Negro. Nero. Neger. Zwart.

Rubens’ Negerkoppen werden herdoopt (… mag dit nog zo uitgedrukt worden?) in “Vier studies van het hoofd van een Moor”.

‘Neger’ is alleen maar een negatief beladen woord geworden omdat de linkse kerk ons dit heeft opgelegd. Dat politiek correcte verbieden van bepaalde woorden (ook ‘blanke’ wordt verboden) is ons net als de anti-Zwarte Piet dictatuur alleen maar opgelegd om onze maatschappij doordrenkt te maken van het van bovenaf opgelegde gif van het ‘racisme’…

Lees: ‘Neger is een kwetsend woord.’ O ja?’

Petitie tegen klimaat-mea-culpa

Afbeeldingsresultaat voor zelfkastijding
Zelfkastijding

In het klimaatdebat wordt hardnekkig beweerd dat er consensus bestaat tussen gerenommeerde wetenschappers: bijna 97 procent vinden eensgezind dat de opwarming van het klimaat terug te brengen is naar de door de mens veroorzaakte CO2 -uitstoot. Daarbij wordt verzwegen dat talrijke wetenschappers zich tegen het idee verzetten van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Afbeeldingsresultaat voor arrow to the right animated gif

Alleen al in de VS hebben meer dan 31.000 wetenschappers zich aaneengesloten tegen de politieke agenda van de wereldomvattende opwarming in het Global Warming Petition Project (Petitieproject bij de wereldomvattende opwarming) (http://www.petitionproject.org):

De hypothese van een door de mens veroorzaakte wereldomvattende opwarming is verkeerd! Het doel van het petitieproject is aan te tonen dat er in de wetenschap verreweg geen overeenstemming is dat de wereldomvattende opwarming door de mens is veroorzaakt. Edmund Contoski van de Amerikaanse denktank Heartland Institute wijst op de onbeduidende rol van kooldioxide: “CO2 is een zwak broeikasgas en slechts 0,04% ervan zit in de atmosfeer”.

In een artikel van 30 maart 2019 legt de Duitse journalist Gerhard Wisnewski uit wat nog belangrijker is voor het klimaatdebat: “Bovendien is goed drie procent van de CO2, die toch al nauwelijks aanwezig is in de atmosfeer, afkomstig van menselijke of industriële activiteiten. Bijna 97 % van de CO2 is daarentegen afkomstig van natuurlijke bronnen en niet van antropogene bronnen. Vulkanen, moerassen, rijstvelden, gebladerte, zelfs insecten en bacteriën produceren CO2.” Er is geen bewijs voor het CO2 broeikaseffect, aldus Wisnewski, en “het zou ook mooi zijn als we konden blijven ademen, want daarbij ontstaat tenslotte ook CO2…”.

Volgens de Canadese geo-chemicus Ian Clark veroorzaakt CO2 geen klimaatverandering, maar volgt erop (www.kla.tv/14202). Al in 1999 publiceerde het tijdschrift Nature een grafiek die het CO2-gehalte laat zien dat stijgt in de nasleep van de opwarming van de aarde – en wel met een afstand van in doorsnee ongeveer 800 jaar. Naast vele wetenschappers van naam – zoals de Duitse prof. Gerhard Gerlich – is er ook een petitie die de “vrijspraak van CO2” eist: CO2 moet uit alle wetten worden geschrapt. In wetten of klimaatdebatten mist CO2 iedere basis.

Nu kunt u een kort fragment uit de petitietekst zien: “Het CO2-initiatief” “ […] De wetten houden zich sinds tientallen jaren bezig met deze wetenschappelijke formule ‘CO2’, hoewel het aandeel als spoorgas onder de 0,045 % ligt en in de komende 20.000 jaar nooit kan stijgen tot 4 %. E 290 – kooldioxide – ook bekend als CO2 – is een kleurloos, niet-giftig en reukloos gas. CO2 is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof die onder het E-nummer E 290 als additief in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt. Kooldioxide komt van nature enerzijds voor in de atmosfeer, in de oceanen en in zoet water. Anderzijds wordt de stof geproduceerd bij de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. […] Men moet daarbij weten dat CO2 van levensbelang is voor de plantenwereld en dat onder een niveau van 150 ppm de vegetatie begint af te sterven en daarmee ook de rest van het leven. Licht, warmte, water en voedingsstoffen en het CO2-gehalte van de atmosfeer zijn van doorslaggevend belang voor een optimale groei van de planten.

