YouTube als rechter-executeur

Afbeeldingsresultaat voor youtube censuur

Dit kanaal, de naam geeft weer waar het voor staat: “Nationalist News and Views” (vert. nationalistisch nieuws en meningen), werd lange tijd door menselijke YT-spionnen in het oog gehouden zonder een corrigerende tik op de vingers, doch nu kregen zij de boodschap dat het volledige kanaal wegens “kwetsende inhoud” “gedemonetized” wordt. In het Nederlands betekent dit niets minder dat het kanaal geen advertenties meer kan invoegen en bijgevolg geen inkomen meer kan hebben.

YT stelt dat het een “veilig” podium wil bieden aan video-ontwerpers, -kijkers en reclamebureaus. YT verzuimt aan te tonen welke video(‘s) niet met hun heilige normen en waarden rekening houden. YT geeft zelfs geen waarschuwing. YT laat echter ruimte voor de tot inkeer gekomen zondaar. Als het kanaal de “kwetsende inhoud” uit de geplaatste video’s verwijdert, kan mag het na 30 dagen opnieuw een aanvraag tot aansluiting doen.

Weer een rechts kanaal dat monddood gemaakt wordt.

Enkele voorbeelden van nieuws dat blijkbaar bij de YT-criticasters als “kwetsend” overkomt:

In november deelde Jensen mee dat hij “censuur-Tube” verlaat…

Robert Jensen

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE DREIGENDE GÖTTERDÄMMERUNG

Eigenlijk denk ik dat de vele afleveringen van “Cyclus” al duidelijk hebben gemaakt wat er werkelijk gaande is en waarvoor deze pandemie opzettelijk in de wereld gezet is.  In de titel gebruik ik het woord “Götterdämmerung”, ook al gethematiseerd door de componist Wagner, waarbij we onszelf in een soort verdoeming in de ondergang werpen.

Afbeeldingsresultaat voor all we need is the right major crisis rockefeller

Er zijn nog steeds te weinig mensen, die reageren op wat ze zien….  Het scenario wordt vervolgd zoals de duistere krachten van de WHO vol eigenwaan zelf voorspellen.

Een scenario dat de “diabolische Sehnsucht” goed weergeeft is het plaatje, rond de invoering van de avondklok in Nederland.  Lange tijd was in NL geen mondkapje verplicht…. We zijn deze zomer nog herhaalde malen op restaurant geweest….. en er heerste bvb. in Zeeuws-Vlaanderen een absoluut laag corona-getal.  Eensklaps voerde Rutte deze muilkorvenplicht in, zonder dat er toen indicaties waren dat het zo nodig was.  Nog fanatieker was het gegeven om op 23.1.21 de avondklok in te voeren (zonder medische indicatie).

Hieruit blijkt dat zowel de Belgische als de Nederlandse regering, op eniger wijze, onder curatele staan van de leidende – satanische – elite in de wereld;  Premier De Croo was zijn opgedragen huisvlijt ook gaan vervullen, door in Berlijn het sluiten van alle Europese grenzen te eisen.

Het scenario zit echter volstrekt “psychotisch” in elkaar: de elite voerde deze avondklok manu militari in – wel wetend dat dit op hevig protest ging stuiten.  Zondag 24.1 had men dan beet: op het Museumplein in Amsterdam verzamelden zich duizenden, meestal verzetslieden tegen de corona-dictatuur.  Deze betoging werd door de geheime diensten en trollen geïnfiltreerd en tot rellen verleid, waardoor er een brutale politiereactie mogelijk werd.  Vele verzetsmensen werden geïdentificeerd en aangehouden, later aangeklaagd.   Het smerige is echter dat deze beelden aanleiding voor relschoppers en plunderaars waren, om in diverse steden te vernielen, resp. roven.

Het doel van de satanische machten rond Rutte/de Jonge/Grapperhaus is geslaagd: het in diskrediet brengen van de verzetsbeweging tegen corona.  Het eindresultaat is een dubbelslag voor de corona-dictatuur:  de Verzetsgroepen in Nl zijn gediscrediteerd en de populariteit van de regeerders is verhoogd.  In De Telegraaf vroeg zelf 69% van correspondenten de mogelijkheid tot “betogen” af te schaffen.

Hetzelfde scenario in Brussel, op zondag 31.1, waar ondanks voorafgaande dreiging toch honderden personen tegen de corona-dictatuur wilden betogen: ze werden langs alle kanten opgepakt: een 500-tal aanhoudingen, ook van oude vrouwtjes en vreedzame gezinnen.  De Lügenpresse moffelde deze manifestatie als een onbeduidend fait-divers weg.

