Kritiek op Hitlergroet is racistisch…

… Kunt u het zich voorstellen dat een Duitse politicus zo zijn verontwaardiging uit omwille van de kritiek op de Mannschaft die de Hitlergroet uitbrengt na een voetbalwedstrijd?

Niet? De Turkse ambassadeur in Duitsland haalde het Ottomaanse grof geschut boven: hij vindt dat kritiek op de militaire groet van het Turkse elftal (… die bij ons door Turkse jeugdvoetbalploegjes navolging kreeg) grenst aan “vreemdelingenhaat, discriminatie en racisme”. Die zit! (…)

Dat de groet bedacht werd door de Romeinen was u allicht bekend, maar wist u ook dat deze ook de oorspronkelijke groet tijdens de eed van trouw aan de VSA-vlag was? In 1942 werd dit – omwille van de gekende redenen – veranderd in de hand op het hart.

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor cyclus

HET CATALAANSE TIJDPERK VAN DE VLAAMSE BEWEGING.

Het was alweer op 26 mei ll. dat er verkiezingen werden gehouden.  Intussen weten we, als actieve Vlaams-nationalisten, eigenlijk nog niet veel van een nieuwe periode Vlaamse geschiedenis.  Sedert de jaren tachtig ben ik actief voor de symbolen van Vlaanderen; toendertijd was de term “identiteit” nog ongebruikelijk als we het in het debat brachten.

Intussen zijn er 2 symbooldossiers in orde gekomen.  Eerst was er het geel-zwart schilderen van de verkeerspalen; beslist door het kabinet van Johan Sauwens (VU).  Nu is het tweede symbooldossier in orde : burgemeesters kunnen – vrijblijvend – een geel-zwarte sjerp kiezen i.p.v. een tricolore.  Daartegenover staan een veelvoud van belgicistische optredens, zoals Penanti treffend verteld in ’t Pallieterke van 17.10.  Ik citeer hem : “De unitaristen hebben al jaren de sport ingezet in een offensief om met Belgische symbolen…….aan belgicistische recuperatie te doen.  Voor het vele Vlaamse topsportgeld eiste Vlaanderen niet dat het …..herkenbaar werd. Daarentegen pronkte de sportminister Muyters…….. met de tricolore BOIC-kledij.”   Afscheidnemend minister Muyters was gewoonweg een doortrapte belgicist!!!!  Hij voerde een on-Vlaams sportbeleid.

Wat moeten we van “den grooten Leider” verwachten?  Even enkele persstemmen uit het verleden : “We willen geen radicale splitsing.  Dat is conservatisme.”  (de Zondag 19.05.19); “Jaarlijks vloeit 8 miljard euro naar Brussel en Wallonië”  (de Standaard!, 6.05.15);  “De collaboratie was vreselijk fout; burgemeester van Antwerpen veroordeelt zo expliciet de collaboratie”  (HLN,7.05.15) – en dit nadat de amnestie of excuses voor de wrede repressie volledig van de agenda zijn verdwenen!

De huidige toestand zou iedereen moeten leren, dat er geen federale regering meer nodig is!

Dit land kan perfect bestuurd worden, door de regionale regeringen; en men kan een soort overleg-orgaan in het leven roepen.  De Vlaamse Beweging zou dus kunnen eisen: vorm geen federale regering meer!

We zitten nu echter in het tijdperk dat veel energie en emotie naar de Catalaanse kwestie gaat.  Als spelbreker wil ik nog eens herhalen dat de meeste Catalaanse Bewegers een grondige afkeer van het rechtse Vlaams Belang hebben.  Zelfs de N-VA is voor hen fout.  Dat wil niet zeggen dat er in Vlaanderen geen sympathie voor Catalonië zou zijn.  Maar zoals Hans de Groot in “Rechtsactueel” terecht opmerkt : de Catalaanse Beweging is grotendeels extreem-links en één van hun hoofdpunten is “Refugees welcome in Europe”.  Ze worden nu spijtig genoeg hard aangepakt; met jarenlange gevangenisstraffen.  Maar als ze ooit onafhankelijk worden zullen ze met de NWO-orde in de EU eisen dat Europa en Vlaanderen overspoeld worden door de bevolking van het Midden-Oosten en Afrika.

