Kat-en-wolf mediaspelletjes

Of “de mensen van kat-en-wolf verhalen wakker liggen” wil onze redactie betwijfelen. Eigen kat… ja… als die ziek of overreden wordt. Klein gezinsdrama. Haalt de media niet. Eigen wolf? Wie wil er nu een wolf in de buurt hebben – behalve dan de geitenwollensokken-terroristen? Heeft u ooit de onbedwingbare wens gehad tijdens uw wandeling in de Kalmthoutse Heide of het Peerdsbos een wolf te ontmoeten?

Al dagen ergeren we ons aan het corona-geïnspireerde-non-nieuws – bij gebrek aan Bekende-Vlamingen-optredens, sportevenementen en soortgelijke brood-en-spelen-sluierdansen, die ons moeten afleiden van de struisvogelpolitiek, de démarches, de achter-de-coulissen strategie, de knevelarij, de misinformatie, de geldklopperij en de plannen om ons 24/24 te kunnen controleren en leiden.

Laten we beginnen met de wolvensaga. Onze redactie heeft niets tegen wolven. Die dieren leven ook graag en het wordt hen gegund. Maar we zien er echt niet het nut van in dat zij zich per se hier – in onze verstedelijkte, overbevolkte, regio moeten ophouden en verspreiden. Wat is de meerwaarde voor de mens, voor de dieren, voor de natuur dat er in Vlaanderen – en bij uitbreiding in de rest van het land b – van een wolvenpopulatie die altijd en overal als last, als gevaar, zal beschouwd worden? Welk leven is een wolf hier beschoren? Overal wordt hij/zij belaagd en verjaagd. Als men geen geiten, schapen, ganzen… e.d…. meer in open lucht kan houden zonder dat deze het risico lopen eventueel wolfsritueel geslacht te worden, dan is de dierenliefde voor het voortbestaan, de groei en de blijvende aanwezigheid van de wolf in onze contreien snel uitgeblust. We hebben er alle begrip voor dat de wolf hier niet de pensioenleeftijd zal halen. U weet wel… voltooid leven!

Ook de vos is verantwoordelijk voor een hoog aantal scalpen op zijn kerfstok. Weidevogels hebben geen kans meer om zich te vermeerderen. Ook al zullen boeren bewust hun akkers langer braak laten liggen om de weidevogels een kans te geven hun legsel uit te broeden eer ze deze na de winter omploegen en zaaien, dan nog is de aanwezigheid van bv. de kwetsbare kievit – wiens terugkeer in februari het einde van de winter inluidt – stilaan zeer uitzonderlijk geworden. Eenden, ganzen en zelfs zwanen moeten ook eraan geloven, vooral tijdens de broedtijd. Bijkomend: een wolf of een vos beperkt zich niet tot één dier dat als maaltijd genuttigd wordt. Meestal worden er meerdere doodgebeten en/of zwaar gekwetst zodat deze, na uren lijden, afgemaakt moeten worden. Over dit dierenleed wordt door de wolvenbeschermingsbrigade in alle talen gezwegen. Slechts de gratuite geruststelling “de benadeelden zullen vergoed worden”.

En dan het kattenverhaal van deze lente: Lee. Een Peruviaanse kat. Als een dier een naam krijgt, quasi dagelijks de pers haalt, dan wordt zelfs een straatkat even beroemd als Garfield. En als dan bovendien de beschermvrouwe van Lee een knappe jonge verschijning is, die een onmenselijke financiële aderlating boven het hoofd hangt, dan staan alle goedgelovige zgn. dierenliefhebbers op de barricades.

Een dier uit een of ander Prachtland meebrengen naar huis is om problemen vragen. Los van de hondsdolheid bestaan er nog wel meer onderliggende ziektes, die bij ons nauwelijks bekend zijn. Da’s één. Ten tweede: wij moeten jaarlijks duizenden katten laten inslapen. De dierenasielen kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt. Verplichte castratie of sterilisatie van zwerfkatten is financieel niet haalbaar voor alle thuisloze katten. Wat zouden wij dan nog katten gaan invoeren uit het buitenland? En dan verwijzen we nog specifiek naar een project dat invalide katten uit Syrië hier een “mandje” wil bezorgen. Ten derde: het dulden van Lee schept een juridisch precedent.

