Wie beschermt onze kinderen tegen de toenemende decadentie?

Pedofiele modelijn voor kleine meisjes – Fashion Nova brengt een pedofiele modelijn voor kleine meisjes op de markt. Hoe moeten we dit aanbod anders noemen?

Met het verkoopsargument “Mama en ik passen bij elkaar” worden kleine kinderen, bijna nog kleuters, geseksualiseerd in weinig verhullende opvallende kledij, open rug, blote schouders of buik, split in de rok, huidklevende stoffen, compleet met “trendy” handtassen en schoentjes met hoge hakken. Fashion Nova beschrijft de kledijkeuze als “trendy pasvormen voor het stijlvolle kind”… Stijlvol of obsceen? Welke normale moeder laat haar dochtertje met zoiets rondlopen? Brengt haar kind in gevaar? Gewoon ziekelijk! (…)

Je houdt je hart vast dat deze rage uit pedo-Hollywood naar hier overgewaaid komt. Netflix start trouwens met een nieuwe reeks met een halfnaakte 11-jarige meisjes.Mignonnes“, zo heet de originele film, in vertaling “Cuties“, werd gepresenteerd op het Sundance Festival 2020. Het thema: de 11-jarige Amy (Fathia Youssouf) trekt met haar moeder en broer uit Senegal naar Parijs en sluit aan bij een dansgroep “Les Mignonnes”. De meisjes zijn vroeg-volwassen, geven slechts om uiterlijke schijn en delen eerste seksuele ervaringen. Compleet met maquillagetechnieken, tandbleken en het afschaffen van het kindzijn. Amy werd echter streng religieus opgevoed en wil ten allen prijze deel uitmaken van de westerse decadentie.

NAVO-inzet tegen corona?

… Ligt het aan ons, zijn wij overdreven wantrouwig? Gaat de NWO-reset in een hogere versnelling?

Een woordvoerder van het Duitse defensieministerie – onder de leiding van akela AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) – liet weten dat de regering van Merkelland aan de NAVO ondersteuning beloofd heeft bij hun noodplan “Allied Hand”. Afhangend van de noodzaak zou medisch personeel, geniesoldaten en experten zich moeten klaar houden voor de bestrijding van nucleaire, biologische of chemische gevaren in het buitenland.

In totaal zo’n 160 specialisten. Daar bovenop eventueel soldaten (m/v/x) die de operatie vanuit Duitsland ondersteunen. Het noodplan zou geactiveerd worden als in NAVO-lidstaten of -partnerlanden, zoals Oekraïne, Georgië of Zweden, het gezondheidssysteem dreigt in elkaar te klappen en de getroffen staat om hulp verzoekt. De 30 NAVO-lidstaten der Noord-Atlantik moeten dit echter goedkeuren. Buiten Duitsland hebben nog vier andere NAVO-lidstaten hulp – indien nodig – toegezegd, zoals G.B. en Frankrijk. Het oppercommando hoopt dat nog meer landen het goede voorbeeld zullen volgen.

Het “Allied Hand”-plan maakt deel uit van de NAVO-voorbereidingen bij een verdere escalatie van de pandemie. Dit plan bevat ook de start van een trustfonds en de bouw van kampen met medische uitrusting. Voor Afghanistaanse “veiligheid” bestaat er een dergelijk fonds sinds 2007: per 5 oktober 2020 beliepen de cumulatieve bijdragen meer dan 3.2 miljard US$. De Afghaanse lopende rekening zou minstens nog vier jaar in stand gehouden worden. Op hoeveel “vrijwillige bijdragen” men rekent voor de bestrijding van covid-19 is voorlopig niet bekend. (…)

Jens Stoltenberg verkondigde twee weken al trots de levering van beademingsapparaten aan Albanië en Noord-Macedonië. En de Duitse Bundeswehr hielp overbelaste ziekenhuizen in G.B. ook met mobiele beademingsapparaten.

