NL, diefstal en fraude in de pensioenwereld. En bij ons dan.

Via reputatiemanagement houdt de pensioenwereld de schone schijn op. Op vele congressen wuiven economen en pensioenbeleggers zichzelf en elkaar lof toe. In voor werknemers en gepensioneerden onbegrijpelijke taal probeert de bedrijfstak pensioenindustrie op congressen zijn onmisbaarheid te tonen. Maar in Zwarte Zwanen 3 zegt de Amerikaanse pensioendetective Ted Siedle dat schimmigheid en geheimhouding de voedingsbodem voor diefstal en fraude vormen.

In deze aflevering probeert MAX in gesprek te komen met de invloedrijke pensioenbeleggers. Zo probeert maker Grimbergen een interview te krijgen met een van de machtigste financiële mensen ter wereld, Larry Fink van Blackrock. Blackrock heeft ongeveer 4000 miljard euro van anderen onder beheer, waaronder bijna 200 miljard Nederlands geld.

Een spannende episode in deze aflevering gaat over het Pensioenfonds Meubel, waar meubelmakers en standbouwers hun pensioenpremie moeten afdragen. Op het moment dat Lehman Brothers in 2008 failliet ging, lag er meer dan 300 miljoen Nederlands pensioengeld bij de bank. In de documentaire vertelt een betrokken bestuurslid van het fonds wat er in de zeven jaar na het faillissement werd ondernomen om het pensioengeld te redden.

Gepensioneerden maken van hun hart geen moordkuil. Voorts veel aandacht voor het ontbreken van een moraliteit in de wereld van het grote geld.
http://www.omroepmax.nl/zwartezwanen/uitzending/tv/zwarte-zwanen-3-de-perverse-prikkels-blijven-dinsdag-14-juli-2015/

gelukkig is er het zilverfonds

Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt.

Soms komt het voor dat een journalist zijn frustraties naar buiten brengt, zoals Udo Ulfkotte, voorheen 17 jaar journalist bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung, in zijn boek “Gekaufte Journalisten”. Hij onthult dat hem werd geleerd te liegen en te verraden. Hij werd betaald door de CIA en de Bundesnachrichtendienst om het nieuws te manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten. Volgens Ulfkotte zijn de westerse media door en door corrupt.

In zijn boek noemt Ulfkotte de namen van veel journalisten die op de loonlijst van Washington staan. Hij heeft een afkeer van de islam sinds hij door de Taliban in Afghanistan werd gedwongen om zijn christelijk geloof vaarwel te zeggen en zich te bekeren tot de islam onder bedreiging van het doorsnijden van zijn keel en onthoofding met een zwaard. Geen enkele Duitse mainstream journalist is het op straffe van ontslag toegestaan om zijn boek te bespreken. Volgens Ulfkotte daalt het aantal krantenabonnees en hij adviseert om de krant de deur uit te doen en de journaals weg te zappen. Hij ziet nog maar weinig in betaalde journalistiek; hij prijst daarentegen het internet als medium.

Talrijk zijn de onderwerpen, waar de gewone burger geen weet van heeft. Met name journalisten in het Westen zijn voor het merendeel instrumenten van de grote bazen achter de schermen. Pers, radio en televisie zijn in handen van de elite die ook de politiek beheerst. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.
Nu weer waarschuwt hij ons voor de dreigende oorlog met Rusland.

Op uw plaatsen. Spot aan. Actie.

MM900356606Op uw plaatsen.  Spot aan. Actie.

Als je beelden bekijkt van de gearmde wereldtop op de eerste rij zou je de indruk kunnen hebben – moeten hebben – dat deze de betoging leidde.


De massa, de V.I.P.’s en de realiteit.  Niets is wat het lijkt.  Theater op wereldniveau.

Zit m’n dasje goed? Zit m’n jasje goed?

 

1-Netanyahu-Abbas-ParisAls blikken konden doden!

“Doucement, nous sommes tous Charlie!”

FT

 

 

Meiachtenzestigers, LEZEN!

At your service
‘Zet de radio aan, Pim Fortuyn is neergeschoten!’ Mijn moeder riep het van onderaan de trap. Adrenaline door mijn lijf. ‘Yes! Net goed.’ Ik dacht het, misschien riep ik het zelfs naar mijn moeder. Tja, eigen schuld toch? Die man had zoveel nare dingen gezegd, zoveel mensen gepest, getreiterd, uitgedaagd. Dan vroeg je er toch om?

…….Het demoniseren van Fortuyn gebeurde gewoon en iedereen die zichzelf respecteerde en als respectabel te boek wilde staan ging er in mee. Al mijn rolmodellen, en ik dus ook. Toen Volkert van der Graaf de trekker overhaalde, ging er naast de schokgolf ook een onmiskenbare golf van opluchting door het land. In ieder geval heb ik hem gevoeld. Er was iets uitgeschakeld dat uitgeschakeld moest worden.

…….Alles in mijn omgeving ademde de morele zelfgenoegzaamheid van de Paarse periode. Niet alleen waren onze eigen opvattingen pragmatisch-links en kosmopolitisch, er heerste bovendien een vanzelfsprekende consensus: alle andere opvattingen waren sowieso onjuist, maar nog meer dan dat, ze waren minderwaardig, ethisch verwerpelijk.

……Niet dat de (lees) “politieke machthebbers en de gevestigde linkse nieuwsbrengers” en die vele anderen de trekker hebben overgehaald – o nee, dat zouden ze nooit doen. Maar zij waren wel de boegbeelden van een cultuur die de politieke opvattingen van Fortuyn onmiskenbaar moreel diskwalificeerden. De moord was de uitkomst van een publiek debat waarin ‘goede opvattingen’ niet beargumenteerd hoefden te worden. Een debat dat doordrongen was van twee gevaarlijke tendensen. Ten eerste heerste er een kwalijke intellectuele luiheid, een collectieve onwil om eigen opvattingen te beargumenteren en te verdedigen tegenover andersdenkenden. Ten tweede was er de meer kwaadaardige intellectuele tirannie, de neiging om andere opvattingen te onderdrukken als immoreel, als ‘fout!’ De eigen standpunten waren moreel superieur en spraken dus voor zich. Wie dat niet wilde inzien was gek of gevaarlijk.

……Zelf heb ik me ervan proberen te bevrijden, maar in het maatschappelijk debat zijn de intellectuele luiheid en intellectuele tirannie waaraan Fortuyn ten prooi viel nog lang niet verdwenen. Neem Geert Wilders. Die heeft ‘kopvod’ gezegd en zijn schare ‘Minder! Minder! Minder!’ laten roepen, hij heeft een Franse ‘extreemrechtse’ politica uitgenodigd – dus. Ja, dus wat eigenlijk? Argumenten horen we niet. De man deugt gewoon niet. Vieze smaak in je mond. Geen aandacht aan besteden.

……Er zou toch langzamerhand een collectieve waakzaamheid moeten zijn ontstaan voor het doorwerken van de mechanismen van intellectuele luiheid en intellectuele tirannie? En een bereidheid om de eigen principes keer op keer te toetsen en te verdedigen?
Blijkbaar niet. Het Openbaar Ministerie achtte het vorige week opnieuw verstandig om juist Geert Wilders te vervolgen. Een democratisch verkozen politicus die al tien jaar (op de kop af deze week – gefeliciteerd, lieve rechtstaat!) permanent beveiligd moet worden, vanwege opvattingen die overigens, wat je er ook van vindt, allesbehalve antiparlementair of antidemocratisch te noemen zijn.
Wie denkt de waarheid in pacht te hebben en zich de hooghartigheid toestaat die we zagen tegenover Fortuyn in 2002, die moet zich realiseren dat Fortuyns toen zo ‘radicale’ analyses tegenwoordig gemeengoed zijn geworden in de politiek.

https://www.jalta.nl/article/fortuyn_werd_vermoord_en_ik_was_blij.html

Zeg niet lichtvaardig ‘GAS’: er zit een ingrijpende filosofie achter

Samen met de verkoop van de week- en maandbladen daalde het cijfer van het aantal GAS-boetes in Vlaanderen.  Al moet u niet zoeken naar een oorzakelijk verband.  Dat is er niet.  Hoewel… wat ons betreft mag iedereen die Humo of iets dergelijks koopt een GAS-boete aan zijn been krijgen.  Vlaanderen zou een pak netter zijn zonder die rommel.

Terug naar de GAS (…let op het gebruikte lidwoord).  Volgens HLN verheugde Vlaanderen zich in 2013 over 42.624 boetes, 20% minder dan in 2012.  U kan zelf vaststellen hoe GAS-bewust uw gemeente het beleid in de hand houdt.
In het Koninkrijk van Vandela houden ze het record met 11 boetes per 100 inwoners.  Ook De Panne en Kokzijde doen het goed.  Waarschijnlijk heeft het iets met de gezonde zeelucht te maken. Word je ijl van in je hoofd… zoals van het gas (…let op het gebruikte lidwoord).

