RIP Nederland

nl-rip | eunmask

Gisteren meldde Tom Zwitser (uitgeverij en studio van De Blauwe Tijger) het volgende:

Tom Zwitser

19u  · #FreeRypke#RypkeZeilmaker is zojuist klemgereden door 6 politieauto’s, zijn auto kapot, ruit ingeslagen, met pepperspray bespoten en minutenlang zwaar mishandeld op straat. Hij zit nu vast op een bureau in Leiden. Reden: de #politie wilde namelijk ‘even’ Rypkes DNA ophalen.

Het was niet voor het eerst:

Waarom, vraagt u zich af? Hij stapt nl. niet mee in het spoor van GG, van zgn. planeetredders, milieuactivisten… die hij “klimazi’s noemt:

De 4 van Mechelen

Chris Impens @ Valvas: De kleuren van de Vlaamse Leeuw
De miniatuur stelt een ridder met de Vlaamse kleuren voor, in een ongunstige apocalyptische context. (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0422 (0397 bis), f. 020, hier.)  

Luc Vermeulen (https://www.voorpost.org/) deelt mee:

Deze procesdag is voorbij. Onze beide advocaten hebben samen 1u en 15min. een schitterend pleidooi gehouden. Het is nu wachten op een vonnis. Op 12 mei kunnen onze advocaten het parket telefonisch contacteren met de vraag of er al een vonnis is. Is er een vonnis dan weten we op 12 mei uiteraard ook de uitslag. Is er nog geen vonnis dan is het wachten tot het parket klaar is met zijn werkzaamheden en overleg. Voorpost wenst alleszins iedereen te bedanken die tot op heden, op welke wijze ook, zijn solidariteit betuigd heeft.

U weet allicht wat eraan vooraf ging:

AfD wil terugkeer naar een normale samenleving.

Wie de schoen past, trekke hem aan. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Tijdens het afgelopen weekeinde hield de AfD in Dresden haar partijdag met als slogan: “Deutschland. Aber normal.” Er werd o.a. beslist dat de gezinshereniging voor vluchtelingen compleet uit het partijprogramma moet verdwijnen en het streven – de EU te verlaten – werd in het programma opgenomen. Het journaille had er geen goed woord voor over. De slogan vond men totaal ongepast. Alsof de AfD wou aantonen dat er nogal wat abnormalen rondlopen in het politieke schouwtoneel. O.a. de regenboogpopulatie voelde zich zwaar beledigd… Wie het schoentje past, trekke het aan.

O.a. de Frankfurter Rundschau was hoogst verontwaardigd dat de AfD beslist had de gezinshereniging voor zgn. vluchtelingen totaal te verwerpen; voorheen werd deze gedoogd onder de noemer “voor erkende vluchtelingen uitsluitend onder strenge voorwaarden”.

Sinds gisteren staat in het partijprogramma van de AfD dat “elke gezinshereniging voor vluchtelingen geweigerd wordt”. Björn Höcke stelde duidelijk dat “Duitsland geen immigratieland is”.

Refererend naar het VN-migratiepact, die de EU-Commissie bereidwillig ondersteunt en aanmoedigt, formuleerde de AFD het uiteindelijk doel, nl. de EU te verlaten. “Wij vinden dat een uittrede van Duitsland uit de EU en de oprichting van een nieuwe Europees economische en belangengemeenschap noodzakelijk.”

Cyclus

pasen christelijk - Google zoeken | Pasen, Kerstgroeten, Christelijk

SYMBOLEN EN PASEN

Op deze Witte Donderdag denken we al aan Pasen.  De dag van het Laatste Avondmaal.  Hoe ver gezocht het ook mag zijn, we beleven met alle lieve, oprechte, goedmenende mensen in de wereld ook een Laatste Avondmaal.   Onze verraders zijn onder ons.  Verklikken viert hoogtij.  De opperste elite beschouwt alle gewone mensen als nog minder dan “vee”; het zijn nutteloze eters.