Dit artikel komt er nu “geagiteerde Vlaamsgezinden” het recht eisen om in regeringen te zitten.  Tom Van Grieken heeft “onderhandeld” en de perfiede Peter De Roover heeft daarna gezegd dat het VB bereid was alles te verloochenen en zelfs desnoods een wit blad te ondertekenen.  Wat gaat het VB met zo’n mentaliteit in een toekomstige regering doen?   Al haar tegenstanders staan klaar om  hen de genadeslag toe te dienen.  De N-VA zal nog eerder de vernietiging van het VB nastreven, dan hun eigen eerste programma-punt.  Bijna dagelijks geeft de N-VA toe op cruciale punten – in een breedst mogelijk spectrum – om de machten achter de schermen terwille te zijn.

Een Vlaams-nationalist moet zich ervan bewust zijn dat “België” en belgicisme de meest onzindelijke begrippen zijn.  België is een “failed state”.  (Zie de Dutroux affaire die terug boven komt!).  Daarom betreur ik dat mijn 5-jaar durende strijd tegen de N-VA deelname aan België zo weinig respons kende. 

Daarom nogmaals de waarschuwing : de VLD  (deel van de Vlaamse en toekomstige(?) federale regering) is extreem-belgicistisch.  Ze worden daar vanuit de N-VA en nauwelijks vanuit de Vlaamse Beweging op aangesproken.  Dit is tevens het geval met de partij Groen; waar Kristof Calvo in de kiescampagne ongemeen vurige Belgische propaganda heeft gemaakt.  Deze partijen moeten dus de dieperik in; want  hun extreem belgicistische houding overvleugelt al hun andere programma-punten.

De Vlaamse Bewegers kunnen hun “verbondenen” kiezen, als ze niet met ooglappen rondlopen.  In Europa moet men daarbij naar Midden-Europa, de Lega Nord en de partij van Wilders kijken!  Het gaat om steun die we in de toekomst hard zullen nodig hebben!

Jos Wouters, Boom

Kafka bij een asielaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor gordian knot animated gif

Een Duitstalige Syriër – tandarts in Saarbrücken – helpt als vrijwilliger bij asielaanvragen van landgenoten in Merkelland. Zo fungeert hij als tolk en maakt eerder merkwaardige situaties mee. Zoals deze hieronder.

AI (Dame, ambtenaar bij immigratie-overheid)): “Uw naam, aub.”

