Oud werd nieuw

Geen historische beelden, geen getrukeerde film. De Pruisen leidden het Chileense leger op en dat kan men vandaag nog vaststellen. Paradepas en feldgraue uniformen. Misschien is het tijd dat de Chilenen de Duitsers een wederdienst leveren en hen terug een vaderlandsgevoel bijbrengen. Huidige EU-voorzitster von der Leyen heeft dit deskundig – de erfzonde nietwaar? – tijdens haar passage als defensieministerin kapot gemaakt.

Voor de geïnteresseerden: elk jaar viert men in Chili de Legerdagen, op 19 september in Santiago en overmorgen – 21 mei – de Marinedagen in Valparaiso.

We kunnen het niet laten… vergelijk even met “onze” parade. Het land b is internationaal beroemd voor de chocolade, de wafels, bier, de talenkennis der politici én de paraatheid der strijdkrachten:

Mariamaand in mineur (3)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

We schreven het al: niet alleen is deze meimaand, Mariamaand, in mineur, ook alle herdenkingen en vieringen georganiseerd door de Vlaamse Beweging werden op non-actief gezet. Met dit Marialied denken we met weemoed terug aan een IJzerwake, die dit jaar niet mogelijk is.

Emiel Hullebroeck componeerde, Clem De Ridder zorgde voor de tekst:

Lieve Vrouw der Lage Landen

Hoge Vrouwe in de hemel, ‘s Heren Moeder, reine Maagd.
Hoor het volk der Lage Landen, dat U ned’rig bijstand vraagt.
‘t Heeft al oude adelbrieven, van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand’ren, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden, bleef het in zijn hoogste nood.
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen, van de zee tot in de hei;
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ‘t zong U lied’ren in de mei !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zie de wonde, die Uw dierbaar volk ontwijdt;
‘t Slaat de hand aan eigen broeders, ‘t is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil’ge wegen, dwaalt het verder van U af.
‘t Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan

“We moeten onze plan leren trekken…”

Reisadvies Ghana | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ghana ...

De Ghanese president windt er geen doekjes om: “We moeten af van de ontwikkelingshulpinfuus. We moeten ervoor zorgen dat onze jonge mensen hier blijven, hier hun toekomst opbouwen. We moeten stoppen met het bedelen aan de poort van de westerse wereld…”

De president wil een slogan: “Wij willen een Ghana opbouwen zonder hulp (van buitenaf), een onafhankelijk, zelfvoorzienend land, een Ghana dat op zijn eigen benen kan staan.”

Een zeer opmerkelijke toespraak. Nu nog in daden omzetten.

Hoewel Ghana één der minst corrupte Afrikaanse landen is, zou het land jaarlijks 3 miljard dollar verliezen. Eén der redenen is de energiesector. De elektriciteitsvoorziening werd met goedkeuring van de president grotendeels aan het buitenland verkocht. Met een opmerkelijk resultaat: vijf jaar geleden werd elektriciteit nog gerantsoeneerd, nu … een overcapaciteit, die niet gebruikt wordt maar waar wel degelijk moet betaald worden! Goed voor een factuur van 500 miljoen dollar ongebruikte stroom. Een zelfde scenario voor de gasvoorziening: of het gas nu gebruikt wordt of niet, de factuur blijft even hoog. Goed voor 550 miljoen à 850 miljoen dollar per jaar voor ongebruikt gas… Dure bevoorradingszekerheid. Dure energie. En dan heeft de regering zelfs nog twee LPG-gas contracten in 2017 geannuleerd. (…)

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. In 2017 werd uit hetzelfde vaatje getapt.

Ach, we durven er niet mee spotten. Doen wij het beter? Verkopen aan de Fransen, kerncentrales verdoemen, vervolgens Franse stroom opgewekt met kerncentrales invoeren, overal het landschap verpesten met windmolens, de stroomopwekking in de schoenen van de burgers schuiven (dure bouwvoorschriften, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompen…). We worden elke dag meer betutteld én meer belast, zonder dat de dienstverlening er beter van wordt.

