Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Deze Vrije Tribune over het fanatisme van de Europese Unie, haar hypocrisie inzake handelsbetrekkingen en de waanzin van haar meerjarenbegroting, raakte in De Standaard en de rest van de Vlaamse poco media niet gepubliceerd.

“Er zijn zo van die toevalligheden. Vorige week behandelde het Europees Parlement op dinsdagvoormiddag, allebei na elkaar, twee vrijhandelsdebatten. Enerzijds een debat naar aanleiding van vier rapporten van Geert Bourgeois over de EU-vrijhandelsovereenkomst en investeringsbescherming met Vietnam. Anderzijds dat over het toekomstige partnerschap met het Verenigd Koninkrijk.

Wat een toonverschil. In het Vietnam-debat brachten de voorstanders van de Europese Unie een ode aan de voordelen voor iedereen van zo’n vrijhandelsovereenkomst. Zelfs over de mensenrechten in dit communistische land moesten we ons niet al te veel zorgen maken. Dat is allemaal veel verbeterd. We moeten open staan voor de wereld en voor de welvaart die ons met Vietnam te wachten staat. Zo’n handelsovereenkomst is zelfs juist een goede zaak voor de mensenrechten.

Maar in het debat over de toekomstige verhouding met het Verenigd Koninkrijk: ho maar. De haat zit er bij de voorstanders van de Europese Unie nog steeds hoorbaar diep in. De specialisten hadden zich voor dit debat verzameld om al de belemmeringen en bezwaren op te sommen om te kunnen komen tot een simpele vrijhandelsverhouding met die Boris Johnson. Als de EU-onderhandelaar Barnier in zijn slotspeech over Johnson spreekt, voegt hij er aan toe “die wij zeer respecteren”, zoals Shakespeare dat in de mond legde van Antonius over Brutus, de moordenaar van Caesar. “And Brutus is an honourable man.” Het legendarisch geworden zinnetje waarmee afkeer en verachting worden uitgedrukt.

Barnier kwam onomwonden tot de conclusie: Groot-Brittannië moet niet denken dat ze hun herwonnen vrijheid zullen kunnen of mogen gebruiken om hun zin te doen. Over alles zal heel grondig en heel lang nagegaan worden of Engeland, Schotland en Wales zich wel aan al de vele door de EU opgezette reglementen en normen zullen houden. Dat gaat allemaal heel lang duren. Veel langer dan 31 december 2020, datum waarvan Boris Johnson zegt dat als de EU dan nog niet akkoord is, er geen akkoord zal zijn. Het gaat dus heel lang duren en Barnier voegde er nog een dreigement aan toe: vanaf dan – indien er geen akkoord is – zullen alle producten uit het Verenigd Koninkrijk behandeld worden als goederen uit gelijk welk ander land.

Samengevat: als het aan de voorstanders van de EU ligt, zal Vietnam beter af zijn dan Groot-Brittannië.

De elite die de Europese Unie beheert, is losgekomen van de realiteit. We wisten dit al langer, maar nu zijn hun weerwraak-gevoelens ten aanzien van de Britten ook bezig hun verstand te benevelen. Vlaamse ondernemers en Vlaamse burgers in het algemeen hebben belang bij een snel en flexibel onderhandeld akkoord met het VK. Geen spelletjes meer alstublieft.

Maar het valt te vrezen dat helaas weer zal geprobeerd worden de ‘strafexpeditie’ in de verlengingen te duwen. De EU-elite is van oordeel dat ze met de creatie van de Europese eenheidsstaat een summum van perfectie aan het bereiken is. Dat een lidstaat het lef heeft gehad het ultieme paradijs de rug toe te keren, is een dermate traumatische gebeurtenis geweest voor deze EU-elite, dat ze sindsdien in een kramp leeft. Een kramp die moet verhinderen dat ook andere lidstaten zouden willen afwijken van het voorziene schema.

