Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Frankrijk, oudste dochter van de Kerk, ben je trouw aan de beloften van je doopsel?” Zo vroeg paus Johannes – Paulus II bij zijn bezoek aan het land in Bourget op 1 juni 1980. Zoals in vele andere Europese landen wordt de revolte tegen God en de Kerk steeds brutaler met wetten die de waardigheid van het leven, van de mens en van samenleving afbreken. Precies 40 jaar later hebben enkele leden van de “Confrérie Notre-Dame de France” een spectaculair antwoord georganiseerd.

Bij het YT kanaal M de Marie kunt u heel de route volgen

Op 1 juni 2020 vertrok een huifkar met een 2 m groot Mariabeeld met Kind vanuit La Salette (waar Maria verscheen in 1846) en een gelijkaardige huifkar met beeld vanuit Lourdes (waar Maria verscheen in 1858). Beide pelgrimeerden respectievelijk naar Parijs en naar Pontmain. Ze zullen dan afdalen en na 100 dagen en 2000 km op  12 september (gedachtenis van de heilige Naam van Maria!) samen komen in Pellevoisin (waar Maria verscheen in 1876) zodat ze op de landkaart van Frankrijk de grote hoofdletter M van Marie zullen getrokken hebben. Dank zij een groep vrijwilligers en de medewerking van de parochies ter plaatse, zijn hierbij vele duizenden pelgrims betrokken van alle lagen van de  bevolking en alle leeftijden, van 6 maanden tot 96 jaar. 

Er zijn  indrukwekkende getuigenissen. Coline, 15 j. heeft de 800 km afgelegd vanaf La Salette en mee gestapt van Lyon naar Ars. Ze zegt nu met nog meer overtuiging de rozenkrans te willen bidden.

Elisabeth, 22 j. wilde drie dagen meestappen maar het heeft haar zo geboeid dat ze bleef gaan. Ze wil Maria bedanken omdat ze blindgeboren is en na vijf maanden kon zien.

Op 12 augustus trok het Mariabeeld van de oostelijke route, na een nachtaanbidding in de basiliek van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de lezing van het geestelijk testament van Saint Louis door de straten van Parijs onder een massale belangstelling.

Op 15 augustus werd het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria gevierd in de basiliek van het Heilig Hart van de Montmartre met een toewijding aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria. Het verdere verloop van de  bedevaart kun je volgen op: “Planning quotidien”.

In onze tijd blijken alle menselijke én christelijke waarden vernietigd te worden. We beleven de apocalyptische strijd van het rijk van Satan en zijn machtige trawanten wereldwijd tegen het Rijk Gods. Iedere dag  is er een nieuwe aanval op het leven en het geluk van de mensen en het geloof in God. Initiatieven zoals deze M van Maria over heel Frankrijk zijn een creatief antwoord dat kracht geeft om te blijven volharden.

* * * * * *

De oproep tot hulp aan de mensen van Beiroet heeft meteen ruim 16.000 € opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Het geld zal gebruikt worden voor de meest noodzakelijke herstellingen van de huizen van de christenen, zodat ze kunnen terugkeren en blijven.

P. Daniel

Flitsen

Zondag in de late namiddag trokken we met de tractor naar de bergen om een grote hoeveelheid  Arabische artemisia** te knippen. Inmiddels heeft een bevriende Syrische arts die goede contanten in het buitenland heeft de kwaliteit daarvan laten onderzoeken in buitenlandse laboratoria. (Een grondig onderzoek in Damascus zou ons nu te veel geld kosten). Volgens de resultaten van de universiteit van Algiers* schijnt deze artemisia als gedistilleerd water of als kruidenthee verbazingwekkende kwaliteiten te hebben tegen kanker, tegen allergieën, tegen corona… Eén slokje ’s morgens nuchter volstaat. Dit zal nog verder worden uitgezocht. Deze vrijdagnamiddag zijn we samen met een groepje uit Qâra opnieuw Arabische artemisia (Chih) gaan verzamelen maar dan nog dichter tegen de bergen aan. Het is de bedoeling vele flesjes te kunnen maken en te geven aan mensen die ziek zijn of denken ziek te zijn en te kijken wat het doet.