Cyclus

Période française de l'histoire de Belgique — Wikipédia

VLAANDEREN GEEN PROTECTORAAT VAN FRANKRIJK

Wanneer in maart de maatregelen werden afgekondigd tegen de “plaag” dan trachtte de Vlaamse regering hopeloos lichtere maatregelen te verkrijgen voor handel en industrie.  Niets te smeken of op de knieën te vallen!  De Waals/Brusselse machthebbers inspireerden zich met name op de Franse regelgeving.  In het eertijds verlichte Frankrijk heerst nu zowat de zwaarste buiten-wet-stelling van de nationale instellingen.  Met gigantische terreur maatregelen tegen de bevolking.

Nu gaan er in de Franse regering stemmen op om het strenge regime al minstens te verlengen tot 24 juli.  Zoals ik merk uit de Franstalige pers uit ons land, die ik nauwgezet volg, beschouwen deze de invloedssfeer van Frankrijk zo goed als binnenlands.  Vele Franse nieuwsfeiten worden er gebracht alsof het een binnenlands item is.  Het is dan ook een treffend artikel in Doorbraak op 30.4, van de hand van Ronny Vidts, dat aangeeft dat de Vlaamse regering onder Jan Jambon aan de leiband van de federale krachten ligt  (Jambon, apporte!).

Het is anderzijds opvallend dat tussen de talrijke, zeer onderscheiden artikels in Doorbraak geen grote kritiek op de ongrondwettelijkheid in dit land te lezen is.

In de Duitse alternatieve blogs wordt zeer terecht, herhaaldelijk, vermeld, dat de “grondrechten”, d.w.z. de basisartikelen in de grondwet EEUWIGHEIDSRECHTEN zijn.  Evenmin als in de “Bundestag” kan hier de parlementaire vergadering deze afschaffen en het volk heeft het recht deze te verdedigen, zelfs tegen de overheid.    Karel van Wolferen deed in zijn recentste you-tube opname, trouwens de basiseis alle boetes te vernietigen (in Nederland), die in strijd met de grondwet zijn opgelegd.  Dit geldt ook voor hier.

Men heeft een voorbeeld aan Frankrijk genomen en hier een aantal vervolgingen tegen de gewone burger gestart.  Dus worden er boetes uitgedeeld aan wegblokkades,  verkeerde aanwezigheid in parken, in tweede verblijf  (na huiscontrole) en na het overschrijden van de grens met Nederland en Frankrijk (ondanks het verdrag van Schengen).  Opmerkelijk is dat weerom Vlaanderen het overgrote deel van de boetes uitschrijft; in Wallonië verwaarloosbaar.  Ook worden er pertinent andere maatstaven gebruikt voor het islamitische deel van de bevolking.

Natuurlijk staan we hier voor een onberekenbaar virus, dat de zwakkeren onder ons onevenredig treft.  Mijn meevoelen gaat naar de slachtoffers, speciaal de ouderen die we ook in onze omgeving zo goed mogelijk beschutten en verzorgen.  Vanuit mijn christelijke overtuiging ben ik trouwens adept om de steeds maar uitbreidende euthanasieregelingen volledig af te schaffen.  Maar de willekeurige terreur en razzia’s tegen de onschuldige burgers heeft niets met efficiënt beleid te maken.  Parken afsluiten, mensen opjagen, steeds maar bijkomende controles aankondigen, is de politie inschakelen tegen de eigen bevolking. 

