Groene stroom heeft een verdacht geurtje

Afbeeldingsresultaat voor green monster animated gif

Groene elektriciteit kampt met grondstoffen- (en mensenrechten)crisis

In windmolens, zonnepanelen, batterijen en elektrische auto’s zitten metalen van vaak bedenkelijke herkomst. Om onze honger naar hernieuwbare energie te stillen, zullen we er veel meer van nodig hebben en Europa wil de handen zelf niet vuilmaken. ‘We zijn naïef en hypocriet.’

Bovendien zijn we voor sommige elementen afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers. Zo’n 95 procent van de zeldzame aarden komt uit China, 65 procent van het kobalt komt uit Congo. Daar staan issues als mensenrechten en milieu doorgaans niet hoog op de agenda.

… Zeldzame aarden komen vaak samen voor met de radioactieve elementen thorium en uranium. De ontginning kan daardoor erg vervuilend zijn. De Bayan Obomijn nabij Baotou in Binnen-Mongolië is de grootste mijn voor zeldzame aarden ter wereld. De streek is er sterk vervuild door de chemicaliën die mijnbouwers gebruiken bij de ontginning en door thoriumhoudend afval uit bezinkingsbekkens…

… Doorgaans zijn producten ook niet ontworpen om te worden gerecycled. ‘Fabrikanten focussen vrijwel uitsluitend op hoe hun groene technologie presteert, en niet op hoe ze die circulair kunnen ontwerpen’.
Het kost te veel moeite om producten uit elkaar te halen en de waardevolle materialen te recupereren. Dat is onder meer het geval voor elektrische motoren. ‘Die belanden nu gewoon op de schroothoop en de zeldzame aarden zijn we kwijt’…

… Volgens sommige schattingen moeten we tussen nu en 2025 jaarlijks een nieuwe lithiummijn openen om de vraag te kunnen volgen…

… Nieuwe mijnbouwprojecten maken weinig enthousiasme los. Niemand wil een mijn in zijn achtertuin. De Zweedse Nora Kärrmijn zou in haar eentje de Europese vraag naar zeldzame aarden voor de komende vijftig jaar kunnen dekken. Een petitie met 45.000 handtekeningen stak – voorlopig – een stokje voor de ontginning. ‘In West-Europa willen we schone technologie, maar we willen niet dat de metalen die daarvoor nodig zijn hier worden ontgonnen’…

Lees meer bij EOS

Voor Europa, tegen de EU

Wat in de media het etiket” anti-Europa partijen” gekleefd krijgt is in wezen net het tegenovergestelde. Deze partijen willen wel degelijk een Europa, een bond van onafhankelijke natiestaten, geen EU-moloch, waarbij de verscheidenheid, de culturen, de talen en gebruiken der lidstaten uitgegomd en verplicht worden te versmelten tot één brij zonder enige identiteit.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Onder het motto: “Een Europa van het gezond verstand” trokken ze de campagne voor de Europese verkiezingen op gang in het prachtige Praag:

U kan hier hun toespraken beluisteren:

We passen ons aan

Afbeeldingsresultaat voor dhimmitude

Gezondheidsraadgevingen in Duitse weekbladen, vroeger en nu.

Vroeger: goede raad bij behandeling van bv. een blaasontsteking: plantenkracht.

Afbeeldingsresultaat voor das neue blatt alte ausgaben

Nu: goede raad bij behandeling van steekwonden. Titel: Hoe verzorg ik een steekwonde? Ondertitel: Steeds weer worden mesaanvallen gemeld. Waar u bij de eerste verzorging moet op letten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht

Ontkenning van ontkenning – belgische wetgeving in het kwadraat

Afbeeldingsresultaat voor kan niet

De anti-negationismewet versterkt het Turkse negationisme


Brussel, zaterdag 20 april 2019
Het voorstel van anti-negationismewet dat op 24 april eerstkomend voor goedkeuring in Kamer van volksvertegenwoordigers voorligt, slaat niet op het negationisme omtrent de Armeense genocide van 1915.
De Belgische Senaat heeft deze genocide op de Armeniërs evenwel in 1998 al erkend en de Kamer deed hetzelfde in 2015. Ook de regering van Charles Michel heeft deze genocide op de Armeniërs bij monde van de Premier vanop het spreekgestoelte van dezelfde Kamer erkend.
De volksvertegenwoordigers die een wettekst stemmen die de Armeniërs uitsluit van strafwettelijke bescherming tegen het ontkennen van hun voldoende gedocumenteerde lijden, doen dat op 24 april… de dag waarop de Armeense genocide jaarlijks wordt herdacht. This is adding insult to injury!