Onze dierenarts is het met ons eens: adoptiehonden invoeren uit het buitenland, uit Spanje, Kreta, Roemenië, Bulgarije, Turkije… is gewoon krankzinnig. En heeft – zoals bij de zgn. reddingsacties der NGO’s voor de Libische kust – een aanzuigeffect. Wat helpt het dan dat onze dierenminister voor eigen huisdieren restricties qua voortplanting oplegt? Dweilen met de kraan open. En dan hebben deze geïmporteerde honden dikwijls ernstige fysische of psychische gezondheidsproblemen. Zoals een hondje dat een dame geadopteerd heeft uit Spanje: de stembanden waren overgeknipt opdat het diertje niet meer zou kunnen blaffen. Schijnt een markt voor te bestaan: stemloze honden. Ideaal voor een appartement. Geen klachten van de buren.

Afsluitend: wie meent dat wij dierenhaters zijn, slaat de bal compleet mis. Heel ons leven hebben wij dieren gehouden: vissen, kanarievogels, parkieten, meerzwijntjes, honden, katten, paarden. Padden worden voorzichtig over de weg gezet naar hun paarvijver. In de winter is onze tuin één groot eetfestijn voor verschillende soorten vogels. Van het aantal achtergelaten honden dat wij “gered” hebben -, vastgebonden aan een boom, of verloren gelopen, loslopende honden, zijn we de tel kwijt geraakt. Wij hebben altijd ieder van onze eigen honden tot het laatste moment dicht bij ons gehouden. Geen enkele hond is alleen gestorven. En even veel verdriet gehad toen onze beste vriend er niet meer was. Om nadien – na de verwerking en rouw – een nieuwe beste vriend in ons gezin een plaats te geven.

GG ontplooit zich… en hoe!

Veerkracht na corona

GG* maakt van de nood een deugd. Nadat CNN** haar als virusexperte geëngageerd had, werd zij ook door gerenommeerde hogescholen en universiteiten aan de mouw getrokken om hen in deze barre tijden bij te staan. GG liet zich niet lang pramen. Zij geeft nu afstandslessen in quasi alle domeinen, zoals ertsdelving, wiskunde, luchtvaart, theologie, veeteelt, ontwikkeling van computerspelen, kinderpsychologie, zwemlessen, kooktips, spreekvaardigheid…

*GG = Griezelige Greta, koosnaampje van de hoogbegaafde reislustige klimaatgodin Greta Thunberg.

**Felle reacties op CNN’s uitnodiging van Thunberg als expert over het Coronavirus

Vraagje

Kunnen ananassen racistisch zijn?

"1 mètre ou cinq ananas" : une affiche sur la distanciation sociale fait polémique en Martinique

Op Martinique werd deze affiche ter bestrijding van coronabesmetting terug ingetrokken wegens… racistisch! Het zou aan het koloniale verleden herinneren. Martinique is tot nader order een Frans overzees departement. En in Frankrijk is bij ons weten de meerderheid nog altijd blank. Wie zijn dan de racisten?

“Nous présentons nos excuses si elle a pu heurter certains d’entre vous. L’unique objectif était de montrer l’importance de la distanciation face à l’épidémie”

Covid-19 et distanciation : le préfet de Martinique retire une illustration jugée raciste

“1 mètre ou cinq ananas” : une affiche sur la distanciation sociale fait polémique en Martinique

We passen ons aan

Onze steden werden zodanig verrijkt dat hun historische en culturele eigenheid verloren is gegaan. Een treffend voorbeeld is een protestantse kerk in Berlijn die haar deuren opent voor het vrijdagse gebed der moslims. De drogreden: er is te weinig plaats in de moskee om de corona-afstand te respecteren. Citaat van een “gelovige”: “Dit is het huis van God en die zijn allemaal hetzelfde.” Goed voor een Bond zonder Naam-uitsmijter. Onze niet-dezelfde God heeft in de 12 Geboden alleszins niet onderstaande richtlijnen vervat:

Mohammed, het grote voorbeeld . . . | E.J. Bron

Opvallend is wel dat vooral vrouwelijke dominees de uitverkoop van het christelijke geloof aanprijzen onder het motto: begrip, verdraagzaamheid, co-existentie. Uitverkoop vooral aan de vrouwonvriendelijke islam, die we met liefde moeten omarmen – corona of geen corona. Mevrouw de dominee, Monika Matthias, heeft blijkbaar nog nooit van de soera’s uit de Koran gehoord die de omgang met vrouwen regelen. Integendeel, ze vindt het gebed in haar kerk een grote verrijking – wij vinden haar houding op z’n Duits “zum Kotzen”!

