Ramadan-nieuws

Het lijkt wel een dagelijkse aflevering van een tv-reeks.  Indien we ons echt in de materie zouden verdiepen, dan konden we minstens elke ochtend starten met een artikel over de heilige maand der Mohammedanen, de ramadan.

Naar het schijnt word je erdoor gelouterd: door het vasten, de onthouding, het bidden, het tot zelfinkeer komen, de groothartigheid der aalmoezen, de bezinning en innig contact met Allah.  Naar het schijnt.  Wij vernemen daar niet veel over, behalve dan over de intentie.  Waarschijnlijk houden de beoefenaars van de godsdienst van de vrede dit aspect, de mystieke beleving van de ramadan,  voor zichzelf.  Alleen voor eigen volk.  Pure discriminatie, als u het ons vraagt.  Hoe kunnen wij dan integreren?  Blijft slechts de berichtgeving die ons – en u – aangereikt wordt.  Zoals het onderstaand artikel, waarbij wij meer te weten komen over het al dan niet drinken van een glas water bij extreme temperaturen en bij het al dan niet doden en vermoorden van Allahs tegenstanders tijdens de maand van de wrede… euh… vrede.

Een geruststellende gedachte.  Beide zaken zijn toegestaan, al moet er bij het eerste – het drinken van een glas water – wel de intentie bestaan een vastendag extra in te lassen als het wat frisser geworden is.  Bij het bloedvergieten worden geen speciale voorwaarden gesteld.  Het mag zonder meer.  In de rooms-katholieke kerk kon men aflaten verdienen.  Bij Allah schijnt men geen bonuspunten te kunnen krijgen voor bewezen diensten, zelfs geen extra maagd mocht men het geluk hebben naar Allahs eeuwige knokpartijen te kunnen verhuizen.  Of misschien toch?   Over welk soort bloed – halal of haram – dat vergoten mag worden, wordt ook geen uitsluitsel gegeven.  Tenslotte zijn moslims beschaafde mensen en geen vampieren.

“Ramadan: een glas water mag, bloedvergieten ook

De godgeleerde discussie ging over water en niet over een andere vloeistof die rijkelijk vloeit in de vastenmaand ramadan, bloed. De Iraanse ayatollah Zanjani veroorzaakte opschudding met een fatwa waarin hij stelt dat water drinken bij grote hitte het vasten niet hoeft te bederven.

De geestelijke, die zetelt in de heilige stad Qom, baseert zich op uitspraken van een geestelijk leider uit het stoffigste verleden, onder het motto dat het met theologie is als met wijn en kaas: hoe ouder hoe beter. De pleitrede van de ayatollah voor water drinken is begrijpelijk vanwege de temperaturen in zijn woonplaats in deze tijd van het jaar, waarin een Nederlandse (of enig andere West-Europese)  hittegolf als guur herfstweer zou worden ervaren.

kenyapresidentimgOver bloedvergieten in de ramadan zweeg Zanjani. Het is ook zo alledaags, dat je er beter geen woorden aan vuil kan maken. Dat het niet lukt om in de ramadan wapenstilstanden af te kondigen is nog tot daar aan toe.

Minder goed te begrijpen is waarom het geweld zo onbeschaamd oplaait in de heilige maand. Dit jaar is het bijvoorbeeld weer raak in Irak, waar het aantal doden door aanslagen veel hoger ligt dan in andere maanden, al vallen er in Syrië nog steeds achtmaal zo veel slachtoffers. In de jaren negentig werd het verband tussen geweld en ramadan op macabere wijze duidelijk in Algerije. Daar richtten moslimextremisten gruwelijke bloedbaden aan in dorpen. Dat geweld bereikte elk jaar tijdens de ramadan zijn piek.

Misschien lokt de ramadan geweld uit doordat het geldt als de maand van de overwinningen. Het Egyptische leger boekte ruim veertig ramadans geleden inderdaad een grote zege, toen het Israël verraste en het Suezkanaal overstak. Nu behaalt datzelfde Egyptische leger triomfen op een plein in Caïro, waar het moslimdemonstranten in hoofd en hart schiet. Warm applaus krijgen de doodschieters van Europese islamofoben.

