezien.

Vraagt Phara de Aguirre aan Ivan de Vadder hoe het nu eigenlijk komt dat de partijen er maar niet in slagen om een federale regering te vormen. De Vadder verwijst naar de persoonlijke tegenstellingen tussen een aantal partijvoorzitters, naar het feit dat ze allen jong en onervaren zijn en hij zwamt zo nog lekker door. De belangrijkste reden die intussen nagenoeg iedereen ziet, vermeldt hij echter niet: dat de kloof tussen Vlamingen en Walen zo groot is dat het volstrekt onmogelijk is geworden om de grootste twee partijen samen in een regering te krijgen en dat Vlaanderen en Wallonië hoe dan ook kiezen voor een tegengestelde sociaal-economische aanpak.

Dat soort ‘journalisten’ moet ons inzicht brengen in de politieke realiteit? Puur tijdverlies om naar zoiets te kijken en te luisteren. Dat er geen regering meer kan gevormd worden is duidelijk. Tegelijk moeten zowel Vlaanderen als Wallonië bestuurd worden. De gezondheidscrisis is niet voorbij en de economische crisis begint nog maar. Politieke daadkracht is noodzakelijk. We gaan het alleen redden als de Vlaamse politici bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Een fluwelen revolutie zeg maar. Het Vlaamse Parlement moet bereid zijn om alle noodzakelijke maatregelen te treffen ook in die materies waarvoor men niet bevoegd is. En ja, dat zal dan wel gepaard gaan met een onafhankelijkheidsverklaring. Ik weet uiteraard dat daarvoor momenteel geen meerderheid voorhanden is. Zij die niet bereid zijn om hieraan mede te werken, moeten zich wel bewust zijn dat hun houding er een is van schuldig verzuim. Men moet de belangen van het eigen volk behartigen en niet die van een staat die we nooit gewild hebben en ook niet die van een naburig volk. En ja, als illustratie koos ik voor een zelfklever uit de late jaren zeventig van NSV. Toen wisten we al wat moet.

Edwin Truyens

Nvdr: De zelfklever naar dewelke Edwin verwijst, konden wij niet laden en publiceren. We vervangen hem door deze foto, van een jonge – zeer gedreven – NSVer die nu aan het roer staat van het VB.

Wie doet mee met de NSV? - Apache

… en dit filmpje krijgt u er nog bovenop:

Cyclus

Datei:1819 Denker-Club-Restauration.jpg – Wikipedia

EEN ONDERKOELDE ZOMER?

We bevinden ons sinds 13 maart in de Covid-19 tijd.  In mijn eerste artikel daarover zegde ik al dat de markt van Wuhan niet in het spel was.  Nu, bijna drie maanden later, geven specialisten toe dat men nog steeds geen uitspraak kan/durft doen over de oorsprong. Wel is het onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst met het predicaat van geheimhouding bedacht.

In elk geval sponsorde o.a. president Obama het lab in Wuhan, alsook Bill Gates (e.a.?)  President Trump voert er koude oorlog over met China, maar alles wordt toch in de doofpot gestopt.  Het is voor ons, vrijheidslievenden, een opdracht om te ijveren dat de immense lijst aan maatregelen steeds maar teruggeschroefd worden.  Lesgeven, een restaurant uitbaten, uitgebreidere samenkomsten houden…. Het wordt anders bijna onmogelijk te organiseren.

Intussen is het “racisme-virus” ook weer uitgebroken.  Ik geloof heel oprecht dat de meeste (Amerikaanse) zwarten een positieve bijdrage aan de samenleving (willen) geven.  Maar het voorval in Minneapolis heeft tot aanleiding gediend voor extreem-links om de strijd tegen het mannelijke blanke mensbeeld te hervatten.  In eerste linie het doen verdwijnen van Trump.

Bij ons zijn de extreem-linksen, met goodwill vanwege de overheid, ook gaan manifesteren.  De enorme rechtsongelijkheid valt op tussen het ongemoeid laten van hun oproer en de vreedzame protesten van groepjes tegen de Covid-terreur.  Ik haal de repressie tegen Voorpost aan in Mechelen (betoging Grote Markt) en de repressie tegen de groep van Martijn Koops  in Den Haag (interview Koops met Ab Gietelink op Weltschmerz).  In beide gevallen aanhoudingen en hoge boetes.  In Europa wordt het volkse verzet overal aangepakt, door de politie in te zetten tegen ons.  Zoals in Stuttgart, Leipzig en elders, de politie samen met het Antifa-uitschot, tegen weerloze burger-activisten.