Historisch belangrijk is ook het feit dat de warme periodes altijd economische en culturele bloeitijdperken zijn geweest, zoals bewezen is uit de geschiedenis van de mensheid. De koele perioden tussendoor leidden echter altijd tot ernstige problemen, die hongersnood en volksverhuizingen in Europa veroorzaakten. Dus als het CO2-gehalte onder verder optimale omstandigheden beperkt is, remt dit het gedijen van de planten. Omgekeerd geldt echter ook: als het CO2-gehalte onder dezelfde voorwaarden stijgt, werkt dit quasi als bemesting. CO2 is een (natuurlijke) chemische verbinding en mist elke basis in wetten of klimaatdebatten. Simpel gezegd: ‘CO2’ moet uit ALLE wetten worden geschrapt.”

Afbeeldingsresultaat voor arrow to the right animated gif

De petitie “Acquittal for CO2” kan ondertekend worden onder de link: https://www.change.org/p/freispruch-f….

Omgekeerde wereld

Afbeeldingsresultaat voor omgekeerde wereld

„Na de aanslag in Christchurch moesten we allemaal meemarcheren uit solidariteit met moslims. En rondom Sri Lanka weten de media het nieuws zo te manipuleren dat ook nu weer moslims het slachtoffer zijn, want die moeten blijkbaar vrezen voor wraakacties.”

Lees meer in “Laatste kans voor het conservatisme?”

https://twitter.com/i/status/1120057810782511105

Een aflaat van 540 miljoen euro…

… met een blik in een Augias-stal

De bronafbeelding bekijken

De Bundesrepublik Deutschland blijft tot in de eeuwigheid der dagen een “historische verantwoordelijkheid” met zich meesleuren. Allemaal goed en wel, maar moet deze door subsidies voor de bouw van drie onderzeeërs afbetaald worden?

Inderdaad, Israël wil in de volgende tien jaar drie nieuwe, niet traceerbare, onderzeeërs bij TKMS, Kiel, kopen. De Duitse regering klopte zich drie maal op de borst, begeleid door een geprevelde “mea culpa”, en steunt deze aankoop voor een totaal van 540 miljoen euro aan subsidies. De subsidies werden al in de huidige begroting opgenomen. (MDR)

“Historische schuld”… Wanneer houdt die op? Of tot hoever in het verleden grijpt de erfzonde naar de keel? Mag Salvini dan ook op een cheque voor de Slag bij het Teutoburgerwoud rekenen?

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Het verkoopcontract krijgt een staartje. Een corruptiestaartje. Klinkt ons bekend in de oren. Bij Defensie gaat het niet om kleine bedragen. De verleiding is groot.. Agusta

Blijkbaar is niet iedereen mee in de aflatenuitleg, die gegeven werd aan het onderzeeërscontract met de Israëlische marine. De procureur van Bochum heeft een onderzoek ingeleid, dat eigenlijk door Israël zelf uitgelokt werd toen Israël op zoek ging naar rechtshulp bij de onderzoek-collega’s in Duitsland.

David Shomron at the Jerusalem District Court on June 15, 2016. (Miriam Alster/Flash90)
Schimron
Afbeeldingsresultaat voor miki ganor
Ganor

N.a.v. corruptiebeschuldigingen heeft de Israëlische politie immers twee jaar lang onderzoek gedaan, waarna zes personen – uit de directe omgeving van Netanyahu – aangeklaagd werden. Ook als de grote baas buiten schot blijft, dan nog blijft er wel iets hangen. “Geen rook zonder vuur”. Er zouden bewijzen van bedrog, corruptie en geldwasserij gevonden zijn. Onder de verdachten hogere ex-officieren, zoals David Schimron, neef en persoonlijke advocaat van Netanyahu. Hij wordt van meerdere straffeiten beschuldigd. Zo zou hij bij het onderzeeërscontract smeergeld op zijn eigen rekening omgeleid hebben, wordt hij verdacht van geldwasserij, zou hij zijn “status en enge relatie met de premier” bij de omgang met hoge ambtenaren en politici als visitekaartje tegen betaling misbruikt hebben.