De storm over het glas water is alweer geluwd. Zanjani is een gewone ayatollah, zijn bazen heten groot-ayatollahs en die vinden dat je in de vastenmaand best een glas water mag drinken als je echt niet meer tegen de hitte kunt. Maar dan moet je wel die vastendag in een koeler jaargetijde inhalen.”

Tot een dezer.

Floriaan Terbeke

www.trouw.nl

Ramadan op de Noordpool

05_12_04_MullahsinSpace-X

Op 10 juli ging voor de moslims de ramadan weer van start. Je zal het in onze kwaliteitsmedia niet gelezen hebben, maar boven de poolcirkel zorgt zo’n zomerse ramadan voor nogal wat hoofdbrekens. En traditioneel ook een potje ruzie tussen enerzijds pragmatisch ingestelde moslims, en anderzijds enkele radicalere imams die geen letter willen afwijken van wat de Profeet enkele eeuwen geleden in de Arabische woestijn decreteerde.

Een maand lang geen eten?

Misschien zijn er lezers die nu denken dat we weer spijkers op laag water zoeken, maar de discussie over de ramadan boven de poolcirkel is zeker geen lichtzinnige voor de betrokken partijen. De imams die ervoor pleiten dat moslims boven de poolcirkel dit jaar een hele maand niets mogen eten of drinken bestaan echt. En als het dan toch de bedoeling zou zijn dat die moslims deze maand iets mogen eten, dan zal de Almachtige er wel voor zorgen dat de zon in het noorden van Scandinavië tóch ondergaat. Tegen alle astronomische wetmatigheden in, en dat enkel en alleen ten behoeve van een handvol vastende moslims.

Moslims in de ruimte

Maar het kan natuurlijk altijd nog een beetje gekker. Zo was er in 2007 Sheikh Muszaphar Shukor, de eerste Maleisische astronaut, die nog voor hij in het internationale ruimtestation ISS aangekomen was al met twee zware problemen geconfronteerd werd.
Moslims worden geacht vijf keer per dag te bidden, maar in een baan om de aarde gaat de zon om de haverklap op en onder. Doe het rekensommetje maar: zestien omwentelingen per dag (voor het ISS) levert dan tachtig gebeden op, en veel tijd om ook nog een beetje werk te verrichten blijft er dan niet meer over.

Ramadan op de maan

En dan hebben we het nog niet over de ramadan in het ruimtestation gehad. Of in de ruimte tout court. Stel je voor: een moslimkolonie op de maan, hoe zal de lokale imam dáár de nieuwe maan met eigen ogen kunnen observeren?

In de knoei met de wetenschap

Zoals de lezer begrijpt: de islam is niet alleen in conflict met de economie (intresten!), enkele fundamentele mensenrechten (gelijkwaardigheid van man en vrouw!), en heeft zelfs al problemen met nog maar een beetje mededogen met de dieren (onverdoofd slachten!), ook met de astronomie heeft ze een nogal moeilijke relatie. Zolang de islam zich voornamelijk in de buurt van het Arabische schiereiland ophoudt is er natuurlijk geen probleem. Maar wil die godsdienst ooit de ruimte veroveren, dan zal ze toch nog een sterke transformatie moeten ondergaan.

Moet ET een boerka aan?

Over sluiers gesproken: wat als er morgen aliens ontdekt worden? Hoe gaat men bepalen wie van de aliens een boerka aanmoet, als zij net zoals de mens twee geslachten kennen? En wat als ze tweeslachtig zijn – allemaal dan maar een boerka aan? Of moeten ze dan allemaal hun baard laten groeien?

Hoe dan ook, zolang moslimlanden als Maleisië meer energie steken in het uitvissen van de correcte richting voor het bidden in plaats van ruimtetechnologie zelf, hoeven we niet te vrezen voor een snelle verovering van de ruimte door de islam. We denken dan ook dat de oprichting van een afdeling Sharia4Moon nog niet voor morgen is, of veel leden zal kunnen aantrekken.

http://www.brusselsjournal.com/node/5084

Gat in de markt: halal bloed

Een tiental dagen geleden werd een bericht uit Turkije opgevangen, dat zelfs in onze kwaliteitsmedia gepubliceerd mocht worden.

