Wat als…

Mo ontvangt een ‘Openbaring’

… Mohammed zich vergist heeft? 

Met al dat trommelgeroffel en wapengekletter is het niet ondenkbaar dat hij iets niet goed verstaan heeft.

We durven er niet aan denken!

De afdeling ‘Religie en Gewetensproblemen’ van onze redactie heeft er onderstaande wetenschappelijke tekst over uitgevlooid. Niet alleen wordt daarin het geslacht en het aantal van de bonusmaagden in twijfel getrokken maar er wordt zelfs gespeculeerd of het eigenlijk, feitelijk, eventueel om druiven zou gaan.  We citeren:

‘1.7.2. De ’72 maagden’

Al diegenen die het paradijs bereiken – en dus niet alleen de martelaren – worden grote beloningen in het vooruitzicht gesteld in het paradijs. Zo bijvoorbeeld:

 «De tuin die de godvrezenden is toegezegd ziet er zo uit. Er zijn rivieren van water dat niet brak is, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert, rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinkers en rivieren van gezuiverde honing. En zij hebben daarin alle vruchten en vergeving van hun Heer…» (Koran 47:15)

Naast vergeving van alle zonden en weldadige paradijselijke beloningen spreekt de Koran ook over de ‘hoor al ayn’ voor diegenen die het paradijs bereiken – en daar horen de martelaren dus bij.

 «Zo is het! En Wij geven hun gezellinnen met sprekende grote ogen ten huwelijk.”» (Koran 44:54)

“Hoor al ayn” zijn speciale schepselen die enkel in het paradijs wonen. Het woord wordt op verschillende manieren vertaald. Fred Leemhuis vertaalt het als “gezellinnen met sprekende grote ogen”, Yusif Ali als “Companions with beautiful, big and lustrous eyes”, Pickthal als “fair ones with wide, lovely eyes”. In de publicaties over dit woord vindt men verschillende omschrijvingen. Volgens de enen gaat het om bijzondere vrouwelijke gezellen voor mannen die het paradijs bereiken, volgens anderen hebben de “hoor al ayn” geen geslacht, ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk, maar wezens met een uitzonderlijk zuivere spiritualiteit die gereflecteerd wordt in hun ogen waaruit hun puurheid straalt. Er bestaat zelfs een omstreden theorie die zegt dat “hoor al ayn” eigenlijk gewoon ‘druiven’ betekent, wat aansluit bij de andere grafische omschrijvingen van de weelderigheid die het paradijs kenmerkt. [24].

Wie gelijk heeft, is van ondergeschikt belang – wat van primair belang is is dat deze uitzonderlijke beloning alleen diegenen te beurt valt die in het paradijs geraken, d.w.z. de martelaren en iedereen die in God gelooft en zich in het leven goed gedragen heeft.

De Koran vermeldt bovendien nergens een aantal. De ’72’ is afkomstig van de volgende hadith:  «Men hoorde profeet Mohamed zeggen: “De kleinste beloning voor de mensen van het Paradijs is een plaats waar er 80.000 dienaren en 72 vrouwen zijn, waarboven een koepel staat die versierd is met parels, aquamarijn en robijn, zo breed als de afstand van Al-Jabiyyah (een voorstad van Damascus) tot Sna’a (in Jemen).”» (Tirdmidhi)’

Moslimhel

Klik voor grotere Banana Split.
Studio Rony

Wie er meer wil over te weten komen, moet maar het gratis koranexemplaar bestellen waarover we gisteren berichtten.

5 gedachten over “Wat als…

  1. Ik heb al zoveel gelezen over moslims en hun hang naar vrouwen, en zo weinig over hun lust voor druiven, dat ik me moeilijk kan inbeelden dat je ze met deze laatsten kunt begeesteren.

  2. De evolutie leer van de hersenen is niet van toepassing voor iedereen . In de tijd dat MO zijn gedichtenbundel , schreef was het blijklbaar niet moeilijk om die primitieve geesten van alles te doen geloven . Dat is heden ten dage zo gebleven voor bepaalde broeders en zusters . Terwijl het westen ruimte-reisjes naar de planeet Mars voorbereiden, geloven miljoenen en miljoenen nog in de sprookje van MO . Ze worden zelfs kwaad en geweldadig als wij hun geloof niet delen , zoals een klein kind dat boos wordt op zijn vader die heeft laat weten dat Sint Niklaas niet bestaat en feitelijk Ma en Pa zijn. Ik kan me echter moeilijk voorstellen dat moslims , idem Christenen enz , met een serieuse wetenschappelijke opleiding nog kunnen geloven in de sprookjeswereld van een godsdienst ! Het begrip God heeft zich door de eeuwen heen een slechte reputatie opgebouwd . Hoeveel zijn er niet gesneuveld in de naam van God ? Er is maar “een” God en die zit in ieder gezond lichaam en geest , die zit in iedereen , die verschil kan maken tussen goed en slecht . Deze categorie komt automatisch in het een of ander paradijs , als dat inderdaad zou bestaan . Ik besef wel dat het allemaal niet zo eenvoudig kan worden voorgesteld . Theologen maken brandhout van mijn stelling met een hoop argumenten. Moslims hebben bibliotheken vol met interpretaties van de Koran . Maar als Godsdienst zo ingewikkeld wordt kan hij niet bedoeld zijn voor de normaal denkende mens . Zoals reeds eerder geschreven God zit in ieder van ons die beschikt over een gezond lichaam en geest. Er zijn miljoenen en miljoenen patienten , geestelijk hulpbehoevende die dringend hulp nodig hebben om bevrijdt te worden van “de gesel Gods”

  3. Dat van die druiven daar was ik al langer achter gekomen. Druiven in de woestijn zowat het summum van luxe wat fruit betreft. Reden waarom ik dan ook mijn kandidatuur om te fungeren als wandelende bom reeds lang geleden ingetrokken heb. Maar nu doen julie mij opnieuw twijfelen. “De rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinker” doen mij opnieuw twijfelen. Maar hoe zit het nu met het alkoholpercentage in dit goedje. Of gaat het hier om een halal flutbrouwsel zonder alcohol ? Alhoewel Jezus, de grote voorganger van Mohamed die door deze laatste Moslim “avant la letter” gebombardeerd werd veranderde toch ook water in wijn. Volgens mij ook niet helemaal kosjer, pardon halal.

    • Inderdaad al die wijn die in de paradijselijke rivieren stroomt is zeker niet kosjer . Binnen de kortste keren lopen ze daar allemaal rond met een serieus stuk in hun kl…tot groot ongenoegen van die 72 werkloze maagden . Het alcohol-probleem is bij Jezus ook begonnen toen hij ontdekte dat hij water in wijn kon veranderen.

Reacties zijn gesloten.