Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor blok aan been

BOVEN HET KONINGSHUIS STAAT HET WAALSE STALINISME!

Ex-kamerlid Vuye, oprecht strijder voor Vlaanderen, zegt op het ogenblik van dit schrijven in “de Morgen”:  “Hooguit tien personen achter de schermen beslissen wat er in België gebeurt!”*

Ik kan het artikel op mijn tablet niet lezen, want ik steun de Vlamingenhaters van de Morgen niet.  Maar deze conclusie heb ik u ook al voorgehouden.

Op 26. mei ll. won bij de verkiezingen de stem voor meer Vlaamse macht.  Nu hebben we te maken met een VLD, die net als alle Waalse krachten, gewoon de lakens blijft uitdelen in dit land.  Met die uitslag houden ze geen rekening!! Deze uitslag is lucht voor hen.

De VLD is, nog verder dan dat ’t Pallieterke het zegt, uitgegroeid tot een extreem belgicistische partij.  Zij zijn bereid om een regering te vormen, die de staatshervormingen terugschroeft, de macht van de vermolmde Belgische instellingen herstelt en de transfers naar Wallonië exponentieel wil laten stijgen.  Hebt u hen ooit bezwaar horen maken tegen deze transfers??

Bovendien maken ze van de gelegenheid gebruik om de doodsklokken nog meer te laten luiden, door een verruiming van abortus en euthanasie.  Hulde aan vooral CD&V en Vlaams Belang voor hun duidelijk verzet daartegen. De N-VA is ook tegen, maar als men Valérie Van Peel in de weekend-krant leest, is er daar toch veel begrip voor een status-quo.  De VLD is hierin de uitvoerder van de hoogste loge-krachten (die Wallonië stalinistisch besturen) en zij voeren hun agenda uit.  Dit is trouwens een vingerwijzing naar wie het land werkelijk leidt!

Voor een waarachtig christen, waartoe ik me reken, is abortus en euthanasie MOORD.   Deze maatregel verstoot tegen één van de tien Geboden: “U zult niet doden!”.  Ook als volksnationalist kan ik maar waarachtig zijn, als ik de hoogste bescherming nastreef van het zwakste onbeschermde leven, voor de bevalling en op hoge ouderdom. 

De vrijmetselarij heeft via de aan banden gelegde media, elke journalist in dit land in haar macht.  Zij laten hen waken over alle domeinen van de samenleving, met op stip de verderfelijke zenders VRT, VTM en RTL.

Enige voorbeelden van de misleiding :

Eén:  er is veel ophef over de rampzalige toestand bij “De Lijn”.  Er worden allerlei theorieën verkondigd, zoals onvoldoende prestaties personeel.  Maar de hoofdoorzaak, nl. dat in de voornaamste agglomeraties de meerderheid reist zonder betalen wordt doodgezwegen.  Dit heeft ook als gevolg dat het personeel het niet meer ziet zitten; men beknibbelt op de properheid van de voertuigen en heeft dan nog met agressie te maken.

Twee: In Gva stond een bericht om je te bescheuren : op de Turnhoutsebaan zijn al duizenden boetes uitgedeeld.  In de stad van de “verbinder” Bart Somers worden de meeste boetes uitgedeeld dankzij de massale camera-bewaking.  Maar de overgrote meerderheid van de boetes wordt simpelweg niet betaald.  Kan men ook meedelen tot welke bevolkingsgroep bij uitstek de niet-betalers van de boetes horen? (In Wallonië worden er trouwens nog geen tiende van de overtredingen vastgesteld vergeleken met Vlaanderen).

Drie: de nieuwe MP van Vlaanderen, Jan Jambon, heeft de euvele moed gehad de subsidies voor de uiterst-linkse kunstwereld (gematigd) te verminderen.  Direct groot protest, waarop het kabinet bereid is de maatregelen toch enigszins te herzien.  Het gros van de kunstenwereld is radicaal tegen Vlaanderen (en o.a. tegen de N-VA) gericht.  Zelfs indien Jambon de maatregel volledig zou terugschroeven, dan zullen deze kringen nog de afbraak van het Vlaams natie-gevoel blijven verderzetten. 

Vier:  vanaf de regering Verhofstadt zijn er alle verregaande versoepelingen van de ethische code geregeld.  Dit houdt in dat alle burgers moeten bijdragen aan de terugbetaling en andere kosten van de uitvoering van abortus en euthanasie; ook als ze in geweten daar niet mee akkoord zijn.  Overigens kreunt de ziekte-verzekering onder de gratis-verzorging van asylanten en illegalen die niet kunnen of willen betalen.

Vijf:  gedurende de voorbije jaren heeft Mediahuis en de Persgroep; allebei onder controle van het belgicisme, een grote overname-operatie gedaan in Nederland.  Tot grote interne woede van de Nederlanders hebben ze bijna alle kranten overgenomen.  Zij kunnen dit ook maar doen mede door de volstrekt onterechte Belgische staatssteun, die deze media krijgen.  Als iemand die in de kranten-sector gewerkt heeft, heb ik moeten vaststellen dat zij door de meest a-sociale houding t.o.v. krantenzaken ervoor zorgen dat deze niet meer leefbaar zijn.  Zij krijgen bergen subsidies om een hele (kranten)-sector te doen verdwijnen en deze toestand ook in het buitenland te scheppen.