“Turkije gaat over op ‘halal’-bloed

Turken moeten over medicijnen kunnen beschikken waar gegarandeerd geen varken aan te pas is gekomen. De Turkse Rode Halve Maan gaat daarom medicijnen waarvoor bloedproducten nodig zijn, voortaan zelf maken, zodat dergelijke medicijnen niet meer geïmporteerd hoeven te worden.”

Betekent dat bij een volgende aardbeving bloeddonaties van ongelovigen zullen geweigerd worden?

“Daarmee worden “risico’s van het dieet van niet-moslims” uitgesloten, zo verklaarde het hoofd van de organisatie, Ahmet Lütfi Akar.
Door uitsluitend Turks bloed te gebruiken voor het vervaardigen van medicijnen, kunnen Turken er voortaan van op aan dat ze door het nemen van medicijnen hun religieuze regels niet schenden.”

Dit is zeker progressief, maar waarom niet nog een stap verder gaan?  Denk maar eens aan alle partikeltjes lucht die door de ongelovige monden uitgeademd worden met alle mogelijke soorten haram bestanddelen.  Al deze partikeltjes kunnen in de moslim monden belanden.  Daar moet toch zeker ook iets aan gedaan worden!

“Als voorbeeld noemde Akar het importeren van medicijnen uit Groot-Britannië: “Daar gelden andere eetgewoontes. Maar Turkije is een moslimland en wij eten geen varkensvlees. Bloed en plasma in medicatie uit Groot-Britannië bevat daar wel sporen van.

Behalve de import beperken, wil Turkije de eigengemaakte medicatie exporteren naar andere landen waar veel moslims wonen. Overigens is dan nog enig spoor van varkensvlees niet uitgesloten: niet alle Turken zijn moslims, niet iedereen laat varkensvlees staan en ook buitenlanders kunnen in het land onder bepaalde voorwaarden bloed doneren. “We gaan voor een donatie niet vragen of iemand varkensvlees eet”, zei Akar.”

Dat zal wel.  We zijn er helemaal gerust in.  De niet-moslims in Turkije zullen hun wens om haram bloed te doneren wel kunnen bedwingen. 

“De Turkse Associatie van Medici reageert geschokt op het plan. Woordvoerder Özdemir Aktan: “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat nationaal bloed voordelen heeft. Hoe zou ik als arts onderscheid kunnen maken tussen bloed dat halal is en bloed dat dat niet is?” Halal is een term die moslims gebruiken om aan te geven dat een product in overeenstemming is met de islamitische leefregels.”

Heel lichtzinnig van de moedige Özdemir  Aktan.  Erdogans scherprechter bereidt waarschijnlijk nu een klacht van samenzwering tegen de staat voor.  Op dergelijke uitspraak staat minstens de maximum straf voor landverraad en de onvergeeflijke belediging van Allah.

Bron: HLN en diverse Turkse kranten, bewerking in rode kleur redactie Golfbrekers

Dhimmitude in Denemarken

Dhimmitude in Denemarken

Eén van de grootste Deense ziekenhuizen, het Hvidovre Hospital in Kopenhagen met meer dan 40.000 patiënten per jaar, biedt met onmiddellijke ingang slechts nog halal vlees aan.  Volgens de Copenhagen Post is dit al heimelijk tien jaar aan de gang.  Onderdirecteur  Torben Mogensen meent dat het onmogelijk is twee soorten vlees aan te bieden en het ziekenhuis zou tot op heden geen enkele klacht over de maatregel ontvangen hebben.  Hij vindt niet dat hij hiermee de islam door de keel van de niet-moslims dramt.  En bovendien, zo stelt hij, worden in Denemarken sowieso alle kippen al halal geslacht en het heeft er niet toe geleid dat de Denen minder kip eten.

“We hebben vrijheid van godsdienst in Denemarken,” zei Mehmet Ümit Necef, een integratie deskundige en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Zuid-Denemarken. “Dit beleid houdt in dat iemands religieuze overtuigingen prioriteit moet hebben.”