Frankrijk dreigt naar grote interne spanningen te gaan, indien hogegraads-vrijmetselaar Macron zijn speeltjes niet stopzet.  In het land, dat zich trots republikeins noemt, is elke denkbare oppositie onder curatele geplaatst.  Sophie Wilmès en haar Fransgezinde ploeg volgt met goeddunken de lijn van Frankrijk.  Vergeet niet dat ze vijf jaar schepen was in Ukkel en acht jaren in Rode.  Als ze daarna dergelijk Nederlands spreekt, is dat uit viscerale afkeer voor onze taal.  Heel de ploeg, met voorlopige volmachten, staat ten dienste van het “réveil” van de unitaristische krachten, die na deze periode met de laagste methodes zullen toeslaan.  Men kan de algemene sfeer al in het Laatste Nieuws volgen, dat meer dan ooit de maçonnieke krachten mobiliseert.

Voor na de intense uitbraak voorziet men het volgende :

  • Een vaccinatie-eis tegen Covid.  Er kan echter voorzien worden dat er de komende periodes mutaties gaan optreden.  Onderzoek heeft al aangetoond dat het virus in Frankrijk andere eigenschappen heeft als bvb. in China.
  • Een app, te installeren op de mobieltjes, die ervoor gaat zorgen, dat tegen elke privacy een medische specifieke codering voor ieder mens mogelijk wordt.
  • Een voorziene persoons-registratie, die de voorwaarde zou zijn om nog reizen naar het buitenland te doen.

Daarom nogmaals een oproep aan de rechterlijke en activistische wereld; specifiek aan de Vlaamse Beweging om de basisrechten met hand en tand te verdedigen.  In deze crisis merkt men de ongeschiktheid van politieke partijen om ongemakkelijk tegenstroom te roeien!  We zijn het echter verplicht aan de trouw voor ons volk om de vrijheidsrechten (vrije verplaatsing, vergadering en woonst) te garanderen.  Hierin is de VVB eerder een gelukkige uitzondering.

Intussen begint het verzet vorm te krijgen in Europa en vnl. in Amerika.  In vele Duitse steden en in Zwitserland komt de bevolking reeds op straat.  In Nederland bestaat met een aantal initiatieven op internet ook een vaste kern van verzet (o.a. blog E.J. Bron, Robert Jensen show, Café Weltschmerz).  In Frankrijk zal het ongenoegen bijzonder groot zijn, maar de censuur verhindert eender welke bericht op main-stream.

De Vlaamse regering heeft zich laten ringeloren door de Belgische krachten.  Ze moet krachtig weerwerk gaan bieden tegen de belgicistische “entente”, die eigenlijk haar vrijmetselaarsbevelen in Frankrijk haalt.  In de gekende Vlaamsgezinde persorganen is men de bevoegdheden al aan het bespreken voor na een volgende (zgn. glorieuze) verkiezingswinst van de V-partijen.  Men zou beter tot de realiteit terugkeren, de particratie in eigen rangen bestrijden en de strijd tegen alle vereende belgicistische krachten voorbereiden.

Tot slot nogmaals iets over het verbod op religie: meer en meer wordt het duidelijk dat de afspraken over het verbod (vooral christelijke eredienst) gebaseerd zijn op een grote haat tegen de Kerk(en). De dignitarissen van deze kerken slagen er zelfs niet in een deuk in een klomp boter te slaan.  Dat men de Franse Revolutie (waar men zich op inspireert) nog zo ging overtreffen!

Jos Wouters, Boom.

P.S.:  In Duitsland stichting van een anti-vrijheidsbeperking partij: Widerstand 2020*.

Contact : nichtohneuns.de

“We beleven een periode van staat van beleg”  Karel van Wolferen en Kees van der Pijl, Café Weltschmerz.

*Nvdr: De webstek van Widerstand 2020 is (tijdelijk?) niet raadpleegbaar. Hierbij een kennismakingsvideo:

Vlagverbod

Nach Terroranschlag in Hanau, Flaggen wehen a | imago images

De nationale vlag op 1 mei meedragen in Merkelland? Verboden! In Mecklenburg-Vorpommern trad de politie op toen deelnemers, die de heropening van de horeca eisten, de Duitse driekleur (schwarz-rot-gold) wilden meedragen.