In een vorig leven schreven we bij Ray’s Angeltjes in de satirische, echter waarheidsgetrouwe, rubriek “Balsem voor uw prangend geweten door Awoe Rimram”. Misschien is het nuttig als we deze nog eens publiceren.

Fatwa over de vraag hoe de islam de ongelovigen beoordeelt (maart 2012)

De islam is de superieure religie – fatwa nr. 13759 – door de geëerde Saoedische juridische expert en islamverkondiger Mohammed Salih al-Munajjid

Vraag: “Hoe beoordeelt de islam de ongelovigen?”

Antwoord: “De islam heeft ons bevolen om barmhartig te zijn voor elkaar. Tegenover de ongelovigen moeten we neerbuigend en hard zijn. Allah beschreef de metgezellen van Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – als volgt: ‘Mohammed is de boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen maar barmhartig tegenover elkaar.’ (Soera 48, 29). De islam staat ons, moslims, toe te trouwen met de vrouwen van de joden en de christenen. Omgekeerd mogen deze niet huwen met onze vrouwen, want joden en christenen zijn inferieur. Onze vrouwen zijn superieur aan hen. De lagere mag niet boven de hogere staan. De islam is superieur. Niets mag boven de islam staan. Wij geloven aan hun profeten, maar zij geloven niet aan onze profeten.

De islam heeft ons bevolen de joden en christenen van het Arabische schiereiland te verdrijven. Zij mogen daar niet blijven, want het Arabisch schiereiland is het land van de boodschap van de islam. Daarom mag het land niet verontreinigd worden door onreine joden en christenen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde: ‘Verdrijf de polytheïsten van het Arabische schiereiland’ (Sahih al-Bukhari 2932 en Sahih Muslim 3089).

De islam heeft ons verboden hetzelfde eetgerei te gebruiken als de joden en de christenen, tenzij dit onder dwang gebeurt. In dit laatste geval moet het eetgerei grondig afgewassen worden. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde hierover: ‘Als jullie ander eetgerei krijgen, gebruik het niet. Indien er geen andere keuze is, dan eet ervan, maar was het eerst grondig.’ (al-Bukhari 5056 en Muslim 3567).

De islam heeft ons verboden ons zoals de ongelovigen te kleden of te eten en drinken. Want wij zijn superieur aan hen en de ongelovigen zijn inferieur aan ons. De superieure zal de inferieure niet nabootsen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – heeft degene, die de ongelovigen imiteert de hel belooft: ‘Wie een volk nadoet, wordt één van hen.’ Deze verklaring werd door Aboe Dawoed (3412) aan ons overgeleverd. Al-Albani bevestigde de authenticiteit van de overlevering. Men kan deze onder Sahih Aboe Dawoed (3401) terugvinden.

Onze profeet heeft ons bevolen tegen de ongelovigen ten strijde te trekken als we in staat zijn hun landen te veroveren en hen voor de keuze te stellen:

  • zich te bekeren. In dit geval zullen de ongelovigen zoals de onzen beschouwd worden met gelijke rechten en plichten.
  • jizyah (soort belasting voor kafirs) te betalen
  • tegen ons oorlog te voeren. In dit geval zullen na onze overwinning hun bezittingen, hun vrouwen, kinderen en gronden ons toebehoren. Ze gelden dan als oorlogsbuit.”

Awoe Rimram, de Zjeik-van-het-Kiel

Aan het Griekse front (7)

Image

Wie meent dat alles (weer?) koek en ei is tussen Griekenland en Turkije mag zich bezinnen over het onderstaande:

Turkije blijft provoceren door gevechtsvliegtuigen het Griekse luchtruim te laten binnendringen. De NAVO en de EU houden zich gedeisd. Een boot van de Turkse kustwacht pest een EU Frontex grenspatrouilleschip én een Griekse vissersboot in de Egeïsche Zee. Turkse F-16 vliegen rondjes boven de Griekse eilanden – ze worden weggejaagd door Griekse gevechtsvliegtuigen. De vrees is reëel dat dit wel eens slecht zou kunnen aflopen. Niet moeilijk dat de Griekse defensieminister vindt dat men momenteel niet van goed nabuurschap kan spreken.

Turkije heeft de spanning doen stijgen door een akkoord met Libië te ondertekenen die de territoriale wateren der Mid. Zee tussen hen verdeelt.(zie vorig artikel onderaan) Turkse schepen zijn al naar olie of gas aan het boren in Cypriotische wateren, ze zijn van plan hetzelfde te ondernemen in de buurt van Kreta en ze uiten territoriale eisen in de wateren rond enkele Griekse eilanden.