Hij stelt dat een “vrije en onafhankelijke pers” de beste methode is om valse informatie, complottheorieën, propaganda en cowboyverhalen tegen te gaan…

Juist. En dat is nu net het probleem…

https://www.tagesspiegel.de/politik/notfallplan-allied-hand-der-nato-deutschland-schickt-soldaten-zu-moeglichen-covid-19-einsaetzen-ins-ausland/26293596.html

De Blauwe Tijger of het zwarte schaap

GEOPOLITIEK | Produkt-Kategorien | Uitgeverij De Blauwe Tijger | Page 2

De uitgeverij De Blauwe Tijger publiceert boeken die door andere uitgeverijen geweigerd worden omwille van hun politiek-incorrecte inhoud, zoals bv. de oorlogsdagboeken van pater Daniël, die een heel ander beeld schetsen dan de poco media nog steeds doen. Tom Zwitser ontdekte het gat in de markt en breidt zijn gamma gestaag uit. Niet alleen met filmpjes waarin hij gesprekken en discussies toont die elders gecensureerd of weggelachen worden, zoals de klimaat- en coronahysterie, zoals de oorlog tegen het geloof, zoals de nieuwe maakbare-mensreligie. Maar ook met zijn nieuwste aanwinst, het klasseblad Epoque.

Tom Zwitser zit nu met zijn Blauwe Tijger in het oog van de politiek-correcte storm. Hij is immers conservatief, gelovig en laat zich niet voor de kar der linkse demagogen spannen. De tegenaanval is ingezet: naar verluidt zou hij staatsgevaarlijk zijn, geld doorsluizen naar staatsondermijnende organisaties zoals bedreigde landbouwers. Hij plaatste onderstaand bericht op facebook, refererend naar dit artikel in het Dagblad van het Noorden: Uitgever Blue Tiger van Tom Zwitser uit Groningen genoemd in terreurrapport: nepnieuws, complotten en financier

Tom Zwitser

17 oktober om 21:10  · Dan hier ook maar vast het interview met Dagblad van het Noorden. Wordt morgen vast ook cherrypicking in de krant:UPDATE: valt mee., zie foto onderaan dit bericht. Wat dacht u toen u vernam dat de Blauwe Tijger in het dreigingsrapport werd genoemd? Had u aanwijzingen dat de uitgeverij/stichting in het rapport genoemd zou worden? Zo ja, welke?

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) is geen Inlichtingen- of Veiligheidsdienst, maar een politiek onderdeel van het ministerie van Justitie & Veiligheid met politiek benoemde leiding. Wij hebben regelmatig klokkenluiders aan tafel, zoals ook Huig Plug, die deze week nog Sander Dekker beschuldigde van liegen inzake zijn klokkenluiderdossier, en dat van andere klokkenluiders over het Gevangenisziekenhuis Scheveningen.

Zag u het noemen van de Blauwe Tijger aankomen? Waarom wel/niet? We weten inmiddels hoe de overheid werkt. Ze zijn rancuneus en betalen graag terug. Niet met gelijke munt, maar met tienvoud of meer aan kracht. Plug wordt doodgezwegen, maar ze pakken de boodschapper.

De NCTV noemt uw uitgeverij ‘ultraconservatief’ en een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. Wat vindt u van die constatering en bewoordingen? Heeft de NCTV een punt? De NCTV insinueert van alles, maar maakt niks hard. Hierover willen we in gesprek met de BCTV, want dit is een aanval op de persvrijheid en meningsvrijheid.

Volgens de NCTV doneert uw stichting geld aan ‘een boerenactiegroep’. Is dit zo? Zo ja, met welk doel doet de stichting dat? Wij hebben onze zomeractie voor FDF bestemd. Zij zijn de grootste actiegroep van de boeren en die hele beroepsgroep staat onder enorme druk, geheel en al vanwege de overheid. Zie daarvoor tal van onze uitzendingen. Klanten doneerden in die zomeractie 2 euro per verkocht boek aan FDF. Een totaal transparante en aangekondigde zomeractie. Er zijn meer maatschappelijk betrokken bedrijven die zo opereren. Het is heel bizar: FDF ontvangt meer giften van bedrijven en personen. Zijn dat allemaal terroristen?