Ontdek hier hoeveel boetes er in uw gemeente werden uitgeschreven in vergelijking met het aantal inwoners.  Antwerpen staat op 6 met 2.7 boetes, al zal daar snel verandering in komen want binnenkort worden er brievenbuscontrolleurs op pad gestuurd die moeten vaststellen of uw brievenbus wel voorschriftsmatig leeggemaakt wordt.  Knap van het stadsbestuur om de bevolking een geheugensteuntje te geven bij het plichtmatig betalen van de rekeningen.  Zo riskeert u geen bijkomende intrestboete voor een laattijdige betaling.  Een ontradingsbeleid, noemt men dat.  Dank u.

Nu vrezen we dat de abonnementen van de gazetten, de boekskes en andere nuttige papieren informatiebronnen nog meer zullen afnemen.  Wie kan het nog riskeren een gelijktijdig abonnement op de Frut, de Knack, Humo, Libelle en… ‘t Pallieterke te nemen?  Al zullen er weinig Antwerpenaars rondlopen met zo’n brede interessesfeer.

Zo komen we bij onze winkel.  Misschien kan er iemand Bart DW voorstellen Golfbrekers een subsidie te geven zodat we een paar langbenige secretaressen kunnen aanwerven.  Kwestie van de vervrouwelijking – naar goed voorbeeld van de EU-leiding – op een aanvaardbaar peil naar ongekende hoogtes te brengen en om onze redacteurs op tijd en stond een taske koffie te serveren.  Kunnen we die papieren gazetten ineens helemaal afschaffen.  De groenen moeten dit toejuichen: hoeveel bomen worden er gespaard?  Hoe zuiver zal de lucht dan wel kunnen worden?  Moeten we die niet meer gaan kopen in niemandsland en de noordpool kan dan rustig verder toevriezen tot IJsland en Lapland. Kunnen we langlaufen van Zuid-Zweden tot bij de Eskimo’s.  Op eigen kracht.  Zetten we meteen de oliebaronnen en dito sjeiks een hak.

Hierbij een kort overzicht van zware feiten waarop GAS-boetes van toepassing zijn:

FVE

De stem van het volk, is het nog niet duidelijk!

islamterreurZondagmorgen een debatprogramma op BBC1.
Tijdens de debatten o.a. over de verkrachtingen van Britse kinderen en het terroriseren van de lokale bevolking door datzelfde islamitische importgebroed, liep er een rondvraag die mijn mening als een referendum kan aanzien worden. De vraag was of de multiculti-samenleving een succes is en geslaagd kan genoemd worden.
De uitslag verbaast ons niet maar voor de inteelt linkse pers die steeds dezelfde sirenezang verkondigen zou zo een uitslag hun neus in de werkelijk duwen.
Ik zie het de grote nullenzender en die andere regimezender niet doen in dat onland van ons, het resultaat zou veel gelijkenis vertonen, ook in de rest van Europa.