*Nvdr: In Algerije verscheen in 1982 een postzegelreeks gewijd aan geneeskrachtige planten; Artimesia was er één van:

**Nvdr: Video 1: ter illustratie dit getuigenis over het gebruik van artemisia. Video 2: het verzet van de pharma-industrie tegen artemisia. Lees ook: “Zoektocht naar een ‘traditioneel’ medicijn’

Maandagmorgen brak een grote brand uit bij een gaspijpleiding tussen al-Dumair en Adraa (streek van Damascus). Men spreekt van een terroristische aanslag met gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening over een groot deel van Syrië. Ook wij zitten heel de maandag zonder elektriciteit. Er kan dus geen water opgepompt worden uit een diepte van 1200 m, een lege watertank, geen water voor bomen, planten, groenten en gewassen. ’s Avonds om 7 u kregen we voor drie kwartier elektriciteit, maar het was voldoende om het meest noodzakelijke te doen. De volgende dag bleek alles weer hersteld te zijn zodat de stroomvoorziening weer gewoon hernomen werd, d.w.z. ongeveer de helft van de tijd is er stroom en de andere helft niet. Toch blijkt de watervoorziening voor de mensen van Qâra nog een beetje problematisch te zijn.

De amandeloogst is begonnen en dat is een erg groot werk. Er zijn ongeveer ‘n 300 bomen, waaronder evenwel verschillende nog kleine boompjes.  Normaal levert één volwassen boom een grote zak van amandelen op. Het is overdag nog werken onder een brandende zon.  De kleinste van de  groep zorgt ijverig voor de theepauze. Hij gaat verderop ook voor iedereen een  druiventros plukken en enkele maiskolven zodat het een theepauze met versnaperingen is.

Meer dan één miljoen mensen in Hasaka lijden dorst!

Volgens de officiële cijfers van de VN en de  WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) stierven van 1 januari tot 1 mei dit jaar 3.731.427 mensen aan ondervoeding. Dorst zal daarbij nog erger zijn dan honger. Neen, we hebben het zelf net niet meegemaakt maar het had gekund. In het felste  van de strijd (november 2013) zaten we in onze schuilkelder met mannen, vrouwen, kinderen, een baby, ouderen, christenen en moslims en hadden gedurende  één week geen water en waren we omringd door tienduizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde terroristen. Na een viertal dagen begon het te sneeuwen. In Hassaka is het veel erger. Sinds begin van het jaar bezetten de Turken de Syrische streek met het Alouk station ten oosten van Ras Al-Ayn aan de Syrisch-Turkse grens. Meer dan één miljoen burgers moeten hier water van krijgen, o.a. Tel Tamr en Hasaka. Voortdurend sluiten de Turken de elektriciteit en het water af, voor dagen of zelfs voor meer dan een week, terwijl de mensen het al moeilijk hebben om aan voldoende eten te komen.  De regering probeert met behulp van ngo’s water te leveren maar kan onmogelijk in alle noden voorzien. Bovendien is water noodzakelijk voor deze vruchtbare streek ten Noord-Oosten van Syrië. Op deze wijze zou Mesopotamië in een woestijn kunnen veranderen. We hebben in onze wekelijkse nachtaanbidding van donderdag op vrijdag heel bijzonder de grote nood van deze mensen bij de Heer gebracht. Blijkbaar heeft Turkije toch enige internationale druk gevoeld. Het Turkse agentschap Anadolu heeft deze mededeling verspreid: wij zitten er voor niets tussen, het zijn de PKK strijders die daar de elektriciteit en het water afsluiten! Ondertussen gaan de Turken wel door met het plunderen van de huizen, de mensen verdrijven, het opleggen van de Turkse taal en Turks geld. De VN Veiligheidsraad en de VN zwijgen in alle talen. Onze media overigens ook. Eindelijk, gisteravond, na veertien dagen, zijn gelukkig de kranen open gegaan en hebben de mensen weer water! Het moet tijdens onze aanbidding gebeurd zijn. Alleluia.

