“Paasaanbidders”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen
Drie slachtoffers van de moslimhaat: een echtpaar en hun dochtertje die haar 1ste communie deed.

Wanneer men over de slachtoffers van dit zinloos Islamitisch geweld sprak, had men het over “Easter worshippers” of vrij vertaald: Paasaanbidders. Alsof men het niet om vermoorde Christenen ging, maar één of andere anonieme sekte waar nog niemand van gehoord had…

… Zijn Westerlingen dan zo verkrampt over het geloof van hun voorouders, dat ze het woord Christen niet meer kunnen uitspreken? Of hebben ze na jaren van ononderbroken indoctrinatie gewoon angst om in het politiek incorrect vakje verdrongen te worden? Inderdaad, aan jonge Westerlingen heeft men decennialang, en tot vervelens toe, verteld dat de blanke van nature uit “slecht” is en dat ze daarom extra moeite moeten doen om andere volkeren welwillend te zijn. De Westerling moet afstand doen van zijn verleden en cultuur om een wereldburger te worden, vrij van elk vooroordeel of racisme…

Lees: Sri Lanka: over “Easter worshippers” en andere door politici verzonnen sekten

De Krim, een westers griezelverhaal

Volgens westerse media is de Krim sinds de “Russische bezetting” dichtbij verhongering, verloedering… moest Poetin de bevolking niet met een ijzeren vuist in bedwang zou houden, je zou wat beleven… Volksopstand, waarbij de gele hesjes in Frankrijk het nakijken – zouden – hebben.

Tot het arsenaal “objectieve berichten” behoren: lege rekken in de winkels, stroomonderbrekingen, niet functionerende bankkaarten, zakenwereld in puin, angst, geweld, onderdrukking, criminele politiestaat, toeristenleegloop, openbare dienstverlening in chaos, troosteloosheid… kortom de beschrijving van de Krim lijkt als twee druppels water op de Goelags in Siberië.

Enkele tegenstrijdigheden: Aantal toeristen op de Krim:

2014: 4 miljoen
2015: 4,6 miljoen
2016: 5,6 miljoen
2017: 5,4 miljoen
2018: 6,8 miljoen

Westerse journalisten die het in hun verslag over “lege stranden” hebben “vergeten” te vermelden dat ze er in de winter op ‘onderzoek’sbezoek waren.

Dat de infrastructuur op de Krim in lamentabele toestand verkeerde kan men moeilijk Moskou verwijten. Sinds 2014 werden meerdere grote infrastructuurprojecten gepland en uitgevoerd: de in 2018 geopende Krimbrug, de nieuwe luchthaventerminal in Simferopol met een verviervoudiging van het aantal passagiers als gevolg, de nieuwe autosnelweg “Tawrida”, dwars over de Krim, die volgend jaar zal geopend worden.
Het bekende vakantiepark Artek bij Jalta wordt gerestaureerd en gemoderniseerd; goed voor 225 miljoen euro investering uit Moskou sinds 2015. De Russische overheid haalde trouwens Syrische weeskinderen en kinderen uit de Donbass om daar te bekomen van hun trauma’s. In de buurt van Sewastopol en Simferopol werden nieuwe gascentrales gebouwd om de energiebevoorrading te verbeteren. In totaal zou Rusland tegen 2020 ca. 10 miljard euro in infrastructuur, energie en gemeentelijke dienstverlening op de Krim geïnvesteerd hebben.
Volgens cijfers van het Krims min. van economie groeide de economie van het schiereiland in 2015 met 8.5%, in 2016 met 7.1%. Het gemiddeld inkomen steeg van ca. 100 euro in 2013 op ca. 270 euro in 2016.

De Krim werd tussen 1992 en 2014 – toen het deel uitmaakte van Oekraïne, verwaarloosd, zo luiden in het algemeen de vaststellingen van de bevolking. Bv. de talrijke ooit florerende sanatoria die wegens bouwvalligheid moesten gesloten worden. De opbrengsten werden opgesoupeerd zonder dat er geïnvesteerd werd in het onderhoud of modernisering. En… men betaalt nu belastingen i.p.v. smeergeld…

Het toerisme floreert. De bouwprojecten kunnen de vraag niet aan. Vooral Russische toeristen – logisch toch – hebben hun Riviera herontdekt. En ja hoor, zelfs ondanks de bedreigingen, trekken Oekraïeners nog altijd naar de Krim op vakantie. Stroom- en watervoorziening, snel internet, westerse producten in de winkels, medische verzorging… geen probleem.

De onheilsberichten in het westen over een minderheidsgroep, de Krimtataren, lijken op zijn minst overdreven.