In mijn verscheidene “cyclussen”” heb ik aandacht gevraagd voor de christen-onderdrukking.

Dit valt blijkbaar in onze fora op een koude steen.  Pieter Bauwens van Doorbraak verdedigt heel moedig het religie-aspect.  Ongepaste en grove opmerkingen tegen hem zijn niet afwezig.  Ik heb steeds grondig in de Vlaamse strijd gestaan met deelgenoten met diverse opinies.  Dit is de basis van onze Vlaamse strijd; deze kan niet gewonnen worden door de impact van ons, christenen, te verloochenen.

Bij deze Covid crisis heeft de officiële Kerk weer van haar zwakte getuigd.  Daarvoor stel ik een strijder sedert decennia voor,nl. Peter Helmes*, die evengoed de strijd voert voor een identitair Europa met christelijke wortels.  Het voornaamste beeld is er één van buitengewone onverschilligheid t.o.v. de ongemeen rijke christelijke eigenheid, die Europa/Vlaanderen maakte tot wat ze geworden zijn.  Bij de duizenden commentaren op allerhande blogs komt het kenmerk van de huidige debater tot uiting: een geïmpregneerde onverschilligheid en een ver doorgeslagen relativisme t.o.v. het christendom.  Naarmate ons christendom verdwijnt neemt de islam en het anti-racisme de plaats in.

Men vergelijkt de huidige generatie die er-toe-doet met het heidendom.  Maar het bewuste heidendom van noordelijke oorsprong , met al haar symbolen, valt niet te vergelijken met het bodemloze nihilisme van de opgroeiende generaties.  Dit komt door het gebrek aan kennis van de meest elementaire aanknopingspunten van ons christelijk-avondlandse wereld.  In het onderwijs wordt met omgekeerde “zeloten-ijver” alles uitgebannen wat ons verbindt met meer dan duizend jaren christelijk Europa.  Types zoals Herman Van Goethem, Bart Somers en hun aanhang willen in de eerste plaats dat alles toegespitst wordt rond het idee van de holocaust. 

Kindercoaching - De website van praktijkvogelvlucht!

Nu dat ons volk nieuwe muilkorven opgelegd wordt (anti-racisme, Covid) wordt daardoor de geest van weerstand aangetast.  Langs vele zijden komen alarmerende berichten over een depressieve golf (zie Levensgevaarlijke masssahysterie gaat fout volgens het boekje; Michaëla Schippers en Ramon Bril – Weltschmerz).  Het standvastige geloof van de voorvaderen, de christelijke heilsleer, kan niet terzijde gelegd worden.  Enkele elementen zijn zeer wichtig: het idee van de eeuwige onveranderlijke heilsboodschap: “de mens leeft van geslacht tot geslacht in eeuwigheid” en “het antwoord op een centraal thema van het menselijk zijn: de inherente eenzaamheid van ieder mens”.  Ons geloof geeft via de centrale boodschap van het Nieuwe Testament een vooruitzicht op die dingen, die anders tot het absurde en onoplosbare behoren: zin geven aan menselijk leven en strijden in crisisperiodes zoals nu.

Verleden week was ik in mijn “symbolisch vaderland” Nederland.  Bij mijn kleinkinderen kon ik ervaren dat alles veel meer relax en vrijheidslievend dan hier is.  De terrassen, het watertoerisme, de kleinhandel : alles valt weer in de plooi.  Opdat hier bij ons in Vlaanderen de krampachtige toestanden ook vlug verdwijnen…..  Vlaamse Beweging, voer in uw strijd de geest van Uilenspiegel weer mee!!

Jos Wouters, Boom

 • Webstek van Peter Helmes: www.conservo.wordpress.com
 • Die Spaltung Europas ist nicht mehr aufzuhalten – Der Islam und die christlichen Wegducker.
  Peter Helmes. PI-News.net
 • Via Google : doodsbedreigingen voor Sander Slijver, alternatief voor betoging tegen “Black Lives Matter” in Leeuwarden/Ljouwert
 • Aanklacht Jeff Hoeyberghs tegen de Belgische staat (corona-regels)
 • De Zondag 7.6: “Theo Francken wil een historisch huwelijk tussen V.N’s en socio’’s.”

Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

Luc Vermeulen deelt ons en de rest van Vlaanderen mee hoe zijn dag eruit ziet:

Mijn programma voor vandaag donderdag 4 juni. Met dank aan de beste burgemeester van heel de wereld de onvervangbare Bart Somers van Mechelen.

Zoals men ondertussen al weet werden voorbije zaterdag 4 voorpostmilitanten tijdens een actie op de Grote Markt te Mechelen opgepakt. Hun actie was dan ook ongezien brutaal en hun agressiviteit kende geen grenzen en was uiterst gewelddadig. Want stel je voor zij hebben het aangedurfd zeker een kwartier een spandoek open te trekken met de slogan ‘stop islamisering’.

Onder het goedkeurend oog en in opdracht van de wereldburgemeester maakten een half peloton politieagenten een einde aan deze revolutionaire actie.Van coronamaatregelen hadden deze agenten nog nooit gehoord van een masker of handschoenen geen spoor en ze bleven ook niet op anderhalve meter afstand.

De 4 revolutionairen werden afgevoerd naar het politiebureel waar de ordehandhavers niets aan het toeval overlieten. Zakken leeegmaken tot en met je zakdoek, broeksriem uit en dan 7 volle uren in eenzame opsluiting. Tijdens die 7 uur opsluiting werden de 4 een voor een naar een gesofistikeerd toestel gebracht waar van elk vingerafdrukken werden genomen. Eerst vier vingers van elke hand dan van elke vinger nog eens apart dan van de handpalm en nog eentje van de zijkant van de handpalm.

Neen, nog niet gedaan we staan nu in het grote fotoboek van de politie. De nodige foto’s werden genomen van het gezicht links, rechts, recht voor en ten slotte van wat mij betreft de hele 1meter en 76 cm. Natuurlijk heeft men overschot van gelijk om die 4 revolutionairen zo te behandelen want geef toe beste lezer een kwartier een spandoek opentrekken met zulke slogan kan echt niet. Dat is veel erger dan een geradicaliseerde moslim die na zijn veroordeling rustig een kind kan kidnappen dan een Abou ha ha die oproept tot geweld.

Om 12u30 den bak in om 18u30 werden we ‘gelost’. We kregen wel twee documenten mee. We moesten 2 afspraken maken voor twee ondervragingen: één zal gaan over onze ongeziene revolutionaire actie, een tweede zal gaan over het overtreden van de coronawetgeving.

Dus zo dadelijk naar onze advocaat om ons voor te bereiden op de beide ondervragingen en deze namiddag met advocaat naar Mechelen om de ondervragingen te ondergaan.In het slechtste geval krijgen de vier militanten een coronaboete van elk €250 en worden de 4 voor de correctionele rechtbank gedaagd.

In alle ernst beste lezer tijdens de hele actie van een kwartier deed zich geen enkel incident voor! Naar men zegt is in België (woord dat ik moeilijk geschreven kan krijgen) iedereen gelijk voor de wet.

Voorpost laat zich niet muilkorven: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet:

Voorpost - Објаве | Фејсбук

Na het gedogen van de verboden linkse manifestaties in Gent door Campagne Rosa en in Brussel door Black Lives Matter wil Voorpost nogmaals de proef op de som nemen en dient een aanvraag in om op exact dezelfde manier onze boodschap te brengen. Wij geven niet op en eisen ook ons recht van vrije meningsuiting op.

Meer bij facebook.

Cyclus

Mythe Ontkracht – We gebruiken 100% van onze Hersenen »

ANDERS  DENKEN

Naarmate de tijd vordert veranderen de regels enigszins.  Maar het bestrijden van “samenzwerings-theoriekers” gaat volop verder.  Daarstraks hoorde ik zowaar een bisschop hen veroordelen.  Het is frappant hoe dat een allergrootst front (vooral in Vlaanderen) alle onderzoeken naar het veroorzaken van de plaag verwerpt.  De (extreem)-linksen, de tsjeven, de ultra-liberalen, de Loge: allen zeggen dat we fout zijn, maar zelf weten ze de oorzaak van het uitbreken van Covid hoegenaamd niet.

