(On)mensenrechten

De Verenigde Naties geven Duitsland een slecht rapport
Volgens een commissie van de VN is Duitsland te streng voor criminele en illegale buitenlanders.  Ze hebben het zelfs over willekeurige hechtenis want er verblijven te veel vreemdelingen in Duitse gevangenissen.

De cijfers liegen er niet om.  Bv. in Berlijn zitten er 55 nationaliteiten in hechtenis, goed voor 45% van de gasten.  In Stuttgart telt men er 30% vreemdelingen.  De VN-commissie is ze zelf gaan opzoeken in hun tijdelijk verblijf.  60% van de ‘vermoedelijke’ wetsovertreders zijn niet-Duitse jongeren.  En bovendien – schande – op een dag waren zelfs àlle cellen gevuld met vreemdelingen.

De commissie eist dat de arrestatieredenen eens grondig onder de loep genomen worden.  Het zou nl. kunnen dat de gearresteerden gebukt gaan onder hun eigen benarde economische toestand, ontoereikende sociale steun en onbegrip – niet alleen omwille van een andere cultuur – maar ook omdat ze zich niet verstaanbaar kunnen maken in het Duits of de Duitse richtlijnen voor een passend gedrag niet begrijpen.
Illegalen moeten volgens de commissie slechts dan eraan gehinderd worden de Duitse samenleving te verrijken als ze van slechte wil zijn.  In elk geval moeten onnodige gevangenisstraffen vermeden worden.   En – het lijkt ons overbodig dit te vermelden – moet er nagegaan worden of de illegalen in hun oorsprongslanden niet vervolgd of gediscrimineerd worden.  Er staat niet bij of criminele feiten in het thuisland ook tellen voor een ‘beschermd’ verblijf in de Bundesrepubliek.

De VN-commissie kent dan nog maar een gedeelte van het verhaal, want die statistieken zouden er nog explicieter kunnen uitzien.  In Berlijn zijn 1464 veroordeelde zware bandieten nog altijd op vrije voet.  Daar bovenop zijn er 5058 aanhoudingsbevelen in omloop waarbij de ontvanger een uitnodiging voor een gevangenisstraf uitgereikt moet krijgen.  800 van de 1464 arrestatiebevelen zijn ouder dan een jaar.  Het juiste aantal openstaande arrestatiebevelen ligt waarschijnlijk hoger dan de officiële cijfers, want, als een aanhoudingsbevel voor meerdere personen tegelijkertijd opgesteld wordt, dan telt in de statistieken slechts het feit dat aanleiding gaf tot de voorgeschreven arrestatie(s).
De politie klaagt over te weinig mankracht.  Ze kunnen misschien eens met Bartje Somers een klapke komen doen.

Ter begeleiding een video van drie jaar geleden.  Wie denkt dat het intussen beter gaat moet dringend een consultatie bij een psychiater aanvragen.

FT

 Junge Freiheit

BZ Berlin

Hiervoor betalen we belastingen

lovenaarA2Om de gemoederen te bedaren bij de spelers van de Ghanese voetbalploeg  in Brazilië stuurt het land een vliegtuig met 3 miljoen dollar, want de spelers hadden een uitbetaling geëist in contanten.

Dit is zeer uitzonderlijk, want – ik citeer uit de tekst  verschenen op de webstek van Zero-Hedge –  Ghana één der weinige landen is(en zeker in Afrika ) , dat beschikt  over een:

“fee-free national e-wallet and electronic payment system with biometric authentication, “

In het kader van dit toch wel dramatisch probleem (sic) duiken er ook geruchten op over omkoping met het oog op het “fixen”van toekomstige voetbalwedstrijden!
Moest er hier al een voorschot betaald worden aan de spelers, dat geen sporen naliet in het elektronisch betaalsysteem?

Opzij, opzij, opzij…maakt plaats: het vliegtuig komt eraan!

We worden in deze zaak opnieuw geconfronteerd met een decadentie, waarna ook reeds werd verwezen in de publicatie over gelijkaardige problemen bij de voetbalploeg van Kameroen. 

De twee voorbeelden illustreren waarvoor  ontwikkelingshulp  o.a. dient.  Het is niet alleen nodig dat we hiervoor belastingen betalen, maar terzelfder tijd worden we ok op alle mogelijke manieren opgezadeld met schuldcomplexen voor de problemen in de derde wereld.

Een zaak is zeker: al deze derde wereldlanden zijn onafhankelijk geworden en dat wil dan ook zeggen dat ze dan op eigen benen moeten staan, en alleen  de gevolgen  moeten dragen, niet van de kolonisatie, maar van de wantoestanden na de onafhankelijkheid.
Ik voel mij dan ook totaal niet aangesproken door de ellende in de derde wereld. Het is al meer dan genoeg dat ik  verplicht word  er belastingen  voor te betalen.

Als  anderzijds de immigratie uit deze derde wereldlanden tegen het huidige tempo verder gaat, gaan we ook hier eindigen op het niveau van een derde wereldland.
Het wordt dan ook tijd dat iedereen voor zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst wat deze derde wereld problematiek betreft. (zowel ginder als hier!!)

Lovenaar

Plat op de buik

Platter kan hij niet gaan.  Al waren we van Bart Somers al iets gewoon.
Zijn nieuwste grondoefening kan tellen: ook bewoners-van-vreemde-origine moeten bij de politie – zelfs zonder diploma.  De burgervader van Mechelen wil ‘een afspiegeling van de maatschappij’ bij de politie.   Zie je ze al achter de boeven lopen met een enkelband?

Gelijke kansen’ noemen de dhimmi’s deze strategie om de ‘discriminatie’, het ‘racisme’, de ‘uitsluiting’ te bestrijden.   Moeten ze in Mechelen binnenkort niet meer kunnen lezen en schrijven?
Bekijk nog even dit filmpje: “hij zoekt naar wat ons bindt”… en hij heeft het gevonden: de politie!

 

Dienstmededeling

redactieJullie zullen het gemerkt hebben: gisteren waren wij er niet.  Hoewel… we waren er wel, maar niet bij jullie.  Omdat we heel de dag afgesneden waren van de buitenwereld.  De dienstverlener had telefoon, kabeltv en internet onderbroken wegens ‘dringende werken om de dienstverlening en de kwaliteit te verbeteren’.  Niet dat ons vanmorgen iets in die zin opgevallen is.

Dus vandaag pas konden we jullie reacties plaatsen en gaan we weer verder met ons programma.  Onze deemoedige verontschuldigingen voor de gedwongen baaldag.  Lolita doet er nog een schepke bovenop:

 

Alles is te koop. Zelfs een tijdelijke bekering.

Alles is te koop.  Zelfs een tijdelijke bekering.

Hoe hypocriet kan men zijn.  De énige ware godsdienst kan men zich tijdelijk aanschaffen.  Zoals men een job aanneemt van een interimkantoor.

Rond de Kaäba in Mekka worden er renoveringswerken uitgevoerd.  Sommige gebouwen moeten zelfs gesloopt worden.  Daar onreine voeten van ongelovige honden de heilige grond niet mogen betreden moeten er moslims gerekruteerd worden om de werken uit te voeren.
Gebouwen slopen zonder gevaar voor omstaanders is een job voor specialisten.  Het bouwbedrijf gaf zich rekenschap van het feit dat ze zelf die expertise niet in huis hadden.  Bij hun gewone explosies tot eer en glorie van Allah steekt het niet zo nauw, maar daar in Mekka zou het onkies zijn de gelovigen, die net hun rondjes draaien rond de zwarte kubus, de lucht in te jagen.

Ze zochten en vonden dus hulp bij de Nederlandse kranenspecialist Rusch, die ervaring heeft met moeilijk uitvoerbare sloopopdrachten.  Zoals in de rest van West-Europa, werden er in Nederland behoorlijk wat islam vakkrachten geïmporteerd, maar net in de sloopbranche kan men voorlopig bijna uitsluitend rekenen op ongelovigen.  Moslims hebben immers handen vol met slopen elders in de wereld.

