Hoe we ons slaafs schikten naar de oekazes van EUSSR

Het Duitse Grondwettelijk Hof ( genoegzaam “Karlsruhe” genoemd ) heeft de euvele moed gehad – en dit niet voor het eerst- tegen een beslissing van de EU te vonnissen. (zie vorige bijdragen onderaan)

Een tijdbom, stelt de specialist ter zake van en voor de nullenzender. Als we het woord ‘expert’, ‘specialist’, ‘deskundige’ of neutrale berichtgeving zien vermeld staan bij een ‘expertise’ van de nationale zender, dan gaan er onmiddellijk alarmbellen af. Het is duidelijk welke ‘neutrale’ kant hij (ver)kiest.

Dat we als lidstaat van de EU te veel en te uitgebreide bevoegdheden aan de EU overgedragen hebben, zal eenieder van ons – die een beetje de uitgestippelde EU-koers volgt – met als toeteraard en loods de alom geliefde Vrfstdt – zich realiseren dat dit slechts bij benadering de juiste omschrijving is van een onvoorwaardelijke overgave. Niet alleen aan speciaal hiervoor opgerichte juridische instanties, maar ook aan internationale instellingen die hun zicht op de maatschappij via besluiten van congressen en vergaderingen stoemelings binnen de rechtspraak laten infiltreren, uiteindelijk een precedent vormen, waarop men zich dan wereldwijd kan beroepen, en heel ons eigen rechtssysteem ondergraven.

We citeren prof.. Matthias Storme (toespraak 16.11.2007 opening Gerechtelijk jaar 2007-2008 Oudenaarde):

“Het Hof van Cassatie heeft een aantal basisrechten overgeleverd aan vreemde heersers. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid die voortvloeit uit de private eigendom, worden gegarandeerd door onze grondwet. Maar het Hof van Cassatie heeft die grondwet in een ondraaglijk licht arrest van 9 december 2004 ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is dan weer een excuus voor het parlement om die rechten en vrijheden verder uit te hollen. Zo beslissen vreemde heersers over onze rechten en dat is meestal een beperking”.

Op 16 november 1813 brak in Vlaanderen de opstand tegen de Franse bezetting uit en nog op 16 november 1776 erkende Nederland (de “Republiek der Verenigde Provinciën”) als eerste land ter wereld de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, die in opstand waren gekomen tegen Engeland. Storme grijpt beide gebeurtenissen aan om een recht op secessie te bepleiten. Maar ook om concrete bedreigingen van fundamentele rechten en vrijheden uit onze grondwet te becritiseren.

Volgens Storme heeft de magistratuur, en dan vooral het Hof van Cassatie, onze grondwettelijke rechten en vrijheden ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan andere internationale verdragen. Zo worden die rechten en vrijheden “overgeleverd aan vreemde heersers”. Lees hier meer.

Meer recent, kan u prof. Matthias Storme’s visie – nèt voor de coronacrisis uitbrak – beluisteren tijdens een toespraak in Rome over de “Rule of Law” – waarbij hij vorige standpunten én het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat toen nog moest geveld worden, herhaalt en steunt. Een aanrader!


De regenboog werd gekaapt

Slecht weer op Koningsdag? Echt niet! | IVN

In stille verwondering naar het fenomeen van een regenboog kijken, hoe de kleuren verschijnen, verwasemen, vervagen, verdwijnen… een zonnestraal door de wolken… en er plots een tweede regenboog verschijnt… dat plezier heeft de oversekste, multigeslachtenreligie voorgoed verpest.

Wij zullen nooit meer onbevangen, met eerbiedige bewondering, naar een regenboog kunnen kijken zonder in ons achterhoofd het beeld van het poco regenboogsymbool, dat ons elke dag, in alle maatschappelijke geledingen, bij elke gelegenheid door de strot geduwd wordt. Kotsbeu zijn we de vlaggen, de symbolen, de ge- en verboden, de indoctrinatie van onze kinderen en geesten. Je voelt je bijna schuldig dat je als normaal geboren mens – man of vrouw – door het leven gaat. Negeren en wegkijken uit zelfbehoud. Wie de regenboogdoctrine durft in twijfel te trekken, kan niet anders dan een rechtse – wat zeg ik, een extreemrechtse – zak zijn. Wanneer en waar houdt de waanzin op?

Iemand die de laatste tijd spitsroeden moet lopen is Broeder Stockman. Een moedig man, die tegen de stroom in durft roeien.

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon wordt belachelijk gemaakt, veroordeeld en uitgesloten, Aan deze strategie wordt heel volgzaam of zelfs militant meegewerkt door de kudde van eenzijdig geformateerde “journalisten” of hoe zij zich zelf ook noemen.

