Toekomst in onze verrijkte contreien

Het Duitse meisje Yara gaat naar school, naar het eerste leerjaar.  Ze is het énige kind dat thuis Duits spreekt.  Ze wordt gepest, geduwd en zelfs met een scherp voorwerp in haar buik gesneden.  Omdat ze Duitse is… in Duitsland.  Geen begrip, geen hulp van de leerkrachten.  Ze moet zich niet zo aanstellen, heet het dan, en… zich aanpassen.  Pas als haar vader klacht indient, wordt er iets aan gedaan en mag ze naar een andere school.

Hoeveel Yara’s zijn er in onze scholen in bv. Antwerpen?

 

 

Minder bekende achtergronden van het Zelfmoordverdrag

De bronafbeelding bekijkenWat hebben het WEF (Wereld Economisch Forum) en de IOE (Internationale Arbeidgeversorganisatie) ermee te maken?

Er komen steeds meer achtergronden van het VN Immigratiepact aan het licht, die duidelijk maken dat hierbij bewust en doelgericht de bevolking buiten spel gelaten wordt om het “pact” over hun hoofden heen te kunnen uitvoeren.

Bv. dat zowel het WEF als de IOE vanaf het begin de krijtlijnen mee bepaald hebben. Zo heeft het WEF al in 2013 (!) een rapport geschreven over het thema migratie vanuit een economisch standpunt. De titel is dermate duidelijk dat een verdere uitleg eigenlijk overbodig is: “Business Case for Migration”.  (U kan het hier in pdf lezen)   En recent: It’s time to restate the business case for migration

Ook de IOE zet zich voor een vrije “mobiliteit” van arbeidskrachten in en gebruikt daarbij eufemistisch het begrip “Labour Migration” (arbeidsmigratie):

Hun standpunt in telegramstijl: Het IOE werkt aan een aantal initiatieven dat geleide arbeidsmobiliteit moet verbeteren. Bedrijven zijn belangrijke en frequente gebruikers van nationale migratiesystemen. Hun ervaring kan overheden en internationale bedrijven helpen om migratie te bevorderen. Ergo: de deelname van de privé sector in het publiek-private domein is broodnodig bij vlot geregelde migratiesystemen.

M.a.w. de vier “flows”, de vier stromingen der globalisering, zoals beschreven door Thomas P.M. Barnett, die stelt dat een duurzame vrede slechts door globalisering kan bereikt worden mits onderstaande vier voorwaarden.

Thomas P.M. Barnett is een Amerikaanse millitaire geostrateeg, die met zijn geopolitieke theorie van de “Functioning Core” (de landen die de globalisering omarmd hebben, die bijgevolg een stabiele regering en welvaart kunnen optekenen) en zijn “Non-Integrating Gap” (de landen die afwijzend staan t.o.v. de globalisering, waar er anarchie, armoede heerst en dictators het hoge woord voeren) sinds 2003 als rijzende ster aan het firmament der geostrategen geldt. En hij gaat behoorlijk ver.  Ook tegenover de VSA bevolking.  Bekijk de beangstigende video onderaan.

De sleutel van Barnetts ideeën bestaat in hoofdzaak uit de rol van de VSA die “veiligheid” exporteren opdat de de “non-integrating gap”-landen het licht zien, zich integreren in het VSA-Walhalla.  Ook als dit oorlog betekent om hen de overtuigen – nood breekt wet – dat hun heil bij de VSA ligt.

1. een ongehinderde toestroom van immigranten die noch door een volk, een regering of een instelling mag gehinderd worden.
2. een ongehinderde bevoorrading van grondstoffen (olie, gas, en in het verlengde… arbeidskrachten). Barnett is de mening toegedaan dat grondstoffen zich niet in de handen van staten of volkeren mogen bevinden maar wel geprivatiseerd en geïnternationaliseerd… waarmee hij eigenlijk de VSA bedoelt. Wie dit verhindert of probeert tegen te werken wordt automatisch tot vijand verklaard.
3. een ongehinderde toestroom van kredieten en investeringen naar binnen, naar staten en mensen, de klassieke schulden- en renteval. En tevens een ongehinderde stroom van winsten naar buiten (in hoofdzaak naar de VSA en enkele goedkeurde personen, resp. groepen). Barnett ziet vanzelfsprekend de US dollar als elementair bestanddeel van deze kredietomloop en eist dat grondstoffen e.d. uitsluitend in US dollar verhandeld worden, waarbij betroffen staten elke stuurmechanisme uit handen genomen moeten worden opdat de winsten richting VSA zouden kunnen vloeien.
4. een ongehinderde stroom VSA veiligheidstechniek en dito krachten op de regionale markten ((export of US–security services to regional markets), wat erop neerkomt dat geen staat, geen regering, militaire tussenkomsten der VSA mag verhinderen, veroordelen of zich ertegen verzetten: Full Spectrum Dominance.