De Kamer van volksvertegenwoordigers plant op woensdag 24 april een wetsvoorstel goed te keuren dat werd neergelegd door parlementsleden van de voormalige meerderheid van de regering-Michel – dus van de MR, de Open VLD, CD&V et de N-VA. Dat voorstel recupereert een voorontwerp van wet van minister van Justitie Koen Geens tot hervorming van het Strafwetboek. Ingesloten is een nieuwe wetsbepaling in verband met de strijd tegen het negationisme; ze zet een kaderbesluit van de Europese Unie omtrent racisme en xenofobie in Belgisch recht om, alsook een protocol van de Raad van Europa over computercriminaliteit. Beide eisen dat het negationisme dat aanzet tot haat en geweld verboden wordt.


De huidige formulering van het wetsvoorstel sluit echter het negationisme ten opzichte van de Armeense genocide van 1915 uit. Hoewel geen van beide Europese richtlijnen die door dit voorstel in Belgisch recht worden omgezet, uitdrukkelijk vereisen dat de wetsbepaling zich zou beperken tot genocides die door internationale rechtbanken werden erkend, doet het Belgische wetsvoorstel dit wel: het beperkt zich bij het strafbaar maken van het negationisme tot genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden “als dusdanig vastgesteld door een eindbeslissing van een internationaal gerecht”.


Maar in geval van de genocides op de Armeniërs, de Arameeërs en Assyriërs en de Pontische Grieken is er nooit een internationaal gerecht geweest om de misdaden van de Jonge Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog te bestraffen. Er waren wel wat nationale rechtszaken in Turkije, maar deze hebben de misdaden nooit in hun geheel als “misdaden tegen de mensheid” of “genocide” bestempeld en zich beperkt om individuele misdaden te betitelen als “plunderingen” of “moordpartijen”. De Geallieerden (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland) daarentegen hebben in 1915 in een verklaring het Ottomaanse rijk wel beschuldigd van “misdaden tegen de mensheid en tegen de beschaving”. Dit zou trouwens de eerste keer zijn dat de term “misdaden tegen de mensheid” op het internationale forum werd gehanteerd.


Het negationisme maakt doorgaans deel uit van het discours van politieke krachten die hoewel in de minderheid toch uiterst gevaarlijk zijn voor zowel de democratie als de vrede in de samenleving. Het ontkennen van de Armeense genocide daarentegen maakt deel uit van het officiële discours van de Turkse staan en van het discours van een meerderheid binnen de Turkse diaspora in België. De gevolgen van dit negationisme zijn niet denkbeeldig.


De zeldzame Armeniërs die zich in Turkije publiekelijk durven uitspreken, worden geïntimideerd, met de dood bedreigd of zelfs vermoord. Het bekendste voorbeeld daarvan is de journalist Hrant Dink, die in 2007 om het leven werd gebracht. De enige Armeense volksvertegenwoordiger in Turkije, Garo Paylan, wordt permanent bedreigd omdat hij Armeniër is, terwijl hij een toonbeeld is van vredeswil, bereidheid tot dialoog en respect voor de waarheid.


In Europa wordt de haat jegens Armeniërs geïmporteerd door Turkse diplomaten of door mensen die sterk onder invloed staan van de regering in Turkije. In Zweden bijvoorbeeld moest de vicevoorzitter van de voornaamste Turkse vereniging in het land in april 2016 nog ontslag nemen omdat hij tijdens een negationistische en haatdragende speech of het centrale plein van Stockholm “dood aan de Armeense honden” had geroepen.


Ook in België leidde een opstootje in Sint-Joost in 2007 bijvoorbeeld tot de vernieling van een restaurant onder kreten als “dood hem, het is een Armeniër”. Merkwaardig genoeg werd er door de autoriteiten naderhand geen enkele vervolging ingesteld en diende de Armeense restauranthouder de buurt te verlaten en zelf in te staan voor de grote kosten die deze vernieling met zich meebracht. Incidenten van dit slag worden blijkbaar niet bijgehouden door de Belgische of Europese instellingen die instaan voor de strijd tegen het racisme.