Wat wil je met een kanselier, Angela Merkel, die, duidelijk boos, de Duitse vlag (… vlaggetje) van het podium verwijdert:

Ter vergelijking: de AfD draagt een nationale vlag, de gepamperde linkse “protesteerders” (vergoelijkend taalgebruik) in Berlijn en Hamburg zetten de stad op stelten:

Cyclus

Aleksandr Solzhenitsyn quote: We didn't love freedom enough.

DOEMDREIGING OVER VLAANDEREN EN DE WERELD

We beleven een periode van terreur en verwerping van de grondwettelijke rechten. Hoogleraar Karel van Wolferen noemt het in zijn You Tube film 6 (Café Weltschmerz): staat van beleg en krijgswet op mondiaal vlak.


Elke dag hoor ik van wegblokkades, die elk grondrecht miskennen, en de burgers als grootste misdadigers aan controles onderwerpt. Begrijp ook wel dat politiemensen de opdracht van hogerhand krijgen. Aan de Oostkust en Brugge woedt het zo erg dat op twee dagen 500 overtredingen werden vastgesteld. Veelal veroorzaken de overtreders geen gevaarlijk feiten tegen de gezondheid! Intussen worden ook al toenemend zelfmoorden gemeld; dat dan koeltjesweg “suicide” wordt genoemd.

De grootste gevaren zijn momenteel:
1) Indien de maatregelen nog langer dan een week duren; een grote ineenstorting van het handels- en industrieel weefsel. Het is de meerwaarde, die in industrie en handel wordt geproduceerd, die het mogelijk maakt een superleger van inactieven te onderhouden!
2) De zware aanslag op de mentale gezondheid van de bevolking. Deze wordt door de mainstream-media de klok rond gehersenspoeld over de absolute gezondheidsramp.
De mentale gezondheid van velen staat op het springen. Typisch is voor die leugenberichtgeving dat elk alternatief bericht (bvb. de choloroquine therapie van de Franse arts Dr. Raoult) wordt belachelijk gemaakt. Ook is elk alternatief bericht volgens de Lügenpresse steevast een “samenzweringstheorie”.
Mijn oorspronkelijk geopperde piste van een uitbraak uit een labo in Wuhan duikt overal meer op. De Australische regering eist een onderzoek. Het vleermuizen-verhaal van de markt in Wuhan is quatsch. Steeds weer duiken de namen van het lab op en van de sponsors Bill Gates en Georges Soros .
Het grote probleem is dat tot op heden “De wereld zgz. geen adequaat antwoord heeft op deze pandemie”. Dit geeft aanleiding tot het nemen van de wildste maatregelen; die in vele landen de bevolking in een quasi-slavernij plaatsen (zonder dat vaststaat dat de maatregelen de juiste zijn). Klap op de vuurpijl is dat vele wereldleiders beweren dat er daarna een nieuw normaal zal komen.

Viersterren generaal Mark Milley heeft een onderzoek, vanuit Amerika naar de oorzaak van dit alles, gevraagd. Senator Scott Jensen (Minnesota) vraagt dat alle slachtoffers : “to label cause of death”, d.w.z. de echte doodsoorzaak zou nagekeken worden. (bronnen Uncut-news.ch).
Tot slot weze gewaarschuwd dat het virus onderhevig is aan mutaties. Dit werpt een wrange blik op het vaccinatieprogramma ID2020 van de genaamde Bill Gates. Deze Bill Gates wenst een vaccinatie van de wereldbevolking, te controleren met een lichaamschip (implantaat). Het patent werd aangevraagd onder het nr.: 060606.
Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat bepaalde krachten door satanische en daaruitvolgend psychopatische drijfveren worden geleid. Het getal 666 komt men steeds weer tegen.