Als diepgelovig iemand zeg ik nogmaals hoe belangrijk PASEN is.  Hoe uitzichtloos men onze situatie wil maken; achter het figuurlijke Golgotha gloort het nieuwe licht!  In dit kort nummer van Cyclus wil ik een proficiat en dank sturen aan Pater Daniël* en het lijdende volk van Syrië.

Enige korte statements: nogmaals herhalen dat de veroorzaakte crisis uit 2 delen bestaat:

 • Het veroorzaakte corona–leed wordt angstaanjagend opgevoerd; de echte agenda zijnde het tot slavernij brengen van de vrije mensen is HET ULTIEME DOEL.  Dus tracht maximaal zo normaal mogelijk te leven! 
 • Ten tweede: door de gigantische focus op dit coronaprobleem neigen de mensen naar een houding om dit nog enkel als belangrijk te vinden; alles wordt bijkomstig.  Zo moeten we dringend vragen de Vlaams-nationale (groot-Nederlandse zaak) prioritair voorop te blijven stellen. 

In een vorig artikel brengt H.P. een briljant zicht op de SihamagateHier wil ik kort al wijzen op twee andere verdachte dossiers, waarvan de ontcijfering van een “Sky  berichtendienst” van de drugswereld er eentje is.  Zoals enkele tussenfiguren al meldden, werd de schade in hun milieu al “beperkt”.  Dit kan ook niet anders, vermits uit staalafnames blijkt dat Antwerpen van boven tot onder vergeven is van de verdovende middelen.  Alhoewel Bart De Wever de strijd aangaat, zal hij toch beseffen dat hij met veel judassen aan de tafelen zit.  Overvalwagens in de wijken geven een mooie indruk!  Het tweede is de “zonnenpanelen-saga” van de VLD, die men ook Tommel-gate” kan noemen, naar analogie van de Turteltaks.  Heel dit dossier kadert eigenlijk weer in de “ecologie-waanzin” waarvoor de links-liberalen bereid zijn een communistisch bewind te installeren (het invoeren van allerhande absurde milieu-dictaten).

Mag ik alle gewaardeerde lezers/lezeressen aanbevelen Pasen warm te vieren, het samenzijn met diegenen die zo belangrijk zijn.  De vrees is dat we voor “the great disaster” staan, oorlog dreigt in Oekraïne en voedselgebrek wordt bij ons aangekondigd (kunstmatig gecreëerd).  Zoals de meerderheid van de mensheid uiteindelijk zeer goed van inborst is, zo zijn de Logebanksters en de machtselite psychopatisch en satanisch slecht.

De Rechtbank van 1e aanleg in Brussel heeft de corona-maatregelen voor onwettig verklaard (31.3 klacht van Mensenrechtengroepen).  Nog nooit was men zo snel om beroep aan te tekenen (Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken).  Dit wijst erop dat de maatregelen zoals sluiting van horeca, het verbieden van de godsdienstbeleving, verplichting mondmaskers, ongrondwettelijk is!!  (Zie commentaar Prof. Vuye).   Door de manier waarop ze de bevolking terroriseren zouden figuren zoals Frank Vandenbroucke en Marx Van Ranst eigenlijk voor een uitzonderingstribunaal moeten gebracht worden, een Nürnberg 2.0.

Onze wens is: veel moed om een normaal leven op een ongedwongen manier te beleven!  Zorg mee dat in onze streken geen GOELAG mogelijk wordt!

Jos Wouters, Boom, 1.4.21

Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af. 

Klar zur Wende?  Heino Bosselmann

Kerk enkel voor journalisten?  Dominiek Spinnewyn-Sneppe: 

“… Maar goed, aan het einde van de coronatunnel schijnt het licht van Pasen, want we hebben immers Kerstmis opgeofferd om Pasen te kunnen vieren. Dàt was de belofte. Maar ook aan die belofte wordt niet voldaan…”

*Wekelijkse nieuwsbrief, gedocumenteerd door Golfbrekers-redactie: “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril”

Cyclus

GEKRUID DOOR CHARLES DE MONTESQUIEU  (1689-1755)

Montesquieu: 51 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten.NET

Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.
Diegenen die de wetten handhaaft, moet er ook aan onderworpen zijn.