Net deze week werd ook de meerjarenbegroting van de EU besproken. Men zou denken dat de EU na de Brexit daar een paar lessen uit zou trekken. Bijvoorbeeld dat het Brexit-gebeuren het gevolg was van een Europese Unie die sinds het Verdrag van Maastricht (en vooral dat van Lissabon) veel te veel hooi op de vork heeft genomen, veel te veel een ongewenste namaak-eenheidsstaat is geworden… Men zou verwachten dat er wat minder bemoeienissen zouden komen, en dat er wat minder verzwakking of opnieuw een versterking van de lidstaten op de agenda zou geplaatst worden. Maar neen hoor: de aanvoerder van de EU-garde, Verhofstadt, kwam tot net de omgekeerde conclusie. Het UK stapte uit de EU omdat er net niet genoèg EU was. Er moet volgens de EU-voorstanders veel méér EU komen die ingrijpt op veel méér domeinen.

Deze strategische beslissing van Verhofstadt en zijn volgers is natuurlijk niet zonder gevolgen. De EU-begroting moet in dat geval serieus worden verhoogd, in plaats van wat je zou verwachten (nu de Britse bijdrage is wegvallen) verlaagd. Van bezuinigingen – in tegenstelling tot in alle andere parlementen en begrotingen – is hier absoluut geen sprake. Urenlang worden er lijstjes opgedreund van waar de EU-elite allemaal geld aan wil gaan besteden. Dat er helemaal geen geld voor is, mag de pret absoluut niet drukken. Daarvoor hebben ze in het Europees Parlement een vondst, namelijk de verhoging van de ‘eigen middelen’. Dat ook al die taksen op plastiek, extra vennootschapsbelastingen, taksen op internet, taksen op CO2 en dies meer nog eens bovenop de al veel te zware lasten van de lidstaten zelf gaan wegen, het mag, ik herhaal, de pret van de EU-voorstanders niet drukken.

Conclusie: u zal de komende tijd een hele reeks dingen op u zien afkomen vanuit het Europees Parlement, dingen die u niet voor mogelijk houdt. Een klimaatbeleid, de ‘green deal’, waarover bedragen worden genoemd die weldra een derde van alle middelen gaan opslokken. Een eengemaakt Europees leger, een eengemaakte kapitaalmarkt, een verder samengeperst economisch en zelfs sociaal beleid: het lijstje is lang en komt op u af. De mooie en rijke idee van een intense maar niettemin vrije Europese samenwerking tussen vrije landen is ‘ontvoerd’ door fanatici, net als Europa, de dochter van Agenor in de Griekse mythe, door Zeus werd ontvoerd.

Vrijheid en democratie zijn sinds lang niet meer zo zwaar onder druk gezet als nu. Ik pleit voor bezinning en kalmte, voordat deze EU-instelling uit de hand loopt en ons tegen de betonnen muur van de geschiedenis te pletter rijdt.”

Gerolf Annemans

Tom VG: “Ik heb het er écht mee gehad!”

Afbeeldingsresultaat voor j'en ai marre de la belgique
Afbeeldingsresultaat voor tom van grieken

Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, is voorstander van nieuwe verkiezingen. “Elke dag zonder regering toont aan dat dit land niet werkt. De realiteit is onze beste propaganda”, zegt hij in “De zevende dag”.

“De Vlamingen hebben op 26 mei een duidelijk signaal gegeven. Ze willen een meer rechts en Vlaams beleid. De kiezer smacht naar een strenger immigratiebeleid, een rechtvaardige justitie, het stoppen van straffeloosheid en een degelijk pensioen.”

“Wanneer gaat de Vlaming eens “j’en ai marre” zeggen tegen de 2000 euro die hij/zij ieder jaar aan Wallonië betaalt. Wanneer gaat de Vlaming “j’en ai marre” zeggen dat een Vlaamse stem minder waard is dan een Waalse.”

“Een politicus die niet klaar is voor verkiezingen, is als een zwemmer die bang is van water. De kiezer zal opnieuw een signaal kunnen geven.”

“Soms wil ik mijn sloef wel eens naar de tv gooien van al die politici, we moeten verbinden, we moeten praten maar met 800.000 kiezers wordt nooit gepraat die worden de dag na de verkiezingen bij het grof huisvuil gezet.”

“De realiteit is onze beste propaganda. Elke dag dat er geen regering gevormd wordt, is een teken dat het land niet meer werkt.”

“Als CD&V, O-VLD of SP.A dan toch met een Vivaldi coalitie het land willen redden hebben ze na de volgende verkiezingen geen partij meer.”