Het doel van onze strijd moet toch zijn, die dreigende capitulatie tegen te gaan.  Hiermede roep ik lezers op, in diverse media te reageren, zo mogelijk met een pseudoniem.  Verscheidene centra in de Vlaamse Beweging, doen nog steeds of er iets onbelangrijks gaande is, dat we effe moeten “uitzieken”.  Juist de dramatische maatregelen in Nederland, laten zien dat men zeer langdurig totaal irrelevante maatregelen zal laten duren.

Daarom even een commentaar op de ontwikkelingen rond “t Pallieterke”.  Het blad is in een nieuw kleedje gestoken en heeft een nieuwe hoofdredacteur.  Uit de bijdragen blijkt dat vooral Jurgen Ceder, maar ook Karl Van Camp, de klassieke lezingen over corona blijven volgen.  Het blad, dat ontstaan is als reactie op de ontsporingen van de repressie, zou nu alle ventielen moeten openzetten, in de strijd tegen de NIEUWE REPRESSIE.  Er zijn al 200.000 corona-boetes uitgeschreven, de meesten onwettig onder het twijfelachtig opheffen van grondwetartikels.

De taak van zowel ’t Pallieterke als meer algemeen de Vlaamse Beweging, zou moeten zijn een gevoel te creëren, waarbij de Vlaming zich aangespoord voelt het eindtraject naar onafhankelijkheid, mee af te dwingen.  Dat houdt alertheid en bereidheid tot getuigen van onze Vlaamse vrijheidswil in.  Dit is compleet tegengesteld aan de alarmerende feiten van deze Vivaldi-regering, die België volledig wil restaureren en de Vlaamse Beweging door repressie afschaffen!

Als de vrijheid van grondwetartikelen 25 (de drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd) en artikel 26  (de Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen) niet worden hersteld, dan is de Götterdämmerung nabij.

Daarom moeten de parlementairen, van eender welke strekking, en de juristen, verhinderen dat de plannen van Annelies Verlinden, en de hele lugubere regering, om de vrijheids-afschaffing te kaderen in toegevoegde wetten (einde maart), werkelijkheid worden.

Jos Wouters, Boom, 4.2.21

Aanbevelingen:

Herhaling: Verbrechen gegen die Menschlichheit, Dr. Reiner Füllmich (video)
Herstel de rechtstaat – Jan De Groote, Karin Verelst
Tirannie wat de klok slaat – Sven °Ake Hulleman (een Oorlog reeds verloren) (video)
Je suis Wappie – Ab Gietelink – (video)
Die on our Feet or Live on our Knees – Henry Makow

“Nul asylsøgere til Danmark”

“Nul asielzoekers in Denemarken”

800.000 immigranten en hun nakomelingen vormen samen ca. 14% van de Deense 5.8 miljoen bevolking, met bovenaan Turken, Polen, Syriërs, Duitsers, Roemenen en Irakezen.

De Deense Sociaal-Democratische regering heeft doorzicht gegeven over haar toekomstige immigratiepolitiek. Ideaal zou “nul” zijn, een volledige stillegging van de asielimmigratie. Eerste ministerin Mette Frederiksen stelde dat zij voorstander is dat Denemarken helemaal geen asiel aan vluchtelingen meer zal geven.

“Dat is ons streefdoel. We kunnen niet beloven dat er geen enkele asielzoeker meer binnenkomt, maar we hebben wel deze visie. We willen een nieuw asielsysteem en we zullen alles doen wat mogelijk is om dit mogelijk te maken.” Ekstra Bladet.

Zij had ook kritiek op haar voorgangers die niet genoeg eisen stelden aan de immigranten, zoals bv. zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien en de plicht zich aan te passen aan de Deense waarden.

“Nu moet het aantal immigranten naar omlaag – anders kan Denemarken “de sociale cohesie verliezen”, meent zij, “want die wordt nu al bedreigd.”

Nadat Frederiksens regering in 2019 de verkiezingen won, beloofde zij, na een pauze van de vorige regering, vluchtelingen volgens het quotasysteem van de VN te zullen aanvaarden. De Sociaal-Democraten hielden een strikt geleide immigratiepolitiek.

In 2020 werden 1547 asielzoekers geregistreerd in Denemarken, het laagste aantal sinds 1998. Ter vergelijking: dit is 1/10 van de 21.316 asielzoekers, geregistreerd in Denemarken tijdens de piek van de vluchtelingencrisis van 2015. Een verklaring voor het lage cijfer van 2020 is een combinatie van de corona-pandemie en de Deense strikte immigratieregels.