Ja-ja, ‘iemands religieuze overtuigingen’, hoe zit het met onze overtuigingen?  Zijn die dan van geen tel?

Verschillende bronnen bevestigen dat inderdaad quasi alle kippen halal geslacht worden in Denemarken.  Wat met de runderen?

Wat weten wij over de vleesleveringen in onze ziekenhuizen?  In scholen, in tehuizen, in refters op de werkvloer?  Misschien wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie daar ook eens een studie aan wijden – een studie, die ze dan opnieuw niet openbaar zal durven maken.

Florent Van Ertborn

Bron: diverse internationale media

Vragen bij hoge snelheidslijn

Spanje: HSL-wonder komt tot stilstand

Luchtfoto van de treinramp bij Santiago de Compostela, 25 juli 2013.

Luchtfoto van de treinramp bij Santiago de Compostela, 25 juli 2013. AFP

Spanje heeft na China het grootste hsl-netwerk ter wereld. Het was een ambitie, van zowel linkse als rechtse regeringen, die in een obsessie is veranderd. Maar nu wordt het hele economische model van de hsl ter discussie gesteld.

Spanje kan bogen op twee economische wereldrecords: het land heeft het hoogste percentage werkloze jongeren (56,4 procent) en een netwerk voor hogesnelheidstreinen van 3.100 kilometer. Alleen China heeft een nog grotere hsl-infrastructuur, maar dat land is wel twintig keer zo groot en heeft een bevolking van 1,3 miljard mensen (27 keer zoveel als in Spanje). Gekeken naar het gemiddeld aantal kilometers hsl-spoor per inwoner, komt geen enkel land in de buurt van het Spaanse gemiddelde. Lees meer

‘Meeste kankergevallen op de wereld waarschijnlijk veroorzaakt door vaccins’

spuitje

Tot 98 miljoen Amerikanen blijken te zijn ingeënt met een poliovaccin dat een kankerverwekkend virus bevatte. De CDC heeft toegegeven dat dit vaccin de oorzaak kan zijn dat miljoenen Amerikanen kanker hebben gekregen. Het is niet bekend of dit vaccin ook in Europa of Nederland is gebruikt.

Deze informatie werd door het CDC in officiële statistieken vermeld onder het thema ‘Kanker, Simiaanvirus 40 (SV40) en poliovaccin’.

Al in 1961 (!) stelde het National Institute of Health (NIH) een direct verband vast tussen SV-40 en het ontstaan van tumoren. ‘Net als andere polyomavirussen is ook SV-40 een DNS-virus, dat bewezen tumoren en kanker veroorzaakt,’ aldus RealFarmacy. ‘Men neemt aan dat SV-40 de transcriptiecapaciteit van tumoronderdrukkers in mensen onderdrukt… Gemuteerde genen kunnen aan oncontroleerbare cel woekering bijdragen, die dan kanker veroorzaakt.’

Michele Carbone, professor pathologie aan de universiteit van Hawaii, ontdekte dat SV-40 in veel gevallen aan de basis van botkanker en mesothelioom -een steeds vaker voorkomende vorm van longkanker- staat. Bij ongeveer éénderde van de door hem onderzochte gevallen van osteosarkoom en 40% van andere vormen van botkanker werd het SV-40 virus vastgesteld. Bij de gevallen van longkanker was dit zelfs 60%.

‘Veel autoriteiten geven inmiddels toe dat een groot aantal -zo niet de meeste- kankergevallen op de wereld afkomstig zijn van de poliovaccins van Salk en Sabin en de Hepatitis-B vaccins, die met behulp van apen worden geproduceerd,’ vervolgt RealFarmacy. ‘Men zegt dat mesothelioom het gevolg van asbest is, maar uit onderzoeken blijkt dat 50% van de behandelde mesotheliomen niet door asbest, maar door SV-40 virussen in poliovaccins ontstaat.’

Is dat de reden van de massamigratie? De blanke ingeënte gaat op termijn dood?