Waarom wordt juist dat dan aangevoerd om van ons tot gevaar te bombarderen? Om welke boerenactiegroep gaat het? FDF. Die maakt naast LTO aanspraak als grootste boerenbelangenbehartiger. En omdat we de LTO niet vertrouwen, kozen we FDF.

Bent u, naar aanleiding van het rapport (of om een andere reden), van plan een andere koers te gaan varen met De Blauwe Tijger? Zo ja, waarom en welke koers dan? Zo nee, waarom niet? Wij hebben boeren, burgers, middenklasse en MKB als kern van onze doelgroep. Wij vinden dat de middenklasse en het MKB onder steeds grotere druk komen te staan en willen daarvoor een lans breken. Aan die koers verandert niets. Is er verder iets wat u naar aanleiding van het rapport kwijt wil?

Dit soort praktijken zijn inmiddels standaardpraktijken bij de overheid: men kan daar vrijelijk en niet onderbouwd beschuldigingen uiten tegen burgers. Schouten deed dat met de boeren: ze zouden zogenaamd allemaal frauderen, maar achteraf bleek het een verwaarloosbaar aantal. Zo zet men in een klap een hele beroepsgroep weg, en achteraf komen er zelfs geen excuses voor die zwartmakerij. Aalbersberg doet het nu met ons. Vindt u het normaal dat de persvrijheid onder vuur komt te liggen omdat de NCTV letterlijk verwacht dat alle media staatspropaganda moeten brengen?

Dit is Tom Zwitsers recentste video-opname:

Als je de derde wereld binnenhaalt…

… word je zelf de derde wereld

Geen foto’s uit een of ander Prachtland. Dit is de realiteit in de beruchte Franse banlieues. Met illegale slachtvloeren tussen de appartementsgebouwen. Met gedode dieren die men op het balkon laat leegbloeden. Wie zich afvraagt waar een jonge moslim (… onze poco media hebben het steeds over een Tsjetsjeen… ) het kelen geleerd heeft… Oefening baart kunst!

Het zgn. “recht op blasfemie”, dat Macron in Frankrijk wil erkend zien, een recht dat wel degelijk bestaat maar genegeerd wordt, wekt onbehagen in de banlieues. Volgens een opiniepeiling van Ifop, waartoe Charlie Hebdo opdracht gaf, vindt 40% der moslims hun geloof belangrijker dan de waarden van La République; bij de jongeren is het zelfs 74%. Voilà… Allahs wet heeft voorrang op alle Franse wetboeken. Het zal in het gezegende “wij, Belgen”land van tricolore missionaris-predikant De Croo niet anders zijn…

“Il faut du courage…” Juist. Je moet er moed voor hebben, dapper zijn. De leraar, Samuel Paty, heeft zijn moed (… of lichtzinnigheid???) met zijn leven moeten betalen:

Jean-Marie Le Pen: “Ik heb geen angst, maar ik ben voorzichtig. We staan op de vooravond van een burgeroorlog.”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

“Het wordt donker in het land van de verlichting.”

Waarom Gaddafi moest sterven

victa placet mihi causa: Barnardje wil niet hangen

Gisteren was het negen jaar geleden dat Gaddafi geëlimineerd werd.
Oorlogen hebben tot doel om bevolkingen “in beweging te zetten”. Zo was het in Syrië, zo was het ook in Libië.

Na het akkoord met Gaddafi liep het aantal landingen van “vluchtelingenboten” in Italië drastisch terug en waren in 2010 quasi op nul teruggebracht. Degenen die plannen voor de etnische herstructurering van Europa hadden – en altijd nog hebben wegens redenen die economische belangen overschrijden en die met historische wraak te maken hebben – konden dit niet toestaan. Gaddafi moest verwijderd worden. Opdat de mensensmokkel-industrie weer kon bloeien en groeien.