Bovendien wordt verwacht dat Turkije opnieuw zal proberen immigranten over de noordelijke landgrens met Griekenland, bij de Evros rivier, te sturen. En – laten we niet vergeten dat er nog steeds, zonder rekening te houden met het pact dat gesloten werd met de EU – mensenhandelaars niets in de weg gelegd wordt die “vluchtelingen” en immigranten naar de Griekse eilanden smokkelen.

Trapped into Fantasies: On the recent escalation of Greco-Turkish ...

De verwachting – of beter gezegd – een gerechtvaardigde vrees dat de toestand aan de Evros opnieuw zou kunnen escaleren – wordt bewezen door de “bezetting” van een gebied langs de Evros, waar de meute illegalen in februari verbleef, die met een hardhandig duwtje in de rug van de Turkse politie, wekenlang geprobeerd heeft de Griekse grens over te steken. De Evros heeft naargelang het seizoen een hoger of lager waterpeil – de oevers veranderen dan in moerasgebied. De rivier meandert afwisselend op Grieks en Turks territorium. Dàt moerassig gebied in Feres wordt nu volgens verschillende bronnen door Turkije opgeëist. 35 Turkse soldaten zouden op de oostelijke oever van de Evros, op Grieks grondgebied, tenten neergepoot hebben, met duidelijk zichtbaar een Turkse vlag aan een boom. Zij verhinderen dat het Griekse leger een bijkomend grenshekwerk opricht. De Griekse regering heeft Turkije verzocht de soldaten terug trekken – men wil een escalatie zoals in 1996 omwille van de Imia-eilandjes in de Egeïsche Zee voorkomen. (…) Turkije weigert.

Over de splinter en de balk

Matteüs 7:3-5 - BGT - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net

…Maar als het Westen klaagt dat China agressief zijn eigen belangen nastreeft, is dat in zekere zin fundamentele dubbelhartigheid. De rijkdom en macht van China zijn het resultaat van een langdurige internationale consensus: dat het streven naar de laagst mogelijke productiekosten en de hoogst mogelijke winst van het grootste belang is. Niets mocht de afgelopen decennia de vlucht naar het goedkope China in de weg staan: niet het uithollen van de industrie thuis, het verlies van jobs of mensenrechten-kwesties. En het is niet alleen China dat bloeide door deze neoliberale concensus, het was vooral goed geweest voor de rijkste mensen in de rijkste landen. En veel van diezelfde mensen lijken nu beledigd door de wereld die ze hebben helpen creëren…

…een citaat uit het opiniestuk in Newsweek: “Chinezen, demagogen, oplichters en drugsdealers: waarom we geen mondmaskers hebben”

De balk in eigen oog – enkele voorbeelden:

Vermits we moeilijk Xi Yinping om een reactie kunnen vragen, probeerden we in bescheiden mate ook de andere kant van het verhaal te brengen. We namen als voorbeeld Zeebrugge, waar er realistisch-genuanceerd gereageerd wordt:

Carla Debart, hoofd containerterminal Cosco in Zeebrugge:

‘Je mag niet naïef zijn als je samenwerkt met China. Je moet je ogen openhouden. Tegelijk creëren investeringen van Chinese bedrijven ook opportuniteiten. Ze hebben vaak de middelen en het geduld die Europese spelers niet hebben. Iedereen weet dat de containerterminal van Zeebrugge zonder de Chinezen niet meer zou bestaan. Zonder hen was Zeebrugge op containervlak einde verhaal.’

In Griekenland was er hevig protest toen de Chinezen de haven van Piraeus kochten. In Zeebrugge verliep de overname geruisloos, mogelijk omdat Cosco al lang een minderheidsbelang in de terminal had. Debart: ‘Een haven is natuurlijk nog iets anders dan een terminal. Havens zijn toegangspoorten. Toen Cosco Piraeus overnam, dacht iedereen dat de tewerkstelling daar zou wegvallen en alles Chinees zou worden. Niets is minder waar. Er is tewerkstelling bijgekomen en er werd geïnvesteerd.’ (China’s COSCO Plan: Make Piraeus Europe’s Biggest Port – zie video onderaan)

Volgens Debart creëert Cosco dat aanzuigeffect ook in Zeebrugge. Lingang, een vastgoedbedrijf in handen van de stadstaat Shanghai, besliste vorig jaar 85 miljoen euro te investeren in Zeebrugge om er logistieke infrastructuur uit te bouwen. ‘Ze hebben dat alleen gedaan omdat Cosco Zeebrugge koos als Europees platform. Voor Zeebrugge is dat heel belangrijk want zo wordt de lading hier verankerd. De opleving van de containers is goed voor veel sectoren in en rond de haven.’