Tolk: ” … Ik ben slechts de tolk. Die daar, die is de asielaanvrager…”
AI geeft een invulformulier met het verzoek de naam van de asielaanvrager in ons Latijns schrift neer te schrijven.
AI: “Waar komt hij vandaag?”
Tolk: “Hij is Syriër”.
… “Hij”, de vluchteling, onderbreekt met “Vriend, vertaal slechts dat wat ik jou zeg.”
Tolk: “Maar ik heb nog niets gezegd.”
Vluchteling: “Jawel, je hebt gezegd dat ik een Syriër ben. Ik ben echter geen Syriër. Ik ben een Koerd. Zeg haar dat ik Koerd ben.”
Tolk verontschuldigt zich bij de dame en zet recht: “Hij is Koerd, geen Syriër.”
AI: “OK, dus afkomstig uit het Iraakse Koerdistan!?”
Vluchteling: “Neen, broeder, ik ben geen Irakees, ik kom uit al-Hasakah in Syrië.”
AI: “… maar al-Hasakah ligt toch in Syrië, of??”
Vluchteling: “Dat is bezet gebied. Al-Hasakah is Koerdisch (… 25%…). We zijn een volk en we hebben onze eigen geschiedenis. Onze taal is Koerdisch. Het Syrische bezettingsregime heeft ons onderdrukt.”
AI: “OK, een Koerd uit al-Hasakah… Heeft u papieren die dat kunnen bevestigen?”
Vluchteling: “Ja, ik heb een Syrisch identiteitsbewijs. Aub.”
AI: “U geeft mij documenten van de Syrische regering, die u niet erkent!?”
Vluchteling: “Ja, jammer, ik heb geen Koerdische papieren, maar ik wil desondanks niet als Syriër beschouwd en gekenmerkt worden.”
AI: “Begrepen: U bent Koerd uit al-Hasakah, uw taal is Koerdisch en u werd door het Syrische regime onderdrukt.”
Vluchteling: “Juist.”
AI: “Ik zal u de wetgeving omtrent asielrechten afdrukken. U moet die grondig lezen vooraleer ze te ondertekenen.”
De AI dame drukt de bladzijden met de tekst der asielrechten af in het Koerdisch.
Echter… de vluchteling glimlacht en deelt de tolk mee: “Ik kan geen Koerdisch lezen. Zeg haar aub, dat ik er niets van begrijp. Vraag haar de tekst in het Arabisch te drukken.”
Tolk: “Verontschuldiging. Mijnheer… (vluchteling) kan geen Koerdisch lezen; hij zou de tekst graag in het Arabisch krijgen.”
AI: “Maar hij verklaarde daarnet toch dat zijn moedertaal Koerdisch is!”
Tolk: “Ja, maar hij kan slechts Arabisch lezen.”
AI wordt stilaan een beetje rood in het gezicht, maar drukt de tekst toch in het Arabisch af.
AI: “Heeft u tegen het Syrische regime gevochten, het regime dat uw Koerdische rechten onderdrukt heeft?”
Vluchteling: “Neen, ik heb samen met het Syrische regime gevochten!”
AI kijkt verrast: “Wablieft???”
Vluchteling: “Ja, terroristen van I.S., al-Nusra en het FSA hebben ons aangevallen. Bijgevolg hebben wij tegen de terroristen samen met het Syrische regime gestreden.”
AI: “Mijnheer…, hoe moet ik nu in godsnaam schrijven dat u gevlucht bent voor het Syrische regime en tegelijkertijd aan hun zijde gevochten hebt?”
Vluchteling: “Ja maar, dat was slechts in het begin, daarna hadden we onze eigen Koerdische troepen en dan hebben we ons land zelf – ook met de geallieerden – verdedigd.”
AI: “OK, U bent dus een strijder der Koerdische strijdkrachten. Heeft u tijdens deze strijd een misdaad begaan of een onmenselijke handeling uitgevoerd?”
Vluchteling: “Neen, absoluut niet. Wij hebben onze ethiek en onze moraal en we zijn uitgesproken humanitair in de omgang met gevangenen.”
AI: “OK, U heeft dus schrik voor I.S., voor het Syrische regime en de Syrische oppositie en u wil hier toevlucht zoeken!”
Vluchteling: “Ja.”
AI: “Heeft iemand een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd?”
Vluchteling: “… Ik werd inderdaad aangehouden.”
AI: “Aha… en door wie werd u aangehouden?”
Vluchteling: “Door de Koerdische strijdkrachten… ze hebben mij in de gevangenis uiterst brutaal behandeld.”
AI dame schuift haar stoel achteruit en ademt diep in en uit. Beheerst zich en vraagt: “Waarom werd u door hen gearresteerd alhoewel u voor hen gevochten hebt?”
Vluchteling: “Er was ruzie tussen de fracties. Dus hebben ze ons opgesloten. Daarna zijn we naar Turkije gevlucht.”
AI: “OK, u, mijnheer, bent uit de gevangenis uit angst voor uw leven naar Turkije gevlucht. En waarom bent u dan niet in Turkije gebleven?”
Vluchteling: “Omdat de Turken ons als terroristen beschouwen en ons vervolgen. Wij zijn lang geleden uit Turkije naar Syrië gevlucht en werden daar ingeburgerd.”
Dat was voor de AI dame het toppunt: “Laat mij aub alles eens samenvatten: U komt uit al-Hasakah in Syrië, u erkent het Syrische regime niet met dewelke u zij aan zij gevochten hebt, hetzelfde regime dat de Koerden onderdrukt. U zet zich in voor een Koerdische staat, waarvan u de taal niet kan lezen. U wil een Koerdische staat in Syrië oprichten, waar u voordien bescherming gezocht hebt na uw vlucht uit Turkije. In een “staat” onder de leiding der Koerden, waarvoor u ook op de vlucht geslagen bent. Nog iets eraan toe te voegen?”
Vluchteling: “Ja, ik zeer graag meer informatie krijgen over de gratis taalcursussen voor Syrische vluchtelingen…”
AI: “Met alle respect, mijnheer, maar u verklaarde dat u geen Syriër bent en u wil niet als Syriër behandeld worden!”
Vluchteling: “Ja, maar ik heb een Syrisch identiteitsbewijs – die heb ik u toch gegeven?”
AI dame legt haar pen neer, staat op, en zegt: “Ik moet even een pauze inlassen en een sigaretje roken…”
Voor ze de deur achter haar sluit, mompelt ze nog: “Scheiße

Studeren is voor iedereen toegankelijk, zoals bv. voor…

Michelle Martin, die op kosten van de belastingbetalende bevolking “rechten” studeert, kwestie van op een deskundige wijze kinderontvoerders en -moordenaars te kunnen verdedigen bij de rechtbank.