Schimron ontkent in alle toonaarden. Al heeft hij het hiermee wel moeilijk vermits een klokkenluider, Mikki Ganor, in ruil voor strafvermindering, zich aangemeld heeft. Hij is dé kroongetuige, zat middenin de voorgaande onderhandelingen, enerzijds als lokale raadgever van Thyssen-Krupp, anderzijds als vertrouweling van Schimron. Ganor wist dus perfect waar de klepel hing. Schimron zou ondertussen ook zijn medewerking in een andere zaak aan der openbare aanklager toegezegd hebben.. En om de verwarring compleet te maken heeft Ganor intussen zijn medewerking terug ingetrokken.

Thyssen-Krupp hanteert de Pontius Pilatus-tactiek: hun eigen raadgever werd door de Israëli’s geweigerd. Ganor moest en zou bij de onderhandelingen “helpen”.

Dat Netanyahu persoonlijk erbij betrokken is, kan het onderzoek niet hard maken; hij staat niet op de lijst der verdachten. Zijn naam is Haas. In elk geval zou de zaak nog minstens een half jaar aanslepen, waarmee heel de affaire over de verkiezingen getild wordt. Wat niet wil zeggen dat er geen str. aan de knikker was/is.

Bij de nieuwe beschuldigingen staat het bedrijf Sea Drift centraal (intussen opgeslorpt door Graftech). Op de klantenlijst vindt men Thyssen-Krupp, via dochterbedrijf TKMS, bouwheer van de onderzeeërs, die door de Netanyahu-regering besteld werden. Toen Netanyahu nog oppositieleider was had hij aandelen van Sea Drift gekocht en ongeveer een jaar na zijn herverkiezing als premier in 2009 voor ca. 4 miljoen euro weer verkocht. De Israëlische onderzoekers gaan nu na of hier geen belangenconflict voorligt. Er wordt gezocht naar de reden waarom Netanyahu zijn aandelen voor de viervoudige waarde kon ten gelde maken, terwijl Sea Drift, dat eigendom was van zijn neef, slechte resultaten neerzette. Netanyahu ontkent, ziet hierin slechts maneuvers om hem politiek te beschadigen.

Nochtans is het Sea Drift-dossier niet het enige dat hem verdacht maakt. Zo zou hij tegen de wil en het advies van zijn eigen defensieministerie het onderzeeërscontract doorgedrukt hebben.

TKMS maakt deel uit van Thyssen-Krupp; het dochterbedrijf is niet voor het eerst verdacht van corruptiepraktijken. Zo zouden ook contracten met Zuid-Afrika en Turkije met smeergelden geolied geworden zijn. TKMS vindt daar zelf – in hun eigen boekhouding – geen spoor van terug. Ook niet – vooral niet – bij het contract met Israël. Mochten de Israëlische speurneuzen toch sporen vinden, dan ziet het er voor TKMS niet goed uit. Want Israël wil immers nog meer onderzeeërs kopen – goed voor een slordige 2 miljard euro. En als onomstotelijk bewezen werd dat TKMS smeergeld betaalde, dat de Duitse staatskas 540 miljoen lichter gemaakt werd voor een aflaat, die slechts andere zonden opstapelt, dan is de kans eerder klein dat de Bundesregering nog eens zijn fiat geeft voor de export van dergelijk militair materiaal aan Israël.