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/07/98-miljoen-poliovaccinaties-bevatten-kankerverwekkend-virus

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL

Ze zijn toch zo lief de jongeren, onze jongens, de verrijking.

De gekleurde jozef

Een Napolitaan van Noord-Afrikaanse origine heeft verzet aangetekend tegen een veroordeling tot 18 maanden effectief. Die straf kreeg Mohamed A. (24) na het uiten van doodsbedreigingen in een café in Brugge. De Napolitaan bleek echter ook in het Nederlands niet op zijn mondje te zijn gevallen. “Maar waarom krijg ik toch een tolk? Ik spreek natuurlijk Vlaams hé”, waarop de tolk Italiaans prompt mocht inrukken.

De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft zaterdagmiddag op het Rogierplein een 32-jarige man opgepakt die op het punt stond een overval te plegen. Bij zijn verhoor gaf de man toe dat hij een week eerder al een winkel had overvallen in Lot, bij Beersel. De dertiger is aangehouden.

Een 17-jarige jongeman die op de vlucht was voor een Brusselse politiepatrouille, toen de agenten hem fouilleerden, vonden ze een boorkop, materiaal dat regelmatig gebruikt wordt om autoruiten in te slaan en handtassen te stelen.

In Oostende zijn vannacht twee jonge inbrekers ingerekend na een wilde politieachtervolging. De 22-jarige Oostendenaars Y.B. en A.G. hadden het vannacht op de pralinewinkel gemunt. Ze gingen aan de haal met kleingeld. Er ontspon zich een wilde achtervolging, waarbij het duo het gevaar niet schuwde. Ze haalden snelheden tot 180 kilometer per uur en negeerden aan 160 km/uur een rood verkeerslicht. Beide Oostendenaars liepen eerder al veroordelingen op voor diefstallen en geweldplegingen.

De Brusselse lokale politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt die net een halsketting had gestolen. Bij zijn ondervraging bekende de jongen nog verscheidene andere diefstallen van halskettingen en een zestigtal diefstallen van gsm’s. Hij is ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Het lichaam van de vermiste Aurore Ruyffelaere (29) is gisteravond teruggevonden in de ondergrondse garage van een appartementsgebouw in Gent. De verdachte zou van Oost-Europese afkomst zijn.

Een jonge vrouw die van haar laptop beroofd werd in hartje Brussel, zat langer in het politiecommissariaat dan de gevatte overvaller. “Hij bleek de zoon van een ambassadeur en dus ‘diplomatiek onschendbaar”  Begrijpelijk, vindt ook de politie van de zone Zuid. “Er zijn natuurlijk mensen die diplomatieke onschendbaarheid genieten en dus kunnen ontsnappen aan rechtsvervolging. Dat is zo met enkele politici, diplomaten, familieleden van diplomaten en soms zelfs met personeel van diplomaten.”

De Brusselse politie heeft zaterdag vier tieners opgepakt die een reeks diefstallen hadden gepleegd in de MediaMarkt-winkel in de Brusselse Nieuwstraat. De vier, 15 en 16 jaar oud, braken de kluisjes aan de ingang van de winkel open.

Een Brugse strafrechter heeft twee jonge straatovervallers een werkstraf van 300 uur opgelegd  waarvan de helft met uitstel. Het duo overviel in april 2012 in Oostende een aantal toevallige voorbijgangers. Een derde beklaagde werd vrijgesproken. Een 53-jarige Oostendenaar liep door het brute geweld een gescheurde luchtpijp op.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden in de stad Leuven al 604 gauwdiefstallen geregistreerd. Daarmee lijkt er sprake van een stijgende trend.

De correctionele rechtbank van Brugge heeft een 26-jarige Algerijn veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Nacer B had het vooral gemunt op mobilhomes en caravans.  B. had een heel specifieke reden om de inbraken te plegen. Hij wilde genoeg geld bijeenkrijgen om tijdens een reis aan zijn familie in Algerije te kunnen geven. Het loon van zijn echtgenote, die als verkoopster in een bakkerij in Middelkerke werkt, volstond daarvoor naar eigen zeggen niet. Zijn landgenoot Idir R. (34) kreeg een jaar met uitstel voor heling, hij  probeerde een aantal gestolen spullen te verkopen op de markt in Sint-Gillis.