Het Comité van Armeniërs van België herinnert eraan dat ons land de Armeense genocide in 1998 in de Senaat heeft erkend, en in de Kamer middels een stemming in 2015, gevolgd door een verklaring van Eerste minister Charles Michel. Het comité herinnert eraan dat wij aan de slachtoffers van deze genocide verplicht zijn hen niet te vergeten. Het comité benadrukt dat elke dag nog ontkenning van deze genocide op de Armeniërs gepaard gaat met de verspreiding van haat ten opzichte van deze bevolkingsgroep die het slachtoffer was van gedocumenteerde feiten.


Het zijn deze feiten die op 23 en 24 april voor de 104de keer worden herdacht. Het zou schandalig zijn als dezelfde volksvertegenwoordigers die in 2015 verklaard hebben dit leed te erkennen, nu een wetsbepaling zouden goedkeuren die het negationisme bestraft en die niet slaat op de Armeense genocide… en dat ze dit net op 24 april zouden doen.
Als de Kamer de slachtoffers van de genocide van 1915 wilde beledigen, had ze het niet beter kunnen aanpakken.


Nicolas Tavitian, voorzitter van het Comité van Armeniërs van België
mobiel +32 (0)495 77 08 67 et e-post contact@armencom.be

Zogezegd

“Een appel per dag houdt de dokters weg, vooral als je goed mikt.”

Winston Churchill, die zich liet zich inspireren door het spreekwoord “An apple a day keeps the doctor away.”.

Afbeeldingsresultaat voor an apple a day keeps the doctor away

Quo vadis, Syria?

Het doorgaans goed geïnformeerde al-Masdar News (Libanon) meent te weten dat er een ISIS-plan in de maak is, resp. was om Palmyra in centraal Syrië met een verrassingsaanval van binnenuit te heroveren.

Niet toevallig Palmyra. Immers, wat Notre Dame is voor Frankrijk, is Palmyra voor Syrië en de beschaving. Via via is het Syrische leger te weten gekomen dat ISIS niet alleen de regio rond Palmyra, maar ook de centrumstad én de archeologische vindplaats, die ze al voor een groot stuk vernietigd hebben, willen heroveren. ISIS terroristen weten verdomd goed dat de Syrische en Russische luchtmacht de onschatbare Palmyrarestanten niet zullen bombarderen. Bovendien ligt Palmyra eerder geïsoleerd langs de strategische Homs-Deir Ezzor snelweg, wat hen de mogelijkheid biedt de Syrische grondtroepen vanuit hinderlagen te overvallen. ISIS heeft zichzelf opgeraapt en opgepept; getuige daarvan de geslaagde aanval op al-Kawn verleden week. (…)

Het gevaar dreigt niet alleen uit ISIS-rangen. Ook HTS in Idlib laat zich niet onbetuigd. Zij blijven vanuit hun terroristenburcht over de provinciegrenzen heen de Syrische bevolking en soldaten aanvallen en doden. Enkele dagen geleden ten westen van Aleppo-stad; 19 Syrische soldaten sneuvelden. Nu weer in het NW van Hama, in al-Hakoura, waarbij naar verluidt minimum 11 Syrische militairen het leven lieten. Van de demilitariseringszone rond de provincie grenzen trekt HTS zich niets aan.
En gisteren vielen verschillende dichtbevolkte burgerwijken van Aleppo weer in de mortierprijzen (…) (

En in al-Rami/alJanoubi (Latakia) vier gekwetsten:

Afbeelding kan het volgende bevatten: zittende mensen
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, slapen

Demilitariseringszone? De weg naar de hel is zoals u weet geplaveid met goede voornemens, die niet in de woordenboek van de HTS terroristen staan. In werkelijkheid hebben ze carte blanche in de zgn. 20 km gedemilitariseerde strook langs de grenzen van de Idlib omringende provincies Aleppo, Hama en Latakia. Als zij mortieren en bommen afschieten in laatst genoemde provincies, dan zwijgt de wereld. Als het Syrische leger of de Russiche luchtmacht probeert hun lanceerstellingen te raken, dan zijn zij degenen die provoceren, de “vrede” en de burgerbevolking in gevaar brengen. Twee maten, twee gewichten. (Russian-Turkish demilitarized zone has only strengthened the jihadists)

Intussen is de burgerbevolking in Idlib het slachtoffer van de machtswellust en zelfverrijking van HTS-terroristen. Talrijke video’s circuleren op het internet over lukrake arrestaties, zonder enige reden, ontvoeringen, betalingseisen voor zgn. huur of protectie, voedselroof, woekerprijzen. Enkele voorbeelden:

Burgers bestormen een bakkerij om te beletten dat HTS met de bloem aan de haal gaat en vervloeken al-Joulani:

De terroristen die uit Oost-Ghouta een vrije aftocht kregen naar Idlib in ruil voor een wapenstilstand merken dat ze van de regen in de drop beland zijn. Van broederliefde en solidariteit… geen sprake! Ze worden uitgebuit.

Scholen worden leeggeroofd, gebouwen in beslag genomen. De protesterende student is intussen van de aardbodem verdwenen.

Folteringen in HTS gevangenissen. Officiële doodsoorzaak: nierproblemen.

Lees verder

In de brievenbus

THEORETISCHE HAATBOODSCHAP MET PASEN

Op Paaszaterdag 20 april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid”” te toetsen.  Verleden jaar hebben ze dit in een bepaalde vorm, met Pasen, ook gedaan.

Als aanleiding bespreken zij een boek van een zogenaamde professor Willie Van Peer, uit München.  Hij wordt als professor voorgesteld, alhoewel hij al 72 jaren is.  Het artikel is een afgeleide uit het boek van de professor :Niet te geloven”, nota bene uitgegeven bij het Davidsfonds.*

De professor verklaart dat hij niet gelovig is, maar ”ook niets tegen het geloof heeft”.  Een aantal stellingen worden afgevinkt, praktisch alles als onwaar.  In dit artikel beperk ik mij met zijn stelling dat “Jezus niet kan verrezen zijn uit het graf”.  De professor loochent dus, op Paasdag, het meest essentiële van het christelijk geloof.

Voor mij is het duidelijk dat alle meningen moeten toegestaan zijn.  Iedereen kan trachten andermans mening te weerleggen.  Waar het hier echter om gaat, is dat de eertijds katholieke GvA voor het tweede jaar op rij, gelovige christenen, speciaal op Pasen, blameert.  Men kan het hele jaar deze problematiek aanhalen, er zelfs een academische zitting aan wijden, maar nee….. uitgerekend op Pasen verschijnt het artikel.  Voor mij, als zeer gelovig iemand, wekt dit geen twijfel op aan de verrijzenis; wel lijkt het me een geestelijke, symbolische brand van een Notre Dame, of een symbolische aanslag op christenen vergaderd in kerken.

Zoals ik reeds lang voor ogen houd, vervalt heel de constructie van het geloof in de Heer, als men overtuigt is dat de verrijzenis nooit plaatsvond.  Als dit niets betekent en onwaar is, dan kunnen de gelovigen voortaan ook beter zondags naar de Ikea of de Ten Miles gaan.  De vreugde en het paaslicht van het verrijzenis-gebeuren duiden erop dat wij, gelovigen, bestemd zijn om eeuwig te leven met de Heer.

Waarom ik dit artikel schrijf is echter, om aan te tonen, hoe diep de haat tegen het bovennatuurlijke van Jezus Christus wel doorgevoerd wordt.  Niet enkel radicale moslims voeren hun woedende afkeer uit door aanslagen; ook de occulte leer achter de schermen doet dit.  Alle kranten in dit land zijn in handen van machten, die de christelijke geloofsleer vijandig gezind zijn.  Stel dat die kranten op een belangrijk islamitisch feest een artikel zouden schrijven waarin de Koran en zijn inhoud zwaar aangevallen wordt.  Dit is gewoonweg ondenkbaar!!

De maçonnieke krachten achter de schermen, wanen zich in een roes van de eindzege.  Niet enkel worden christenen zowel lijfelijk als symbolisch aangevallen; ze worden ook nog hard bespot omdat ze geen weerwerk bieden.  De Franse president Macron had een glimlach op het gezicht, toen hij de brandende Notre Dame bezocht; dit ging via de alternatieve media Frankrijk rond.

Elke dag worden er tientallen christenen/katholieken vermoord.  Dit wordt volledig doodgezwegen, ook in de Kerken .  De paus bezoekt zijn vriend Rothschild, de absolute top van de NWO.  Hij pleit voor meer integratie en meer begrip voor de islam.  Zoals men op de website van “Open Doors” kan zien, zijn we in verdrukking, zowel door onze vijanden, als de top van de Kerk.

Dit artikel laat zien hoe brutaal de vijanden van onze transcendente geloof, hun haat tot uitdrukking brengen. 

  • Het artikel blz. 16-17, GvA van 20 april 2019
  • Jos Wouters, Boom;   Tel. 03.334.63.55. E-mail : focus@herenigingnl-vl.net

*Nvdr: Met goedkeurend woordje op de achterflap van Etienne Vermeersch