Uit: “Zonder China was Zeebrugge einde verhaal”

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

Tot spijt van wie het benijdt

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "Samenwerken met N-VA? Op sociaal ...

Tom Van Grieken vandaag op de 7de Dag. Lang gepraat van de andere partijen, maar eensgezind beginnen roepen als Tom Van Grieken langer dan 20 seconden spreekt. Gelukkig heeft hij niet meer dan 20 seconden nodig om de échte taboes van het land b aan te kaarten: immigratie en de Vlaamse transfers naar het zuiden van het land (… goed voor 2000 euro per Vlaming)

Enkele citaten:

“Ik wil dit debat beginnen met een complimentje aan Joachim Coens. Hij heeft wel de democratische moed om een debat aan te gaan met de oppositie. Het weglopen van dit soort debatten getuigt van heel weinig moed.”

“Er zijn verkiezingen geweest op 26 mei. Men schijnt dat vergeten te zijn. Vroeger zeiden ze ‘het is maar een peiling’ en de systeempartijen deden verder. Ik heb het idee dat ze op 27 mei hebben gezegd ‘het is maar een verkiezing’ en we doen voort.”

“De winnaars van de verkiezingen komen niet aan bod (Vlaams Belang en PvdA). De grootste partij van dit land (de N-VA) komt ook niet aan zet. Je moet dan niet verbaasd zijn dat mensen genoeg hebben van die systeempartijen.”

“Waar een voorstel vandaan komt, maakt mij niet uit. Als het een goed voorstel is, dan stemmen we dat mee. Want ik wil échte verandering, geen politieke spelletjes.”

“Toen de Coronacrisis uitbrak en mensen bezorgd waren over hun gezondheid, was de politiek met dit bezig. We zien Meyrem Almaci wuiven. Want ze was er ook bij hé. Jullie waren niet bezig met de gezondheid van de mensen, maar met politieke spelletjes.”

“Soms denk ik dat er zuurstoftekort in het parlement is. Er is 1 niveau waar niets werkt. Zelfs mondmaskers bestellen lukt niet. En hun oplossing is herfederaliseren. Dat is de automobilist overtuigen met de stiptheidscijfers v/d NMBS. Dit is flauwekul.”

“De staatsstructuur is een koterij. Maar dat kan u toch ons niet verwijten? Wie heeft deze structuur in elkaar gestoken? De traditionele partijen. Wij zijn duidelijk: onafhankelijkheid, en als dat niet direct kan tenminste homogene bevoegdheidspakketten.”

“We moeten stoppen met facturen te betalen waar de Vlaming nooit heeft voor gekozen. Ik noem er twee: de immigratiefactuur en de miljardentransfers naar Wallonië. Maar blijkbaar kunnen we die ‘luxe’ veroorloven volgens de andere partijen hier aan tafel.”

U kan de twee uur durende ‘talkshow’ hier (her)bekijken.

Terugblik

In september 1918 schreef een dokter uit Camp Devens, Massachusetts: “Het is slechts een zaak van enkele uren tot de dood eraan komt en het is gewoon een gevecht om lucht te krijgen tot ze stikken. Het is verschrikkelijk. Je kan het aan als je één, twee of twintig mensen ziet sterven, maar om deze arme sukkelaars zoals vliegen te zien vallen, begint op je zenuwen te werken. We hebben gemiddeld 100 doden per dag, aantal nog steeds stijgend.”

Sommige Amerikanen dachten dat de griepvirus van 1918 een Duits oorlogswapen was, losgelaten door vijandelijke zendelingen die in Boston aankwamen voorzien van ampulles met de ziektekiemen. Anderen waren van mening dat Bayer het virus in de aspirine gemengd had. Duitsland schoof de schuld op Chinese werknemers in dienst van de Geallieerden.

Over het dodenaantal is men het niet eens: 20 miljoen tot zelfs 100 miljoen. De zgn. Spaanse griep was vooral fataal voor gezonde volwassenen tussen 20 en 40.