En we verwijzen hierbij nog eens naar Angela Merkel die tijdens haar pleidooi voor het Zelfmoordverdrag de zegeningen van de globalisering uitdrukkelijk in de verf zette om de criticasters te overtuigen, resp. de mond te snoeren.

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.

 

 

Quo vadis, Syria?

Dat het niet bij uitsluitend optimistisch nieuws uit Syrië zou blijven, konden we wel vermoeden.  Echter niet dat we een gifgasaanval van gisteren moeten melden (bevestigd door verschillende bronnen) en dan wel in de bevrijde stad Aleppo, in regeringsgebied.  Aleppo moet steeds weer mortieren en raketten incasseren die vanuit het zgn. gedemilitariseerde Idlibistan op de burgerbevolking afgeschoten worden door de door het Westen gekoesterde “gematigde” rebellen.  Ditmaal gevuld met chloorgas.  We verstaan geen Arabisch, maar we horen duidelijk “Al-Nusra”, (het huidige “HTS”), vermelden door de blonde journaliste in het tweede filmpje.

Beelden uit het Al-Razi ziekenhuis.  Burgers met verstikkingsverschijnselen door met chloor gevulde raketten op de dichtbevolkt districten Khalidiya, Al-Zahra en Nijl Straat.  Naar schatting werden meer dan 100 mensen op “Spoed” in verschillende ziekenhuizen opgenomen. Hoeveel / of er overleden zijn kunnen we momenteel niet achterhalen.   (…)

De aanval kwam enkele dagen nadat plaatselijke bronnen gemeld hadden dat Franse terroristen in Idlib aangekomen waren via de Turkse grens om chemische substanties te leveren.

Trump, May en Macron hebben alvast hun afschuw geuit.  Zij zullen hard terugslaan… Euh… We werden even cynisch… de slachtoffers in regeringsgebied, de misdaden van de zgn. “gematigde rebellen” halen de media niet, tenzij om er een draai aan te geven dat Assad dit zelf heeft geënsceneerd om de situatie daar een handje te helpen, het islamistenparadijs Idlib te kunnen aanvallen en tegelijkertijd een slachtofferstatus te bekomen. En de “gematigde rebellen”, zij wijzen de beschuldigingen verontwaardigd van de hand want “zij beschikken niet over geschikte munitie noch over de technische mogelijkheden.” (…), het bekende riedeltje dat het Westen bij herhaling poneert.

Er valt uit de Aleppo regio toch ook dit verheugend nieuwtje te noteren: het Syrische leger kon in de plattelandsregio van Aleppo opnieuw 10 gijzelaars bevrijden uit de handen van terroristen.  (…)

Heel het gebied rondom de terroristische Idlib-enclave wordt regelmatig beschoten vanuit de zgn. gedemilitariseerde zone.  Nu ook in de buurt van Soran, 18 km ten noorden van Hama.

Stilaan dringen er toch nog andere berichten door over HTS (al-Nusra).  Een verschil met ISIS is nauwelijks te merken: in Saraqib (Idlib) werd een meisjesschool gesloten, burgers en leraars gearresteerd.  Naar verluidt is de burgerbevolking HTS meer dan beu. (video)

Dat de VSA en co. witte fosforbommen uitstrooien op de burgerbevolking hebben we al meermaals gemeld; ditmaal op de souk van Hajin in het platteland in de Deir Ezzor regio.  Naar verluidt zouden er 20 burgers, waarvan 9 kinderen en 8 vrouwen, gedood zijn. (…) Ook traditionele luchtaanvallen worden met een wekelijkse regelmaat uitgevoerd. (…)

