Een rustig vleugje Bach op klavecimbel

U luistert – liefst met gesloten ogen – naar klavecinist Bart Jacobs met de Prelude en fuga in es klein, een ongebruikelijke toonsoort. In de 2de video maakt hij u deelgenoot van zijn enthousiasme en vertelt waarom hij dit stuk gekozen heeft. Opgenomen voor het project All of Bach op 23 maart 2017 in Eikevliet, België.

Even stilstaan bij…

… deze uiteenzetting van Jules van Rooyen over de vrijmetselarij. Hij is tevens de auteur van “Sluiproutes van de macht”. (2010)

Achter de schijnwereld van de media en de politiek, ontdekte hij de grote leugen, de wereld van onbegrensde heerszucht en machtshonger; speelveld van geheime netwerken. Lees meer…

Een citaat uit het boek:

“Het ultraliberalisme heeft de grenzen vernietigd en de weg gebaand voor de heerschappij van enkele gigantische grootbanken, in handen van de Ashkenazische geldadel. Zij heerst met economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampenscenarios en culturele perversies. Zij heeft de media-industrie in handen. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de Europese natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen. Het Europese Noodfonds is de nieuwste strop om de nek. De Euro verenigt onverenigbare economieën. Dit instabiele systeem zal vroeg of laat aan het wankelen worden gebracht door Anglo-Amerikaanse grootbanken. De eerste inleg zal bij de volgende gecreëerde crisis, vertienvoudigd moeten worden om verdere crises te voorkomen. De Europese landen zijn gedwongen hun kop steeds verder in de strop te steken. Uiteindelijk verliezen de volken hun souvereiniteit en werken enkel nog om de staatsschuld af te betalen. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen.”

We zijn nu tien jaar na de publicatie. De voorspelling werd ingehaald door de werkelijkheid.

Fred van Gunst, psycholoog, had toen een gesprek met Jules van Rooyen. Duidelijk vervat in heldere begrijpelijke taal: een gesprek over de werkelijke macht in de wereld: klik hier.

Quo vadis, Syria?

We beperken ons vandaag tot twee gebeurtenissen die, bij grote uitzondering, de internationale media bereikten: de aanval op de gasleiding, die voor een groot gedeelte de elektriciteitsvoorziening in Syrië lam legde én de afsluiting van drinkwater door het Turkse huurlingenleger, al dan niet met de ondersteuning van het Turkse leger.

Beide zaken waren geen alleenstaand feit. Het verschil zit ‘m hier in dat er eindelijk heftig geprotesteerd werd bij de hoogste mondiale instanties. En dat het protest aandacht kreeg… omdat ook Koerden en vluchtelingenkampen zonder water zitten.

Sinds het begin van de zomer heeft onze redactie herhaaldelijk het afsluiten van het drinkwater gemeld; niemand scheen zich erom te bekommeren dat ca. 1 miljoen mensen midden in de coronacrisis, bij bijzonder hoge temperaturen, verstoken bleven van water.

Dr. Bashar al-Jaafari, Syrisch permanent vertegenwoordiger bij de VN-Veiligheidsraad, heeft bij de VN-baas Antonio Guterres aangedrongen om onmiddellijk in te grijpen bij het onmenselijke afsluiten van drinkbaar water voor meer dan 1 miljoen Syriërs in en rondom Hasaka stad. Al-Jaafari telefoneerde op 21 augustus met Guterres over de catastrofale situatie en benadrukte dat het ontzeggen van water niet alleen een oorlogsmisdaad maar bovendien ook een misdaad tegen de mensheid is. Op de dag van het telefoontje was het water al tien dagen ononderbroken afgesloten van het Allouk pompstation en de waterputten/bronnen die deze regio irrigeren.

Het Allouk pompstation bevindt zich ten oosten van Ras Al-Ayn, dichtbij de Syrisch-Turkse grens; het behelst 30 putten/bronnen met een debiet van 200 m3 per uur. Het water wordt naar Hasaka gepompt door een pijpleiding van 70 km lengte. Sinds de Turkse bezetting wordt het oppompen en doorstromen van het water gedurende langere periodes stopgezet; meer dan een miljoen burgers én hun landbouwgronden zitten dan zonder water. Al-Jaafari stelde dat het Turkse huurlingenleger de watervoorziening misbruikt als een chantagewapen en vorm van strafmaatregel tegen de burgerbevolking omdat deze de Turkse bezetting niet schijnt te waarderen. Hij herinnerde Guterres aan de officiële brieven die hij aan de VN en de Veiligheidsraad hieromtrent gestuurd had op 31 mei en de Syrische verklaringen bij de Veiligheidsraad, de laatste daterend van19 augustus. Al-Jaafari stelde dat Syrië op een spoedig antwoord wacht, wacht, wacht… Guterres antwoordde dat hij op de hoogte is van de situatie in Hasaka en dat hij het VN-team in Syrië en de speciale afgevaardigde Geir Pedersen gevraagd heeft “de nodige maatregelen” te nemen om de kritische situatie zo snel mogelijk op te lossen en humanitaire hulp aan de betrokken burgers te bezorgen tot het Allouk pompstation weer in werking is… Hij zou contact opnemen met de Turkse regering en “andere partijen”… Hij zal Pedersen opdragen het probleem te bespreken met de afgevaardigden van de VSA, Rusland, Turkije in Genève tijdens en in de rand van de vergadering van het grondwetscomité voor Syrië.

Ook Ignatius Aphrem II, hoofd van Universele Syrisch-Orthodoxe Kerk, schreef een brief een Guterres, om aan te dringen op actie vanuit de VN:

Image

Allemaal tezamen – dank u, mijnheer Guterres. Dank u voor… noppes.

De Syrische regering daarentegen heeft in samenwerking met de plaatselijke overheid en welzijnswerkers in Hasaka de inzet van watertanks opgedreven. Aan de bevolking van Nafasha en al-Himmeh-projecten worden dagelijks 300.000 liter water bezorgd; voor huishoudelijk gebruik werden ondiepe waterputten gedolven in de straten. De Syrische Rode Halve Maan wordt nog steeds de toegang ontzegd aan het Allouk pompstation. (…)

Dit is echter niet de enige manier dat Turkije water ontzegt aan de Syriërs. Ook in Irak trekt men al jaren aan de alarmbel.

De Iraakse parlementaire Waterbeheer-commissie beschuldigt Turkije ervan oorlog tegen Irak te voeren d.m.v. het water dat vanuit Turkije naar Irak stroomt. Of duidelijker: door het water tegen te houden en op die wijze voor een alarmerende lage waterstand te zorgen met bijgevolg een watertekort in Syrië en Irak. Dit in een periode dat de regenval beperkt bleef tot de helft van verleden jaar. De boeren zien hun broodwinning in gevaar; landbouwgronden drogen uit, oogsten leveren te weinig rendement, de honger loert om de hoek. (…) En… een exodus van armoedevluchtelingen…

Via een geheel van geplande, onder constructie en bestaande irrigatieprojecten en hydro-elektrische dammen controleert Turkije het waterdebiet van de Eufraat en Tigris naar Syrië en Irak.

Erdogan heeft niet alleen geen oog of oor voor de verzuchtingen van Irak en Syrië; bovendien wil hij zijn megalomane plannen doorvoeren zonder rekening te houden met de eigen bevolking, met de archeologische geschiedenis, met de verdwijning van hele dorpen en landbouwgronden. Hasankeyef, zo’n 12.000 jaar oud, wordt onder water gezet:

De “mogelijke” terroristische aanslag op de gas pijplijn was wereldwijd een nieuwsfeit. Niet dat men zo ver ging om hulp aan te bieden… De minister van informatie stelt dat deze ontploffing noch spontaan, noch een door ongelukkig toeval ontstond, maar wel als middel om druk te oefenen op de regering. Een goede verstaander weet dat in Genève de besprekingen van de protagonisten i.v.m. een nieuwe Syrische grondwet herbegonnen zijn.

Afsluitend: we vernemen net dat sinds gisteren namiddag er terug leidingwater naar Hasakah stroomt. Kunnen het niet nagaan vermits een “hogere macht” onze normale nieuwsverstrekking blokkeert. We weten dus niet of het waar is, zo ja, wat het debiet is, of de toevoer met mondjesmaat geopend en toegedraaid wordt… Onze pronostiek in het geval dat er terug water naar Hasakah stroomt: de chantage heeft gewerkt – er zal wel iets “in ruil” gegeven zijn. Voor hoe lang er terug water mag stromen? Hangt af van het zoenoffer en de moordlust van het Ottomaanse huurleger. (…)

Cyclus

WERKELIJKHEID EN VERBEELDING

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis is nu bezig vanaf half maart.  Onze evoluerende analyse was dat het hier om geen natuurlijke virusuitbraak gaat; verschillende machten in de wereld erbij betrokken zijn en het verzet en bewustwording geleidelijk groeit.

Om een ellenlange uiteenzetting te vermijden verwijs ik naar alweer de nieuwste YT van Lange Frans en Karel van Wolferen: “Leugens, Doutzen Kroes en Bill Clinton”. Buitengewoon aanbevolen! Ook de vorige afleveringen zijn meer dan waardevol, om er uw tijd aan te besteden (verwijzing onder vorig artikel).

Uiterst opmerkzaam van Karel van Wolferen is dat de aanwijzingen klaar en onverhuld beschikbaar zijn; de perverte hoogste wereldtop heeft er een genoegen aan van de ingecalculeerde reacties te noteren en ze te bestrijden met vooraf geplande tegenzetten.  In dit verband verwijs ik nogmaals naar de globale pandemie-oefening in oktober 2019, met als naam “Event 201”.  Daarvan zijn een hele reeks simulatie-video’s beschikbaar (zie ook artikel Katholiek Forum, Jozef Ivo, 21.8.2020).

Nvdr: Hierbij één der video’s die voor het ‘Event 201’ gemaakt en gepresenteerd werden. U vindt ze terug bij: https://www.youtube.com/user/biosecuritycntr/videos

Intussen zijn, gelukkig, een aantal maatregelen versoepeld.  Maar twijfel er niet aan, dat er nog een hele reeks overblijven en we met de dreiging van steeds nieuwe verboden moeten leven.  Eerste observaties leren dat veel mensen zich, ook in de vrije omgeving, blijven vastklampen aan het mondmasker (angstpsychose).  Over de gezondheidsgevolgen waarschuwen Pierre Capel en Ramon Bril op Weltschmerz : “Als we het over volksgezondheid hebben”.  Er dreigen op termijn onherroepelijke psychische beschadigingen op te treden door vooral het mondmasker; het is dan ook wraakroepend dat in de scholen de +12 leerlingen les met deze maskers moeten volgen.

Deze regering van lopende zaken, heeft veel kans nu opgevolgd te worden door een “Vivaldi-coalitie”.  De VLD, verschrompeld tot een middelkleine partij, speelt de hele tijd eerste viool. Ze sluiten naadloos aan in heel hun dhimmitude bij Georges-Louis Bouchez.  Eigenlijk herhaal ik hier dat Egbert Lachaert een stropop is van Alexander (en senior) de Croo.  De neo-liberale partij voert in ondergeschikte orde het programma van het Groot-Oosten van Parijs uit.  Dit hebben ze in Parijs bewezen door op 1.8.  een wet in de “Assemblée” op te leggen om “de effectiviteit van de abortuswet te verbeteren” (artikel bij Golfbrekers De neo-mensheid. 24.8)  Ze hebben eerst het volledige politieke leven in Frankrijk “manu militari” stilgelegd, o.a. de Gele Vestjes.  Normaal is er een fervente katholieke lekenbeweging in Frankrijk die al betogingen (met grote aanwezigheid) heeft ingericht, bvb. als steun voor de traditionele familie.  Nu is het hun verboden te mobiliseren tegen deze loge-wetten.

President Macron is een hoge-graad vrijmetselaar, en komt uit de kringen van de haute-finance.  Hij was al ingewijd, door Neil Ferguson, medewerker WHO, voor de crisis begon, om te zeggen dat het plannetje doorging.  Macron voert de vrijheidsbeperkende maatregelen steeds verder op; wat ons hier ten ergste moet doen vrezen.  België en Frankrijk zijn als het ware communicerende vaten.  In Frankrijk klinkt niet meer het geluid van de harmonica, in de plaats daarvan de “bottines van de CRS (oproerpolitie)”, om alle blank protest te smoren.

De a.s. vorming van een regering zal haast zeker slagen.  Het is een groot gevaar en een aanslag op het welzijn van de Vlamingen, indien paars-groen de formule wordt.  Een groot deel van de recuperatie van de belgicisten wordt aangestuurd achter de schermen.  Dit verklaart waarom de VLD tegen alle logica in extreem-belgicistisch geworden is.  Men voert de agenda van de “main-mise” (beslaglegging) uit, van Frankrijk op de Belgische politiek.  Zelfs met de dreiging van onder de kiesdrempel te zakken, blijven VLD en Groen de meest rampzalige politiek t.o.v. ons volk uitvoeren.

Om de aandacht van de machtsgreep af te leiden zijn zgn. false flags (dixit Lovenaar) nodig, zoals de Covid crisis; maar ook nu weer de zaak van de gestorven Slovaak (Jambon-bashing).  Het ware te hopen dat Joachim Coens het dodelijk gevaar voor zijn partij ziet en zijn handen van deze coalitie houdt.

Intussen moeten we allen verder verzet plegen.  In Duitsland-Oostenrijk is het verstoren tegen het “Grundgesetz”, de basis-wetsartikelen, in alarmfase.  De betoging in Berlijn (29.8) zal tonen hoever de weerstand gegroeid is. (Nvdr: betoging werd officieel verboden… echter…)

Intussen kunnen we ook Nederland en de noordelijke landen volgen door :

  • Het mondmasker slechts in hoogste noodzaak te dragen;
  • Zeer beslist gebruik van cash geld en de strijd om het behoud ervan;
  • Het gericht aankopen/steunen van de kleine en middelgrote middenstand;
  • Het boycotten van bol.com en Amazon en Coca-Cola, wegens hun strijd voor de vernietiging van onze westerse waarden;
  • Het informeren dat onze “Lügen-presse” een aanslag op de vrijheid van denken/handelen is;
  • Het voeren van de slogan “Wat belgicistisch is, geen centen!”.  Heel wat firma’s voeren tegelijk poco correcte virus-propaganda en belgicistische sfeerschepping (daar kom ik uitgebreid op terug)

Ik schreef naar Viruswaanzin.be dat ze weliswaar een goed initiatief zijn; maar dat ze zich moeten onthouden van fervent belgicisme.  Ik heb geen antwoord gekregen.  Men kan niet tegelijk een vijand bestrijden en er dan ook nog voorstander van zijn (de Belgische volmachten-staat).

Jos Wouters, Boom, 27.8.2020

  • Robert Jensen nr 206 tot 208.
  • De talrijke bijdragen op Café Weltschmerz  (o.a.Kappen met kapjes, van Pierre Capel)
  • Artikel van 100 medici/verpleegkundigen, o.l.v. Lieven Annemans, tegen de corona-dictatuur.
  • Professor Lock-Down” Neil Ferguson, The Covid Modeller:

Het verraad van onze elite

“Onze maatschappij zou zó verbeteren als onze beslissingnemers, onze “leiders”, eens afgerekend zouden kunnen worden op hun verkeerde beslissingen, op hun leugens, op hun misleidingen… Als ze écht afgerekend worden, gestraft worden, en niet alleen van “de minister stapt op”, neen, het werkelijk ook voor een rechter staan en verantwoorden wat je gezegd hebt, welk policy, welk beleid je gevoerd hebt en d.w.z. dat je afgerekend wordt en dat gebeurt niet. En dat gebeurt nooit. Het is een compleet beschermde klasse… “