“Vlaanderen probeert altijd zijn begroting in evenwicht te houden. Wallonië boekt al decennialang verlies. Voor Wallonië is het gemakkelijk. Geld uitgeven, nooit in evenwicht en laat de Vlaming maar betalen. Iedere keer zouden wij “dank u” moeten zeggen en vragen of wij iets in ruil krijgen. Ik heb het daar écht mee gehad en denk veel Vlamingen met mij ook.”

“Verhofstadt, Leterme, De Wever,… Het is hen allemaal niet gelukt. Hoe lang gaan wij ons als Vlamingen laten vastrijden i/h Belgische systeem? Terwijl onze stem minder waard is en we miljarden euro’s per jaar betalen aan Wallonië. Ik vind dat onaanvaardbaar.”

“Ik hoor de MR-voorzitter zeggen dat hij graag een unitair België wil. Een unitair België heeft enkel gewerkt als Vlamingen tweederangsburgers waren. Wanneer er geen onderwijs in eigen taal bestond. Ik pik dat niet. Stop met het bedelen voor eigen rechten.”

“Wij doen écht iets ‘revolutionair’ in dit land. Wij beoordelen voorstellen op basis van inhoud. Niet van wie het komt. Ik wou dat de andere partijen dat ook eens deden met onze voorstellen in plaats van alles constant weg te stemmen.”

“Als Calvo en Almaci minister worden in een Vivaldi-coalitie e/h signaal v/d kiezer wordt compleet genegeerd, dan denk ik dat ik zelf het licht kan gaan uitdoen bij VLD en CD&V. Vlaanderen heeft niet gestemd om groenen en socialisten aan de macht te zien.”

Het moet rap gaan!

Afbeeldingsresultaat voor euthanasie gewoon doen

Komaan, maak er een einde aan, niet twijfelen, gewoon doén. Maggie De Block, in een vroeger leven ‘geneesvrouw’, pleit voor een snelle uitvoering van de stervenswens. Scheelt een pak in de kosten voor de medische zorg. Jezelf op de sporen gooien is geen goed idee: de reizigers én belastingbetalers zijn de dupe.

Katholieke ziekenhuizen mogen patiënten die euthanasie willen niet eerst verplichten om een palliatief traject door te lopen. In de Kamer zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat dit indruist tegen de wet op de patiëntenrechten. Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens is het belangrijk dat ziekenhuizen die vanuit hun filosofie meer accenten willen leggen op palliatieve zorg, dat ook kunnen. Wel moeten ze dat vooraf aan de patiënt duidelijk maken, zei hij aan Villa Politica…

… Aan de andere kant zei Vlaams Belang geen probleem te zien met de praktijk in de betrokken ziekenhuizen. “Hebben zorginstellingen nog het recht om naar de geest van hun eigen filosofie te handelen?” vroeg Dominiek Sneppe…   (HLN)

Is deze complottheorie uit te sluiten?

“In dit verband moet ook worden opgemerkt dat het verschijnen van het nCoV-virus in 2019 merkwaardig genoeg vergelijkbaar is met andere coronavirusziekten, zoals het ademhalingssyndroom van het Midden Oosten MERS, dat in 2012 in Saoedi-Arabië werd geïdentificeerd en vervolgens werd verspreid naar andere landen in het Midden-Oosten en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara; zo ook het zware acute ademhalingssyndroom (SARS), dat voor het eerst werd ontdekt in China in 2002. SARS verspreidde zich toen wereldwijd, maar werd snel ingedamd. Sinds 2004 zijn er geen verdere infecties meer bekend. Beide zijn coronavirussen, die vermoedelijk zijn geproduceerd bij laboratoriumproeven op dieren, en de overdracht van de virussen op de mens was alleen mogelijk met menselijke hulp. De virussen zijn vervolgens gemuteerd om besmetting van persoon tot persoon mogelijk te maken. Zowel SARS als het nieuwe 2019-nCoV-virus hebben ook de eigenaardigheid dat ze vooral mensen van Chinese afkomst treffen…”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vriend,