Resolutie 1973 Veiligheidsraad Verenigde Naties 17 maart 2011:

Verenigde Naties en Libië

De VN Veiligheidsraad heeft rond half twaalf ‘s avonds onze tijd een resolutie aangenomen die de weg vrij maakt voor militair ingrijpen in Libië. Er waren tien stemmen voor, nul tegen en vijf onthoudingen. Binnen het mandaat valt een no-fly zone en ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om burgers te beschermen tegen aanvallen van Moammar Gaddafi, de man die zijn eigen burgers vermoordt.  De Verenigde Naties willen geen bezettingsmacht in Libië. Op het centrale plein in oppositiestad Benghazi steeg gejuich op.

Rusland, China, Brazilië, India en Duitsland onthielden zich van stemming. Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Gabon, Libanon, Nigeria, Colombia, Portugal en Zuid-Afrika stemden voor.

En dan was er ook nog Sarkozy die per se wou verhinderen dat het omkopingsgeld, dat hij van de Libische leider ontvangen had, aan het licht zou komen. Bijgevolg was de politieke coup, de verwijdering van het leiderschap, niet genoeg: Gaddafi moest sterven. Alle belangen, onder eender welke vlag, onder eender welke titel of doelstelling, kruisten zich bij de aanval op Libië. Zoals de ondermijning van de US-dollar, wat niet kon getolereerd worden door de VSA.

U kent de rest van het verhaal: in 2011 stortte Libië in en de tsunami illegale volksverhuizers (her)begon, via de poco media als “vluchtelingen” door onze strot geduwd. Dit hoewel geen enkele Libiër “vluchtte” en in Italië belandde. Het ging uitsluitend om economische strandjutters uit de Sub-Sahara, die uit het zuiden naar Libië doorstootten, gebruik makend van het gecreëerde machtsvacuüm. Maar ook hier laat de omvang en de snelheid, waarmee de volksverhuizing begon, vermoeden dat het vooraf bedacht en georganiseerd werd.

Alles en iedereen stond gereed. De Libische mensensmokkelaars stonden in de startblokken om de illegalen naar de Westerse sociale kassen te verkassen. De Afrikaanse mensenhandelaars stonden popelend te wachten om hen naar Libië te vervoeren. De journalisten, heel de poco media-industrie was er klaar voor om ons emotioneel te chanteren met de “vluchtelingen”, waarvoor we ons hart, ons land en onze portemonnee moesten openen. De NGO-reddingsvloot – al dan niet gesteund door de eigen EU-veerdienst – wachtte, de korte golf-radio en de gsm op stand-by om het vooraf geseinde afvaartbericht te ontvangen en zich naar de afgesproken coördinaten te begeven waar de zgz. “drenkelingen” konden opgevist worden… Vervolgens koers naar Sicilië met op de kade een meute journalisten die uitkeek naar zwangere vrouwen, kleine kindjes, bibberende grijsaards, uitgehongerde verstotenen der aarde…

Of Sarkozy de enige politicus is die bij de voorbereiding van de oorlog tegen Libië betrokken was? Of hij de enige politicus is die omkopingsgeld van Gaddafi ontving? We hebben onze vermoedens… zijn echter realistisch genoeg om te erkennen dat we dat naar alle waarschijnlijkheid nooit zullen te weten komen. Of het naar alle waarschijnlijkheid niet zouden kunnen navertellen.
Onderstaande statistiek spreekt boekdelen:

Aantal gelande immigranten in Italië

Gaddafi voelde de bui hangen. De zgn. “Arabische Lente” was het excuus voor de westerse inmenging in Libië, zoals ook het geval was in Syrië, met catastrofale gevolgen voor de bevolking. Tunesië ontsnapte aan de ‘democratie’-oorlogen van het westen; daar valt immers niets te rapen en is van geen belangrijk geostrategisch belang. Tunesië mocht na de zgn. Jasmijnrevolutie haar eigen boontjes doppen… en kreeg prompt een radicaal-islamitische regering, waardoor de economische toestand én het toerisme de genadeslag kreeg.