Een eerste van een reeks uitspraken van een man, die enigszins een voorloper van de Verlichting was, maar niet heeft kunnen voorspellen dat de Verlichting gekaapt zou worden door de “Wereldsamenzwering” tegen de eigenheid en het welzijn van de volkeren.  (Franse Revolutie gefinancierd door de bankiers van de Londense City).

In vorig artikel werd gewaarschuwd voor de infiltratie in de “gezonde” oppositie, door de diabolische krachten in de wereld.  Wilt u nog een voorbeeld?   Als preludium van de voorbije Nederlandse verkiezingen, konden we de poging tot implosie van het Forum voor Democratie vaststellen.  Uit het niets doken daar poco-incorrecte tweets en boodschappen op, ontdekt in de partijcorrespondentie tussen tienduizenden andere berichten.  De actoren stonden al direct recht om de zaak aan te wakkeren!  Ei zo na volgde inderdaad de ineenstorting van het Forum.

Wel opvallend is dat Thierry Baudet de enige was, bij de Nederlandse partijen, die frontaal tegen de coronawaanzin optreedt  (samen met briljant kamerlid Van Haga).  Een oen die geen verband ziet tussen de verschillende factoren.  De implosie ging echter niet door: Baudet en zijn partij vochten terug.  Ze behaalden de grootste winst in zetels t.o.v. de andere partijen.   Nochtans zijn de verkiezingen voorspelbaar nefast verlopen met een grote steun van vele Nederlanders voor de invoerders van de grootste dictatuur in NL sinds de 80-jarige oorlog met Spanje.

Voor eenieder die het niet volgt: wekelijks zijn er nu betogingen in Amsterdam en elders om de burgerlijke vrijheden te herstellen en de stupiditeit van het RIVM (identiek met ons virologendictaat) te benadrukken.  Daarbij wordt er ongemeen hard opgetreden door de ME  (Mobiele Eenheid) wat op termijn tot dodelijke slachtoffers kan leiden.  Men treedt daarbij op de brutaalste wijze op tegen geïsoleerde betogers, vaak vrouwen of ouderen.  Een groot contrast met de rellen van de anarchisten gedurende de zestiger jaren in Amsterdam!

In dit land Belgie is dat alles niet nodig!  Het recht op (vreedzaam) manifesteren is er wel zeker afgeschaft.  Niet te verwonderen als men weet dat alle virologische deskundigen een extreem-linkse achtergrond hebben: zo ze zelf niet bekend staan als trotskist (zoals ene Frank Vandenbroucke) dan kan men hen allen situeren in een door het cultuur-marxisme geïmpregneerde omgeving.  Men heeft nu terug een aantal draconische maatregelen uitgevaardigd, waarbij het aantal absurde vrijheidsberovingen exponentieel toenemen  (sluiten van stations (voorstel gouverneur Decaluwé), reserveren om te winkelen in groothandel of een eredienst in de kerk bij te wonen.  Met een ijzig fanatisme drijft men de horeca verder in de vernieling. 

De bedoeling van de Great Reset was, d.m.v. maatregelen een enorme terreur onder de bevolking te creëren.  Exact deze agenda wordt door de Vivaldi-regering gevolgd. 

Waarom ik in deze aflevering De Montesquieu aanhaal, is omdat deze filosoof een systeem op poten wilde zetten om rechtsbescherming en een beveiligd leven voor de burgers mogelijk te maken.  Nu, 275 jaren na zijn dood, lijken we terug naar af te gaan.  Net zoals toen moeten we de gedragingen van de machthebbers in B/NL duiden als DESPOTISME.  Om achtergronden te vinden verwijs ik naar een gezegde van Rik Torfs over Marx Van Ranst (in ’t Pallieterke van 25.3):  “de viscerale afkeer t.o.v. Vlaams-nationalisten van Van Ranst”.  Of Erika Vlieghe die over de felgeteisterde volksmensen zegt “dat ze zo niet moeten zeuren”.