Michelle Martin (59), de ex van Marc Dutroux, heeft met succes een stage afgerond op een advocatenkantoor. Dat deed ze in het kader van haar studie tot bachelor in de Rechten. Ze is al 5,5 jaar bezig met haar studie, waar het normale traject drie jaar bedraagt. Verwacht wordt dat ze weldra haar diploma behaalt. (…)

Echter niet voor Dries Van Langenhove, die wegens zijn Vlaams engagement in Gent gesaboteerd wordt en aan de KU Leuven nog zeven éxtra vakken zou moeten opnemen wil hij daar zijn thesis kunnen afwerken. Gezien zijn mandaat als volks-vertegenwoordiger is dit niet te combineren. Dries wordt dus verplicht te wachten op zijn volledige vrijspraak vooraleer hij zijn thesis kan afronden. (…)

citaal Albert Einstein
De wereld zal niet vernietigd worden door hen die kwaad doen, maar door hen die het laten gebeuren zonder in te grijpen.

De glazen bol van Assad

Afbeeldingsresultaat voor glazen bol waarzegger

“De Amerikanen zullen jullie niet beschermen!”

Op 17 februari 2019 hield de Syrische president Baschar al-Assad een toespraak voor de lokale beleidsdragers (gemeenteraden, burgemeesters… ) Een citaat:

“We zeggen jullie, die op de Amerikanen wedden, de Amerikanen zullen jullie niet beschermen. De Amerikanen zullen jullie noch in hun schoot, noch in hun harten opnemen. De Amerikanen zullen jullie in hun zakken houden, zodat ze jullie kunnen gebruiken bij een ruilhandel. En ze zijn er al mee begonnen. Als jullie je niet voorbereiden op de verdediging van uzelf, van jullie land en weerstand bieden, dan zullen jullie de slaven van de Ottomanen worden… Slechts het Syrische leger zal u bescherming (kunnen) bieden…”

Ottomaanse dromen

Afbeeldingsresultaat voor ottoman empire

Het zal nu wel al bij iedereen doorgedrongen zijn dat de Turkse expansiedrang niet te onderschatten is. Waarbij wij ons afvragen in hoever Rusland op de hoogte was. Méér op de hoogte was dan wat iedereen kon zien aankomen, voor zover het zich niet zal beperken tot een loze dreiging. Maar daar lijkt het niet op. Het Turkse excuus – of motivatie – een “veiligheidszone” te willen oprichten zodat de YPG (Syrische Koerden) hun Turkse bloedbroeders van de PKK niet zouden kunnen ondersteunen is al te doorzichtig. Als Turkije een soort bufferzone, een veiligheidszone wou, wat belette hen dan dit in eigen land te creëren? En daar de “vluchtelingen” te hervestigen? Quasi allemaal brave Soennitische moslims… is toch niets mis mee?

Waar Turkije gemakshalve geen rekening mee houdt is dat er in de 30 km brede, ca. 500 km lange grenszone wel nog andere mensen wonen, gewone burgers die dreigen hun have en goed te verliezen als ze ten prooi vallen van de FSA, de door Turkije gesteunde terroristen in Afrin, die daar al een etnische grote schoonmaak uitgevoerd hebben, of – als alternatief – trouw moeten zweren aan de SDF (eigenlijk YPG = Koerden), die hun huid duur zullen verkopen. Volgens deze berichten staan de FSA-terroristen te popelen om Turkije een handje te helpen bij de verovering van de “veiligheidszone”.

Hebben de VSA te lang geaarzeld, heeft de internationale gemeenschap te lang de kat uit de boom gekeken? Feit is dat Erdogan herhaaldelijk met deze “vredeszone” gedreigd heeft, dat de VSA even herhaaldelijk geantwoord hebben dat hij hun partners, de Koerden, niet mocht raken. Bij het laatste optreden van Erdogan in de algemene vergadering der VN bracht hij een kaart mee waarop hij open en bloot zijn plannen ontvouwde… met als randopmerking dat hij daar huizen zou laten bouwen voor de Syrische vluchtelingen die hun heil in Turkije gezocht hadden. Die laatsten worden ook niet gevraagd of ze er mee akkoord kunnen gaan. De meesten van hen komen immers niet uit die regio, maar wel uit het binnenland. Of rekent Erdogan erop dat de verplaatste Syriërs hem dankbaar zullen zijn voor de nieuwe woonst, een nieuwe thuis… vervolgens een referendum (… men herinnere zich Atay!)… en vervolgens aansluiting bij Turkije?