Vergis u niet: de opheffing van grondrechten is niet ten einde.  Getuige daarvan het gesteggel dit weekend over de opening van de grenzen.  Frankrijk, dat het meest repressief systeem heeft, vervolgt nog steeds onze landgenoten.  Speciale aandacht ook voor artikel 19 van de Grondwet: de vrijheid van eredienst.  In vele landen van Europa moeten eerst rechtszaken worden aangespannen; in België verwerpt de raad van State zelfs een versoepeling.

Ik geloof niet dat het volledig uitschakelen van de “godsdienst-beoefening” een toevalstreffer is.  De regeringen in Europa – bijna overal bestaande uit vrijmetselaars – nemen de gelegenheid te baat om hun natte droom te verwezenlijken: totale lamlegging.  Het is zelfs niet mogelijk op een fatsoenlijke manier een huwelijk, doop of begrafenis in te richten.  Want vergeet niet: meer dan tien eeuwen lang waren o.a. deze rituelen een uiting van een sociale interactie (het samen de belangrijke dingen des levens vieren).  Dus beschuldig ik nu de regeringen ronduit van christen-vervolging.

Men wil daarbij een systeem invoeren, zoals diensten met mondmaskers op, de communie-reiking met een pincet, het beperken toegankelijkheid van kerken; kortom allemaal machtsovernames door de lekenstaat.  In het eerbiedige ware geloof zijn deze zaken een gebrek aan eerbied voor de Allerhoogste.  Ik citeer 1 Kor 13:12 : “Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht”…..

Ik ken de opmerking ook dat ik tamelijk uitvoerig ben.  Eerstens gaat het om een vrij uitgebreid onderwerp; met vertakkingen naar o.a. de staatsstructuur en onbehoorlijk bestuur.  Tweedens gebeurt dit ook omdat dissidente stemmen in Vlaanderen zeldzaam zijn.  Ik verwijs ook naar de YT-film van Kees van der Pijl – Karel van Wolferen van 27 mei die meer dan een uur duurt  (Prof. Raoult geeft de resultaten weer van hydroxychloroquin behandeling).  Zij spreken in hun debat over een “technocratische tirannie”. (Nvdr: de video kreeg intussen 1061 reacties!)

Nu we zopas een jaar voleindigd hebben na de verkiezingen, dienen we te zeggen dat een federale regering eigenlijk in dit land niet meer nodig is.  De ononderbroken verbinding met het Elysée is de hele tijd open, en de vrijmetselaars-dictaten worden door PS, MR en hun slaafjes VLD, Groen en PvdA goed beheerd.  Als een nationale regering met volmachten ons onder de knoet moet houden, is het een bezettings-regering.

Ik haal voor het onwettig bestaan van dit land nog eens Prof. A.K. Evrard* aan uit zijn boek over Willem I: “Jarenlang hebben de geschiedenisboeken op school ons voorgehouden dat de Brusselse opstand werd uitgelokt door La Muette de Portici. Van een spontane oproer was evenwel geen sprake….Aan de opstand waren onderhandelingen met de Franse regering voorafgegaan……De Frankrijk-gezinden hadden immers de inlijving bij Frankrijk op het oog….  Frans geld en Franse wapens waren kwistig uitgedeeld….”.    Dat nu, 190 (!) jaren later Frankrijk ons nog steeds in zijn greep wil houden, is klaar en duidelijk.  Het beëindigen van deze “de facto” bezetting is dus geen revolutionaire daad, maar een terugkeer naar een normale toestand.

Daarom, op dit Pinkstermoment, de oproep aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers : Denk anders!  Verwerp het belgicistische offensief; door eindelijk de Vlaamse burgers eens correct voor te lichten!  En om ditmaal te eindigen, een denkwissel met “Lovenaar”: het is inderdaad juist dat de Europese volks-nationale, populistische partijen geïnfiltreerd zijn.  Spijtig genoeg zitten er zo ook in Vlaams Belang en nog meer in de N-VA.   Maar aan de echte volksnationalisten: gooit deze figuren eruit.  Het best merkt men dat in de AfD die in rep en roer staat nadat men Andreas Kalbitz (Thüringen) uit de partij zette, en Björn Höcke “Die Flügel” moest opgeven.  Volksnationale figuren die door een volks-patriotische partij bestreden worden…..  Toch terug de oproep om front te vormen met de volksgezinde krachten in Europa!

