Cogito, ergo sum…

… krijgt geen gehoor bij dierenarts

Mama is verontwaardigd omdat zoonlief geen behandeling krijgt bij de …. dierenarts. Deze stelt dat zoonlief wel degelijk een menselijke anatomie heeft en dat hij niet gekwalificeerd is om mensen te behandelen. Mama vindt daartegen dat zoonlief ontegensprekelijk een kat is omdat hij zichzelf als een kat beschouwt. Ergo, zo poneert ze, duidelijk een geval van discriminatie, nietwaar?

Euh… over een kattenbak, chippen en castreren zullen we het een andere keer hebben.