Het stof van het euthanasieproces eind januari 2020 in Gent, is nog niet gaan liggen. Er is verontwaardiging over het feit dat er over euthanasie negatieve praktijken aan het licht kwamen. De voorzitter heeft ook geweigerd  de brief van de zussen te laten voorlezen.  Er mag geen kritiek geuit worden op onze euthanasiewet en zeker mag deze niet ondermijnd worden. Eventuele pogingen in deze zin moeten met “prangende” vragen onderzocht worden. En de katholieke ziekenhuizen die iets veel beters willen aanbieden, moeten gedwongen worden de dood in te voeren.  Het is duidelijk waar de onwilligen moeten gezocht worden, nl. in het christelijk geloof, bij de katholieke Kerk en bij René Stokman, de algemene overste van de Broeders van Liefde. Neen, heren van de “partij van de dood”, de bisschoppen staan niet boven de wet, maar jullie menen wel boven het menselijk leven te staan, dat van nature onaantastbaar is om jullie zogenaamde “wet”, die de natuurlijke werkelijkheid ontkent, aan allen dwingend op te leggen.

In de Vlaamse openbare opinie is maar één denkrichting toegelaten, die van de vrijmetselarij. Hiermee reageer ik niet zozeer tegen de mensen zelf,  die niet of anders geloven. Ook zij zijn “geestelijke” personen, bestaande uit een materieel lichaam en een geestelijke ziel.

Als dit niet het geval was, zouden ze lijken zijn. Puur materialistische,  rationalistische mensen bestaan niet. Bovendien hebben zij ook onmiskenbare geestelijke idealen. Wij reageren tegen die dwaze illusie dat een mens louter materialistisch zou zijn en daarom behandeld mag worden als een auto die, als hij versleten is, gewoon opgeruimd mag worden. Deze onredelijke ideologie is een vloek,  verdient geen enkele erkenning en brengt niets dan depressie mee. Een wet die zich hierop beroept kan nooit bindend worden, ook niet met een meerderheid. Deze grondgedachte van de vrijmetselarij hoort niet thuis in een menselijke beschaving omdat ze de waardigheid, heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijk leven aantast. Waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. Dit is de natuurwet en de oeroude wijsheid én levenshouding van de mensheid van alle tijden, vanaf Hippocrates  tot aan de verduistering van de zogenaamde “verlichting”. Bovendien heeft onze moderne tijd alle mogelijkheden om iets veel beters aan te bieden dan een mensonwaardige dodelijke spuit. 

Broeder René Stockman, christenen en de katholieke ziekenhuizen verdienen alle waardering omdat ze, tegen de stroom in, ijveren om aan de lijdende en stervende  medemensen van onze tijd hun waardigheid terug te geven.  Overigens, welke persoon of instelling in Vlaanderen heeft zich voor deze mensen in nood meer ingezet dan zij? Wie een onderzoek wil naar manipulatie en misbruik van dit proces in Gent, zal meer succes boeken bij de slippendragers van de vrijmetselarij. Het stond in de sterren geschreven dat dit proces in hun hoofdkwartier een triomf moest worden van de euthanasie.

Onmiddellijk daarna hoorden we  al de overwinningskreten en meteen de aankondiging dat er een uitbreiding moet komen naar een nóg ruimere praktijk! Voor het geluk van de mensen moet de huidige samenleving bevrijd worden van de dodelijke dictatuur van de  vrijmetselarij en wezenlijke vragen stellen om tot oplossingen te komen die authentiek en goed zijn. Een dodende euthanasiespuit hoort niet thuis in een samenleving die zich een “menselijke beschaving” wil noemen, zeker niet in onze tijd nu we beschikken over een waaier van moderne middelen om het lijden te herleiden tot het aanvaardbare.

P. Daniel

Vrijdag 14 februari 2020

Flitsen

Stormweer – Op het ogenblik dat er in België een zware storm woedde was dit eveneens hier het geval. Zaterdagavond was het zo erg dat we zelfs vanuit de nieuwbouw de koer niet konden oversteken om samen met de zusters de vespers te zingen. Alles wat niet vast zit wordt dan door de lucht geslingerd. In de late avond was de storm weer gaan liggen. Een deel van het dak bij de zusters werd weggerukt, een deel van het dak van het kippenhok en enkele stukken muur van het in opbouw zijnde St. Jozefsklooster. Alles samen beperkte schade. Als het erg vriest, sneeuwt of stormt moeten de kinderen niet naar school. In Moskou schijnt dat te zijn bij  -50° C maar hier kijken ze lang zo nauw niet! En zo zaten we zondagmorgen op het dak om wat voorlopige herstellingswerken uit te voeren. Het is ook zo dat bij zulk weer de priester van het dorp niet komt en daarom hielden we het op zondag bij de Latijnse ritus hoewel met het Evangelie van de byzantijnse ritus, die vandaag als inleiding op de grote vasten  de prachtige parabel van de verloren zoon gedenkt. In de Latijnse ritus werd deze zondag vroeger  “septuagesima” genoemd, de “zeventigste” dag of de negende zondag voor Pasen. De volgende dagen werd het nog kouder, – 11°/-13°, en dat betekent dat de meeste buizen bevroren zijn, geen water.  Voor het klaarmaken van het middagmaal hebben we al weken geleden een flinke houtkachel geïnstalleerd.