Het belangrijkste voor de nabije toekomst is : leiders die opstaan om stoutmoedige wegen te gaan: het resultaat van zelf te denken.  Dit moet o.a. mogelijk zijn in een Vlaanderen, waar nu al decennialang massa’s universitairen afstudeerden en in onze samenleving terechtkwamen.

Jos Wouters, Boom

P.S. :

 • Even een korte hulde aan Koen Meulenaere, die nu bij “De Tijd” op pensioen is gegaan. Algemeen bekend als “Kaaiman”.
  De gezags-kritische journalistiek in Vlaanderen oogt steeds meer als de hooggelegen woestijn in de Andès in Chili : er groeit werkelijk niks op en onder het maaiveld.
 • YT Kees van der Pijl – Karel van Wolferen, 27.5 café Weltschmerz
 • De show van Robert Jensen
 • *Boek A.K. Evrard: Willem I – Een Gentse visie.
 • Artikelen Uncut-news.ch en PI-News.net

Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

Cyclus

Shackle Stockvectors, rechtenvrije Shackle illustraties ...

DE TYRANNIE VERDRIJVEN……

Stilaan zullen we het onderwerp van “de Covid-plaag” wat moeten afbouwen.  Veel van wat kon en moest gezegd worden, hebben we gedaan.  In ’t meervoud want er zijn toch enkele onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging  (bv. op Doorstroming) die tegengeluiden verspreid hebben.

Ik reken het tot het palmares van de hardnekkige Vlaamse Beweging, dat er juist bij ons dissidente stemmen zijn gehoord.  Zelden werd er zo’n verpletterende censuur gepleegd, als in de Belgische pers (99,9 % voor de officiële versie).  Ondanks enkele versoepelingen gaat de dictatuur aan maatregelen; de staat van beleg; gewoon door.  Voorbeelden zijn het verbod om aan zee te komen; de grens met Nederland en Frankrijk te overschrijden en het dragen van muilkorven tezamen met de 1,5 meter.

We zullen echter ook niet zwijgen; er zijn bvb al. 100.000 boetes uitgedeeld.  Benieuwd hoeveel in Wallonië en hoeveel in Vlaanderen.  Een groot aantal zijn uitgevoerd als grove schendingen van de grondwet.  Hierover zegt bvb. Wim Voermans, specialist recht Univ. Leiden : “Uitzonderingsmaatregelen kunnen slechts uiterst beperkt in tijd een omvang uitgevoerd worden (en niet maandenlang) en ze moeten onder parlementaire controle staan”. (Gesprek Ab Gietelink met Wim Voermans Café Weltschmerz). 

Bij de oppositie tegen al deze vrijheidsrechten is gebleken hoe zwak het verzet van politieke partijen daartegen was, niet enkel in België.  Het doet de vraag stellen naar de exacte staat van de democratie in partijen.  Enkel in Oostenrijk (FPÖ) en zwakjes in Duitsland (AfD) zijn partijen in het verweer!  Het schouwspel van onze V-partijen in deze doet ook de vraag rijzen naar het vermogen om een intellectuele discussie over grondproblemen aan te gaan.  Men moet toch beseffen dat op wetenschappelijk vlak bepaalde zekerheden maar kunnen veroverd worden door de mogelijkheid tot tegenspraak.  Stellingen moeten de toets van kritiek doorstaan.  Zo niet belanden we terug bij oekazes, zoals de aarde die vlak is.  Over de evolutietheorie van Darwin mogen overigens ook geen twijfels geuit worden. 