Gadaffi wist wat eraan zat te komen:

Auto-inspectie

Vier weken geleden kregen we het bekende groene kaartje ter herinnering aan de verplichte auto-inspectie in de brievenbus met als uiterste datum 7 november. Onmiddellijk gebeld voor een afspraak. Bleek onmogelijk. Vroegste datum voor afspraak: eind november mét daaraan verbonden een ‘bonus’ voor te late aanbieding van een voertuig. Dame aan de telefoon was het met ons eens dat dit niet onze fout was, wij wilden immers komen, wij hebben onmiddellijk gereageerd… echter… wet is wet: wie te laat komt, moet extra betalen. We konden toch ook vooruitzien en enkele maanden geleden een afspraak gemaakt hebben? We konden toch ook zonder afspraak komen? Liefst reeds om 06.00 uur ‘s morgens aanschuiven. Of “op dinsdag en donderdag is het rond 12.00 uur ‘s middags het minst druk”.

Dan maar eerst afspraak gemaakt met onze garage voor nazicht, klein onderhoud en “in staat stellen voor inspectie”. Gisteren dus, om 15.00 uur. Een klein uurtje later, laten we in de garage nakijken – via de camera’s op het terrein van de auto-inspectie – of het er druk is (Malle). Niet druk, slechts een vijftal wachtende auto’s.

Bij aankomst – zo’n 10 minuutjes later – waren het een tiental, afspraken en niet-afspraken samen. Prima. Liep vlot. Wagen wordt door medewerker van de auto-inspectie overgenomen, vervolgens worden we naar achteren verwezen om te wachten.

Wat bleek: het wachtlokaal met zitgelegenheid was afgesloten. Iedereen stond buiten op de parking in de regen te wachten. Welgeteld 5 stoelen op respectabele afstand van elkaar. Kletsnat. Niemand van de ca. 25 wachtenden ging erop zitten. Algemene teneur: wat gaan ze hier doen in de winter? Bij vrieskou, sneeuw, harde regen of stormwind?

Conclusie: weer een zoveelste maatregel – veroorzaakt door de coronahysterie – die geld uit onze zakken probeert te kloppen. Wij hadden gisteren nog geluk… Zó ver is het gekomen dat je je gelukkig prijst als je eens een keertje niet extra – bovenop de keuring die niet bepaald goedkoop is – hoeft te betalen… Een kinderhand…

bol.com | Tegel met spreuk |Spreuktegels | Wanddecoratie | Een kinderhand  is gauw gevuld

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

GESCHENK VAN DE BELGISCHE MACHTHEBBERS: TERREUR EN ANGST

Twee voorbeelden van het verbreiden van terreur.  Omwille van de hoge coronacijfers in Wallonië en Brussel werd in heel het land de horeca gesloten.  Als Wallonië de dieperik ingaat, dan Vlaanderen ook.  De horeca moet per direct terug open want bij een tegensprekelijk onderzoek kan niet aangetoond worden, dat deze voor de stijging van ziektegevallen verantwoordelijk is.  Het tweede voorbeeld van terreur is het verbod langs het parcours van de ronde van Vlaanderen te supporteren.  Men had toch afstandsbeperkingen kunnen invoeren.  Maar nee, alles wat nog aan prettigs doet denken moet verboden worden.  Hoofdtitel in het blad “De Zondag” over de Ronde :  “Blijf thuis.  Red jezelf…..” en Jan Jambon iets verder : “Koers verenigt ons.  Maar vandaag màg het geen volksfeest worden!”.(*)

Ik ben ervan overtuigd dat in de opperste kringen in dit land, de geheime machtselite, voldoende kennis aanwezig is over de werkelijke aard van deze Covid.   Desondanks voeren zij de terreur op; waardoor ik nu sinds enkele dagen incidenten beleef, en vele anderen, omdat we ons niet een voldoende slaven-houding aanmeten.  Zeer opvallend is weer de terreurdeskundige van Mechelen, Bart Somers,  met nieuwe controlemechanismen, en ene min-president van Vlaanderen die zegt dat de meerderheid moet boeten voor het gedrag van een minderheid (de horeca).   Maar er is geen minderheid die alles bewust boycot…..

