In de brievenbus

Que sait-on de l'agression d'Augustin à Lyon ? - Libération -

Op 24 augustus 2020 werd Augustin, een 17-jarige Fransman, halfdood geslagen door gekleurd gespuis, toen hij de verkrachting van twee meisjes wilde voorkomen.Natuurlijk zult u zijn naam nooit te horen krijgen, Augustin is immers blank, en geweld tegen blanken is tegenwoordig een fait divers dat zich dagelijks voordoet in Frankrijk.

BLM’s agenda

Links tuig terroriseert klanten op een terrasje. Ze willen een reactie uitlokken, ze willen een vuist in de lucht… immers: “White silence is violence”. Vrij vertaald: “wie zwijgt, stemt toe.” Ze willen de mensen verplichten hun sympathie met de BLM-zaak te betuigen. Eender wat, eender hoe, eender wie die amok wil maken, kan momenteel onder de BLM-vlag zijn gangen gaan. Een zwarte Amerikaan ergert zich behoorlijk, stelt vast dat er hoofdzakelijk blanken deelnemen aan het “protest” en herinnert aan een uitspraak van de BLM-oprichtster “we are trained marxists” (zie video 2, 1’10”):

Screaming BLM activists corner defiant woman at restaurant, demand she raise fist, ask, “Are you a Christian?”

https://disrn.com/news/video-surfaces-of-black-lives-matter-founder-saying-were-trained-marxists

En ze gaat ver, de BLM-bende. Shaun King dreigde ermee de namen van politie-agenten bekend te maken als het openbaar ministerie, resp. de overheid, niet de naam van de schutter vrij geeft. Neem een kijkje op twitter. Sommige agenten zijn al moeten vluchten, zitten ergens ondergedoken uit vrees voor een BLM-lynchpartij.

Shaun King@shaunkingNah. I’m not going to call for peace. We’ve tried peace. For years. Y’all don’t understand that language. We are calling for a complete dismantling of American policing. It’s NOT broken. It was built to work this way. And mayhem is the consequence. You earned it.7:30 AM · Aug 24, 20203K2.5K people are Tweeting about this

Shaun King@shaunking·Aug 26, 2020To the Kenosha Police Department, If you do not name the officer who brutally shot Jacob Blake on Sunday, we will simply begin naming officers from your department who may or may not be him. Fuck it. Your protection of his identity is unethical. What’s his name?Shaun King@shaunkingThis is what she says about Kenosha Police Officer Luke Courtier. He’s in protective custody in a hotel because people thought he shot Jacob Blake. POLICE COULD END THIS RIGHT NOW. They are deliberately protecting the man who shot Jacob. What’s his name?5:07 AM · Aug 26, 20201.1K1.1K people are Tweeting about this

https://disrn.com/news/blm-activist-shaun-king-threatens-to-name-innocent-cops-as-jacob-blake-shooter-if-police-dont-identify-real-shooter

Met deze video zijn we terug bij het uitgangspunt. Kijk even mee hoe het lichtgetint jongetje Shaun groeide in zijn “black”-rol bij BLM:

Wat angstvallig verzwegen wordt

Enkele krantenknipsels vertellen u – wat op gevaar van beschuldigd te worden – van dat wat sinds WOII tot de allergrootste zonde, het ergste misdrijf aller tijden beschouwd wordt. Het gaat niet om verzinsels, niet om flauwe grappen, niet om een uit de lucht gegrepen complottheorie zonder fundament. De film toont slechts fragmenten van verklaringen, een titelbladzijde, de kop van een artikel, van een opiniestuk in welbekende kranten en media. Ze werden wel degelijk uitgesproken, geschreven, gedrukt… maar wij worden verondersteld doofstom en liefst ook nog blind te zijn. Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

U bent geschokt? U twijfelt aan de echtheid? U kan zelf de data en inhoud controleren via google. Een voorbeeld: geef als zoekopdracht: “ynet news islamization of europe is a good thing” en bekijk de resultaten.

Een ander voorbeeld: zoekopdracht: “don’t destroy isis it’s a useful tool”

… of eender welke andere titel van een artikel vermeld in de video.

We onthouden ons wijselijk van commentaar.

5de Kolonne ook in Schotland

Scottish Traditional Clothing Coloring Page--Wee Gillis Kleurplaten, Kleurboeken, Culturele Diversiteit, Kleuterschool, Papieren Poppen, Activiteiten, Wereldculturen, Gratis Kleurplaten, Rond De Wereld

De Schotse minister van justitie, Humza Yousaf, gaf recent een toespraak in het Schotse parlement waarbij hij sneerde naar het groot aantal blanken in Schotland. Indien hij op deze wijze over een andere gemeenschap geklaagd had – gepigmenteerden, exoten, joden, holebi’s – ze zouden hem met pek en veren verjaagd hebben omwille van onverdraagzaamheid met daar bovenop een proces wegens een haatmisdrijf.

Dezelfde Humza Yousaf, een neo-Schot afkomstig uit het Prachtland Pakistan, heeft nu een censuurwet voorgesteld die niets aan de verbeelding overlaat. Of toch… da’s het enigste dat nog niet strafbaar is: de gedachten en de verbeelding. Zet ze echter niet op je computer, op briefwisseling, op beeldmateriaal, want zelfs het bezit ervan in je eigen huis kan leiden tot een veroordeling volgens het wetsvoorstel.

Yousafs nieuwe wet zou volgende punten omvatten:

  • gevangenisstraf tot 7 jaar voor het kwetsen van gevoelens
  • het criminaliseren van “beledigingen”
  • het “bezit” van beledigend materiaal op je pc wordt qua misdrijf gelijk geschakeld met kinderpornografie
  • politie toegang verlenen tot het volledige sociale media-verleden van de verdachte als “bewijs” van een haatmisdrijf in het heden.

De politie heeft zich tegen dit nieuw wetsvoorstel gekant. Zij stelt dat de nieuwe wet hun werk tot politieke censuurpolitie herleidt en publieke steun voor hun inzet zal ondermijnen.
… wat misschien Yousafs plan is…

Coalition of 20 warns Scotland’s hate crime bill threatens free speech

“Deugpronken” mag niet van facebook

Meisje met de parel

U kent allicht “Het meisje met de parel” van Vermeer.

Het tijdschrift Opzij meende het schilderij te kunnen gebruiken om met “inclusiviteit op een niet gestuurde manier” te kunnen uitpakken. Kàn niet, oordeelde facebook, de promotie werd geweigerd omdat ze in strijd zou zijn met de “community” regels.

Opzij had immers het blanke gezichtje vervangen door een gekleurde versie, compleet met opvallend rode lippen en een oorring. Nochtans viel op de dame in kwestie – Abbie Vandivere – niets aan te merken: zij werkt als schilderijen-restauratrice in het Mauritshuis en zou zelfs de wereldpers gehaald hebben met ontdekkingen tijdens de restauratie van het bewuste schilderij. (…)

Cover van Opzij op Facebook geweigerd | Binnenland | Telegraaf.nl

cover-van-opzij-op-facebook-geweigerd

Facebook is niet aan zijn proefstuk. In het verleden werden aankondigingen/affiches van tentoonstellingen, van musea, van archeologische vondsten gecensureerd wegens “aanstootgevend”… te bloot. Zelfs de iconische foto van het wegrennend Vietnamees meisje, bekroond met de Pulitzer Price, moest eraan geloven: de foto was volgens facebook omwille van 2 criteria niet aanvaardbaar, nl. “blote genitaliën” en “aanzet tot geweld”.

Of een moeder die de borst geeft aan haar boreling. Of een Grieks marmeren beeld… werden in het verleden ook al geweerd wegens aanstootgevende pornografische beelden.

Phan Thi Kim Phuc - Wikipedia

De onderhuidse censuur is echter veel omvattender. Alles wat niet binnen het politiek-correcte plaatje past wordt geweigerd wegens bv. “oproep tot geweld”. Zelfs het doorsturen van een verwijzing naar een artikel op een kritische webstek wordt gewoon geweigerd, of na een dag gecensureerd. Herhaalt zich de zonde, dan wordt de facebook-gebruiker voor een bepaalde tijd de toegang ontzegd. Sancties…

Facebook heeft zijn censuurpolitie niet in de hand

Een getuigenis:

Zuid-Afrikaanse toestanden in Seattle (VSA)

Zwarte BLM betogers en Antifa-oproerkraaiers eisen dat blanke huiseigenaars hun biezen pakken en hun woningen aan de gekleurde meute “teruggeven”.