België Archives - Wicked Truths

Intussen bereidt men achter de schermen in dit land de verdere “coup” van Magnette voor.  Slechts zijn uitgangspunt is het vertrekpunt.  Ik zie los van de opiniepeilingen (bv. nu 23.5 dS) twee ontwikkelingen: eerstens het sluipende offensief van de belgicisten, dat al lang bezig is.  Ze bedienen zich daarbij van takiyya, het bedrieglijk ageren dat ze geleerd hebben bij de islam en de Loge.  Met Egbert Lachaert, de stropop van Alexander De Croo zal er geen vermindering van belgicistisch ageren komen.  Men moet daarbij zelfs vaststellen dat dit streven naar unitarisme het eerste programmapunt van VLD en Groen geworden is.  Kristof Calvo wordt op dit vlak in Groen niet tegengesproken!  Tweedens is er de bijna-meerderheid voor de V-partijen, bij verkiezingen en peilingen. 

De volgende vaststellingen zijn daarbij te maken: de 2 V-partijen lijken communicerende vaten.  Maar er is amper winst vanuit de andere helft van het electoraat.  De V-partijen hebben grotendeels verzuimd een campagne te voeren om de Vlamingen volksbewust te maken.  Bvb. door de hopeloze situatie van het Belgisch feit uit te leggen. Ondanks een schijnbaar blok van Vlaamsbewusten, ziet men sinds de verkiezingen daar nergens in Vlaanderen enig effect van.  Door de verplettering van de “Lügenpresse” staan de Vlamingen elke dag bloot aan unitaire cliché’s.  Daarbij valt op met welke toon we door de nieuwsredactie van VRT worden toegesproken: Martine Tanghe en Goedele Wachters  spreken precies tot papkinderen.  De VTM is niet beter: een commerciële zender (neo-liberaal) met extreem-linkse nieuwsredactie.

Er waart dus een “parfum van tyrannie” door Vlaanderen.  Dit maakt dat in bedrijven, scholen, instellingen Vlamingen angstvallig verbergen Vlaamsbewust te zijn.  Zoals bij een regering in september de kleurpartijen Vlaanderen zullen verraden, zo zijn de V-partijen schuldig aan het feit dat Vlamingen geen enkele moed van overtuiging hebben.  Eén van de lichtgevende punten is dat op de blogs een aantal mensen eindelijk begrijpen dat de Vlaming in België als een soort “Untermensch” aanzien wordt.  Hier wordt dan ook herhaald dat Bart De Wever verscheidene belangrijke verklaringen deed zoals: “De Vlaamse Beweging is overbodig geworden” en “De Vlaamse symbolen zijn gans besmet!”.  Hij heeft dat nooit herroepen.  Het Vlaams Belang van haar kant, staat sinds midden tachtiger jaren, in het teken van de vreemdelingen-problemen.  De andere thema’s zoals Vlaamse onafhankelijkheid stond daar steeds voor in de schaduw en de ethische standpunten zijn grotendeels afgeschaft.    De manier waarop heeft hen in een cordon sanitaire (dat kennen we nu allemaal) geplaatst, waardoor niemand van weldenkend Vlaanderen in hun gezelschap wil gezien worden.

Dus nogmaals mijn aanbeveling doen: de Vlaamse partijpolitiek moet inzetten op het identitair Vlaamsbewust maken van de massa.  Vooral de jongeren komen daarvoor in aanmerking!  Tweede punt is dat ze dringend hun echte medestanders moeten “verzorgen”, zijnde vrijheidslievend midden-Europa, de identitaire partijen in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland.  Derde punt is dat ze, tegen hun particratie in, durven opstaan tegen de schendingen van mensenrechten en het francofoon etnoracisme en de zaken met name benoemen.

Velen zullen het woord “tyrannie” in de titel gezwollen taal vinden.  Maar de Vlamingen zijn, net als de inwoners van de “Ostgebieden” in Duitsland, meermaals slachtoffer van “decimering” geworden (het uitdunnen van de bevolking).  Paul Beliën schreef ooit in een artikel in Doorbraak 2003: “Tussen 1850 en 1950 verlieten één miljoen Vlamingen hun vaderland.  Dat was een enorme aderlating voor een volk dat gedurende deze periode slechts een vijf miljoen leden telde.”  Daaraan ging vooraf  de massale uittocht, tijdens de periode van Alva en de Reformatie (16e euw), waarbij handelaars en vaklieden massaal wegvluchtten.  Maar ook de etnische schandplek, die ons Brussel is, heeft in de Belgische periode honderdduizenden Vlamingen van volksgenoten tot volksvijanden gemaakt.