Het doelwit van de nieuwe haatcampagne is de Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, die het aangedurfd heeft de genderideologie als een gevaarlijke dwaling te bestempelen. De aanval komt van een aantal progressieve wetenschappers, “ethische denkers ” en professoren van de oh zo tolerante universiteit van Gent, waar de vrijmetselarij, zoals algemeen geweten, zeer sterk staat.

Waarom die haatcampagne?

In het jongste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft Broeder Stockman een lange bijdrage geleverd, met als titel : ” Gender, een gevaarlijke dwaling”. Hij  geeft daarin een diepgaande analyse van deze ideologie, uitgedacht door de marxistische, lesbische en anti-christelijke Joods-Amerikaanse ” denkster” Judith Butler, (zie kennismakingsvideo onderaan) die in enkele jaren tijd, dankzij een goed geoliede propagandamachine, haar denken aan een bepaalde progressieve elite heeft weten op te dringen. In een mum van tijd werd het een dogma, een nieuw geloof, waar iedereen zich aan te houden heeft, op straf van sociale uitsluiting…!

Lees de volledige tekst: Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Ter kennismaking met Judith Butler plaatsen we onderstaande video. “I rest my case”, zouden ze in het Shakespeare’s taal zeggen…

Cyclus

Dagblad010 | Nida zeurt over foto's mondkapjes bij moslima's

HET TIJDPUNT WAAROP DE GLIMLACH ONS WERD ONTNOMEN!

Alsof het niet beter afgesproken kon worden,  duiken overal de mondkapjes op.  Mensen worden panisch van angst en dan dus maar een mondkapje op.  Het mooiste dat een aanvang van erkenning tussen mensen aangeeft verdwijnt: de glimlach.  Het begint aller tederst bij de eerste glimlach die een baby voor zijn moeder en vader heeft!

Ik ga hier niet de noodzaak van mondmaskers in ziekenhuizen, bij verpleging en ernstige sanitaire bedreigingen veroordelen.  Wel de mondkapjes, die het openbare leven nu moeten regelen, en eigenlijk “muilkorven” zijn.  Zoals steeds ben ik naar een dieper inzicht gaan zoeken, en vermoedt achter dit verschijnsel esoterische en kabbalistische  motieven.  Daarbij kreeg ik de aanwijzing, dat in het slavendom, muilkorven niet ongebruikelijk waren.  De ware bedoeling kan dus verder liggen; zeker als men zich aanvraagt wanneer deze attributen terug afgeschaft gaan worden.  De “kabbala” is de leer waarnaar talmudische volgelingen verwijzen, en die de buitennatuurlijke aspecten via symboliek, getallenleer en volkerenkennis aangeeft.

Ik haalde een belangrijke openbaring bij Dr. Walter Veith, een 7-dags adventist, die daarom ook niet op elk vlak navolgbaar is.  Vooral door zijn afkeer voor het katholicisme in zijn geheel.  Wel is zijn opmerking over die kerk juist nu zo geldig, waar hij zegt: de leer die verspreid wordt bestaat uit 2 onderscheiden cultussen.  De leer voor de gewone leek is voor de gojim, dit is een talmudische term, die de ongelovige, het vee, aanduidt.  In de afgeschermde top wordt een andere leer gevolgd die veelal diametraal t.o.v. de eerste staat.  Dit stellen veel bezorgde katholieken nu vast met een paus, die de anti-paus genoemd wordt.

Een voorbeeld (beknopt) is de discussie (in deze Covid tijd!) over de gender-verklaring van broeder van Liefde René Stockman.  Dit onooglijk bericht, dat niemand zou opmerken, krijgt de grootste verklaring(en) over zich heen van decaan Piet Hoebeke en artsen Petra De Sutter, Marleen Temmerman en Guy T’sjoen. De decaan noemt deze verklaring WAANZIN.  Deze dokters in kwestie onderscheiden zich door hun voortdurend gemorrel aan de morele en ethische standaarden in onze samenleving.  Maar de kers op de taart is dat de Belgische bisschoppen een communiqué hebben verspreid : “zij drukken hun grootste waardering uit voor het engagement van de Broeders van Liefde in België”. (dS 16.5).  Diegenen dus die broeder Stockman terechtwijst.  Een communiqué over het opheffen van de grondwetten i.v.m. de erediensten en de reusachtige stijging van de armoede n.a.v. de Covid maatregelen heb ik van hen nog niet mogen vernemen

Intussen schrijft gelukkig Pieter Bauwens in Doorbraak van 16.5.: Erediensten horen bij fase 1.