In augustus werd een akkoord bereikt tussen de VSA en Turkije om een veilige zone (… vredeszone!) te creëren aan de noordelijke Syrische grens. Enkele YPG-posten deden daar niet moeilijk over en verlieten de veilige zone. Drie gemeenschappelijke Turks-VSA patrouille-operaties zouden sindsdien plaats gevonden hebben. Over de Turkse vliegtuigen in het Syrische luchtruim vèr buiten deze zone wordt gezwegen. Turkije vindt dit echter niet voldoende. Er zijn meningsverschillen wie nu eigenlijk de controle heeft over de veiligheidszone en wie er dient zijn biezen te pakken. Turkije vindt bovendien dat 10-15 km brede veiligheidszone niet genoeg is. Turkije wil 30 km én de totale controle.

De Syrische regering heeft steeds b.g. plannen op het Syrische grondgebied afgekeurd en afgewezen. Men weet maar al te goed dat “vrede” niet het doel is van de Turken, maar wel expansie en een drastische demografische wijziging door de gedwongen terugkeer van miljoenen Syrische vluchtelingen naar een gebied in Noord-Syrië, waar ze niet vandaan komen.

Oppervlakkig gezien is het idee van een veiligheidszone misschien niet zo’n slecht idee. Vooral als men zich niet realiseert uit wat een lappendeken de bevolking van Syrië samengesteld is. Er zijn belangrijke verschillen tussen stammen, godsdiensten, ideologieën, politieke betrokkenheid en trouw, waarmee rekening moet gehouden worden. Niet dat Syriërs niet staat zouden zijn vreedzaam naast en met elkaar te leven, dàt kunnen ze en hebben ze al bewezen, maar quasi een hele bevolking (2 miljoen) verplaatsen op het Syrische grondgebied brengt wel degelijk ernstige problemen mee. Over het financiële plaatje schijnt Erdogan zich niet al te veel zorgen te maken. De volksverhuizing zou ca. $ 27 miljard kosten; Erdogan heeft al om sponsors gevraagd… Mocht men niet snel genoeg toehappen kan hij altijd nog dreigen de vluchtelingen naar onze contreien te laten ontsnappen. Het plan behelst de bouw van 140 dorpen, 10 steden, een Turkse universiteit met drie faculteiten, inbegrepen (… verrassing!) een faculteit Islamitische Wetenschappen in Azaz, een onderwijs-faculteit in Afrin, een faculteit Economie & Administratie in Al Bab.

Cengiz Aktar‏ @AktarCengiz

Ankara regime has reached another milestone in the colonization of Syrian occupied land, where it now builds three faculty units in Afrin, Azez and al-Bab under the Turkish “Gaziantep University”.

Elk dorp zou 1000 woningen bevatten, goed voor 5000 personen. Elke stad 6000 woningen met 30.000 inwoners. Het project omvat een totaal van 200.000 woningen voor de onderbrenging van ca. 1 miljoen mensen.

Turkije probeert de “succesvolle” Olijftak-operatie in Afrin te herhalen… maar dan wel op veel grotere schaal. Olijftak bracht alles behalve vrede: de Koerden en christenen werden verdreven (of erger). Zij werden vervangen door goedgekeurde Soennietische “vluchtelingen” en terroristen, waardoor de bevolkingssamenstelling van heel deze regio drastisch – volgens Ottomaanse wensen – gewijzigd werd.

Turkije is en was niet gelukkig met de band die de VSA met de Koerden hadden en bleven koesteren – zelfs nadat het ISIS-Kalifaat naar de geschiedenisboeken verwezen werd. Dat de VSA dit niet uit bezorgdheid om de Koerden deden, maar wel om elke toenadering tot de Syrische overheid te beletten, is voor Turkije bijzaak. Turkije vindt dat de VSA de kant van de vijand koos, van de Koerden, en dat ze hen kon overtuigen tot een naamswisseling van YPG naar SDF, kwestie van zich te distanciëren van hun Turkse evenknie PKK.

Enkele dagen geleden nog stuurde de VSA een groot konvooi militaire vrachtwagens naar de SDF in het NO van Syrië via Irak.