Niet getreurd.  Zoals er ook een tijdelijk moslim huwelijk bestaat – euh…bestaat er ook een tijdelijke maagdelijkheid? – kan men een moslimcertificaat halen om zich daarna tot moslim te laten omdopen.  De Nederlandse slopers repten zich sito presto naar de bekeervont.  Kassa, kassa: 10.000 euro per maand voor elke pro forma moslim.  Daar kan een mens al eens even een stukje komedie voor spelen.

We konden niet vernemen of de bekeerlingen zich na hun terugkeer naar Nederland zich moesten laten ontmoskeeën.  Misschien gebeurt dat automatisch als de duur van de tijdelijke bekering voorbij is of bij een zware zonde tegen de Allahdoctrine.
Pragmatisme ten top, zowel bij de Saoedi’s als bij de Nederlanders.  Zijn huik naar de wind hangen.  Of: voor geld is alles te koop.

FT

De Leeuwenvlag moet terug op de IJzertoren!

In het jaar van de vele herdenkingen aan wat er een eeuw geleden gebeurde in de Westhoek is het totaal onbegrijpelijk wat het IJzerbedevaartcomité besliste, nl.  de Vlaamse Leeuw niet meer te laten wapperen op de IJzertoren.

Wij zijn het volmondig eens met de persmededeling en oproep van Voorpost die, samen met andere Vlaams-nationale verenigingen, hiertegen protesteert:

“Het IJzerbedevaartcomité heeft de Leeuwenvlag op de IJzertoren vervangen door de vlag van het ‘museum aan de IJzer’

De IJzertoren is het symbool van onze Vlaamse vrijheidsstrijd en op de top van deze toren hoort dan ook de Leeuwenvlag.

Om ons ongenoegen te uiten over het wegnemen van de vlag roept Voorpost zijn leden en sympathisanten op om zich nu zaterdag naar Diksmuide te begeven.

Wij komen samen te 14u aan de Paxpoort en verwachten dat elke deelnemer een Leeuwenvlag meedraagt.

Voorzitter Johan Vanslambrouck zal een korte toespraak houden waarna we een open brief zullen overhandigen aan het Bedevaartcomité en de pers. Men kan tevens telefonisch contact nemen met het ‘museum aan de IJzer’ en hen ter verantwoording roepen (geen gescheld!) omtrent het wegnemen van de Leeuwenvlag tel: 051 500286.

Wij vragen met aandrang dat iedereen die gevolg geeft aan deze oproep zich strikt houd aan de richtlijnen en het nodige respect opbrengt voor de plaats waar we ons bevinden.

Leden en sympathisanten uit het Antwerpse komen samen te 12u aan de Borsbeekbrug te Berchem. Dringend verzoek om daar samen te komen zodat iedereen in Diksmuide geraakt. Graag een seintje aan Luc 0475 295765 of oranje1302@hotmail.com

Johan Vanslambrouck, voorzitter – Nick Van Mieghem,actieleider – Luc Vermeulen, organisatie

Rechts Actueel

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140624_01154037

Het Vierde Rijk krijgt uitbreiding

Het Vierde Rijk krijgt uitbreiding

Europa und kein Ende.  De EU heeft geen grenzen.  Grenzenloos, bodemloos, eindeloos.

Albanië, het best georganiseerde misdaadland.  Denk maffia, cosa nostra, triades, gangs of families.  Zet daarnaast het gezelschap van de Albanese boevenbendes.

Deze mercedessen behoren niet tot de 25% der bevolking onder de armoedegrens

Dat land mag binnen afzienbare tijd deel uitmaken van de EU, opdat we ‘s morgens kunnen opstaan wetende dat we weer een goede daad verricht hebben.  Uw geld brengt op een spaarboekje toch niets op.

De EUSSR vindt dat de regering in Tirana ‘haar best gedaan heeft’.  Dat moet beloond worden.  Wij doen elke dag ons best.  Wordt dat geapprecieerd?  Door de fiscus misschien.  Niet door de EU, want die wil meer.  Meer armoelijders die wij mogen ondersteunen.  De invasietang uit het oosten en het zuiden nijpt ons de keel toe.
Wij werden niet gevraagd, zegt u?  Toch wel.  In het stemhokje.

FT