Terwijl ook professor Raoult  laat weten dat de plaag aan het verdwijnen is (YT), blijft toch de timing van de maatregelen hoogst verdacht.  Frankrijk (Macron was een vroeg-ingewijde) wil deze zomer geen toeristen in Frankrijk toelaten.  Dit kan niet anders dan een poging van totale controle te zijn op het vrijetijdsgedrag van de Europeanen.  Hier zie ik toch een eenvormige lijn, met de maatregelen over de horeca, ook in ons land.  Verklaringen daarover, o.a. in Trends (A.De Croo), zijn wellicht niet zo toevallig.  Kan over de hypothese gesproken worden dat in de “werkplaatsen” van de elite het concept wordt ontwikkeld om een controleerbaar gedrag van de “Gojim” in te stellen.  Men lijkt doelbewust een groot deel van de toeristen- en ontspanningswereld op te offeren……

Op de voorbije bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (oktober), onder de benaming “Event 201” is er voor de aanwezigen een computer-simulatie getoond over de afwikkeling van een pandemie.  Daarvoor verwijs ik naar een bericht van enkele dagen terug op Uncut-news.ch (vele interessante berichten) waarop Peter König  publiceert : “Der globale Lockdown – eine todbringende Farce und ein teuflischer Plan”.  Uit meerdere bronnen blijkt immers dat Gates, Soros en tutti quanti al op voorhand bezig waren met het meest abjecte plan dat deze Nieuwe Wereld Orde ooit uitvoerde.

Nvdr: Verneem meer over Event 201 bij Live Simulation Exercise to Prepare Public and Private Leaders for Pandemic Response U kan de vijf video’s gewijd aan de zgn. “Pandemic Exercise” hier terugvinden. Ze bevatten vijf gebieden: medische tegenmaatregelen, handel en reizen, financieel, communicatie en epiloog, evaluatie.

Mijn excuses dat ik steeds maar anderstalige bronnen moet voorleggen.  Ik ageer in mijn rubriek, die tot doel heeft, de bevrijding van Vlaanderen/Nederland uit de terreur, niet om mezelf in het zonnetje te zetten.  Ik dank ingewijde reageerder Lovenaar hartelijk voor zijn deskundigheid.

Toch blijf ik de oproep doen aan de Vlaamse intelligentsia om duidelijk te begrijpen dat in deze Covid kwestie een reusachtige brain-washing plaatsvindt.  De enige weg die we hebben is het publiek andere bronnen voorleggen (ook al zijn we niet altijd met alles akkoord).  Er moet de moed zijn om nu al de dwang-vaccinatie af te wijzen, het track-systeem in te voeren voor mensen die verdere reizen maken bestrijden, het afschaffen van baar geld tegengaan en de monsterachtige overtredingen van de grondwet aanklagen.

Kontrast.at a Twitter: "Für die nationalen Hysteriker ...

Ik eindig voorlopig met een uitspraak van Berthold Brecht :  “Wie de Waarheid niet kent is wellicht enkel een domkop.  Maar die de Waarheid verneemt en ze een leugen noemt, is een misdadiger”.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen :

  • Publicaties van Duitstalige specialisten: Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, immunoloog Dr. Stefan Hockertz, viroloog Dr. Carsten Scheller, Dr. Bodo Schiffman.
  • Robert Jensen show, vele afleveringen
  • “Der Gotteswahn von Bill Gates und Co”, Dr. Wodarg.  (blog Michael Mannheimer).
  • Berichten over World Economic Forum, 18.10.19.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

In mijn vorig bericht schaarde ik mij achter de beslissing van Rome, dat de psychiatrische instellingen van de Belgische Broeders van Liefde niet meer ‘katholiek’ genoemd mogen worden. Immers, euthanasie aanvaarden is onverenigbaar met een katholieke levenshouding. Van verschillenden kreeg ik hiervoor erg positieve reacties. Op deze éne negatieve bemerking wil ik nader ingaan: “wat een ridiculisering van het ambt van de arts en wat een arrogantie!”.

Mijn uitgesproken mening is geen persoonlijke vondst op grond van enige deskundigheid. Dat euthanasie mensonwaardig is en niet in de geneeskunde thuishoort, is een oeroude menselijke wijsheid zoals blijkt uit de eed van Hippocrates, al eeuwen voor onze tijdrekening.

Het joods-christelijk geloof heeft deze natuurlijke kennis verlicht en gefundeerd. En dit wordt nu bevestigd door de praktijk en de getuigenissen, verzameld door prof. Timothy Devos (Euthanasie, l’envers du décor…). Deze getuigenissen tonen het grote verschil tussen ingaan op de vraag om euthanasie en “iets veel beter aanbieden”. In het eerste geval zegt de dokter a.h.w.: inderdaad, uw leven heeft geen enkele zin meer.  Dokters die weigeren te  doden maar met de lijdende mens meegaan tot het einde met behulp van de vele moderne middelen, getuigen dat er uiteindelijk geen reden meer overblijft voor euthanasie. Onder de wens van een stervende die naar het einde verlangt, zitten dikwijls veel andere noden verborgen. Zelf was ik gedurende acht jaar een vaste priester-bezoeker in het eerste “hospice” in Vlaanderen. Op een keer werd ik dringend opgeroepen voor een stervende. Toen ik toekwam was er geen verpleegster in de buurt om mij kort de nodige uitleg te geven, zoals steeds uitstekend gebeurde.