Met zijn formateurs-nota provoceert Magnette.  Hij is het uithangbord van de duivelse krachten achter de schermen.  Ondanks miljarden steun, gedurende vele decennia, is de armoede-toestand in Wallonië nog verslechterd!   Door verbonden te blijven met Wallonië zullen de lagere en middenklasse in Vlaanderen dezelfde weg opgaan.

Vlamingen, ontwaak! 

Jos Wouters, Boom      (neen aan de nomenclatura, die ons wil vernietigen!)

*Nvdr: net verschenen

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Assad: potje breken, potje betalen

Afbeeldingsresultaat voor potje breken potje betalen

De Syrische president Assad laat er in een vraaggesprek met Paris Match geen twijfel over bestaan dat terroristen, die op Syrisch grondgebied misdrijven hebben begaan, in Syrië moeten (… zullen?) berecht worden.

Het vraaggesprek ging over een aantal verschillende onderwerpen; vanzelfsprekend kwam ook de toekomst van de I.S.-terroristen in Syrië aan bod.

Op de vraag van de journalist wat er staat te gebeuren met de I.S.-terroristen die zich in de gevangenissen onder de hoede van de SDF (Koerden) bevinden, antwoordde hij: “Elke terrorist op het grondgebied van de Syrische staat is onderworpen aan de Syrische wetgeving en de Syrische wetten zijn duidelijk wat betreft het terrorisme. Wij hebben rechtbanken die zich op terrorisme toeleggen en zij (de terroristen) zullen vervolgd worden.”

Elke terrorist. Syriër of buitenlander. Terrorisme is terrorisme. Zonder onderscheid van nationaliteit.

De Syrische regering het momenteel geen administratieve controle over de SDF (Koerdische) gevangenissen. Echter, gezien de recente akkoorden met hen en het Syrische leger, gezien het feit dat de Koerden er liefst zo snel mogelijk vanaf willen geraken, zullen deze I.S.strijders waarschijnlijk overgebracht worden naar de overheid van de Syrische staat voor hun proces.

Verschillende buitenlandse I.S.-sgtrijders worden momenteel vastgehouden in deze gevangenissen en zij werden nog niet gerepatrieerd – dit ondanks de Amerikaanse oproep aan bondgenoten om hen terug te nemen.

Het is niet duidelijk wat Washington zal doen mochten deze I.S.-strijders aan de Syrische overheid overhandigd worden – de VSA en Syrische regringen onderhouden immers geen diplomatieke relaties.

In de brievenbus

     Met de maatregelen die Magnette in zijn nota opneemt kan hij een regering vormen met PS, SP.a,  Groen, Ecolo en misschien PVDA-PTB. Samen hebben ze dan 64 zetels op de 150. Dat is natuurlijk wat krap, maar de huidige regering heeft ook maar 52 zetels, dus, waarom niet?

     Maar ’t is een grapje natuurlijk. Die rood-groene regering komt er niet, en de meeste maatregelen die Magnette nu voorstelt ook niet. ’t Is een schertsnota.

     Neem het grote plan om het héle bedrijfswagenpark te vervangen door elektrische auto’s … tegen 2023 – binnen ongeveer drie jaar dus – dat is om zoveel redenen onmogelijk dat je niet weet waar je moet beginnen. Om het eerste het beste te nemen: weet de studiedienst van de PS hoeveel bedrijfswagens er in ons land rondrijden en hoeveel kilometers die afleggen? Zou dat niet zo zowat de helft van het totale aantal gereden kilometers zijn? En heeft die studiedienst uitgerekend hoeveel inkomsten de staat zou verliezen als de helft van de accijnzen op benzine wegvallen? Natuurlijk hebben die mensen dat uitgerekend. Als er iets is waar ik op betrouw, dan is het wel op het cijferwerk van de PS-studiedienst. Die weten tot op de cent na hoeveel elke maatregel zal opbrengen voor, of kosten, aan hun electoraat.

     Waarom doet Magnette dan zo’n onzinnig voorstel, dat nog onzinniger wordt als je het samen neemt met alle nieuwe uitgaven die hij voorstelt?

     Ik weet niets van wat zich achter de schermen afspeelt, maar ik denk er het mijne van. Magnette wil, geloof ik, in de eerste plaats N-VA weg van de onderhandelingstafel krijgen. Hij stelt dus een provocerende nota op die grote zekerheid biedt op de ‘belastingstsunami’ die N-VA zegt te willen vermijden. Hij voegt er nog de kernuitstap aan toe, de federale kieskring en de afschaffing van de gesloten asielcentra. En als de N-VA dan woedend de deur dichtslaat, kunnen de echte onderhandelingen beginnen om de liberalen erbij te krijgen. De helft van de voorgestelde economische maatregelen wordt dan in de prullenmand gegooid, en de andere helft wordt nog eens goed nagerekend door de studiedienst.

