Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor blok aan been

BOVEN HET KONINGSHUIS STAAT HET WAALSE STALINISME!

Ex-kamerlid Vuye, oprecht strijder voor Vlaanderen, zegt op het ogenblik van dit schrijven in “de Morgen”:  “Hooguit tien personen achter de schermen beslissen wat er in België gebeurt!”*

Ik kan het artikel op mijn tablet niet lezen, want ik steun de Vlamingenhaters van de Morgen niet.  Maar deze conclusie heb ik u ook al voorgehouden.

Op 26. mei ll. won bij de verkiezingen de stem voor meer Vlaamse macht.  Nu hebben we te maken met een VLD, die net als alle Waalse krachten, gewoon de lakens blijft uitdelen in dit land.  Met die uitslag houden ze geen rekening!! Deze uitslag is lucht voor hen.

De VLD is, nog verder dan dat ’t Pallieterke het zegt, uitgegroeid tot een extreem belgicistische partij.  Zij zijn bereid om een regering te vormen, die de staatshervormingen terugschroeft, de macht van de vermolmde Belgische instellingen herstelt en de transfers naar Wallonië exponentieel wil laten stijgen.  Hebt u hen ooit bezwaar horen maken tegen deze transfers??

Bovendien maken ze van de gelegenheid gebruik om de doodsklokken nog meer te laten luiden, door een verruiming van abortus en euthanasie.  Hulde aan vooral CD&V en Vlaams Belang voor hun duidelijk verzet daartegen. De N-VA is ook tegen, maar als men Valérie Van Peel in de weekend-krant leest, is er daar toch veel begrip voor een status-quo.  De VLD is hierin de uitvoerder van de hoogste loge-krachten (die Wallonië stalinistisch besturen) en zij voeren hun agenda uit.  Dit is trouwens een vingerwijzing naar wie het land werkelijk leidt!

Voor een waarachtig christen, waartoe ik me reken, is abortus en euthanasie MOORD.   Deze maatregel verstoot tegen één van de tien Geboden: “U zult niet doden!”.  Ook als volksnationalist kan ik maar waarachtig zijn, als ik de hoogste bescherming nastreef van het zwakste onbeschermde leven, voor de bevalling en op hoge ouderdom. 

De vrijmetselarij heeft via de aan banden gelegde media, elke journalist in dit land in haar macht.  Zij laten hen waken over alle domeinen van de samenleving, met op stip de verderfelijke zenders VRT, VTM en RTL.

Enige voorbeelden van de misleiding :

Eén:  er is veel ophef over de rampzalige toestand bij “De Lijn”.  Er worden allerlei theorieën verkondigd, zoals onvoldoende prestaties personeel.  Maar de hoofdoorzaak, nl. dat in de voornaamste agglomeraties de meerderheid reist zonder betalen wordt doodgezwegen.  Dit heeft ook als gevolg dat het personeel het niet meer ziet zitten; men beknibbelt op de properheid van de voertuigen en heeft dan nog met agressie te maken.

Twee: In Gva stond een bericht om je te bescheuren : op de Turnhoutsebaan zijn al duizenden boetes uitgedeeld.  In de stad van de “verbinder” Bart Somers worden de meeste boetes uitgedeeld dankzij de massale camera-bewaking.  Maar de overgrote meerderheid van de boetes wordt simpelweg niet betaald.  Kan men ook meedelen tot welke bevolkingsgroep bij uitstek de niet-betalers van de boetes horen? (In Wallonië worden er trouwens nog geen tiende van de overtredingen vastgesteld vergeleken met Vlaanderen).

Drie: de nieuwe MP van Vlaanderen, Jan Jambon, heeft de euvele moed gehad de subsidies voor de uiterst-linkse kunstwereld (gematigd) te verminderen.  Direct groot protest, waarop het kabinet bereid is de maatregelen toch enigszins te herzien.  Het gros van de kunstenwereld is radicaal tegen Vlaanderen (en o.a. tegen de N-VA) gericht.  Zelfs indien Jambon de maatregel volledig zou terugschroeven, dan zullen deze kringen nog de afbraak van het Vlaams natie-gevoel blijven verderzetten. 

Vier:  vanaf de regering Verhofstadt zijn er alle verregaande versoepelingen van de ethische code geregeld.  Dit houdt in dat alle burgers moeten bijdragen aan de terugbetaling en andere kosten van de uitvoering van abortus en euthanasie; ook als ze in geweten daar niet mee akkoord zijn.  Overigens kreunt de ziekte-verzekering onder de gratis-verzorging van asylanten en illegalen die niet kunnen of willen betalen.

Vijf:  gedurende de voorbije jaren heeft Mediahuis en de Persgroep; allebei onder controle van het belgicisme, een grote overname-operatie gedaan in Nederland.  Tot grote interne woede van de Nederlanders hebben ze bijna alle kranten overgenomen.  Zij kunnen dit ook maar doen mede door de volstrekt onterechte Belgische staatssteun, die deze media krijgen.  Als iemand die in de kranten-sector gewerkt heeft, heb ik moeten vaststellen dat zij door de meest a-sociale houding t.o.v. krantenzaken ervoor zorgen dat deze niet meer leefbaar zijn.  Zij krijgen bergen subsidies om een hele (kranten)-sector te doen verdwijnen en deze toestand ook in het buitenland te scheppen.

Met zijn formateurs-nota provoceert Magnette.  Hij is het uithangbord van de duivelse krachten achter de schermen.  Ondanks miljarden steun, gedurende vele decennia, is de armoede-toestand in Wallonië nog verslechterd!   Door verbonden te blijven met Wallonië zullen de lagere en middenklasse in Vlaanderen dezelfde weg opgaan.

Vlamingen, ontwaak! 

Jos Wouters, Boom      (neen aan de nomenclatura, die ons wil vernietigen!)

*Nvdr: net verschenen

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst