Cijferdans

CijferdansCijferdans

Vlaanderen telt 6.4 miljoen inwoners, waarvan 1.1 miljoen* ons zijn komen verrijken verblijden.

Ca. 50% is afkomstig uit de EU, 15% uit de Maghreblanden, 10% uit kandidaat-EU-lidstaten.
Genk leidt de dans met 54% van de populatie van vreemde oorsprong, gevolgd door Vilvoorde met 43% en Antwerpen met 42%.

Van de kinderen tot 5 jaar zijn 32% van vreemde afkomst, in Genk is dat 72%, in Vilvoorde en Antwerpen 68%.

Onder de niet-EU-burgers bedraagt de tewerkstellingsgraad 44%. Volgens Zuhal Demir is er zelfs geen derde vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst aan het werk. En meer dan de helft hiervan probeert niet eens een baan te zoeken / vinden.**

* Allochtonen van wie de huidige of eerste nationaliteit niet belgisch is of kinderen ervan.

** We zullen eens een handje helpen met een snelcursus inburgering:

lokale inburgerings- en integratiemonitor 2013

Het Front National zorgt voor een zenuwachtige Franse Binnenlandminister

De hete adem van het Front National leidt tot een stoere Minister van Binnenlandse Zaken met een onverwachte dadendrang.

Dankzij de EU, dankzij de open grenzen, telt Frankrijk 1000 inbraken per dag.  Volgens de socialistische minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, is de stijging met 3% van inbraken en geweldsmisdrijven in 2013 voornamelijk  toe te schrijven aan de verplichte open grenzenpolitiek van de EU.  Hij maakt er geen geheim van dat het toenemend aantal delinquenten voornamelijk uit het oosten afkomstig is.  En hij zal zich verplicht zien 2000 man extra politiekrachten aan te werven om de misdaadgolf in de hand te kunnen houden.

In 2013 werden er ca. 35.000 illegalen het land uitgezet.  Desnoods met handboeien en met tape worden ze het vliegtuig opgedragen, retour naar oorsprongsland.

Het te verwachten succes van het Front National is daar niet vreemd aan.  Volgens de meest recente poll zou Marine Le Pen mogen tekenen als overwinnaar voor de UMP en SP van de Europese verkiezingen (indien deze nu zouden plaats vinden).

Le Point met video

Spong vangt bot

Geert Wilders zaait geen haat.

In 2011 werd  Geert Wilders al  vrijgesproken voor de klacht van het aanzetten tot haat en discriminatie.  Toch wilde advocaat Gerard Spong graag van de Hoge Raad weten of die uitspraak juist was. Er kwam een volmondig ‘ja’ van de procureur-generaal en hij ziet geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen het vonnis van de Amsterdamse rechtbank.

Gerard Spong

Spong meende dat er n.a.v. een rapport van de Raad van Europa nog wel aanleiding daarvoor bestond.  In dat rapport stond nl. dat Nederland niet genoeg optreedt tegen racisme en had men zo z’n twijfels over de interpretatie van het proces tegen Wilders.  Spong deed toch zo zijn best bij de Hoge Raad om een regeling te vinden dat Wilders uitspraken wél haatzaaiend zijn. De procureur-generaal liet zich niet beïnvloeden en laat Wilders gerust.

Geert reageerde: “En nog geen 100.000 cassatieverzoeken of rechtszaken van Spong, Rabbae, moskeeverenigingen of anderen zullen me stoppen te vinden wat ik vind”, stelde hij.

In deze tweede videoboodschap van het  nieuwe jaar maakt hij het duidelijk:              de PVV kiest voor Nederland.

 PowNed

Symbiose van Iglesias en Kunst

MariekeStudio Rony stuurde ons deze bijdrage – waarschijnlijk te wijten aan zijn beroepsmisvorming – die wij hierbij aan u voorstellen.  Ik ben al jaar en dag een grote fan van Julio, maar onze hoofdredacteur vindt hem nogal verw… Eindelijk mag hij toch eens aan bod komen, verpakt in prachtige beelden.

Een geslaagde symbiose van een charmezanger (…wat is daar trouwens mis mee?) en kunst.

Marieke

Que nadie sepa mi sufrir (Niemand kent mijn lijden…)

Download (PPS, Onbekend)

 

 

Wat als…

Mo ontvangt een ‘Openbaring’

… Mohammed zich vergist heeft? 

Met al dat trommelgeroffel en wapengekletter is het niet ondenkbaar dat hij iets niet goed verstaan heeft.

We durven er niet aan denken!