http://grizzom.blogspot.be/2014/08/bbc-saturday-morning-live.html

Cultureel marxisme en politieke correctheid

verhofstadt_leninNaar aanleiding van een artikel op DS  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140811_01213267 waarbij Marc Hooghe stelt dat besparingen blijkbaar het gedroomde excuus zijn om de openbare omroep eindelijk te kortwieken, ga ik hem bij deze nog maar eens duidelijk maken waaraan de heer Hooghe zou kunnen lijden, hij is het uitgesproken type Gutmensch van de tweede generatie, socialistisch atheïstisch opgeleid en gebaad in politieke correctheid, zijn psychologisch ziektebeeld is zo zeker als wat het volgende.
“politieke correctheid”. De term wordt veel gebruikt, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft doorgaans onduidelijk, evenals de gedachten, die eraan ten grondslag liggen.
Politieke correctheid laat veel zaken onbesproken, kenmerkt zich door een woordgebruik dat discriminatie en ongelijkheid tracht uit te wissen en gebruikt woorden in een andere betekenis dan ze vroeger hadden. Politieke correctheid is geïnspireerd op het gedachtegoed van het culturele marxisme.
Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan. Aanvankelijk werden de pijlen gericht op de vervanging van het kapitalistische economische systeem door een samenleving waarin de productiemiddelen in handen van het proletariaat zouden zijn. In 1917 richtte Lenin de Sovjet-Unie op, waarbij het marxisme in de vorm van het communisme in praktijk gebracht werd. De rol van de staat werd allesoverheersend en de partij diende als proletarische voorhoede. Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val, viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd de Koude Oorlog beëindigd. Niettemin kwamen vroegere communisten in Europa als socialisten aan de macht (Barroso), zonder dat zij werden aangesproken op hun verleden.
Naast de economische had het marxisme een culturele poot, die in 1923 gestalte kreeg in een instituut dat later bekend werd als de Frankfurter Schule. Van daaruit werd kritiek geleverd op de westerse cultuur en beschaving. Zij bestreed racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, homohaat, fascisme en vreemdelingenhaat. Het christendom werd gezien als rem op de gewenste ontwikkelingen. Het doel was nu de vernietiging van de westerse cultuur met haar traditionele waarden en ook weer het scheppen van chaos, zij het met andere middelen dan het economische marxisme hanteerde.
Herbert Marcuse gaf in de jaren zestig het culturele marxisme in het Westen een grote impuls. Niet de arbeiders maakten de revolutie, maar studenten en academici. Door hun positie in de samenleving zouden die bij uitstek geschikt zijn om de revolutionaire voorhoede te vormen. Daarmee begon ‘de mars door de instituties’ en kwamen het onderwijs in al zijn geledingen, de nieuwsvoorziening, het bestuursapparaat en het welzijnswerk grotendeels in hun handen, wat zij nog steeds zijn. Het kapitalisme, het christendom, de heersende moraal, het gezin, het nationalisme en het patriottisme moesten het voortaan ontgelden en het onderwijs moest op de schop. Vrouwen moesten zelfstandiger worden en gaan werken. Het christendom, waar het individu centraal staat, kwam onder vuur; het staat fundamenteel tegenover het communisme dat het collectief boven het individu stelt.
Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de
samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt.
De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken.
Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christendemocraten doen ijverig mee. Lenin kwalificeerde de liberalen al als ‘nuttige idioten’, omdat ze zich voor zijn karretje lieten spannen.
Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag. Om het volk afleiding te bieden wordt het rijkelijk voorzien van ‘brood en spelen’. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden.
De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen’); de anderen zijn fout, slecht en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is.
Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn).
Geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen als uitingen beledigend voor bepaalde groepen uitgelegd kunnen worden.
Veel geld wordt verspild aan onrendabele projecten (windmolens), geldtransferts naar onrendabele cultuurvreemde landsdelen en hypes die niet voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd (opwarming van de aarde door verhoogde CO2-uitstoot). Tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd, gevangenissen gesloten, defensie uitgehold, de sociale zorgverstrekking duurder en minder efficiënt gemaakt en ga zo maar door.
Door de stelling, dat immigranten nodig waren om het vuile werk te doen, kwam massa-immigratie op gang. Dat proces wordt nog steeds ondersteund door de politiek correcte politici, ambtenaren, journalisten en advocaten hoewel onder geen bevolkingsgroep het werkloosheidspercentage zo hoog is als onder de immigranten. Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie. Vergeten wordt dat het in stand houden van een verzorgingsstaat, gebaseerd op een overheid met een waterhoofd, die het volk steeds meer belastingen oplegt, op den duur niet te combineren is met het toelaten van grote aantallen armen.
Politiek correcte politici willen de islamisering niet tegengaan, maar plegen daarmee verraad aan hun streven naar seksuele bevrijding, gelijkheid tussen man en vrouw en uitbreiding van homorechten. Ze zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur’ bejubeld. De verklaring voor de rellen die onlangs in Frankrijk, Engeland en Zweden plaatshadden, wordt steevast gezocht in hoge werkloosheid, discriminatie, uitsluiting, racisme of troosteloze behuizing. Dat ze een duidelijk etnisch-religieus karakter hadden wordt verzwegen. Dat niet-islamitische migranten in een moeilijke situatie doorgaans minder problemen veroorzaken, komt niet aan de orde.
Tegelijkertijd wordt de autochtone bevolking een postkoloniaal schuldgevoel aangepraat. Problemen in Afrika en het Midden Oosten worden toegeschreven aan de voormalige koloniale machten. Het Westen komt om in zelfhaat. De Europese kolonisatie van vreemde landen wordt veroordeeld, maar de kolonisatie van Europa door immigranten van buiten ons werelddeel wordt gestimuleerd, hoe hypocriet kun je zijn? Het nieuwe proletariaat zou heel goed zijn agressie op de westerse samenleving kunnen gaan botvieren.
Hoewel het culturele marxisme geen geweld predikt, zou het daar wel eens op kunnen uitdraaien, temeer omdat de lontjes steeds korter worden.
Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen.
De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde.
Vrijheid en democratie worden op het spel gezet door een elite, die zichzelf bovenmatig beloont en elkaar de hand boven het hoofd houdt.

