Trekken alle Oekraïense vluchtelingen naar Europese landen?

Een argument dat westerse media aanvoeren om aan te tonen dat men in Oekraïne tégen Rusland is, zou zijn dat quasi àlle Oekraïners naar Europese landen vluchten. Klopt dit eigenlijk wel?

In onverdachte tijden trok Jan Leyers jaren geleden door Oekraïne voor het programma en later gepubliceerd boek: “De Weg naar het Avondland”, waarin hij tijdens zijn doortocht beschrijft hoe verdeeld Oekraïne is: in het westen duidelijk Europees, in het oosten Russisch. Alsof men een grens door het land trekt, schrijft hij…

Oekraïne is een verdeeld land en de, door het westen vooruit gedreven regeringen na Maidan*, hebben deze verdeeldheid aangemoedigd. In dit door de VSA als speelbal misbruikt land voelden zich voor Maidan* ca. 40% der bevolking als etnisch Oekraïens en een gelijk percentage, ca. 40%, etnisch Russisch. Deze cijfers waren het resultaat van een studie, uitgevoerd door de Kiev Academie der Wetenschappen, in 2012. De rest, ca. 20%, kon niet beslissen tot welke etnische groep ze hoofdzakelijk hoorden. Daar Oekraïners en Russen uiterlijk en cultureel op elkaar lijken, heeft de b.g. Academie in het verleden jaarlijks een enquête gehouden en gevraagd welke taal ze thuis spreken.

In de ingesloten grafiek wordt aangetoond hoe Oekraïne sinds de onafhankelijkheid steeds verder uiteen groeide. Deze tendens werd door de regeringen, na Maidan, nog aangescherpt door de Russische taal grotendeels te verbieden en zelfs een rassenwet te stemmen met verschillende rechten voor de verschillende bevolkingsgroepen in Oekraïne. De afscheidingswens van de Donbassbewoners kwam er heus niet omdat ze zich door de Oekraïense regering bijzonder gewaardeerd voelden. Integendeel. En ja, Rusland heeft de etnische Russen daar geholpen, zowel met verdedigingsmateriaal als met praktische zaken zoals officiële documenten, met uitbetaling pensioenen, met gezondheidszorg, met voeding, water, brandstof enz. Talrijke Donbassbewoners verlieten hun land, emigreerden naar Rusland, of trokken erheen, op zoek naar werk en/of veiligheid.

Dat wil men echter in het eenzijdig gerichte westen niet horen. Volgens westerse politici en media is Oekraïne één en onverdeeld Oekraïens, deel van de westerse hemisfeer, van de deugden der EU en VSA. En om die reden vluchten de belaagde Oekraïners uitsluitend naar Europese landen. Degenen die in het oosten veiligheid zoeken, dat zijn sowieso landverraders, spionnen of, indien ze niet onder die categorie vallen, werden ze door de Russen ontvoerd (sic.). Even slikken…

Het Russische Wikipedia toont dat reeds voor Maidan 3.6 miljoen Oekraïners als arbeidsmigranten in Rusland leefden. Reden: dezelfde taal, hun opleiding werd erkend en de levensstandaard in Rusland is hoger dan in Oekraïne. Volgens Wikipedia zijn na 2014 nog eens 4 miljoen Oekraïners naar Rusland gevlucht wegens oorlog en armoede. 2 miljoen daarvan keerden later terug naar Oekraïne. M.a.w. reeds voordat de oorlog in Oekraïne begon, hadden meer dan 5 miljoen Oekraïners hun heil in Rusland gezocht. Deze mensen hebben echter familie in Oekraïne en die worden dikwijls door hun uitgeweken landgenoten financieel ondersteund. Toen de Russische “militaire operatie” in Oekraïne begon heeft de EU de grenzen geopend waarop niet alleen oorlogsvluchtelingen – moeders met kinderen, oude mensen – ingingen maar ook al de Oekraïners die al lang hoopten ooit naar Europa te kunnen uitwijken om daar de gouden pot aan het einde van de regenboog te vinden.

Het UNHCR meldde op 13 april dat 4,7 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht waren, verdeeld als volgt: Polen: 2.694.090, Roemenië: 716.797, Rusland: 471.014, Hongarije: 440.387, Moldavië: 417.650, Slovakije: 326.244en Wit-Rusland: 22.428. Deze cijfers tonen slechts via welk landgrenzen de Oekraïners hun land hebben verlaten. Velen van hen zijn immers doorgereisd. Duitsland heeft er ca. 350.000 Oekraïners opgenomen, die door het UNHCR als in Polen aangekomen in de cijfers verwerkt werden. Het land b zou einde maart ca. 30.000 geteld hebben, maar Mahdi verwacht er tussen de 100.000 en 200.000. Hoeveel andere niet-grenzende landen opgenomen hebben, kan u hier vernemen.

De cijfers tonen ook dat talrijke Oekraïners naar Rusland vluchten. De stand op 17 april is dat Rusland sinds het begin van de oorlog bijna 850.000 vluchtelingen uit de Donbass en Oekraïne opgenomen heeft. Dat betekent dat sinds Maidan bijna 3 miljoen Oekraïners hun land richting Rusland verlaten hebben, wat de vooringenomenheid der westerse media, die stellen dat Oekraïners niet naar Rusland willen, duidelijk ontkracht. Daar bovenop is het feit dat de Oekraïense regering mensen uit omstreden gebieden dikwijls niet of uitsluitend richting westen laat vertrekken. Dit is/ was o.m. het geval met de Charkiv regio. Ook al ging het om etnische Russische Oekraïners die liever in het dichterbij gelegen Rusland bescherming zochten.

*2014… u zal zich de theatrale, armenwiekende Vrhfstdt herinneren…