EU heeft vacature: kattenmepper

Afbeeldingsresultaat voor kattenmeppers

En bereidt een nieuwe resolutie voor. Elke lidstaat moet zich ertoe verbinden een staatsexamen voor gediplomeerde kattenmeppers uit te schrijven.

Uw kat zomaar vrijelijk buiten laten rondlopen is verboden. Katten jagen op vogeltjes. Vogeltjes eten wormen en insecten. Zoals bv. de buxusmot. Nochtans is het dansen op een slappe koord: katten jagen immers ook op ongedierte zoals muizen. Er wordt een pittig debat in de EU-praatbarak verwacht.

Verneem meer: EU: loslopende kat is illegaal. Niet te verwarren met een transkat.

Blond, mooi én niet dom… “ik ben rechts”

Gerelateerde afbeelding

Zeg “uitgesproken rechts” in plaats van “extreemrechts”.

Jonge vrouwen zijn, volgens Vlaardingerbroek, ondervertegenwoordigd in het rechtse geluid. Zij identificeren zich hoofdzakelijk met het dominante linkse discours, en daarmee voorkomen zij in ieder geval dat zij voor nazi of racist worden uitgescholden. Vlaardingerbroek omschrijft op basis van haar eigen ervaringen hoe intimiderend dit soms kan zijn en kan leiden tot zelfcensuur.

Vindingrijk taalgebruik

Zojuist aankondiging bij Goedemorgen Nederland: “De politie staat op scherp voor pubers die in winkels op rooftocht gaan”. Dat woord “pubers” kan nu dus gebruikt worden naast “jongeren”, “tieners”, “jonge daders”, “studenten” en “inwoners van Antwerpen, Brussel... (woonplaats)” voor al die “mensen met ‘n migratie-achtergrond” . .

Afbeeldingsresultaat voor parasiet

Wat is er mis met “tuig van de richel” of “uitschot“?

Zoals deze lieverdjes die naar de bioscoop gingen in Birmingham met popcorn machetes:

De voorstelling van de film “Blue Story” werd in alle zalen van het bioscoopketen geannuleerd.

Staatsgeheim

“De Nederlandse regering heeft de namen van Syrische terroristen tot staatsgeheim verklaard, niet om wille van de staat(sveiligheid), maar ‘omdat deze terroristen daarmee gevaar lopen’. Toch heeft diezelfde Nederlandse regering zonder scrupules de namen van mensen vrijgegeven die tegen ISIS vochten, dus ‘aan de andere zijde’, zoals in het geval van Jitse Akse.
De regering erkent dus expliciet het feit dat bekendmaking van namen gevaar voor de persoon in kwestie inhoudt. En wat hen tegenhoudt dit bij buitenlandse oorlogsmisdadigers te doen, doet ze wel bij eigen onderdanen die tegen oorlogsmisdadigers vochten. Omdat mensen als Jitse Akse tegen de groepen streed die Nederland willens en wetens bleef steunen, zelfs tot aan dit jaar. Dat was dus de reden dat Nederland hem destijds zonder scrupules aan moordaanslagen wilde blootstellen.”

Tom Zwitser, uitgever De Blauwe Tijger

Als je de derde wereld naar hier haalt, word je zelf de derde wereld

Gerelateerde afbeelding

Antwerpen: verschil tussen droom en werkelijkheid

De zgn. sorteerstraatjes werden met veel poeha aangekondigd. Geen stinkende vuilzakken meer, geen verkeer hinderende ophaling. Wat gedoemd was te mislukken: in deze kapot gemultikulde stad luistert slechts een minderheid, zoals de dame in het filmpje, naar de instructies van de overheid. Hoe naïef kan je zijn!

Eindelijk komt er een sorteerstraten-stop in #Antwerpen en worden er 24 sorteerstraatjes afgebroken. Sorteerstraten in vreemdelingen-concentratie-wijken zijn #sluikstort-magneten… 700 ton sluikstort per maand!

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Een onschuldig kaartspel?

Afbeeldingsresultaat voor bullet hole in playing cards

Stelt u zich even voor dat het Vlaams Belang een kaartspel met de grootste vijanden van Vlaanderen zou uitdelen, resp. verkopen? Met afbeeldingen van politici, journalisten, rechters, media, mondialisten, integristen en culturisten…

Hoe snel zou er een klacht bij Unia, resp. bij justitie ingediend worden wegens opruiing, racisme, fascisme… ?

Het Amerikaanse leger heeft geen last van een Unia en mag dan ook alle registers open trekken om Rusland als eeuwige vijand aan de kaak te stellen:

Politiek-incorrecte slavernij als “zielig verhaal” geklasseerd

“Het aantal Europeanen dat ‘enige tijd’ in islamitische slavernij ‘doorbracht’ in de drie genoemde eeuwen – in plaats van de door historicus Robert Davis gehanteerde 250 jaar – moet in werkelijkheid zelfs een veelvoud van die 1 miljoen christelijke slaven in Noord-Afrika zijn geweest. Een niet-gering aantal Europese christenslaven werd immers via de Ottomaanse hartlanden uit Rusland en de Balkan gevoerd, en viel daarom buiten Davis’ studie. Zo zou het Ottomaanse Rijk, volgens de gerenommeerde Turkse historicus Halil Inalcik, tussen 1450 en 1700 zo’n 2,5 miljoen Poolse, Russische en Oekraïense slaven via de Krim hebben geïmporteerd.”

Verneem meer: Omvang christenslaverij onderschat – Wie koopt een kristen?

Historicus Piet Emmer schreef er een boek over: “Het zwart-wit denken voorbij”.

“… Want geschiedenis is een permanent proces van verandering maar is ook meer en meer een inquisitiegeschiedenis geworden, met schuldverklaringen en eisen van genoegdoening en excuses. De trotse zekerheden van toen zijn de schaamte en schande van nu. In praktijk worden steeds vaker moderne maatstaven op het verleden geprojecteerd. De Gouden Eeuw, de foute standbeelden, het hulpje van Sinterklaas. Het lijkt alsof alle geschiedenis het dezer dagen moet ontgelden… Zodoende ontstaat dezer dagen meer en meer een sterk verwrongen beeld van gevoelige historische onderwerpen als kolonialisme, slavernij en migratie en wordt het item ondoordacht en argeloos op de politieke agenda’s geplaatst zodat een sereen debat praktisch onmogelijk wordt. Want hoe het er werkelijk aan toeging – uiteraard anders dan tegenwoordig – blijft buiten beeld en verziekt als een virus de publieke opinie en de sereniteit in de samenleving…”