Meiachtenzestigers, LEZEN!

At your service
‘Zet de radio aan, Pim Fortuyn is neergeschoten!’ Mijn moeder riep het van onderaan de trap. Adrenaline door mijn lijf. ‘Yes! Net goed.’ Ik dacht het, misschien riep ik het zelfs naar mijn moeder. Tja, eigen schuld toch? Die man had zoveel nare dingen gezegd, zoveel mensen gepest, getreiterd, uitgedaagd. Dan vroeg je er toch om?

…….Het demoniseren van Fortuyn gebeurde gewoon en iedereen die zichzelf respecteerde en als respectabel te boek wilde staan ging er in mee. Al mijn rolmodellen, en ik dus ook. Toen Volkert van der Graaf de trekker overhaalde, ging er naast de schokgolf ook een onmiskenbare golf van opluchting door het land. In ieder geval heb ik hem gevoeld. Er was iets uitgeschakeld dat uitgeschakeld moest worden.

…….Alles in mijn omgeving ademde de morele zelfgenoegzaamheid van de Paarse periode. Niet alleen waren onze eigen opvattingen pragmatisch-links en kosmopolitisch, er heerste bovendien een vanzelfsprekende consensus: alle andere opvattingen waren sowieso onjuist, maar nog meer dan dat, ze waren minderwaardig, ethisch verwerpelijk.

……Niet dat de (lees) “politieke machthebbers en de gevestigde linkse nieuwsbrengers” en die vele anderen de trekker hebben overgehaald – o nee, dat zouden ze nooit doen. Maar zij waren wel de boegbeelden van een cultuur die de politieke opvattingen van Fortuyn onmiskenbaar moreel diskwalificeerden. De moord was de uitkomst van een publiek debat waarin ‘goede opvattingen’ niet beargumenteerd hoefden te worden. Een debat dat doordrongen was van twee gevaarlijke tendensen. Ten eerste heerste er een kwalijke intellectuele luiheid, een collectieve onwil om eigen opvattingen te beargumenteren en te verdedigen tegenover andersdenkenden. Ten tweede was er de meer kwaadaardige intellectuele tirannie, de neiging om andere opvattingen te onderdrukken als immoreel, als ‘fout!’ De eigen standpunten waren moreel superieur en spraken dus voor zich. Wie dat niet wilde inzien was gek of gevaarlijk.

……Zelf heb ik me ervan proberen te bevrijden, maar in het maatschappelijk debat zijn de intellectuele luiheid en intellectuele tirannie waaraan Fortuyn ten prooi viel nog lang niet verdwenen. Neem Geert Wilders. Die heeft ‘kopvod’ gezegd en zijn schare ‘Minder! Minder! Minder!’ laten roepen, hij heeft een Franse ‘extreemrechtse’ politica uitgenodigd – dus. Ja, dus wat eigenlijk? Argumenten horen we niet. De man deugt gewoon niet. Vieze smaak in je mond. Geen aandacht aan besteden.

……Er zou toch langzamerhand een collectieve waakzaamheid moeten zijn ontstaan voor het doorwerken van de mechanismen van intellectuele luiheid en intellectuele tirannie? En een bereidheid om de eigen principes keer op keer te toetsen en te verdedigen?
Blijkbaar niet. Het Openbaar Ministerie achtte het vorige week opnieuw verstandig om juist Geert Wilders te vervolgen. Een democratisch verkozen politicus die al tien jaar (op de kop af deze week – gefeliciteerd, lieve rechtstaat!) permanent beveiligd moet worden, vanwege opvattingen die overigens, wat je er ook van vindt, allesbehalve antiparlementair of antidemocratisch te noemen zijn.
Wie denkt de waarheid in pacht te hebben en zich de hooghartigheid toestaat die we zagen tegenover Fortuyn in 2002, die moet zich realiseren dat Fortuyns toen zo ‘radicale’ analyses tegenwoordig gemeengoed zijn geworden in de politiek.

https://www.jalta.nl/article/fortuyn_werd_vermoord_en_ik_was_blij.html

5 gedachten over “Meiachtenzestigers, LEZEN!