We raden de mainstream Vlaamsgezinden, wiens commentaren men o.a. kan lezen bij artikels op Doorbraak, is na te denken over hun ellenlange commentaren over Jef Elbers, maar anderzijds het quasi-volledige stilzwijgen over het beroven van ons volk van elk echt vrijheidsrecht.  Een goede aflevering daarvoor is Jensen Show aflevering Nr 321.

Intussen zal het voor de christenen NIET mogelijk zijn Pasen te vieren.  Dit was voor de Germanen het feest van het ontwaken en herleven van natuur en vruchtbaarheid.  Voor christenen is het een sluitstuk dat uit de donkerste wanhoop toch een stralende opstanding kan ontstaan.  Kanselier Merkel wilde in Duitsland alles volledig platleggen, doch zij is ijlings op haar plannen moeten terugkomen na oorverdovende opstandigheid.  Mag ik aan onze katholiek/protestante schaapachtigen ook eens wat opstandigheid aanbevelen?  De vrijheid van eredienst, art. 19 van de grondwet terug herstellen!

Nog enkele citaten van De Montesquieu:

Vrijheid is het kunnen doen wat men zou willen en niet gedwongen kunnen worden dat te doen wat men niet zou willen.
Wat niet nuttig is voor de zwerm, is niet nuttig voor de bij.
Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.

Intussen lijden we elke dag door onze nieuwszenders, waarvan ik niet wist dat ze een dergelijke combinatie van hersenspoeling en overvloed aan slechte smaak konden combineren.  Met mijn opvatting over schoonheid, wellevendheid, erbarmen en empathie, ben ik als Vlaming beschaamd wat er dagelijks op het scherm van VRT/VTM vertoond wordt.  Ik voeg mijn raad bij de stemmen om afstand te nemen van deze gesproken en gelezen” hersenbeschadigingen”.  Het leidt zelfs tot fatale daden.  Eén van de zelfmoorden is die van de Rijselse clavecinist François Grenier. Hij is geen alleenstaand geval: een stortvloed aan depressies en wanhoopsdaden vindt plaats.

Wij blijven daarom activist (in woord en daad) voor het recht op een vrij en onbezorgd leven, speciaal voor ons jongeren en kinderen!

Jos Wouters, Boom, 25.3.21

Aanbevolen:

Terugblik

Terugspoelen Vector Pictogram Geïsoleerd Op Transparante Achtergrond Rewind Transparantie Logo Ontwerp Stockvectorkunst en meer beelden van Abstract - iStock

Hugo Portier grijpt even terug naar zijn herinneringen op facebook: 22 maart 2017:

Aanstaande zondag heeft het Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Voor de eerste keer doe ik enkele onthullingen over chantage.

Het ANZ had een bloeiende koorfederatie. Deze federatie kreeg het meer en meer moeilijk met de toespraken op het Zangfeest. Mede onder impuls van B. Anciaux en vooral na mijn ” nooit ” om pardon te vragen aan de Belgische staat scheurde de koor federatie zich af tijdens een memorabele bestuursvergadering. Ze zouden wel overwegen toch te blijven maar daarom moest ik elk lid van de koorfederatie schriftelijk laten weten wat het ANZ van plan was inzake doelstellingen.

Ik heb de heren laten weten dat ik de statuten van het ANZ respecteerde en ook het ANZ streven naar een Vlaamse staat. Een voor hen haakten ze af.

In het Vlaams parlement viel Anciaux het ANZ frontaal aan, de coup was mislukt,, dan maar de subsidies afnemen en ook dat is mislukt want zondag komen we alweer samen.