    Na die onderhandelingen leest Gwendolyn Rutten op televisie een lijstje voor van alle maatregelen die ‘ze heeft kunnen tegenhouden’. Magnette vertelt aan links Wallonië, dat twijfelt tussen PS, PTB en Ecolo, dat hij veel verder had willen gaan, maar ‘de liberalen wilden niet mee’. De elektrische bedrijfswagens voor 2023 komen er niet, maar de N-VA is toch maar mooi buiten de regering gehouden. Dat is een hele troost.

     Om die truc te laten slagen, vind ik, moeten de Vlaamse liberalen zich eerst een tijdje als een preutse maagd gedragen – dat moet Gwendolyn toch kunnen als ze erg haar best doet – een maagd die niet al te snel toegeeft aan de lusten van de Zuiderse minnaar. Ik begrijp dan ook niet waarom Bart Somers en Mathias De Clercq op voorhand zo te koop lopen met hun paarse geestdrift. Maar ze zullen wel andere afwegingen maken.

     Verder moet ook N-VA het spel willen meespelen, of liever, het spel willen verlaten. En als ze dat niet willen? Ik moet er niet aan denken. En ik ben de enige niet. Peter Mijlemans van Het Nieuwsblad siddert bij de gedachte. In zijn laatste hoofdartikeltje smeekt hij of N-VA alstublieft zou willen opstappen. De partij moet de ‘stekker eruit trekken’. Het zou de partij ‘sieren’.

     Kijk, als Mijlemans dat zo mooi vraagt …

Naam bekend bij de redactie

Ter herinnering en duiding:

Zogezegd

Afbeeldingsresultaat voor PVV pest voor vlaanderen

“We zijn nog altijd een federaal land. Een coalitie waarin wij ons liberaal programma sterk kunnen maken, is een coalitie die goed is voor alle Belgen en dus ook voor alle Vlamingen.”

dixit Schiltz, zoontje van Hugo.

Lees of (her)bekijk het debat van het LVSV in de UA. (Klik op afbeelding met kopstukken)

Bij de inleiding hekelt een gevatte studente de afwezigheid van Rutten en Almaci, die pas op de valreep afzegden, met: “Helaas merken we dat het een trend is bij de politici om hun engagementen en verbintenissen niet na te komen. Wij betreuren dit ten zeerste – en jullie hoogstwaarschijnlijk ook – het is altijd fijn als politici hun gemaakte afspraken nakomen – waarvoor dank – … Wat blijft er anders nog over van vertegenwoordiging als men er zelfs niet in slaagt om in debat te treden voor studenten, de media en het publiek in het algemeen… “

Uit citaat Schiltz “dus” = bijgevolg. Hij wil nl. mensen verbinden: “het kàn”, een variante op “wir schaffen das”. Vlamingen moeten blijven betalen voor Wallonië én voor de monarchie. Het kàn! En we moeten daar zelfs blij om zijn, want “het is dus ook goed voor ons, Vlamingen”! Met de PVV Open-VLD kàn alles, zolang ze maar in de regering kunnen blijven zitten!

Ook ééntalig-Franse kiescampagne in Le Soir:

Naam: 60471746_1411036062368756_1111137962512351232_n.jpg
Bekeken: 172
Grootte: 58,2 KB

Minder wind- en betere melkproductie…

Koeien Plaatjes

… met deze virtuele realiteitsmaskers met beelden waarvan de koeien rustiger moeten worden. De RusMoloko, een boerderij buiten Moskou is helemaal mee met de moderne tijd. Voor de toekomst wordt gedacht aan een toestel met sensoren verbonden met het kantoor van de melkfabriek waardoor een signaal gegeven wordt als er moet gemolken worden, resp. de ontlasting weggeruimd worden.

De import van dergelijk toestel wordt afgeraden… kwestie van een ingebouwde sabotagemogelijkheid te vermijden.

“Goede intentie”

Afbeeldingsresultaat voor de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

Dit lieverdje wil graag terugkomen om zijn spijt te betuigen. Spijt dat zijn “goede intentie” verkeerd uitgevallen is. Luister naar zijn betoog (even wachten op facebook):

Abdellah Nouamane, codenaam Abu Jihad Al-Belgiki, is een van de meest beruchte Belgische Syriëstrijders. Nouamane werd meermaals doodverklaard, maar hij zit achter de tralies in Noord-Syrië. De Nederlandse reporter Hans Jaap Melissen trof hem daar, eigenlijk heel toevallig, toen hij een gevangen Nederlander ging interviewen. Bekijk hier reportage. Zijn moeder, met wie de CD&V meende stemmen te kunnen binnen rijven, kreeg nu zekerheid: haar zorgenkind leeft nog en heeft zijn zaad geplant…

En wat doet onze overheid? De pianist op zijn vingers tikken. (even wachten op facebook)

De kiezer denkt er het zijne van: ga naar het facebookprofiel van VRT NWS en lees de commentaren onderaan.