Opvallend, in ieder tegensprekelijke mensengroep, is dat de Gutmenschen ten sterkste de repressie steunen.  Ik begrijp ook wel dat de Vlaamse politieke groepen voorzichtig zijn, want men wordt werkelijk kaltgestellt als men de Covid-hysterie aanklaagt (zie Lieven Annemans).

Bij elke wetenschappelijke stellingname hoort een tegensprekelijk debat; hier echter zou men heel graag Covid-tegenstanders in verzekerde bewaring zetten.

De cijfers, die elke dag door de nomenclatura van de pers, worden verstrekt, zouden een heel verhelderend beeld geven, als men bijkomende informatie omtrent de ernst, de afkomst van de patient en de bevestiging dat er wel degelijk door vele positief-getesten “”muilkorven” werden gedragen.  Deze nomenclatura bezondigen zich werkelijk aan misdadig gedrag, door het aanwakkeren van de terreur en de angst.

Ik had aan de webmaster een YT-film doorgestuurd – niet omdat het een priester is, die de waarheid zegt (Amerika): maar omdat hij dat op zo’n simpele, verhelderende manier doet.  De zaken zijn zeer overzichtelijk op een rij gezet in een video van priester Altier: “Wij leven in de leugen”.

Vanaf de start is hier gewaarschuwd voor de belgicistische regering; we raden toch aan hierniet te lacherig over te doen.  De Vlaams-nationale politiekers, die zich respecteren, moeten hier een ernstig scenario voor ontwerpen.  De Croo was zo ontroerd bij zijn ambts-aanvaarding, omdat hij nu de kans heeft zijn pathologisch belgicisme tot uitvoering te brengen.  Er zal geen enkel middel gespaard worden om de Vlamingen, die nog weerwerk bieden, door repressie, uitsluiting en arrogantie te vernederen .   De beide “De Croo’s” zijn bezeten door belgicisme.  Dit houdt de voortzetting en uitvoering in van de geest van 1830 en lang daarna om de Vlamingen terug te brengen tot een onderdanig slavenvolkje.  Het ergste is dat de meerderheid dit sowieso al is…  

De werkelijke machthebbers achter de schermen, beschouwen zich als oppermachtig.  Als bvb. een Vlaamsgezinde partij te machtig wordt, dan wordt de vijfde kolonne, zijnde de infiltranten ingeschakeld, om elk gevaar voor de Belgische “high class” uit te schakelen.  Daardoor is de N-VA zo tot een machteloos instrument geworden, dat over enkele jaren grotendeels betekenisloos kan worden.  Als lid van de IJzerwakewerking zie ik, hoe de top van de N-VA venijnig reageert, telkens gevraagd wordt de verzoening tussen de twee blokken te bevorderen

In een You Tube bijdrage over Dr. Reiner Füllmich heeft de webmaster reeds mee aangeduid, dat heel deze veroorzaakte crisis eigenlijk een derde wereldoorlog is (Corona: voer voor het gezond verstand).  Ook op binnenlands politiek vlak tracht men zelfstandige denkers/volksbewegingen te vernietigen.  Anders dan sommige geborneerden zeg ik: steun de middenstanders, gebruik baar geld, deel de opinies die hier worden aangereikt (filmpjes) met anderen, bevorder het zelfstandig oordelen.  Denk aan Tsjechië waar het eerste grootschalig protest tegen Covid reeds begonnen is.  Denk aan verscheidene omliggende landen waar het verzet steeds grotere vormen aanneemt!

Jos Wouters, Boom, 19.10.2020

*Nvdr: zo ziet een normale Ronde van Vlaanderen eruit: met honderden vlaggen die de renners begeleiden en toejuichen, die ons land geel-zwart kleuren, Vlaanderen op de wereldkaart zetten… Eén groot volksfeest! Nu een doodse boel, zonder ziel. Ivan Mertens draait zich om in zijn graf!

