De wereld is een schouwtoneel


Krokodillentranen van EFC | De Dikke Blauwe

Weeklagers of moirologisten zouden naar verluidt al meer dan 2000 jaar op de arbeidsmarkt actief zijn om bij het overlijden professioneel-overtuigend te wenen, huilen, klagen, snikken. Ze zouden sinds wereldreizigers zich van hot naar het verplaatsen nu quasi overal te vinden zijn.

Chinese weeklagers zijn sinds de tijd van Keizer Wu van de Handynastie (156 – 87 v.C.) een gegeven bij het heengaan van een geliefde. Tijdens de Culturele Revolutie verboden, krijgen ze nu eerherstel. In het oude Egypte werden “bleitende vrouwen” betaald om de traanklieren voluit te laten overlopen en zich wanhopig aan het dode lichaam vast te klampen.

Ook bij ons, in het Westen, hadden we betaalde weeklagers, zoals in het oude Rome, waar de komedie soms zelfs tot het uittrekken van het haar opgevoerd werd. Het aantal aanwezigen van de rouwstoet bepaalde de belangrijkheid, de macht, van de overledene. Na de val het het Romeinse Rijk ging de stiel mee ten onder. In het Victoriaanse Engeland had men het over “begrafeniskameraden”.

In Brexitland stak “Rent a Mourner” de kop op maar het moest de boeken sluiten. Het is immers geen voltijdse baan en dan hebben we ook nog de afstand die moet afgelegd worden tussen verschillende opdrachten zodat de rouwprijs door het vervoer opgedreven wordt. Gezien de ecologische voetafdruk en de huidige coronacrisis, waarbij uitbundig huilen en contacten verboden zijn, werd het initiatief stopgezet. Wie rouwt erom? (…)

Sam laat niet over zich heen lopen

GIF mikey - animated GIF on GIFER - by Kazrasar

Sam Van Rooy is niet van plan zich als een gewillig schaap naar de slachtbank te laten leiden. Dat er een stukje uit zijn 11-julitoespraak geknipt en misbruikt werd, dat hij daardoor door de poco media-pennenlikkers beschuldigd wordt van racisme, dat moet nu maar eens eindelijk recht gezet worden, vindt hij. Dat een zgn. “factchecker”, een nieuwe-waarheid deskundige die onverlaten met een andere mening van kwalijke praktijken en leugens beschuldigt, dat moet en zal wereldkundig gemaakt worden, zegt hij. En hij heeft gelijk.

Sam van Rooy is Vlaams Parlementslid en Antwerps fractieleider voor het Vlaams Belang. In deze vrije tribune klaagt van Rooy een recent incident op Twitter aan, waarbij een citaat uit zijn 11 juli-toespraak van hem werd vervalst en volledig uit de context werd gerukt door activist Yassine Boubout. Van Rooy kondigt aan dat hij klacht zal indienen wegens laster. “Fake news is blijkbaar geen probleem wanneer het over politiek incorrecte politici gaat,” stelt hij.

Lees: Sam van Rooy (VB) dient klacht in tegen Yassine Boubout

Overbodige kennis

U hoeft dit niet te lezen en nog minder te onthouden. Mocht u toch nieuwsgierig zijn dan kan u hier en nu te weten komen dat kanker sinds eeuwen – sinds honderden eeuwen, wat zeg ik, zo’n slordige 76 à 77 miljoen jaar – op aarde aanwezig is. En niet uitsluitend de mensheid teistert.

Canadese wetenschappers deden de wereldschokkende ontdekking. In een poot van een gehoornd beestje genaamd Centrosaurus apertus van de beruchte Triceratopsfamilie werd botkanker – osteosarcoma – ontdekt.

Voor meer details (in het Engels): klik hier.

Populair Lampedusa

Het kleine eiland Lampedusa wordt weer overspoeld met wereldreizigers. Dag en nacht. Het houdt niet op. De bevolking is de wanhoop nabij. Volgende halte??? “De EU coördineert de verdere verdeling over de EU-lidstaten”... Maar Matteo Salvini, de enige die de toestroom wist te doen afnemen, die moet hangen. De Italiaanse Senaat heeft beslist om de parlementaire onschendbaarheid van voormalig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) op te heffen. Het parket wil hem vervolgen omdat hij boten met illegale migranten weigerde te laten aanmeren in Italië. Ontvoering en machtsmisbruik, klinkt de beschuldiging. (…)

Van zulke politici, verlos ons Heer

Fox News - In an interview, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ...