Intussen kan men de plaatselijke politiekers, en zelfs virologen, niet voor alles verantwoordelijk stellen. Maar dit kan wel over aspecten van hun persoonlijkheid. Mark Van Ranst is een bevestigd lid van de PvdA, een maoïstisch-communistische partij, die stilaan de wind in de zeilen krijgt.Deze partij staat aan de spits van het unitarisme (alle Belgen één) en haat als de pest elke uiting van Vlaamse vrijheidswil. Premier Sophie Wilmès was/is een lid van de gemeenteraad van St.Genesius-Rode, als Franstalige. De Franstalige dorpspolitiekers willen een verfransing van een groot gebied rond Brussel en getuigen van een quasi etnische afkeer voor de Vlaamsgezinde inwoners (zie Rode, Linkebeek en Kraainem). Dat ze zo slecht Nederlands spreekt is onthutsend, maar verklaarbaar door haar viscerale afkeer van Vlaanderen. Georges-Louis Bouchez, leider van de MR, wordt niet gekweld door enig complex over zijn totale Nederlands-onkundigheid; maar zal nabij wel de leiding nemen over het belgicistisch offensief dat er zit aan te komen.

In dit artikel (ik hoop dat ook pater Maes dit leest) wil ik nogmaals de verbijstering uitspreken over de totale stilte van de kerken. Zoals andere grondrechten, schenden de regeringen hier het vrijheidsrecht van uitoefening van religie. Wij, als volksnationalisten, moeten optreden tegen de Judas-praktijken van Vaticaan en bisschoppelijk bestuur, die men niet hoort over het recht de kerken NU terug te openen. Het kan anders, kijk naar Polen; volg de acties van AfD en de Lega Nord.
Stilaan rijst de vraag of de opkomst van deze pandemie geen vehikel is , om de totale gedachtenbeheersing van de mensheid te bereiken. Zelfs ik ervaar deze kritiekloze houding t.o.v. de uit hun verband gerukte maatregelen, zelfs in de dichtste omgeving. Het valt te begrijpen dat partijen en groepen hun woorden en verklaringen wikken en wegen; omdat elk verkeerd woord een hysterie of een hetze uitlokt. Maar eens zal men moeten handelen.

In de geest van Alexander Solzjenitsyn (1918-2008) ben ik een strijder geworden voor het hoogste goed van de mensheid: volksvrijheid en afwijzen van geestelijke dwang. In zijn werken over de Goelag en de psychiatrie heeft hij een ernstige voorafgaande waarschuwing willen geven, waartoe menselijke misdadigheid en lafheid in staat zijn.
Lees nu zijn werken, als u tijd hebt , tussen de lock-downs door!

Jos Wouters , Boom

Alternatieve bronnen :
Café Weltschmerz, professor Karel van Wolferen
De Robert Jensen show
Uncut-news.ch
Philosophia Perennis.de

Wij kregen gelijk!

Grenzen aangeven en aanvoelen: Hoe doe je dat? En waarom belangrijk?

Het was een verhaal dat we jarenlang moest horen: ‘De grenzen beschermen kan niet’, ‘migratie vindt altijd wel een weg’, ‘grenzen zijn iets van de 19de eeuw’.

Vandaag klinkt het echter anders. Waar begin maart nog meewarig werd gedaan over Hongarije dat de coronacrisis als ‘handig excuus’ inzette om de grenzen te sluiten, is vandaag nagenoeg elk EU-land gevolgd, inclusief België. Het zijn crises als deze die de kosmopolitische en linksliberale bubbels doorprikken, maar die ook aantonen dat oude politieke recepten vaak nog steeds de beste zijn. Recepten als de natiestaat, maar ook grenzen. Want grenzen brengen zekerheid in onzekere tijden.

Lees het opiniestuk van Tom Van Grieken, voorz. Vlaams Belang: ‘En plots weet iedereen wat wij al lang wisten: grenzen redden levens’