De Krim heeft drie officiële talen: Russisch, Oekraïens en Krimtataars, wat tijdens Oekraïense tijden niet het geval was. In Simferopol werd een grote moskee opgericht, waarop de islamitische Tataren 20 jaar gewacht hebben. Volgens hun eigen Krimtataarse politicus Saur Smirnov zou Kiev zich nooit om de sociale en politieke belangen van zijn mensen bekommerd hebben met het doel de ontevredenheid aan te wakkeren en de haat tegen Rusland te voeden. In de westerse media wordt het bestaan van Krimtataarse partij Milli Firka doodgezwegen, evenals dat deze voor de aansluiting bij Rusland koos. Het is godgeklaagd dat uitgerekend de naar Oekraïne gevluchte Krimtataren hun landgenoten moeilijkheden bereiden: het waren zij die samen met de Oekraïense nazi’s in 2015 de elektriciteitsmasten in Oekraïne lieten ontploffen om de stroombevoorrading naar de Krim af te snijden en het waren ook zij die vrachtwagens met levensmiddelen tegen hielden. Individuele discriminatie zal zeker voorkomen, maar niet vanwege de overheid.

Volker Pispers bekeek de VSA-Russische confrontatie in 2014 door een satirische bril. Een aanrader voor wie Duits verstaat:

Vandaag: Beloken Pasen

Russische icoon van Sint-Tomas (15e eeuw)

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten.

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom “Witte Zondag” genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: Quasi modo geniti infantes… (1 Petrus 2:2)

In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd.

Wat deden zij in Libië?

Twee groepen gewapende mannen (24 in totaal) met Europese, hoofdzakelijk Franse, diplomatieke paspoorten probeerden ongemerkt in rubber bootjes vanuit Libië Tunesië te bereiken. Ze werden betrapt en ontwapend. Hebben ze in Frankrijk niet genoeg problemen? Gaan ze zich weer ergens bemoeien?

Neen hoor, die mannen waren verantwoordelijk voor de veiligheid van de Franse ambassadrice in Libië. Maak dat de ganzen wijs!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op wereldvlak realiseren duistere machten nu  wat ze in Syrië zonder succes (maar met veel doden en verwoestingen) probeerden. Bij het begin van de oorlog tegen Syrië werd de zoon van de gezaghebbende moefti vermoord. Dan werd een van de meest vooraanstaande christenen in Damascus vermoord, een chirurg. Iets dergelijks werd in heel het land herhaald. De bedoeling van het terrorisme is dat de verschillende religieuze groepen tegen elkaar gaan vechten en elkaar uitroeien ten voordele van de wereldheersers. Hieruit volgde echter in Syrië helemaal geen burgeroorlog. Christenen en moslims protesteerden, zij aan zij, tegen het westers terrorisme. In Christchurch in Nieuw Zeeland werd op 15 maart 2019 minutieus gecoördineerd een aanslag gepleegd op twee moskee ’s met  50 doden en 50 gewonden. Voor fanatieke moslims was het een goed voorwendsel  om een aanslag te plegen op Paasdag op drie kerken en hotels in Sri Lanka, met meer dan 300 doden en 500 gewonden,  christenen en toeristen. Dit werd als wraak voorgesteld. Geen enkele van de  wereldleiders kon hierbij het woord “christen” over  de lippen krijgen.

In Syrië organiseerde het westen een “Arabische lente” met het verzonnen verhaal van een volksopstand, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime, waaruit een burgeroorlog zou ontstaan zijn. Allemaal leugens. En Frankrijk krijgt nu zelf de werkelijkheid: een echte volksopstand door een dictatoriaal regime onderdrukt met steeds erger wordend staatsterrorisme. Ondertussen groeit het vandalisme tegen kerken in Frankrijk snel. De Notre-Dame staat in brand op 15 april, bij het begin van de Goede Week. Als staatsgebouw dient het door de regering onderhouden te worden. Dit onderhoud was zo erbarmelijk (evenals voor de andere duizenden Franse kerken) dat er ieder ogenblik kortsluiting kon ontstaan. Le Canard Enchainé zegt dat er bovendien 7 sigarettenpeukjes gevonden zijn! Inmiddels hebben de Franse regeringsleiders al groen licht gegeven voor de restauratie, ‘aangepast aan onze tijd’. Een volgende aanslag tegen de Kerk? Wordt het een multicultureel complex dat kan dienst doen als theater, moskee,  kerk én een tempel voor vrijmetselaars? Deze kathedraal is wel gebouwd in naam van Christus zoals de aartsbisschop van Parijs terecht opmerkt. Jezus zegt ons: “Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal”! (Joh 2, 16) Hoe dan ook, de strijd tegen het christelijk geloof en vooral tegen de katholieke Kerk zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

De grote oorlog is begonnen. Worden het christelijk geloof en de katholieke Kerk weggevaagd of komt er een ongeziene heropleving, zoals André Malraux voor de 21e eeuw voorspelde? Mensen van goede wil en vooral christenen, ontwaakt! Het is algemene mobilisatie. Eind mei en begin juni willen  we enkele weken in de abdij van Postel vertoeven en vandaar conferenties geven in deze zin en bepaald niet in “politiek correcte” stijl. Tegen die tijd zal ik meer concrete gegevens verstrekken.

Lees verder