Integratieminister Mattias Tesfaya stelde dat vooral immigratie uit moslimlanden een groot probleem vormen en kondigde nieuwe maatregelen aan tégen politieke islam. In een vraaggesprek met de Jyllands-Posten liet hij optekenen dat “een groot gedeelte van islam nu vertegenwoordigd wordt door extremisten”.

“Denemarken moet zich niet aanpassen aan de islam. De islam moet zich aanpassen aan Denemarken”, en voegde er nog aan toe dat “de Denen in het algemeen de rol van islam onderschatten omdat ze zelf eerder seculier zijn.”

Zonder immigratie vanuit moslim landen, zou hij niet aangesteld zijn als integratieminister want Denemarken zou geen integratieproblemen hebben, klonk hij verder, en dat de integratie slecht vooruit gaat door mensen die systematisch tegenwerken door compleet verschillende waarden aan te prijzen.

315.000 moslims vormen ca. 5.4% van de Deense bevolking – tendens stijgend. In 1980 telde men er slechts 30.000 moslims.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis en de noodverordeningen etteren voort.  Het is uiterst moeilijk om de doorsnee mensen ervan te overtuigen dat heel het plaatje anders in elkaar zit.  Juist nu kreeg ik een artikel voor me dat nogmaals verhelderend is (Duits maar de moeite om te vertalen):

Der Corona-Schlachtplan gegen die Menschheit (Was sie uns antun werden in den kommenden Wochen….) 

Vanuit ons bewustzijn willen we wijzen op :

  • Zelfs als er zeer uitgebreide vaccinaties plaatsvinden, zullen noch hier noch elders, de maatregelen ingetrokken worden (mondmaskers, bubbels, e.d.)
  • Eensklaps komt er een Engelse variant te voorschijn.  Dit geeft regeringen (bv. Duitsland en Nederland) een vrijgeleide om nieuwe onmenselijke maatregelen op te leggen.  Mutaties zijn zeker mogelijk, maar het is toch wel toevallig dat deze opduikt op de dag dat in Engeland de vaccinaties van start gaan.  Dit is m.i. een misdadige manipulatie.
  • De echte leiders van onze landen, en de raadgevende medici, weten volgens mij zeer zeker de ware toedracht van deze virus-verschijning;  Mark Van Ranst  ging er in 2019 al een voordracht over geven in Engeland.  De leiders van WEF en Bill Gates zeggen het zelf!!!)

Intussen zijn zelfstandige denkers, aan de (vroegere) linkerzijde ook wakker geschoten :  zie artikel van 2.1.2021 van Jan Van Duppen:  “Links probeert al decennialang mensen zo afhankelijk mogelijk te maken” waar hij op het einde schrijft : “Het virus “verpletteren” is je reinste wetenschappelijke onzin…….Als mensen bouwen we vanaf onze geboorte ons afweersysteem geleidelijk op”.  En:  “Een aantal virologen….. is dit soort aanpak zeker niet ongenegen  (vaccinplicht), en dat zou ons zeer ongerust moeten maken”.

Ook een reactie van de linkse Sarah Wagenknecht : “Corona-Impfzwang?  Nein Danke”.

Intussen groeit de bewustwording toch in een aantal landen: in Wenen was er op 16.1 een zeer grote betoging tegen de corona-maatregelen (veel jonge mensen); het voorbije weekend in Amsterdam  (17.1) tegen Rutte en de corona-verordeningen.

Intussen regeert de “ploeg van 11 miljoen” voort.  In hun pagina-grote belgicistische advertentie van 28.11 dierven ze schrijven: “Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan”.  Het is daarom dat ze elke week strengere maatregelen treffen.  Daarom zeg ik nogmaals dat ik slechts muilkorven draag, als het werkelijk niet anders kan.  En dat het verbod voor ouders om met hun uithuizige kinderen samen te komen onmenselijk is.

Onze waarschuwingen dat we met deze links-liberale regering naar een stevige repressie tegen de Vlaamsgezinden gaan, wordt nu bewust in bredere Vlaamse kring.  In wezen vormen al de deelnemende partijen één en dezelfde ideologisch profiel.  Allen volgen een links-liberaal profiel, politiek-correct en repressief inzake de corona-noodtoestand.  Een goed voorbeeld daarvan is Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), weliswaar Cd-V maar resoluut belgicistisch.

