Quo vadis, Syria?

Een week geleden meldden we de bevrijding van Musharifah Al-Shmaliyah in Z-Idlib. Het Syrische leger dringt de terroristen nu terug in de ZW-buurgemeenten. Het Syrische leger heeft nogmaals een groot konvooi ter versterking van de zuidelijke en zuidoostelijke grensstreek van Idlib gestuurd als voorbereiding van een te verwachten belangrijk offensief. Uiteindelijk wil de overheid de M5, de autobaan die Aleppo met Damascus verbindt, helemaal veilig maken. (…)

De autobanen die grote steden en regio’s met elkaar verbinden zijn van levensbelang voor de economie. Zoals de autobaan die Aleppo met Hasaka verbindt. Het Syrische leger (be)waakt…

Turkije laat het FSA, het terroristenlegioen onder Turkse bescherming, het vuile werk doen. Deze proberen steeds weer de noordelijke grensstreek helemaal te veroveren. (…) In de Hasaka-regio worden burgers ontvoerd; in ruil voor een losgeld vrijgelaten. Of huizen worden helemaal leeggeroofd, de buit naar Turkije in veiligheid gebracht, de bewoners verdreven zodat de terroristen er met hun sibbe kunnen intrekken. Enz. enz. I.S. met een andere naam. (…)

Des te onbegrijpelijker is de houding van de Koerden:…

De Syrische regering is niet langer van plan aan de zijlijn toe te kijken hoe de olie naar Turkije gesmokkeld wordt door… de Koerden, die ze ter hulp kwamen, toen deze door de Turken (en hun vreemdelingenlegioen) aangevallen werden, resp. worden. De Syrische luchtmacht vernietigde opslag- en transportfaciliteiten van Koerdische organisaties die de olie smokkelen via de door Turkije bezette “veiligheidszone” van Jarablous en de Iraakse Koerdische regio. Van hypocrisie gesproken.

De Britten vervoegen hun Amerikaanse kameraden-oliebeschermers bij de Al-Omar oliebronnen. (…)

De Russische vice-buitenminister Mikhail Bodganov veroordeelde de Amerikaanse “bescherming” en stelde dat dit de boel slechts meer doet escaleren. Het thema zal op de volgende Astana-vergadering (10-11 december) aan bod komen. (…)

Aan het NW-front in Latakia blijft het moeizaam. Het Syrische leger probeerde van de slechte weersomstandigheden gebruik te maken om vooruitgang te boeken in de heuvels van Kabani. Deze grensstreek is uiterst moeilijk te heroveren vermits er een gestage bevoorrading uit Turkije mogelijk is. (…)

Een interactieve kaart vindt u hier.

Het zgn. kleine comité voor de nieuwe Syrische Grondwet in Genève is sinds twee dagen technisch werkloos. Reden: de Ottomaanse delegatie weigert de “soevereiniteit, eenheid van het land, en territoriale integriteit” van Syrië te erkennen… Maar waag het vooral niet van een “Turkse bezetting” van de noordelijke grensstreek te spreken! (…) Vraag het maar eens in Cyprus!

Twee voorzieningsbedrijven/pompinstallaties van drinkbaar water werden helemaal hersteld in de provincie Aleppo, goed voor 100.000 m3 per dag:

En de bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de Damascus-regio:

Syrië heeft momenteel twee olieraffinaderijen: één in Homs en één in Banias. Overheids-privé vennootschapsakkoorden zullen worden geratificeerd in het parlement met deelname van het Ministerie van Petroleum en Minerale grondstoffen (min. van energie) en een prominente privé investeerder. Zij willen samen 2 nieuwe olieraffinaderijen bouwen. (Syrian Law Journal)

Men verwacht (hoopt?) dat de volgende vergadering van de Arabische Kamers van Koophandel – april 2020 – in Damascus zal plaats vinden. (Syrian Law Journal) Hopelijk komt de toegang tot het Suez-kanaal voor ladingen met een Syrische bestemming aan bod.

Viering van de Dag van de Cultuur in de opera van Damascus:

Sinds het begin van de appeloogst in Suweida werden 740 ton appelen uitgevoerd naar het buitenland, vooral naar Egypte. Verwachte totale oogst dit seizoen: ca. 21.000 ton. (…)

Moest het niet zo tragisch zijn, we zouden het ermee kunnen lachen. Bekijk de Fox-berichtgeving, resp. rechtzetting over de zgz. gifgasaanval te Douma en het bedrog van het OPCW (zie onze vorige berichten hieromtrent onderaan):