Terugblik

De twee voorbije maanden hebben we ons intens verdiept in de geschiedenis van de Romeinse Republiek (1e eeuw vóór Christus) en het Romeinse Rijk dat na een paar eeuwen grondig werd omgevormd van heidens naar christelijk.  Er zijn vele gelijkenissen tussen de val van die heidense periode van de Romeinse Republiek en van het heidense Romeinse Rijk. Het verbazingwekkende is dat een aanvankelijk kleine groep christenen en een Kerk zonder enige macht of invloed heel de samenleving fundamenteel hebben veranderd, zonder manifestaties of wetten, alleen door de kracht van hun geloof in Jezus Christus.

Dat brengt ons tot de overtuiging: wat de christenen toen deden, kunnen en moeten ook wij nu doen. Ze hebben er wel een hoge prijs voor betaald. Ontelbare christenen hebben daarvoor hun leven gegeven door de marteldood, ook al was het soms heel eenvoudig om daaraan te ontsnappen nl. door enkele korreltjes wierook in het vuur te werpen als teken van aanbidding van de keizer en de afgoden. In onze tijd worden eveneens nog vele christenen vervolgd in fanatieke moslimlanden en atheïstische dictaturen.

Zelfs hier wordt er geen melding gemaakt dat de christenvervolging in Syrië zich niet afspeelt in regeringsgebied, maar wel waar de zgn. “rebellen”, i.e. moslimterroristen, Turken en ja, ook daar waar de Koerden i.s.m. de VSA de lakens uitdelen. U krijgt dus opzettelijk een verkeerd beeld voorgeschoteld. Vooral als men zich realiseert dat het gemiddelde uitgerekend werd in relatie met de totale bevolking. https://www.opendoors.nl/ranglijst

In de westerse beschaving heerst een geheel andere vervolging. Sinds de tijd van de zogenaamde “verlichting” heeft  onze beschaving het licht van Christus van de Middeleeuwen bewust gedoofd en een grote duisternis gebracht. Nu lijkt het er op dat onze beschaving er op uit is het  christelijk geloof en de katholieke Kerk uit te roeien. Blijkbaar moeten alle waarden waarop onze beschaving gebouwd is vernietigd worden. We kunnen toch moeilijk zeggen dat de mensen er allemaal zo veel gelukkiger mee worden. Het lijkt er eerder op dat onze samenleving steeds meer een hel wordt. Een sprekend bewijs hiervan was de recente stemming van de bio-ethische wet (die noch de biologische werkelijkheid, noch de ethiek respecteert) voor een bijna leeg Frans parlement. Het is de zoveelste stap naar een transhumanisme en de constructie van een gedrocht van mens-robot-dier. De leidende elite lijkt op krankzinnige apen die grijnslachen bij iedere nieuwe spectaculaire misvorming die ze kunnen realiseren.

De Romeinse Republiek, het heidense Romeinse Rijk, het christelijke Romeinse Rijk en de huidige westerse beschaving zonder wortels en zonder vruchten laat ik even ter zijde om bij de amandeloogst in de woestijn van Damascus te gaan helpen.

Amandelboom - Wikipedia

’Wat ziet gij Jeremia?’ Ik antwoordde: ’Ik zie een amandeltak’. En God zei: ‘Ge hebt goed gezien. Ik houd de wacht bij mijn woord en doe wat Ik zeg’” (Jeremia 1, 11-12). In de oorspronkelijke taal klinkt hier een woordspeling: amandeltak (shaqed) en waken (shoqed). Hoe verschrikkelijk de hel ook mag zijn die de mens nog maakt, God zal uiteindelijk met zijn Rijk overwinnen.

En dit nog