Een hoofdredacteur van De Standaard zei me dat hij over het Zangfeest en niet tegen het Zangfeest zou schrijven indien ik het VB zou afkraken in de toespraak. Ook dat mislukte want ik antwoordde hem dat op het Zangfeest alle Vlamingen welkom zijn. Ook denk ik aan de Vlamingen die me nu en dan geld toegestopt hebben om het ANZ drijvend te houden. Als ik zondag weer al die Vlamingen zal zien , moeders en vaders, jonge mensen, oudere mensen, alleenstaanden, weduwen, weduwnaars: VLAMINGEN en denken aan allen die ons verlaten hebben dan is er het deugddoend besef van een unieke uiting van inzet, geloof en en hoop. Ik hoop dat vele Vlamingen zondag zullen komen zingen voor een Vlaamse staat.”


En op 10 oktober 2021. Zingen en luisteren naar de toespraak van onze voorzitter.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

BELGISCH REGIME WORDT DICTATUUR.

Steeds weer worden we in Vlaanderen geconfronteerd met incidenten, die over een inperking van de vrijheid van opinie gaan.  Zonder over de inhoud te gaan is er bvb. de zaak Jef Elbers, de rechtszaak tegen Voorposters in Mechelen, de schuld-betichting naar Vlaams Belang (Bart Somers) i.v.m. de afgrijselijke moord op David Polfliet, de herhaalde aantijgingen t.o.v. Theo Francken.   Het lijstje kan aangevuld worden…

Het basisidee achter deze beperkte lijst is, dat er een nieuw “woke”-denken ingang moet vinden, door de links-liberale machthebbers voorgesteld als vaststaand!  Als er ergens iemand het oude normaal aanhaalt, wordt direct heel de pravdiaanse eenheidspers ingeschakeld.  Pravda is trouwens het Russische woord voor waarheid.

De levensbeschouwelijke sfeer is intussen in Vlaanderen zo geëvolueerd dat alle partijen ongeveer dezelfde eenheidsworst aanhangen: een links-liberalisme dat opkomt met cultureel-marxistische denkbeelden.  In heel deze nomenclatura zijn waakhonden, zoals Bart Somers en Vincent Vanquickenborne trouwens enkel maar de uitvoerders van het vuile werk.  De opdrachten en het waken komen vanuit de echte machten boven de politiek, waarvan Alexander De Croo echter een machtig kopstuk is!

Nu kunnen we in Vlaanderen dus eigenlijk van een “eenheidsbeweging” spreken, te zien in het regeringsproject Vivaldi en de collabo’s N-VA en PvdA.   Er schiet dan nog één “tegenkracht” over zou men zeggen.  Toch even kijken naar wat de Illuminati-top sedert meer dan honderd jaren in de wereld uitvoert: ze voert ergens een bewind in en vervolgens scheppen ze ook een oppositie die ze subtiel manipuleren.  Ik wil dit in dit belgisch geval niet expliciet insinueren, maar wat leert ons het overstag gaan van de krachten-binnen-een-stalen-cordon, telkens er moet gekozen worden?   Niet enkel bestaat er een eeuwigdurend cordon, bovendien worden ze ook nog eens gemaand op die wezenlijke dingen te verzaken, die hen tot een unieke oppositie maakt.

Voor diegenen, die uit terechte partijtrouw, nu steigeren, heb ik de grondprincipes van het Vlaams Blok nog eens bovengehaald; in een gestencilde vorm, vlak nadat ze van VNP tot Vlaams Blok waren geworden.  Daar is een bladzijde-lange verhandeling onder de titel : “ethische waarden”.  Ik ga heel beperkt opsommen:

 • Eerbied voor de individuele mens, met al zijn gegeven vrijheden.
 • Voorrang voor “familie en gezin”, iets anders dan toevallig mekaar ontmoetenden en specifiek daarbij aandacht voor de zorg voor een kinderrijk gezin.
 • De staat is geen “schoolmeester”, ook niet via de media, van zelfstandige mensen.
 • Volstrekte afwijzing van liberalisering van vruchtafdrijving en het toelaten van euthanasie
 • Bescherming van de jeugd tegen misdadigheid, bandeloosheid en pornografie.