Elke moedige stem heeft zijn gewicht!  Vooral bij de voortdurende schending van de vrijheden in dit land nu!  In Nederland, waar veel harder verzet geboden wordt, zijn de maatregelen bijlange zo zwaar niet.  Met excuses moet ik de meeste bronnen van verzet, weer uit de Duitse, Zwitserse en Nederlandse hoek komen.  Met medestander Lovenaar  hoop ik ook uit de aanbevolen lectuur, de geheime achtergronden verder mee te duiden.

Jos Wouters, Boom

Mariamaand in mineur (3)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

We schreven het al: niet alleen is deze meimaand, Mariamaand, in mineur, ook alle herdenkingen en vieringen georganiseerd door de Vlaamse Beweging werden op non-actief gezet. Met dit Marialied denken we met weemoed terug aan een IJzerwake, die dit jaar niet mogelijk is.

Emiel Hullebroeck componeerde, Clem De Ridder zorgde voor de tekst:

Lieve Vrouw der Lage Landen

Hoge Vrouwe in de hemel, ‘s Heren Moeder, reine Maagd.
Hoor het volk der Lage Landen, dat U ned’rig bijstand vraagt.
‘t Heeft al oude adelbrieven, van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand’ren, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden, bleef het in zijn hoogste nood.
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen, van de zee tot in de hei;
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ‘t zong U lied’ren in de mei !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zie de wonde, die Uw dierbaar volk ontwijdt;
‘t Slaat de hand aan eigen broeders, ‘t is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil’ge wegen, dwaalt het verder van U af.
‘t Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Cyclus

Dagblad010 | Nida zeurt over foto's mondkapjes bij moslima's

HET TIJDPUNT WAAROP DE GLIMLACH ONS WERD ONTNOMEN!

Alsof het niet beter afgesproken kon worden,  duiken overal de mondkapjes op.  Mensen worden panisch van angst en dan dus maar een mondkapje op.  Het mooiste dat een aanvang van erkenning tussen mensen aangeeft verdwijnt: de glimlach.  Het begint aller tederst bij de eerste glimlach die een baby voor zijn moeder en vader heeft!

Ik ga hier niet de noodzaak van mondmaskers in ziekenhuizen, bij verpleging en ernstige sanitaire bedreigingen veroordelen.  Wel de mondkapjes, die het openbare leven nu moeten regelen, en eigenlijk “muilkorven” zijn.  Zoals steeds ben ik naar een dieper inzicht gaan zoeken, en vermoedt achter dit verschijnsel esoterische en kabbalistische  motieven.  Daarbij kreeg ik de aanwijzing, dat in het slavendom, muilkorven niet ongebruikelijk waren.  De ware bedoeling kan dus verder liggen; zeker als men zich aanvraagt wanneer deze attributen terug afgeschaft gaan worden.  De “kabbala” is de leer waarnaar talmudische volgelingen verwijzen, en die de buitennatuurlijke aspecten via symboliek, getallenleer en volkerenkennis aangeeft.

Ik haalde een belangrijke openbaring bij Dr. Walter Veith, een 7-dags adventist, die daarom ook niet op elk vlak navolgbaar is.  Vooral door zijn afkeer voor het katholicisme in zijn geheel.  Wel is zijn opmerking over die kerk juist nu zo geldig, waar hij zegt: de leer die verspreid wordt bestaat uit 2 onderscheiden cultussen.  De leer voor de gewone leek is voor de gojim, dit is een talmudische term, die de ongelovige, het vee, aanduidt.  In de afgeschermde top wordt een andere leer gevolgd die veelal diametraal t.o.v. de eerste staat.  Dit stellen veel bezorgde katholieken nu vast met een paus, die de anti-paus genoemd wordt.