Open brief aan ‘onze’ Donald

Open brief aan Donald Muylle

Beste Donald Muylle,

Nu ja, ik spreek je maar amicaal aan met “beste” omdat ik dacht je te kennen. Je kwam immers al zo dikwijls op een vaderlijke wijze vertellen dat je keukens maakte “alsof ze voor jezelf waren” dat ik echt wel sympathie voor je kreeg en je bijna als een vriend begon te beschouwen, weliswaar zoals we vandaag via de sociale media een ganse reeks vrienden hebben.

Als zo’n afstandelijke vriend moet me nu toch iets van het hart. Jouw bedrijf heeft ongetwijfeld een publiciteitsbureau, waaraan opdrachten worden gegeven. Dat bureau adviseerde je nu om aan al je vestigingen metershoge Belgische vlaggen te plaatsen, en ze lieten jou ook opdraven in een reclamespotje waarin je moet zeggen dat al je producten “Belgisch” zijn. Misschien hadden de reclamejongens geen inspiratie, en grepen zij daarom terug naar de voetbalgekte van enkele jaren geleden. Hopend dat ook jouw klanten hun gezichten gaan beschilderen in tricolore kleuterkleurtjes en clownshoeden in dezelfde kleuren zullen dragen.

Natuurlijk is het jouw goed recht om publiciteit te maken, en ook om met je eigen sappige accent zelf de filmpjes in te spreken. Niks mis mee, integendeel, we werden er vrienden door. Maar wanneer reclamejongens je iets voorstellen mag je daar echt niet zo maar in meegaan. Blijf kritisch!

Gezond verstand straalde je in het verleden steeds uit, en ik heb zo’n onweerlegbaar vermoeden dat net dit gezond verstand vandaag verdwenen is. België is synoniem voor profitariaat op de kap van de Vlamingen, voor regelrechte diefstal van middelen die aan de gewone Vlaming toekomen, en dat onafgebroken van 1830 tot nu. Wie zichzelf en zijn producten “Belgisch” noemt, zegt eigenlijk dat hij een profiteur is die de Vlamingen minacht en die het toejuicht dat Vlamingen betalen en zwijgen.

Dit zwijgen verdwijnt, en gelukkig maar. Twee politieke partijen steven samen af op een meerderheid in Vlaanderen, waardoor Vlaamse zelfstandigheid luidop bespreekbaar wordt. Dat ontgaat allerminst de kringen die leven van Vlaamse onderdanigheid, en die ongetwijfeld aan de basis liggen van de Belgische hoerareclame die in heel wat warenhuizen opduikt, en nu ook in jouw reclame, voor jouw vestigingen, aan jouw vlaggenmasten.

Fiere Leeuwenvlaggen zouden heel wat krachtiger overkomen dan de vlaggen van een quasi-bezetter. Maar ik ben me bewust van de onterechte angst van vele zelfstandigen, en hun oude adagium: “Wij doen niet aan politiek”. Misschien moeten die zelfstandigen toch eens een kijkje nemen over de Franse grens, in Zuid-Vlaanderen. Waar ontelbare handelszaken Leeuwenvlaggen uithangen, en er zelfs niet zouden aan denken om een Franse drapeau te gebruiken.

Beste Donald, knikker de oubollige raadgevers van je huidige campagne eruit, en wordt weer je fiere zelf. Een West-Vlaamse ondernemer die een sterk bedrijf uit de grond stampte. Een Vlaams bedrijf dat geen onderdanige slippendrager moet zijn van Belgische heren. Een Vlaams bedrijf dat het niet nodig heeft om op te kijken naar degenen die Vlaanderen bestelen en beroven van noodzakelijke eigen middelen.Een Vlaams bedrijf dat zijn Vlaamse klanten niet langer minacht, en gedreven wordt door een Vlaamse bestuurder die fier moet kunnen blijven op zichzelf : “Mijn naam is Donald Muylle”.

Met vriendschappelijke groeten,

Wim Verreycken, Werkgroep ‘Vlaanderen verdient beter’ & Wim De Wit, voorzitter IJzerwake.