Wat maakt een partij tot opponent van een regime dat ALLE vrijheden wil afschaffen?  Men wil zelfs de vrijheid van jonge mensen afschaffen, om elkaar van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.  Dit wordt dan vervangen door allerhande vormen van digitale seksbeleving en pornografie.  Voor eenieder die vindt dat ik te hard oordeel: de grootste fout die het georganiseerd Vlaams-nationalisme het laatste jaar gemaakt heeft is zonder enig verzet de corona-dictatuur laten invoeren!

Nu verschijnen, na een jaar, geeïsoleerde reacties van ontwaken, omdat een Mattias Desmet, een Hendrik Vuye, een Stefan Sottiaux ook aan de alarmbel beginnen te trekken.  Ik waarschuw de Vlaams-nationale Beweging al jaren voor de plannen tot onze vernietiging.  Hetgeen deze regering onderneemt, vnl. op het vlak van afschaffing van alle burgerlijke vrijheden, is niet een spel simpelweg bestuur en oppositie.  Men wil de totale “Vernichtung” van elke zelfstandige Vlaamse volkswil.

Vandaag verscheen in dS een fervente opinie van benoemd bisschop Johan Bonny, die het standpunt van het Vaticaan afwijst betreffende homo-wijdingen.  Als Godbeminnende christen heb ik hem nog geen enkele maal gehoord, over het dicht-barricaderen van de Kerken.  Geholpen door een ontzaglijk heir van zijn schapen zorgt men er goed voor dat er geen muis teveel in de kerk komt, terwijl in federaties zoals Rupel en Klein-Brabant de kerken gewoon op slot blijven.  Dat zijn dus de grote medestanders van dit belgicistisch regime.

Het is natuurlijk verheugend dat het Vlaams Belang zeer in de gunst is van het publiek.  Men moet echter de “trollen” in eigen rangen het zwijgen opleggen.  Al hetgene wat duizenden jaren schoonheid, edelmoedigheid, geborgenheid en veiligheid was, mag men nu niet verloochenen.  Ik wil hier duidelijk wijzen op het “debâcle” van de AfD bij twee verkiezingen in de “Länder” Nordrhein en Württemberg (dit weekend).  De partij is de ENIGE die een echt alternatief vormt voor de Stasi-partijen.  Hun uitslag was een schamele elf procent.  Dit kwam er nadat partijleider Jörg Meuthen een liberaal-conservatieve koers wenste (uit schrik voor de Bundesverfassungsschutz) en een aantal volksnationalisten uitgerangeerd had.  Nochtans zijn vele “einzelne-AfD” figuren echte strijders tegen de corona-dictatuur (zoals de Oostenrijkse FPÖ).

Samenvattend komt de richtingstrijd ook bij ons daarop neer: nu bepaalt het Vivaldi-kabinet heel de regie en alle standpunten.  Er was een tijd – weliswaar veel gunstiger voor ons – dat de Volksunie met zijn karakterfiguren heel de richting van het politieke spektakel bepaalde.  Het is aan het volks-nationalisme om dat terug in handen te nemen!  Hoe absoluut de macht van een Frank Vandenbrouckie  is… zou men hem in de gloriejaren van onze strijd niet aangepakt hebben?

Intussen heeft de Europese Vergadering beslist dat er corona-paspoorten komen; dit is volstrekt illegaal.  Men koppelt het inenten met een experimenteel middel; wat ingaat tegen de Codex van Nürnberg, aan de toelating om normaal te reizen en te leven.  Dit als makaber slot van het artikel: men zal zeggen wat kunnen we nog doen?   Laat me er fijntjes aan herinneren dat Jezus en zijn twaalf discipelen (samen 13) de wereld helemaal omspannen hebben.  Ga buiten en kijk naar het universum en de natuur: niet aangetast door de corona-wandaden en gedenk dat het Kwade niet altijd zal winnen.  Dat ligt mede aan ons!

Jos Wouters, Boom, 17.3.2021

Aanbevolen:

Coronapaspoort is illegaal.
De Grote Reset: een nieuwe vorm van economische slavernij
Feminism is a poisoned apple. Henrymakow.com 16.03.
Frontnieuws.com