Een vrouw die in het centrum van Brussel betrokken geraakt was bij een verkeersongeval, werd door de tegenpartij in dat ongeval, vier jongemannen, beroofd van haar handtas.

In Dendermonde werden twee jongeren voorgeleid. Beiden worden ervan verdacht een 33-jarige man in elkaar te hebben geslagen in het centrum van Beveren. Volgens het Dendermondse parket verkeert de man in kritieke toestand. De jongeren, beide afkomstig uit Beveren, worden ervan verdacht omstreeks 6 uur een 33-jarige man met geweld te hebben overvallen in het centrum van Beveren. Het slachtoffer kreeg verschillende harde slagen en schoppen op het hoofd en het lichaam. Hij werd beroofd van zijn portefeuille.

De voorbije dagen hebben inbrekers in de Vlaams-Brabantse gemeenten Herent en Kortenberg liefst elf maal toegeslagen. Dat meldt de lokale politie van de zone HerKo.

België wordt geconfronteerd met een nieuwe, spectaculaire vorm van diefstal: bendes stelen goederen uit rijdende vrachtwagens.

Het totale aantal misdrijven in België is in 2012 met 3,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal woninginbraken daarentegen is sinds 2008 met 28,2 procent gestegen.

In het ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel gaat opnieuw een sanatorium open, naar het voorbeeld van de sanatoria of hersteloorden die bestonden tot in de jaren tachtig. Tuberculose is aan een opmars bezig in ons land. In 2011 waren er 1.112 patiënten, terwijl dat er in 2008 nog maar 1.006 waren. “Vooral in Brussel wordt het probleem groter” “Dat is te wijten aan de mondialisering, migratie en armoede.”

John Kerry in opspraak…

knipoogJohn Kerry in opspraak na onthullingen over monogamie
Loopbaan in gevaar door onbedwingbare huwelijkse trouw

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is in opspraak geraakt nadat zijn vrouw op een roddelwebsite onthulde dat hij al jaren monogaam door het leven gaat. Kenners denken dat de positie van de minister onhoudbaar is geworden.

Cc Jeff BeanTeresa Heinz trouwde in 1995 met de Democratische politicus, naar eigen zeggen ‘in de hoop hem weinig te zien’. Op de website van showbizzverslaggever Perez Hilton doet Heinz haar beklag. “Als je met een politicus trouwt, ga je ervan uit dat hij voortdurend van huis is en er allerlei affaires op nahoudt. Of op z’n minst dat hij op zolder porno kijkt. Niets is minder waar. Zelfs nu hij minister van Buitenlandse Zaken is geworden, zit hij nog regelmatig naast me op de bank en wil hij weleens tedere seks met me.”

Psychologe Henriëtte Visser vindt het moeilijk om uitlatingen te doen over iemand die zij niet gesproken heeft. “John Kerry is een schoolvoorbeeld van een monogamieverslaafde man. Dat zijn vaak mannen die op jonge leeftijd in aanraking komen met monogamie en het daarna niet leren te beheersen. De drang om met één persoon te zijn is dan niet meer toom te houden.”

Kerry liep in 2004 het presidentschap mis na geruchten over zijn monogamie. Op Republikeinse websites verschenen toen foto’s van Kerry en Heinz in een ogenschijnlijk liefdevolle omhelzing. Kerry ontkende destijds in een officiële verklaring alleen met zijn eigen vrouw naar bed te gaan, maar het kwaad was al geschied. De erkende rokkenjager George W. Bush werd zonder problemen herkozen.

Amerika-kenner Michiel Vos denkt dat Kerry’s loopbaan nu definitief voorbij is. “Als Amerikaanse politicus moet je in God geloven en vreemdgaan. Anders kun je het in dit land vergeten. Met zijn onbedwingbare neiging tot huwelijkse trouw heeft Kerry zijn carrière vakkundig geruïneerd.”