Ondanks de talrijke opmerkelijke feiten zagen de onderzoekers in Duitsland lange tijd geen reden om een eigen onderzoek – vanuit Duitsland dan – uit te voeren. En dat neemt nu een andere loop: pas toen hun collega’s vanuit Israël rechtshulp gevraagd had, schoten ze wakker. Merkels regering zal het moeten uitleggen: 1/3 van de bouwkosten laten betalen door de Duitse belastingbetaler omwille van een “historische schuld”… terwijl er in achterkamertjes misschien wel smeergelden uitgereikt werden?

De Agusta-kruik barstte ten langen leste ook bij ons. (…)

Eetstaafjes, pizza en racisme

De bronafbeelding bekijkenVerschillende reclamespotjes van het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana (D&G) zijn de aanleiding tot de boycot van talrijke winkels – en on line-verkooppunten – die producten van het merk D&G verkopen.  Deze filmpjes tonen een Aziatische vrouw die volgens de aanwijzingen van een mannenstem probeert pizza, spaghetti of een stuk stokbrood met eetstaafjes te eten.

Een duidelijk geval van racisme.  D&G sloeg mea culpa en vroeg vergiffenis: “Onze familie heeft ons geleerd de verschillende culturen dezer wereld te respecteren.  Daarom vragen wij vergiffenis, mochten wij uw cultuur fout weergegeven hebben… We zien China héél graag…”

Naar verluidt werd zelfs het instagram account van Stefano Gabbana gehackt met boodschappen die nog beledigender zijn voor de Chinezen.  Wat uiteraard nogmaals ontkend werd.

Waarom niet accepteren dat “ze” ons haten?

Afbeeldingsresultaat voor gaslightingIn Café Weltschmerz praat Esther van Fenema met Sietske Bergsma over de multiculturele spanningen en het nieuwe verschijnsel gaslighting.

Over de multiculturele spanningen en onze westerse rechtsopvattingen zegt zij; “Onze multiculturele droom is uit elkaar gespat. Dat er heel veel mensen in de wereld zijn die ons haten is voor een deel ook terecht. Waarom kunnen wij niet accepteren dat deze mensen ons haten?”

Een sharia rechtbank past volgens Bergsma niet in onze samenleving terwijl daar in Nederland wel in achterkamertjes sprake van is. We moeten daarom beter onze rechtsopvattingen verdedigen. “Als je als vrouw het risico loopt gestenigd te worden omdat je zonder man over de markt loopt, dat kun je in alle redelijkheid niet willen.”

Gaslighting, een poco denk- en gedragsvoorschrift: mensen mentaal desoriënteren, isoleren en uitschakelen. Een epidemie in heel de westerse wereld.  In de politiek, bij de media; het publieke debat is er compleet door verziekt, als het überhaupt nog bestaat, en het eist steeds meer slachtoffers.

Gaslighting, brainfucking… ‘moderne woorden’ voor…

 

 

 

 

Witteman zou dringend een pilletje moeten nemen.

Afbeeldingsresultaat voor zwarte zielVooral met zo’n naam. Een pilletje om niet verkeerd te zijn.  Een pilletje om zwart te worden.   En vooral geen verdachte daden stellen zoals koffie met melk bestellen.
Wij hebben eergisteren met stijgende verbazing naar deze mevrouw zitten kijken: Antjie Krog, Wit-Afrikaanse dichteres, voormalig lid van de spitsroedencommissie, ANC-kiezer.    Volksverraadster in het kwadraat.

Afbeeldingsresultaat voor koffie verkeerdZij kloeg – terecht – de corruptie in Zuid-Afrika aan sinds het witte fascisme door de ideale wereld van de democratische regenboogwaanzin vervangen werd.  En zwakte meteen af: “een herverdeling van eigendom”.
En deed nogal wat op zijn zachtst gezegd merkwaardige uitspraken.  Zoals hoe koffie bestellen een probleem kan vormen voor een witmens.  Of zoals haar antwoord op de vraag aan wie ze de voorkeur zou geven, Trump of Zuma, ze zonder aarzelen voor Zuma kiest.

Terugkijken: verwarde blanke vrouw bij Buitenhof vindt koffie bestellen racisme

Neem eerst een pilletje valium en klik vervolgens hier voor witmens-fragment.