Een voorbeeld (beknopt) is de discussie (in deze Covid tijd!) over de gender-verklaring van broeder van Liefde René Stockman.  Dit onooglijk bericht, dat niemand zou opmerken, krijgt de grootste verklaring(en) over zich heen van decaan Piet Hoebeke en artsen Petra De Sutter, Marleen Temmerman en Guy T’sjoen. De decaan noemt deze verklaring WAANZIN.  Deze dokters in kwestie onderscheiden zich door hun voortdurend gemorrel aan de morele en ethische standaarden in onze samenleving.  Maar de kers op de taart is dat de Belgische bisschoppen een communiqué hebben verspreid : “zij drukken hun grootste waardering uit voor het engagement van de Broeders van Liefde in België”. (dS 16.5).  Diegenen dus die broeder Stockman terechtwijst.  Een communiqué over het opheffen van de grondwetten i.v.m. de erediensten en de reusachtige stijging van de armoede n.a.v. de Covid maatregelen heb ik van hen nog niet mogen vernemen

Intussen schrijft gelukkig Pieter Bauwens in Doorbraak van 16.5.: Erediensten horen bij fase 1.

Terwijl ook professor Raoult  laat weten dat de plaag aan het verdwijnen is (YT), blijft toch de timing van de maatregelen hoogst verdacht.  Frankrijk (Macron was een vroeg-ingewijde) wil deze zomer geen toeristen in Frankrijk toelaten.  Dit kan niet anders dan een poging van totale controle te zijn op het vrijetijdsgedrag van de Europeanen.  Hier zie ik toch een eenvormige lijn, met de maatregelen over de horeca, ook in ons land.  Verklaringen daarover, o.a. in Trends (A.De Croo), zijn wellicht niet zo toevallig.  Kan over de hypothese gesproken worden dat in de “werkplaatsen” van de elite het concept wordt ontwikkeld om een controleerbaar gedrag van de “Gojim” in te stellen.  Men lijkt doelbewust een groot deel van de toeristen- en ontspanningswereld op te offeren……

Op de voorbije bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (oktober), onder de benaming “Event 201” is er voor de aanwezigen een computer-simulatie getoond over de afwikkeling van een pandemie.  Daarvoor verwijs ik naar een bericht van enkele dagen terug op Uncut-news.ch (vele interessante berichten) waarop Peter König  publiceert : “Der globale Lockdown – eine todbringende Farce und ein teuflischer Plan”.  Uit meerdere bronnen blijkt immers dat Gates, Soros en tutti quanti al op voorhand bezig waren met het meest abjecte plan dat deze Nieuwe Wereld Orde ooit uitvoerde.

Nvdr: Verneem meer over Event 201 bij Live Simulation Exercise to Prepare Public and Private Leaders for Pandemic Response U kan de vijf video’s gewijd aan de zgn. “Pandemic Exercise” hier terugvinden. Ze bevatten vijf gebieden: medische tegenmaatregelen, handel en reizen, financieel, communicatie en epiloog, evaluatie.

Mijn excuses dat ik steeds maar anderstalige bronnen moet voorleggen.  Ik ageer in mijn rubriek, die tot doel heeft, de bevrijding van Vlaanderen/Nederland uit de terreur, niet om mezelf in het zonnetje te zetten.  Ik dank ingewijde reageerder Lovenaar hartelijk voor zijn deskundigheid.

Toch blijf ik de oproep doen aan de Vlaamse intelligentsia om duidelijk te begrijpen dat in deze Covid kwestie een reusachtige brain-washing plaatsvindt.  De enige weg die we hebben is het publiek andere bronnen voorleggen (ook al zijn we niet altijd met alles akkoord).  Er moet de moed zijn om nu al de dwang-vaccinatie af te wijzen, het track-systeem in te voeren voor mensen die verdere reizen maken bestrijden, het afschaffen van baar geld tegengaan en de monsterachtige overtredingen van de grondwet aanklagen.

Kontrast.at a Twitter: "Für die nationalen Hysteriker ...

Ik eindig voorlopig met een uitspraak van Berthold Brecht :  “Wie de Waarheid niet kent is wellicht enkel een domkop.  Maar die de Waarheid verneemt en ze een leugen noemt, is een misdadiger”.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen :

 • Publicaties van Duitstalige specialisten: Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, immunoloog Dr. Stefan Hockertz, viroloog Dr. Carsten Scheller, Dr. Bodo Schiffman.
 • Robert Jensen show, vele afleveringen
 • “Der Gotteswahn von Bill Gates und Co”, Dr. Wodarg.  (blog Michael Mannheimer).
 • Berichten over World Economic Forum, 18.10.19.

Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan