De neo-“mens”heid

Image
De titel liegt er niet om: “De effectiviteit van de abortuswet verbeteren…”

Op 1 augustus werd door het Franse parlement een voorstel van een bio-ethische wet goedgekeurd. Een wet die vérrijkende gevolgen voor de menselijke beschaving zal hebben, een wet, die een voorbeeldfunctie voor andere Europese staten kan en zal uitdragen. Het wetsvoorstel werd tijdens de tweede lezing gedeeltelijk nog afgezwakt, is echter in zijn “afgezwakte” vorm nog ingrijpend genoeg. Bovendien – toeval bestaat niet – werd het met de karwats door het parlement gejaagd, profiterend van de vakantieperiode der meeste Fransen en derhalve weinig aandacht of protest kreeg. Men vergelijke met de uitbreiding van de abortuswet die ook hier, quasi stoemelings, via een noodregering, een coronaregering met beperkte macht, o zo dringend op de parlementaire agenda geplaatst werd. De stemming in het Franse parlement op dat bewust tijdstip kan niet anders dan het vermoeden van “manipulatie” door de regering opwekken. Stemgedrag: 60 pro, 37 tegen… bij 577 verkozen parlementairen. De debatten werden zomaar lukraak op 25 uur ingekort, tijdens dewelke de hoofdtegenstander zelfs niet aan het woord kon komen. Men kan zich de vraag stellen wat een dergelijke gepreconditioneerde en gemanipuleerde “stemming” nog met democratie te maken heeft. Of mogen we dit eerder een ideologische dictatuur noemen? Nogmaals: men vergelijke met… (zie boven).

De wet behelst “une interruption médicale de grossesse” omwille van zgn. psychosociale belasting, gratis kunstmatige bevruchting (door de staat betaald) voor lesbiennes en alleenstaande vrouwen (… een zeer dure en lichamelijk zwaar belastende behandeling), genentechnische veranderingen aan embryo’s en het verwekken van mens-dier chimeren.

Wat werd er in de internationale pers over deze wet geschreven? Niet veel meer dan dat lesbiennes en alleenstaande vrouwen zich nu – op kosten van de belastingbetaler – kunnen laten bevruchten. Over het bio-ethische luik werd in alle talen gezwegen.

Het luik “abortus” wordt nu op een soortgelijke wijze goedgekeurd zoals “euthanasie” bij ons. Onmenselijk geestelijk lijden. Een tegoedbon voor moord. Beginnend bij het ongeboren kind en eindigend bij een zgn. “voltooid” leven. Het ongeboren kind wordt zelfs geen “beginnend” leven buiten de baarmoeder gegund. Bij geestelijk lijden staat er zelfs geen datum van de zwangerschapsduur op: 3 maanden, 4, 5, 6, 7, 8 maanden, tot de dag voorafgaand aan de uitgerekende datum van de bevalling…Het “geestelijk deficit” wordt immers gelijk geschakeld met een medische toestand die het leven van de vrouw in gevaar brengt. Een “last minute” abortus. Gratis. Het volstaat dat een “expert” in zijn rapport bevestigt dat de zwangere vrouw ten einde raad is, wanhopig zelfs of suïcidaal, dat ze het kind eigenlijk een plezier doet door niet op deze klimaat-destructieve aarde te moeten ronddolen, en hop… een handtekening, een afspraak in het ziekenhuis… probleem opgelost. De psychisch-lijdende patiënte kan genezen worden verklaard!

Heeft er iemand in het parlement een idee hoe ver de deur open gezet wordt, wat de gevolgen zullen zijn van het genetisch manipuleren van embryo’s, van de inplanting van menselijke stamcellen bij dierlijke embryo’s, met – als gevolg – de mogelijke verwekking van chimeren en de grens van mens en dier zal doen vervagen. In verschillende landen verbiedt de wet ter bescherming van embryo’s dergelijke experimenten. In Frankrijk daarentegen…

De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, tevens arts en bio-ethicus, duidde vooraf op het immense gevaar. Zijn protest mocht niet baten. (La charge de l’archevêque de Paris contre le retour précipité des lois bioéthiques à l’Assemblée):

“Schaamteloos! Terwijl ons land een gezondheidscrisis doorgemaakt heeft, die het op de knieën dwong, is het de prioriteit van de regering de bio-ethische wet in het parlement ter stemming te brengen. Deze brengt enorme veranderingen met zich mee, die de fundamenten onzer beschaving m.b.t. het respect ten opzicht van de mens, zijn waardigheid, zjn leven en zijn gezondheid omvattend en gevaarlijk veranderen…
De cultuur van de dood die over ons land ligt, werd door de angst voor de dood, opgeroepen door de pandemie, versterkt. Hier worden we geconfronteerd met het totale omgooien van de genealogische relatie die het geheel van een persoon uitmaakt, met de banalisering van menselijke embryo’s, die als dagelijkse verbruiksgoederen gekozen, geanalyseerd en weggegooid worden, met de kunstmatige verwekking van gameten (geslachtscellen), die geen enkel ander belang hebben dan de mythe van de “niet-seksuele” verwekking aan te wakkeren….

Assemblée nationale: PROPOSITION DE LOI, visant à améliorer l’effectivité du droit à l’avortement

https://ivg.gouv.fr/avortement-prix.html

Avortement pour « détresse psychosociale » : les associations pro-vie alimentent la polémique