De afdeling ‘Religie en Gewetensproblemen’ van onze redactie heeft er onderstaande wetenschappelijke tekst over uitgevlooid. Niet alleen wordt daarin het geslacht en het aantal van de bonusmaagden in twijfel getrokken maar er wordt zelfs gespeculeerd of het eigenlijk, feitelijk, eventueel om druiven zou gaan.  We citeren:

‘1.7.2. De ’72 maagden’

Al diegenen die het paradijs bereiken – en dus niet alleen de martelaren – worden grote beloningen in het vooruitzicht gesteld in het paradijs. Zo bijvoorbeeld:

 «De tuin die de godvrezenden is toegezegd ziet er zo uit. Er zijn rivieren van water dat niet brak is, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert, rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinkers en rivieren van gezuiverde honing. En zij hebben daarin alle vruchten en vergeving van hun Heer…» (Koran 47:15)

Naast vergeving van alle zonden en weldadige paradijselijke beloningen spreekt de Koran ook over de ‘hoor al ayn’ voor diegenen die het paradijs bereiken – en daar horen de martelaren dus bij.

 «Zo is het! En Wij geven hun gezellinnen met sprekende grote ogen ten huwelijk.”» (Koran 44:54)

“Hoor al ayn” zijn speciale schepselen die enkel in het paradijs wonen. Het woord wordt op verschillende manieren vertaald. Fred Leemhuis vertaalt het als “gezellinnen met sprekende grote ogen”, Yusif Ali als “Companions with beautiful, big and lustrous eyes”, Pickthal als “fair ones with wide, lovely eyes”. In de publicaties over dit woord vindt men verschillende omschrijvingen. Volgens de enen gaat het om bijzondere vrouwelijke gezellen voor mannen die het paradijs bereiken, volgens anderen hebben de “hoor al ayn” geen geslacht, ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk, maar wezens met een uitzonderlijk zuivere spiritualiteit die gereflecteerd wordt in hun ogen waaruit hun puurheid straalt. Er bestaat zelfs een omstreden theorie die zegt dat “hoor al ayn” eigenlijk gewoon ‘druiven’ betekent, wat aansluit bij de andere grafische omschrijvingen van de weelderigheid die het paradijs kenmerkt. [24].

Wie gelijk heeft, is van ondergeschikt belang – wat van primair belang is is dat deze uitzonderlijke beloning alleen diegenen te beurt valt die in het paradijs geraken, d.w.z. de martelaren en iedereen die in God gelooft en zich in het leven goed gedragen heeft.

De Koran vermeldt bovendien nergens een aantal. De ’72’ is afkomstig van de volgende hadith:  «Men hoorde profeet Mohamed zeggen: “De kleinste beloning voor de mensen van het Paradijs is een plaats waar er 80.000 dienaren en 72 vrouwen zijn, waarboven een koepel staat die versierd is met parels, aquamarijn en robijn, zo breed als de afstand van Al-Jabiyyah (een voorstad van Damascus) tot Sna’a (in Jemen).”» (Tirdmidhi)’

Moslimhel

Klik voor grotere Banana Split.
Studio Rony

Wie er meer wil over te weten komen, moet maar het gratis koranexemplaar bestellen waarover we gisteren berichtten.

Teken voor Vlaamse onafhankelijkheid!

Ter herinnering: 

International Commission of European Citizens

Een miljoen handtekeningen voor zelfbeschikkingsrecht

“Ik ondersteun het initiatief dat het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volkeren binnen de Europese Unie erkend wil zien als een fundamenteel mensenrecht en wens dat de Europese instellingen alle Europese burgers en hun naties ondersteunen als ze dit recht wensen toe te passen.”

Teken voor het Europees zelfbeschikkingsrecht van Vlaanderen, Catalonië, Schotland, Süd-Tirol

https://www.europeancitizensdecide.eu/petition.php?language=3

 

 

Nostalgie

Nostalgie

Uit een Brits onderzoek moet blijken dat de hang  naar het verleden, het koesteren van herinneringen, een mens optimistischer zou moeten maken.  Daar geloven wij nu eens geen barst van.

De herinneringen aan een normale leefwereld zonder multiculturele verrijking, zonder zinloos geweld, zonder een alles-moet-kunnen-mantra, zonder de EU, zonder… maken ons eerder triest.  We prijzen ons gelukkig dat we die tijd hebben mogen beleven, maar we zien de toekomst somber in.  Onze kinderen en kleinkinderen wacht geen hemels manna, geen ‘vreedzame co-existentie’, geen beloning na(ar) werken, geen zekerheden, geen veiligheid.

Maar goed.  We wilden u op de hoogte brengen van dit Brits experiment met herinneringen en muziek.  Proefpersonen die zich prettige herinneringen in gedachten moesten brengen of naar geliefde oude liedjes dienden te luisteren, gebruikten naar verluidt duidelijk meer positieve bewoordingen om die ervaring te beschrijven.  Tja…

Volgens Tim Wildschut van de universiteit van Southampton kan denken aan het verleden helpen om de eenzaamheid te verdrijven en je optimisme en vertrouwen in de toekomst een oppepper geven.

Dat zal wel.  Wij herkennen slechts de grote verschillen tussen ‘toen’ en ‘nu’.  Confronterende verschillen.  En daar worden wij geen millimeter optimistischer door.

 Science Daily