Wanneer zeggen wij: “genoeg”?

Zie hoe Jezus daar loopt ppt download

In het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een juweeltje: het museum Ons’ Lieve Heer op Solder, na het Rijksmuseum het oudste museum van de stad. Het is een 17de eeuws goed bewaard grachtenhuis met smalle gangen en trappen, die leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes én – als kers op de taart – een kerk(je) op zolder.

De huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de zeventiende eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. Katholieke Amsterdammers mochten de mis niet in het openbaar vieren, maar wel in de huiselijke kring. Ook lutheranen en doopsgezinden moesten hun toevlucht nemen tot verscholen gebedshuizen. De geschiedenis roept de vraag op hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?

Middenin de rosse buurt van de Wallen, tussen toeristen en rode lichtjes, vind je deze schuilkerk met oud-roze interieur. In 2018 vierde het museum nog het 130-jarig bestaan.

Echter, zoals we ook in Antwerpen gezien hebben met kleine musea die al jaren geen bezoek meer mochten ontvangen wegens te duur (‘t Stad geeft liever geld uit aan sportevenementen die heel de stad lam leggen), heeft dit merkwaardig gebouw geen waarde voor de stad Amsterdam. Dat blijkt uit de boodschap van het AFK, het fonds voor de kunsten, dat subsidies verstrekt omdat museum gefaald heeft in de diversiteitspolitiek. Het had nl. al lang personeel moeten aannemen van diverse culturen: ‘De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel overtuigingskracht en concreetheid missen.’ ‘Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie’.

Het museum moet de deuren sluiten. De meest romantische trouwlocatie van Amsterdam zal verdwijnen.

Meer weten? Ga naar de webstek zolang die nog bestaat.

Verbijstering nu sluiting dreigt voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Schofterig Amsterdam trekt volledige subsidie in van museum Ons’ Lieve Heer op Solder wegens ‘te wit’ personeel

Hoe de Amerikaanse poco media de BLM-storm aanmoedigden…

… om de herverkiezing van Trump te saboteren

Enkele koppen van bekende kranten met een vrije, niet politiek-correcte, vertaling:

“When black people are in pain, white people just join book clubs” Geeuw.

“Black Activists Wonder: Is Protesting Just Trendy for White People?” Modeverschijnsel zoals “a little black dress”.

“To White People Who Want to Be ‘One of the Good Ones’” Dashreclame.

“America’s Enduring Caste System: Our founding ideals promise liberty and equality for all. Our reality is an enduring racial hierarchy that has persisted for centuries.” Het voortdurende Amerikaanse kastesysteem: onze stichtingsidealen beloofden vrijheid en gelijkheid voor iedereen. De werkelijkheid is een voortdurende rassendiscriminatie die na eeuwen geleid heeft tot een zwarte president. Deze laatste bijdrage gaat om een opiniestuk waarbij het Amerikaanse “kastesysteem” vergeleken wordt met nazi-Duitsland.

Lees: How the Media Led the Great Racial Awakening

Sam laat niet over zich heen lopen

GIF mikey - animated GIF on GIFER - by Kazrasar

Sam Van Rooy is niet van plan zich als een gewillig schaap naar de slachtbank te laten leiden. Dat er een stukje uit zijn 11-julitoespraak geknipt en misbruikt werd, dat hij daardoor door de poco media-pennenlikkers beschuldigd wordt van racisme, dat moet nu maar eens eindelijk recht gezet worden, vindt hij. Dat een zgn. “factchecker”, een nieuwe-waarheid deskundige die onverlaten met een andere mening van kwalijke praktijken en leugens beschuldigt, dat moet en zal wereldkundig gemaakt worden, zegt hij. En hij heeft gelijk.

Sam van Rooy is Vlaams Parlementslid en Antwerps fractieleider voor het Vlaams Belang. In deze vrije tribune klaagt van Rooy een recent incident op Twitter aan, waarbij een citaat uit zijn 11 juli-toespraak van hem werd vervalst en volledig uit de context werd gerukt door activist Yassine Boubout. Van Rooy kondigt aan dat hij klacht zal indienen wegens laster. “Fake news is blijkbaar geen probleem wanneer het over politiek incorrecte politici gaat,” stelt hij.

Lees: Sam van Rooy (VB) dient klacht in tegen Yassine Boubout