Als Turkije, zoals aangekondigd, een militaire operatie in Syrië uitvoert, dan is dit de derde binnen een periode van drie jaar. De FSA-terroristen – naar schatting zo’n 60.000 – staan te popelen om aan de zuiveringsactie te beginnen.

De VSA hebben de keuze: ofwel steunen ze hun Koerdische vrienden, ofwel steunen ze Turkije, hun NAVO-bondgenoot. Misschien – laat ons hopen – is de terugtrekking van de VSA een kans voor de éénmaking van Syrië. Misschien willen de Koerden met de Syrische regering praten… kunnen de Koerden zonder een aangetrokken handrem onderhandelen. Naar verluidt zouden de Koerden dit nu in overweging nemen. Inmiddels zouden ze wel al contact hebben gehad met Rusland. Voordat de VSA een handje kwamen toesteken, hadden de Koerden een non-agressie-pact met de Syrische regering, waardoor ze beiden de gemeenschappelijke vijand – al-Nusra en ISIS – konden bestrijden zonder elkaar in de haren te zitten. In 2011 verleende de Syrische regering nog de Syrische nationaliteit aan 300.000 staatloze Koerden. Nadat de VSA het nieuwe beste vriendje werden – u herinnert zich de VSA belofte een Koerdische staat te creëren met toegang tot de Mid. Zee – keerden de Koerden zich tegen de Syrische regering, manoeuvreerden zich – met de hulp van de VSA – tot ware landveroveraars ten oosten van de Eufraat – land dat historisch nooit door Koerden bewoond werd – zodat niet alleen de rijke landbouwgronden, maar ook de oliebronnen in hun bezit konden komen en zij de toegang tot Irak konden beletten.

De Koerden worden hier als minderbedeelde slachtoffers beschouwd – als flamingant kan je bijna niet anders dan sympathie hebben voor een volk dat geen natie mag worden. En zo zijn er nogal wat volkeren met onafhankelijkheidswens de revue van ons Vlaams-bewogen leven gepasseerd. Je mag echter niet de ingewikkelde samenlevingsvorm ter plekke uit het oog verliezen, zoals in Syrië. Ongeveer 74% is soenniet; 16% bestaat uit sjiieten, alawieten (die op hun beurt nog eens ingedeeld worden in vier stammen), druzen, ismaëlieten, jezidi’s. 10% zijn christenen van verschillende christelijke kerken. Syrië kent bovendien een grote Palestijnse en Iraakse vluchtelingengemeenschap. De grondwet van 2012 verbiedt de oprichting van partijen die gebaseerd zijn op godsdienst, religieuze overtuiging of regionale belangen. Waarmee zowel de Moslimbroeders als een nationalistische Koerdische partij de wacht aangezegd werden. Onder het goedkeurend oog van de VN werd sinds kort een commissie opgericht die een nieuwe grondwet moet opstellen.

Stilaan krijgen de Koerden te maken met verzet. Vooral omdat de boeren nog moeilijk aan brandstof voor hun voertuigen kunnen geraken en sinds deze zomer bekend werd dat de Koerden de gewonnen olie liever verkopen via/ aan een Israëlische agent / internationale markt. Olie die nu onder het goedkeurend oog van de VSA gestolen wordt van de Syrische bevolking, die deze vroeger – tegen gesubsidieerde prijzen – kon krijgen.

De VSA hebben de hoop op een onafhankelijk Koerdistan gezaaid. Zij hebben het zaadje bemest, bewaterd, laten groeien. Zonder rekening te houden met andere factoren. In een Amerikaanse krant dd. mei 2013 verscheen een artikel “Time for an independent Kurdistan”nu meer bereikbaar dan ooit…met onderstaande afbeelding. Het kan verkeren, wist Bredero….

Waarheen? Daarheen!

Afbeeldingsresultaat voor lion wink animated gif

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019
HEROPENING VAN DE BEEST, bruine kroeg “De Leeuw van Vlaanderen”
, Jezuïetenrui 1,
2000 Antwerpen

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


15 uur opening door drumband “Kempenland”
17 uur Vlaamse kleinkunst studenten muziekschool
19 uur Schlagers met charmezanger uit het Waasland ‘Elli’
aansluitend: Samenzang
21 uur Evergreens en Vlaamse Rock met papa Rudy
24 uur Samenzang (vrij podium)

Er is een hapje en drankje voorzien
Iedereen welkom