ISIS blijft in deze regio terreinwinst boeken.  Ze slaagden erin de Koerden terug te drijven.  We blijven erbij: indien de VSA het echt willen, dan zijn de ISIS-terroristen op één dag van de kaart geveegd.  Met als gevolg dat de VSA dan geen reden meer hebben om er te blijven.  (…)   Lavrov: “De VSA gebruiken ISIS als een bondgenoot tegen Assad.” (…)

In Raqqa worden steeds weer massagraven van door ISIS vermoorde mensen gevonden. (video)  De bevolking probeert in de zwaar toegetakelde stad de draad weer op te nemen. 150.000 zouden teruggekeerd zijn.  Een kleine toelichting over de beestigheden die ISIS daar praktiseerde: het Zegen-plein kreeg door ISIS een nieuwe naam toebedeeld, het Hel-plein, refererend naar de talrijke executies… De angst is nog steeds aanwezig.  De angst voor slaapcellen, niet alleen van ISIS, maar ook van soortgelijke milities.  (video)

Een overzicht van de laatste dagen tot voor het weekeinde:

We sluiten af met de Chrétiens d’Orient in Palmyra.  Bij deze vrijwilligers blijft hun hulp aan Syrië niet slechts bij woorden:

 

 

 

 

 

 

 

Gedachten in gedichten

Wat claegt gy, heer van Heel, wat doet gy Hollant treuren,
Omdat een wilde Swaen syn kust verlaten heeft?
De Swaen, met een meerder recht, tot rouwe sigh begeeft,
Nu een soo soet verblyf niet meer hem magh gebeuren.

O Hollant ! vreedsaem lant, waerin de vryheyt leeft,
Wat socht ik die vergeefs by uwe nagebueren,
Waer Frans en Castiliaen de rust en vrede schueren,
Waar’t hooft der borgery voor vreemde heeren beeft…

O had ik, lieve Lant, in uw begryp gebleven,
Hoe vroylyk wiert myn stem tot singen voorts gedreven,
Of aen de Rotte-stroom, of midden op de Maes!

Nu leef ik in een oort waer vreughde is uytgeweken;
Myn spys is bittre gal, myn sang… Eylaes! Eylaes!
Och! Och! waer heb ik my, misleyde Swaen, versteken!’

Uit: De zedighe doot van Carel den Vijfen; aen den heer Van Heel, my onbekent, over syne clacht, op myn vertrek, uyt Hollant,

Afbeeldingsresultaat voor michiel de swaenMichiel de Swaen, Duinkerke 20.1.1654 – 3.5.1707, over het verlies van het huidige Frans-Vlaanderen.

Meer info bij Wikipedia en bij de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren

 

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.

Merkel wil dat ze onze soevereiniteit opgeven. Wat drijft haar?  Of beter: wie betaalt haar?  Welk postje wacht haar na het kanselierschap?

Is het toeval dat Soros dit weekend naar Brussel komt voor een onderonsje met de grote voorstander van een zo groot mogelijke rassenmengeling, Frans Timmermans?  Waarbij men zich ook de vraag kan stellen aan welke lokkertjes hij toegegeven heeft. (…)

De bronafbeelding bekijkenKomt Soros met een dikke portefeuille om de twijfelende landen omtrent het Zelfmoordverdrag met financieel-aantrekkelijke argumenten te overtuigen het alsnog goed te keuren?  Of – als dat niet lukt – met welke chantagemiddelen?  Hij heeft tenslotte bij herhaling beloofd “nationalisme” te zullen bestrijden.  (…)

Met een Merkeliaans-typische drogredenering, zijn wij volgens Merkel niet meer “het volk”.  Het volk dat zijn de mensen die in het land leven, gewenst of ongewenst, legaal of illegaal, brave belastingbetalers of criminelen, resp. terroristen.  “Globalisme is het doel. Samen met de VN en de EU.  Compromissen sluiten is de nieuwe bijbel koran.  Want pas dan kunnen onze eigen belangen het beste gediend worden.”

Naties hebben niets meer te zeggen.  De VN en EU hebben onze zaakjes overgenomen.

Tijdens een Saar- CDU-partijdag toonde ze zich bezorgd om het toenemende nationalisme met de verwijzing naar de erfzonde “Hebben we dan niets geleerd uit het verleden?”.  Vrhstdt deelt trouwens Merkels bezorgdheid: zie video.