Cultureel marxisme. De reden waarom we geen Vlaamse Natie hebben .

critism2 kritiek
Brecht Arnaert maakt een briljante analyse over de toekomst van Vlaanderen.
Neem vijftig minuten tijd en ga achterover zitten luisteren los van alle politieke vooroordelen.
Brecht Arnaert gelooft namelijk niet dat de oplossingen vanuit die hoek kunnen komen.
Nee, als Vlaanderen ooit een vrij en welvarende natiestaat wil worden, moeten we veel verder kijken dan dat alleen en zelf onze toekomst in handen nemen.
https://www.youtube.com/watch?v=D3Efa8wG4cg

Vrije meningsuiting staat onder zware druk.

CCCHHHHTTTT
Vrije meningsuiting is het onmisbaar werktuig voor het beschermen van alle andere mensenrechten. Het is een kernelement van de democratie en een onontbeerlijke factor voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Maar. De universaliteit van mensenrechten en het recht op vrije meningsuiting staan onder zeer zware druk.
Dat zeggen vier internationale experts in een gemeenschappelijke verklaring.

Aanvallen op de vrije meningsuiting steunen op verwijzingen naar culturele specificiteiten, traditionele of communautaire waarden, morele en religieuze opvattingen of nog vermeende bedreigingen van de nationale veiligheid of de openbare orde.

Een vrij debat over verschillen in cultuur, waarden, tradities, geloof en levenswijzen spelen een positieve rol in het bevorderen van wederzijds begrip en vrede.
Zo’n debat bestrijdt haat, discriminatie en geweld.
De vrije meningsuiting ondergraven, ondergraaft meteen zo’n noodzakelijk debat.
De stem van minderheidsgroepen en groepen die lijden onder discriminatie wordt niet gehoord in politieke, economische, sociale en culturele domeinen.
Wetten die religies beschermen tegen elke kritiek moeten de schop op. Hetzelfde voor wetten die een speciale bescherming garanderen tegen kritiek op ambtenaren van de Staat, op instellingen, op historische personages, op nationale of religieuze symbolen.
Dissidente religieuze groepen hebben recht op het beleven van hun geloof. Minderheden moeten de mogelijkheid hebben hun identiteit of hun persoonlijke waardigheid te uiten.

Dit is maar een greep uit de analyse en de aanbevelingen van de vier experts. Niet de minste: Frank LaRue is de Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van de vrije meningsuiting van de Verenigde Naties (VN); Dunja Mijatovic is de Vertegenwoordiger voor de vrijheid van de media bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE); Catalina Botero Marino is de Speciale Vertegenwoordigster over vrije meningsuiting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS); Faith Pansy Tlakula is de Speciale Rapporteur over vrije meningsuiting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), meer bepaald van haar Afrikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en de Volkeren.

In dit rijtje ontbreekt een vertegenwoordiger of rapporteur van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), die toch ook 57 landen vertegenwoordigt. Deze afwezigheid is vanzelfsprekend. In de Verklaring van de Rechten van de Mens in Islam die deze Organisatie heeft aangenomen in 1990 (de Caïro-Verklaring) wordt vrije meningsuiting onderworpen aan de sharia, de islamitische wet. In de Mensenrechtenraad van de VN voeren de Lidstaten van de OIC al decennia lang een hardnekkig strijd tegen universele mensenrechten.
Een vertegenwoordiger van de OIC is niet op zijn (haar ?) plaats in een rijtje mensenrechtenexperts die ijveren voor de universaliteit van mensenrechten.

Eén woord van kritiek op hun gemeenschappelijke verklaring. De tekst blijft algemeen. Niet één land, niet één concreet feit wordt genoemd. Toch blijft het een krachtig statement, dat wijde verspreiding verdient.
Wat de Vlaamse media (nog ?) niet hebben opgebracht.

Dit nog. Het initiatief voor deze tekst is de verdienste van Article 19, een Britse NGO die ijvert voor … vrije meningsuiting, zoals verwoord in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Volledige tekst van de Gemeenschappelijke Verklaring te lezen (Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch) www.article19.org