U heeft het allicht wel vernomen, de “progressieve” volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez, nam onze Pater Damiaan op de korrel als blanke onderdrukker. Is zij zo onwetend, dom of ziet ze haar heil in het neerhalen van alles wat blank, katholiek of gewoon een man is?

Deze “progressieve” gifkikker zou wel eens de toekomstige “running mate” van Joe Biden kunnen zijn… en, mocht Bidens gezondheid ingehaald wordt door zijn leeftijd, de toekomstige presidente der VSA: “Het is niet jouw leeftijd die telt, maar wel de leeftijd van je ideeën,” vindt ze.

Pater Damiaan stierf op 49-jarige leeftijd nadat hij zijn leven gewijd en opgeofferd had aan de melaatsen op Molokai. Waren zijn ideeën – christelijke naastenliefde en opoffering – “progressief” genoeg? Hij stelde immers dat ook het leven van leprozen ertoe deed. En handelde ernaar. Iets wat de voormalige cocktailserveerster zelfs in haar stoutste BLM-dromen nooit zal nadoen.

Bisschop Robert Barron is verontwaardigd en reageert:

Pater Damiaan in het Capitool: “Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis”

Duitsland bijt van zich af… (2)

… en laat zich niet verder chanteren door de VSA

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voormalig officier bij de Duitse Bundeswehr, Oberstleutnant a.d. Jochen Scholz, voormalig beleidsmedewerker in het Duitse defensieministerie, heeft zo zijn mening over de Amerikaanse bemoeienissen – of liever chantage – tegen de gaspijplijn Nord Stream 2. Hij stelt dat deze ronduit tegen internationaal recht ingaan. Meer zelfs:

“Wat hier op het spel staat is niets anders dan dat de rechtsorde, bepaald in het VN-Handvest (26.6.1945) steeds meer vervangen wordt door het “Faustrecht” (het recht van de sterkste), een ontwikkeling, die sinds het einde der Sovjetunie in vaart toegenomen is.”

Opdat u zich een beeld kan vormen van Oberstleutnant der Luftwaffe, Jochen Scholz voegen wij dit vraaggesprek met hem toe. Een citaat: “Met Rusland kan men niet meer zo omgaan wie men het tot enkele jaren geleden gewend was. En daaraan zijn de Amerikanen nog niet gewoon geraakt…

Jochen Scholz raadt de Duitse regering zich binnen het kader der VN tegen de Amerikaanse ongerechtvaardigde eisen te weren: “Daardoor belandt het onderwerp op mondiaal niveau en wordt breder opgemerkt terwijl het momenteel eigenlijk slechts binnen de Amerikaanse en Europese kringen een strijdthema is.” Volgens Scholz moet Duitsland zich tegenover de VSA te weer stellen. Hij raadt af kwaad met kwaad te vergelden, m.a.w. sancties op te leggen. Duitsland is tot het einde van het jaar lid van de Veiligheidsraad. Daar moet het initiatief genomen worden door zich te beroepen op artikel 96 van het VN-Handvest.

Volgens Scholz bemoeien de VSA zich – wat in de Duitse media zo goed als nooit aan bod komt – om duidelijk geopolitieke redenen. We citeren:

Onafhankelijk van wie er net president is, blijft de belangrijkste reden voor de tegenwerking door de machtselite der VSA van geopolitieke aard. De samenwerking tussen Duitsland en Rusland in de energiesector is zonder twijfel een bouwsteen op de lange weg naar een eurasische economische ruimte, die onvermijdelijk ook een nieuwe veiligheidsarchitectuur met zich meebrengt. Daardoor zou de sinds decennia voortdurende Anglo-Amerikaanse strijd om het “Wereldeiland” een maat voor niets geweest zijn, waarvan de overheersing volgens Halford Mackinder de voorwaarde voor ‘s werelds dominantie is. Andere redenen, zoals de verkoop van het vloeibare Amerikaanse frackinggas aan de EU, spelen hierbij een ondergeschikte rol en dienen president Trump hooguit als verkiezingsthema. (…)

Toen een warme zomer…

… nog geen opwarming van de aarde betekende

Met een economische crisis, beelden van de ter ziele gegane Volksunie, met TAK, met chargerende rijkswachters te paard, met de Vlaamshatende Nols en een de les lezende Leo Timmermans: “Wij moeten proberen met man en macht de rechtsstaat te doen eerbiedigen. Anders vervallen wij in totalitarisme en in de anarchie…” Waarmee hij niet Nols bedoelde, maar wel de Volksunie.