Een poetsvrouw zei: “ik weet wel voor wie je opgeroepen werd” en zij wees mij de laatst gekomen patiënte aan. Uitgerekend deze vrouw had schriftelijk te kennen  gegeven dat zij geen priester in haar kamer wenste, wat noch de poetsvrouw, noch ik wisten. Het gesprek verliep ook bijzonder moeilijk totdat ik vroeg of ze er iets op tegen had dat ik voor haar zou bidden. Daarna veranderde haar houding totaal en ik heb haar het sacrament van de ziekenzalving gegeven. Met een diepe vrede namen we afscheid. Omdat het bestuur vasthield aan de strikte dogma’s van de vrijmetselarij, werd aan het gebeuren zeer zwaar getild en mocht ik haar niet meer bezoeken. Toen deze vrouw gestorven was, verklapte een verpleegster mij dat zij na mijn bezoek gezegd had dat ik op ieder ogenblik bij haar welkom was, wat door de vrijzinnige leiding niet werd erkend. Een andere stervende vroeg me ooit om hem te helpen een verzoeningsbrief te schrijven naar zijn vrouw, waarvan hij gescheiden was. Enkele dagen later kwam ze op bezoek. Ze verzoenden zich met elkaar. Vlak voor zijn sterven getuigde deze man dat dit het mooiste moment was uit zijn  leven.

Sterven is een belangrijk,  mysterievol, fysisch en vooral geestelijk gebeuren. Niemand van ons is “ervaringsdeskundige” op dit gebied. Zij die het weten, spreken niet en zij die spreken (of schrijven) weten het niet. En de echte noden van een stervende kunnen veel dieper liggen dan uit een eerste vraag blijkt. Mag hieraan geen aandacht gegeven worden omdat er een wettelijke consensus is voor euthanasie?

Heeft deze wettelijke consensus enige morele waarde tegenover het menselijk leven dat onaantastbaar is? Het is de taak van de arts met de vele moderne mogelijkheden de eigenlijke pijnen op te lossen of tot een redelijk niveau aanvaardbaar te maken, waarbij het hele leven nog een mooie “finishing touch” kan krijgen.  Uiteindelijk zijn lijden en dood in zich niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het leven. Hoe complex en verschillend ieder sterven ook moge zijn, het is voor een samenleving het beste om vast te houden aan het oeroud menselijk, christelijk en goddelijk gebod: “gij zult niet doden”.

P. Daniel

Flitsen
In de oosterse liturgie en Eucharistie wordt op de vijfde paaszondag de Samaritaanse vrouw gevierd die bij Jezus komt bij de put van Jakob. Het is de vrouw met haar zes mannen, die uiteindelijk Jezus als haar echte Bruidegom erkent en aanvaardt. In de Latijnse liturgie wordt de aandacht gevestigd op Jezus die als Enige in heel de geschiedenis van de mensheid naar waarheid kon zeggen: “Ik bén de Weg, de Waarheid en het Leven”. Anderen konden slechts wijsheden, waarheden of wegen tonen.

Jacobs welput bij Nabloes (Sichem of Sychar). Foto gemaakt ca. 1898-1914.

Met het oliën van enkele duizenden planken is toch meer werk dan we dachten. Ze moeten tweemaal geolied worden en dan nog eens gevernist. Ondertussen zijn er ook 500 kleinen visjes gebracht, die tot grote vissen zullen uitgroeien. Het is een nieuw voedingsproject.

Donderdag in de late namiddag hielden we de eerste processie van de “Kruisdagen” in de aanloop naar Hemelvaartsdag. Dit gebruik ontstond in het Franse Vienne met de hl Mamertus in de 5de eeuw en werd overgenomen in de 9de eeuw door Rome en tenslotte door het gehele Latijnse Kerk. Het zijn boeteprocessies om bescherming af te smeken bij rampen, wat dus geschikt is voor onze tijd. Bovendien hebben we al enkele dagen iedere avond een plaag van beestjes. Overal een massa beestjes: “gonodera lupus” van de familie “tenebrionidae”, die zorgen voor het ecosysteem van de woestijn en naar het schijnt geen kwaad kunnen. Wij gingen zesmaal rond onze gebouwen en zongen de lange litanieën en éénmaal deden we de 3 km langs het hele domein.

Nvdr: voor de geïnteresseerden, neem een kijkje bij: Processiecultuur in Vlaanderen

Na twee maanden is er opnieuw een R.K. eredienst in Damascus:

Vindingrijkheid: groenten en fruit kweken boven op het dak van een gebouw midden in Damascus:

Lees verder