Een goed overzicht en achtergrond geeft daarvan auteur H.P. in de Golfbrekers (16.1), wat niet genoeg kan benadrukt worden (Brussel, een bruisende stad….).

Daarom de oproep aan de leiders van Vlaams-nationale actiegroepen: pleeg overleg om een antwoord te vinden op de brutale onderdrukking door deze belgicistische schurken-regering. De recente aanvallen op Theo Francken passen trouwens ook in dat plaatje.

In het besef dat de machtige media-groepen ons trachten te vernietigen, zullen we wellicht gedwongen zijn een SAMIZDAT-pers te ontwikkelen.  Terug naar gedrukte, soms vrij primitieve vormen van informatie, om de massa te bereiken.  De voornaamste taak van het (Vlaams-nationaal) verzet is trouwens de samenhang aantonen tussen alle vormen van onderdrukking en de belgicistische golf die over ons rolt.

Jos Wouters, Boom, 19.1.2021

Pope Francis’s New book is the Catholic Reset – Dr; Taylor Marshall (video)


Bijzonder aanbevolen:
Tussen hoop en vrees – Pieter Stuurman en Karel van Wolferen – Weltschmerz video)
Nummers van tijdschrift “Gezond verstand”: info@gezondverstand.eu
Viruswaanzin.be

Democratie

De Wereld is een Fout Toneel |

Ter illustratie deze citaten uit De Afspraak:

Annemans geeft antwoord op vraag “moderator” over het verloop van de kiesverrichtingen: zonder kieslijsten, zonder bevestiging dat er iemand gestemd heeft e.d….. als wij dergelijke zaken meemaakten in Azerbeidjan of in Kroatië na de val van de muur, dan maakten wij een vreselijk rapport… Wordt onderbroken door moderator… Annemans: ik mag toch mijn zin afmaken…Moderator: neen, neen, ik wil eerst begrijpen wat u zegt, zegt u ook dat er gefraudeerd is, ja of neen?… Annemans: neen, ik zeg dat de manier waarop de verkiezingen in de VSA zijn georganiseerd, daar zijn bedenkingen bij te maken en… Wordt onderbroken door moderator: op basis waarvan?… Annemans: nog maar één vaststelling, dat er geen kieslijsten bestaan… Wordt onderbroken door Rutten:… die hebben ook geen identiteitskaart, he!…”

Voilà, simple comme bonjour! Geen identiteitskaarten, dan is het voor Rutten dik in orde. De illegalen, de doden mogen ook stemmen, of de Democraten zelfs twee keer. Een zelfde redenering zoals bij de “vluchtelingen” die hun paspoorten verliezen maar nooit hun smartphone. Die moet u op hun woord geloven. U kan de uitzending van De Afspraak hier (her)bekijken.

We hebben het echter over democratie: bij Wikipedia vernemen we:

“De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.). Alle vrije burgers van Athene stemden in een centrale volksvergadering op gelijke voet over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; via een schervengericht konden ambtsdragers die te veel macht naar zich toetrokken, weer worden afgezet. Het stemrecht was wel zeer beperkt: vrouwen, slaven en metoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) mochten in Athene niet meebeslissen.”

K.A. Vlaanderen schrijft in “De democratie moet worden gerespecteerd”:

De scènes in het Capitool in Washington, DC – woensdag – toen demonstranten, die president Donald Trump steunden, de congresvergadering verstoorden, leken erg op die in Belgrado in oktober 2000. Dezelfde scènes herhaalden zich later in Oekraïne – twee keer, in 2004 en 2014 – in Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en in verschillende Centraal-Aziatische voormalige Sovjetrepublieken. Bij elke gelegenheid steunden de VS de ‘democratische volksmacht’ door middel van de actieve betrokkenheid van Amerikaanse ngo’s en ambassades.

Hetzelfde gebeurde in 2011 met de ‘Arabische lente’ die begon in Tunesië en zich vervolgens een weg baande door Noord-Afrika en de Perzische Golf. Op sommige plaatsen is het “gelukt”, waarbij decennia-oude regimes omver werden geworpen. In andere landen faalde het project en veroorzaakte de ‘Arabische lente’ de oorlogen in Libië (met bommen uit Frankrijk, het VK en het België van minister Pieter De Crem!) en Syrië en het bloedvergieten in de straten van Bahrein. Nogmaals, de VS juichten deze revoluties toe als een ‘feest van de democratie’ – behalve dan in Bahrein waar de VS een grote marinebasis huisvesten.”

Lees verder