In Turkije wordt de vrijheid van meningsuiting nog meer aan banden gelegd

De Kalief van het Ottomaanse Rijk wil elke proteststem in de kiem smoren.
En hij doet dat door studieleningen af te pakken van een studenten, die het zouden wagen hun ontevredenheid – op welke manier ook – te uiten.

Banners in support of the Gezi protests were opened during this year's graduation ceremony at the Middle East Technical University (ODTÜ) campus in Ankara.

Spandoeken ter ondersteuning van de Gezi Park-protesten werden ontvouwd tijdens de diploma-uitreiking op de M.O. Technische Universiteit campus in Ankara.

Studenten die zich durven verzetten tegen bepaalde toestanden,  die zaken proberen te verhinderen, die slogans scanderen of zich bezighouden met soortgelijke activiteiten, zullen door het KYK, Instituut Hoger Onderwijs voor Leningen en Studentenkamers, geen leningen meer kunnen krijgen voor hun studies.
In de voorwaarden voor een studielening staat duidelijk gespecifieerd dat degenen die zich engageren in “verzet, boycot, bezettingen, schrijven, schilderen (op publieken plaatsen), slogans scanderen en soortgelijke daden” niet in aanmerking zullen komen voor studieleningen omdat deze activiteiten “een inbreuk op het recht op onderwijs” vormen.

En zo staat er ook (onze verontschuldigingen voor het gezwollen taalgebruik; wij hebben slechts de originele tekst vertaald):

“In de onderwijsinstellingen waar  hij / zij les volgt, in uitbreiding de studentenkamer waar  hij / zij woont, buiten de onderwijsinstelling of het studentenhuis, hetzij alleen of gezamenlijk, in welke vorm dan ook, degenen die betrokken zijn bij gebeurtenissen in verband met terrorisme of anarchie of een gedrag tonen dat het recht op onderwijs (verzet, boycot, beroep, schrijven, schilderen, slogans scanderen enz.), hetzij gedeeltelijk of helemaal, schendt” komen evenmin in aanmerking voor een lening als degenen die een vuurwapen of een scherp voorwerp met zich meedragen.”

Deze voorwaarden werden op 29 juli gepubliceerd en meteen rezen er vragen en kwam er kritiek, waarbij men de conclusie trok dat de verbanning van zulke studenten rechtstreeks het gevolg was van de Gezi Park protesten.  De voorwaarden stonden sinds 2000 wel op papier, maar pas nu heeft het KYK de maatregelen voor het eerst uitdrukkelijk kenbaar gemaakt voor het volgende academisch jaar.  Op hun officiële webstek ontbreekt echter elk spoor terwijl de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen van de vorige jaren wel te raadplegen zijn.

Men kan er niet naast kijken: Turkije wordt een islamitische dictatuur.  Wie meent dat de relatieve rust een teken is van berusting, zou wel eens kunnen geconfronteerd worden met een Turkse Lente.

http://www.hurriyetdailynews.com/no-loans-for-students-who-engage-in-protests-chant-slogans-loan-board.aspx?pageID=238&nID=51732&NewsCatID=341

2 gedachten over “In Turkije wordt de vrijheid van meningsuiting nog meer aan banden gelegd

  1. Het ergste van héél die zaak ligt nog in het feit dat Turkijë lid is van de NATO (en dus mèt fluwelen handschoenen aagepakt moet worden ONDANKS hun bezetting van Noord-Cyprus. 🙁

  2. De VS beschouwd Turkije, en dus ook de kalief, als een zeer bevoorrechte partner in de wapenindustrie. Nadat Turkije meer dan 100 JSF ( F-35) kocht en ook partner werd in de bouw van dit vliegtuig, werd in 2004 door de NAVO (VS) besloten om het Zuid-Europees luchtcommando-post in Izmir te vestigen. Door de radicalisering van de islam en ook van onze kalief vormt de NAVO tegenwoordig een ernstige bedreiging voor Israël. Te meer daar Turkije (TAI) ook partner is bij de bouw van het Amerikaanse raketschild.
    Wat kan Obama de mensenrechten schelen als hij genoeg verdient om zijn ogen gesloten te houden.

Reacties zijn gesloten.