Vakkrachten???

Van de recent aangespoelde vakkrachten in Oostenrijk kan slechts 30% lezen en schrijven. En dat is geen opruiende taal van de FPÖ, maar wel een vaststelling van het Integratiefonds. M.a.w. 70% is analfabeet, zonder enige opleiding.

We citeren het Österreichische Integrationsfonds:

“Die größten Gruppen unter den Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten sind gegenwärtig Personen aus Syrien sowie aus Afghanistan, bei den Neuzuerkennungen ist der Bildungsstand deutlich gesunken: 7 von 10 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, die in den letzten 12 Monaten Asyl erhielten und einen Deutschkurs nach Integrationsgesetz besuchen, weisen einen Alphabetisierungsbedarf auf. In den letzten drei Jahren hat dieser Wert um die Hälfte zugenommen (2019: 48%), bei Männern sogar um 80% (41% gegenüber 73%).”

In het Nederlands:

“De grootste groepen bij de asiel- en de zgn. subsidiär Schutzberechrigte (degenen die in hun thuisland ernstig gevaar voor lijf en leden lopen) zijn tegenwoordig personen uit Syrië en Afghanistan. Bij de nieuwe erkenningen is het onderwijspeil duidelijk gezonken: 7 op 10 van de b.g. groepen, die tijdens de laatste 12 maanden asiel verleend kregen en een cursus Duits volgens de integratiewetgeving volgen, hebben een alfabetiseringsprobleem. Tijdens de laatste drie jaar steeg hun aandeel met de helft. (2019: 48%; bij de mannen zelfs met 80% (41% en nu 73%).”

Leg aan zo’n klas maar eens het gebruik van de verschillende naamvallen en de geslachten der zelfstandige naamwoorden uit. Daar bovenop komt dan nog een ander geschrift en het van rechts naar links lezen en schrijven. Het aantal analfabeten dat in Oostenrijk hun geluk zoekt is in slechts drie jaar met bijna 50% gestegen. Hoeveel kans hebben die op de arbeidsmarkt? Nochtans moeten zij toch wel over een speciaal talent beschikken: wij blijven ons verbazen dat zij instinctmatig, zoals trekvogels, hun bestemming kunnen vinden.

https://exxpress.at/deutliche-warnung-70-der-asylberechtigten-koennen-nicht-lesen-und-schreiben/