 1. “””Fortuyn was neergeschoten en ik was blij ! “””” Volkert had Pim tot de doodstraf veroordeeld wegens een politieke mening , hij was ook zijn beul . Velen waren blij ! Hoe groot zou de verontwaardiging zijn bij die “blij-gezinden” als er ooit , terug politieke belangstelling zou bestaan voor de herinvoering van de doodstraf. Stel je voor een moordenaar verkrachter , een krapuul van het ergste soort , wacht in zijn cel tot de uitvoering van de execusie. Verontwaardiging en protesten alom . Grote moraalridders nemen het woord , vol bitterheid , onbegrip en ongeloof . Zoiets past niet in een beschaafde samenleving , schande ! Maar ze zijn wel blij als een Fortuyn van de aardbol werd geholpen. De dader geniet nu van zijn vrijheid , gaat en staat waar hij wil . Pim kan niet meer genieten , dat kan enkel het krapuul. Er loopt iets fout in onze samenleving !

  • Er loopt iets fout in onze democratie? Er loopt veel fout in onze zogezegde democratie

 2. Na zo veel jaar maakt men er in de pers nog altijd van ” de dood van Fortuyn “. Meen spreekt NOOIT over de moord op Fortuyn. Kwestie van politiek correct te zijn waarschijnlijk.

 3. Pim Fortuyn werd geliquideerd in opdracht van de occulte machten achter de NWO.
  Van der Graaf was op de plaats van de moord aanwezig, maar er waren er nog anderen!!!. Deze anderen werden nadien naar Schiphol gevoerd.
  Wil men een ander beeld krijgen dan dient men het boek van Ine Veen :”Moord namens de “Kroon” te lezen. Alleen al de titel zegt veel.
  Het voormelde artikel op de webstek van Jalta, schetst wel de sfeer die er rond Pim Fortuyn heerste, maar gaat echter niet in op de achtergronden van de moord.
  Het is in deze sfeer dat de moord wel werd mogelijk gemaakt, maar de opdrachtgevers en uitvoerders dienen buiten Nederland gezocht en gevonden te vonden. Dit wil niet zeggen dat er geen medeplichtigen waren in Nederland zelf.
  De kwaadaardige intellectuele luiheid en dito intellectuele tirannie waarvan sprake in het voormelde artikel, zijn gewoon synoniemen voor een “politiek-correcte terreur”, die wordt aangewend in het kader van de psychologische oorlogsvoering tegen onze westerse maatschappij.(cfr. Sun Tzu en cfr. de principes van de Frankfurter Schule). Deze oorlogsvoering, met alle leugens en bedrog die daarbij horen, vindt dus niet zijn oorsprong in mei 68, maar bestond reeds langs daarvoor.
  Een inleiding in de wetenschappelijke aspecten van deze psychologische oorlogsvoering vindt men o.a. in het hiernavolgende bruggetje :
  http://stormcloudsgathering.com/rule-from-the-shadows-the-psychology-of-power-part-1
  Hieruit volgt dan ook dat de sfeer, waarin Pim Fortuyn uiteindelijk vermoord werd,
  geen toeval is, maar bewust werd geschapen door deze occulte machten achter de NWO.
  Hij is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn.
  Vanaf het ogenblik dat men een gevaar vormt voor deze NWO, volgt de liquidatie , op welke manier ook.
  Als ander vb : Jörg Haider in Oostenrijk .
  http://guidograndt.wordpress.com/2014/10/11/vor-6-jahren-der-mord-an-jorg-haider-eurokrise-freimaurer-banken/
  Dit laatste artikel is ten andere brandend actueel, zeker in verband met de euro- en bankencrisissen
  Hoewel het voormelde artikel op de webstek van Jalta al een beschrijving geeft van de sfeer rond de moord op Pim Fortuyn, wat al een heroïsche daad is, geeft het mij toch in zekere mate een onaangenaam gevoel… wetende wat de werkelijke achtergronden zijn achter de moord. Was dit soms nog te gevaarlijk om aan te pakken?? Bovendien doet Jalta, mij ook aan een bepaald verleden denken, waar er toen ook al volop werd samen gespannen tegen onze westerse beschaving. Dit is geen paranoia, maar wetende dat in bepaalde middens een zeer groot belang wordt gehecht aan “symbolen”. (waarvan dan de echte betekenis enkel bestemd is voor de ingewijden!!).

 4. Ik ben van mening dat politici en hun linkse journaille, wetens willens, zelf de trekker hebben overgehaald. Het D66 OM heeft dit aanzetten tot moord door deze personen nooit als strafbaar gesteld.

Reacties zijn gesloten.