Speld LogoDoor Rudolf Julius en Jochem van den Berg
http://www.speld.nl/2013/07/29/john-kerry-in-opspraak-na-onthullingen-over-monogamie/

Aanslag op het leger is “vrijheid van meningsuiting”

Aanslag op het leger is “vrijheid van meningsuiting”

Bij een aanslag op een Duitse legerbasis in Havelberg (Saksen-Anhalt) werden er zaterdagnacht 16 voertuigen zwaar beschadigd of volledig verwoest.  De schade wordt op enkele miljoenen euro geraamd.   Het ministerie van Defensie heeft overal de veiligheidsmaatregelen verhoogd.  De politie spreekt over een buitengewone toename van geweld tegen het leger en kan niet garanderen dat er niet meer gerichte aanvallen op militaire doelen zullen volgen..  De media roeren niet teveel in de brij, want waarschijnlijk gaat het toch weer om een actie van de “brave” linkse kameraden.

Zaterdag was er immers een actiedag “War starts here” (De oorlog begint hier) op het oefenterrein van het leger in Altmark, Saksen-Anhalt.

Een eerste spoor naar de daders loopt naar dit “War starts here“-kamp, 60 km verwijderd van de brandaanslag.  Zij ontkennen de verantwoordelijkheid, maar loofden de aanslag als “een actie om oorlogsmateriaal te ontwapenen”.  In dezelfde zin uitte zich Monty Schädel, politieke zaakvoerder van het Duitse Vredesgezelschap met “Als legervoertuigen branden, dan valt dit onder de vrijheid van meningsuiting in dit land”.

In het verleden was het leger herhaaldelijk het mikpunt van aanvallen en vernietigingen.  In 2009 te Dresden werden 40 voertuigen in de fik gestoken en bedroeg de schade 3 miljoen euro.

Bron: PI

Recordaantal leerlingen van school gestuurd vorig jaar

MarnixlogoRecordaantal leerlingen van school gestuurd vorig jaar

Bijna 2.500 leerlingen werden vorig jaar definitief geschorst en van school gestuurd. Een absoluut record, zo schrijven de kranten Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

In 2012 stond de teller in Vlaanderen op 2.474 dossiers. Verhoudingsgewijs tekent Brussel voor een nog forsere stijging: van 84 tuchtprocedures naar 150. Gent telt 221 gevallen, Antwerpen zag het aantal vermeerderen van 274 jongeren naar 388. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A), opgevraagd door Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V). Voornamelijk jongens vliegen van de schoolbanken.
In drie jaar tijd nam het aantal uitgesloten scholieren met een derde toe.

De voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel, Lyle Muns, spreekt van een “schrikbarende evolutie die dringend tot nadenken stemt” en hij vindt dat schoolbesturen “te snel gebruikmaken van het instrument”. Schorsen van leerlingen lost het probleem overigens ook niet op, meent Muns. “De jongere komt nog meer in de problemen.” 

Bron:  http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1677012/2013/07/29/Recordaantal-leerlingen-van-school-gestuurd-vorig-jaar.dhtml

Er is hier duidelijkheid over welke leeftijdsgroepen het gaat en welke afdelingen/richtingen! Deze cijfers zeggen niets over de afkomst van deze leerlingen. En gezien het verleden is het een uitzondering dat het om een eigen Vlaams kind zou kunnen gaan met eventuele karaktermoeilijkheden.

Het ligt voor de hand dat het hier om gedragsproblemen bij jongens gaat die men kan linken aan de groeiende moslimgemeenschappen in Brussel en Antwerpen (hier zijn geen vergelijkende cijfergegevens voor Gent). De invloed of sympathie hebben voor sharia4belgium of moskee of andere moslimorganisaties om bv.. te gaan vechten als djihadstrijder. Eens dat de jongeren in de klauwen belanden van die organisatie en door de islamextremisten gehersenspoeld werden, kan men als school weinig of niets meer doen om het ten goede te doen keren.  De islam werd immers als godsdienst erkend en men ziet niet het gevaar van een gewelddadige totalitaire ideologie, die de islam in werkelijkheid is.

Marnix.

 

Zie in dit verband: VB vraagt intrekking erkenning islam  11.06.2012  http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1176067