Uitstap – Voor de grote vasten begint, wilden we nog een uitstap maken met de gemeenschap. Omwille van zijn uitstekend schoolrapport mocht Yakub een wens doen. Hij koos een bezoek aan het groot museum in het naburige Deir Atieh en daarna samen ergens eten. Donderdag was daarvoor een geschikte dag. Wegens de koude is het nog geen school en tevens scheen de zon af en toe doorheen de  wolken. We bezochten het museum met zijn oudheidkunde, cultuur en heemkunde. Er zijn zalen met prachtige gewelven. Het museum toont hoe de mensen doorheen de eeuwen leefden, aten, werkten, zich kleedden, zich verdedigden, zich vermaakten enz… Grote aarden potten uit het tweede millennium voor Christus dienden om voedselvoorraden te bewaren, mooie ceramiek, sieraden, van sabels en dolken naar de eerste revolvers en geweren, weefgetouwen, sandalen waarvan de begeleidster zei dat ze langer meegingen dan de personen die ze heel hun leven hadden gedragen, stenen deuren met sieraden, primitieve landbouwwerktuigen. Ook troffen we nogal wat christelijke symbolen aan, vooral versierde kruisen …

Daarna bezochten we een pizzeria, waar we gezellig en goed hebben gegeten. Toen we voor de maaltijd samen het Onze Vader baden, zorgden de moslimuitbaters van de zaak dat de muziek even werd afgezet. Zo gaat het in deze respectvolle ”lekenstaat”!  We waren net op tijd thuis om Mgr. Dimitri, Grieks-orthodoxe bisschop van Safita te ontvangen (de “vallei van de christenen”, tussen Tartoes en Homs). Hij is ons erg genegen. Hij sprak over de betekenis van de voorbereidende tijd van de vasten in de byzantijnse liturgie.

Lees verder

Waarom het Vlaams Belang gelijk had

Image
Image

Chris Janssens

@chrisjanssensVB


12-jarige leerlingen worden verplicht deel te nemen aan én te betalen voor een schooluitstap naar de ‘TURKSE wijk’ (!) in Heusden-Zolder. Met bezoek aan een moskee en lunch in een kebab-zaak. STOP de omgekeerde integratie! Turkse wijken horen in Vlaanderen niet thuis!

Net als je denkt en hoopt dat politiek correct Vlaanderen lessen zal trekken na de verkiezingen in mei 2019, komt een andere realiteit naar boven. Eén waar men op zijn minst met open vizier naar moet kijken. Maar de blinde vlekken hebben één grote, donkere wolk in de hoofden van mijn politiek correcte medemensen gevormd, waardoor een vraag stellen over de invulling van de mondiale dag in een schoolomgeving zelfs een schande is.

Turks chauvinisme

De virtuele brandstapels werden al opgebouwd, want het was een Vlaams Belanger die met het nieuws naar buiten kwam. Een school verplichtte haar leerlingen om in het kader van de mondiale dag naar een Turkse moskee en een kebabzaak te gaan. In de schoolbrief die op sociale media gretig werd gedeeld staan letterlijk de woorden ‘cultuur’ en ‘geloof’ in. Natuurlijk was ik als kind van Turkse ouders beledigd: waar mijn ouders zo hun best gedaan hadden in mijn Turkse opvoeding werd mijn cultuur nauw verengd tot religie en kebab. Zwaar beledigd belde ik zelf naar de school om mijn ongenoegen te uiten.

Lees heel het opiniestuk van Pinar Akbas bij Doorbraak