Hiervoor betalen we belastingen

lovenaarA2Om de gemoederen te bedaren bij de spelers van de Ghanese voetbalploeg  in Brazilië stuurt het land een vliegtuig met 3 miljoen dollar, want de spelers hadden een uitbetaling geëist in contanten.

Dit is zeer uitzonderlijk, want – ik citeer uit de tekst  verschenen op de webstek van Zero-Hedge –  Ghana één der weinige landen is(en zeker in Afrika ) , dat beschikt  over een:

“fee-free national e-wallet and electronic payment system with biometric authentication, “

In het kader van dit toch wel dramatisch probleem (sic) duiken er ook geruchten op over omkoping met het oog op het “fixen”van toekomstige voetbalwedstrijden!
Moest er hier al een voorschot betaald worden aan de spelers, dat geen sporen naliet in het elektronisch betaalsysteem?

Opzij, opzij, opzij…maakt plaats: het vliegtuig komt eraan!

We worden in deze zaak opnieuw geconfronteerd met een decadentie, waarna ook reeds werd verwezen in de publicatie over gelijkaardige problemen bij de voetbalploeg van Kameroen. 

De twee voorbeelden illustreren waarvoor  ontwikkelingshulp  o.a. dient.  Het is niet alleen nodig dat we hiervoor belastingen betalen, maar terzelfder tijd worden we ok op alle mogelijke manieren opgezadeld met schuldcomplexen voor de problemen in de derde wereld.

Een zaak is zeker: al deze derde wereldlanden zijn onafhankelijk geworden en dat wil dan ook zeggen dat ze dan op eigen benen moeten staan, en alleen  de gevolgen  moeten dragen, niet van de kolonisatie, maar van de wantoestanden na de onafhankelijkheid.
Ik voel mij dan ook totaal niet aangesproken door de ellende in de derde wereld. Het is al meer dan genoeg dat ik  verplicht word  er belastingen  voor te betalen.

Als  anderzijds de immigratie uit deze derde wereldlanden tegen het huidige tempo verder gaat, gaan we ook hier eindigen op het niveau van een derde wereldland.
Het wordt dan ook tijd dat iedereen voor zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst wat deze derde wereld problematiek betreft. (zowel ginder als hier!!)

Lovenaar