Minder bekende achtergronden van het Zelfmoordverdrag

De bronafbeelding bekijkenWat hebben het WEF (Wereld Economisch Forum) en de IOE (Internationale Arbeidgeversorganisatie) ermee te maken?

Er komen steeds meer achtergronden van het VN Immigratiepact aan het licht, die duidelijk maken dat hierbij bewust en doelgericht de bevolking buiten spel gelaten wordt om het “pact” over hun hoofden heen te kunnen uitvoeren.

Bv. dat zowel het WEF als de IOE vanaf het begin de krijtlijnen mee bepaald hebben. Zo heeft het WEF al in 2013 (!) een rapport geschreven over het thema migratie vanuit een economisch standpunt. De titel is dermate duidelijk dat een verdere uitleg eigenlijk overbodig is: “Business Case for Migration”.  (U kan het hier in pdf lezen)   En recent: It’s time to restate the business case for migration

Ook de IOE zet zich voor een vrije “mobiliteit” van arbeidskrachten in en gebruikt daarbij eufemistisch het begrip “Labour Migration” (arbeidsmigratie):

Hun standpunt in telegramstijl: Het IOE werkt aan een aantal initiatieven dat geleide arbeidsmobiliteit moet verbeteren. Bedrijven zijn belangrijke en frequente gebruikers van nationale migratiesystemen. Hun ervaring kan overheden en internationale bedrijven helpen om migratie te bevorderen. Ergo: de deelname van de privé sector in het publiek-private domein is broodnodig bij vlot geregelde migratiesystemen.

M.a.w. de vier “flows”, de vier stromingen der globalisering, zoals beschreven door Thomas P.M. Barnett, die stelt dat een duurzame vrede slechts door globalisering kan bereikt worden mits onderstaande vier voorwaarden.

Thomas P.M. Barnett is een Amerikaanse millitaire geostrateeg, die met zijn geopolitieke theorie van de “Functioning Core” (de landen die de globalisering omarmd hebben, die bijgevolg een stabiele regering en welvaart kunnen optekenen) en zijn “Non-Integrating Gap” (de landen die afwijzend staan t.o.v. de globalisering, waar er anarchie, armoede heerst en dictators het hoge woord voeren) sinds 2003 als rijzende ster aan het firmament der geostrategen geldt. En hij gaat behoorlijk ver.  Ook tegenover de VSA bevolking.  Bekijk de beangstigende video onderaan.

De sleutel van Barnetts ideeën bestaat in hoofdzaak uit de rol van de VSA die “veiligheid” exporteren opdat de de “non-integrating gap”-landen het licht zien, zich integreren in het VSA-Walhalla.  Ook als dit oorlog betekent om hen de overtuigen – nood breekt wet – dat hun heil bij de VSA ligt.

1. een ongehinderde toestroom van immigranten die noch door een volk, een regering of een instelling mag gehinderd worden.
2. een ongehinderde bevoorrading van grondstoffen (olie, gas, en in het verlengde… arbeidskrachten). Barnett is de mening toegedaan dat grondstoffen zich niet in de handen van staten of volkeren mogen bevinden maar wel geprivatiseerd en geïnternationaliseerd… waarmee hij eigenlijk de VSA bedoelt. Wie dit verhindert of probeert tegen te werken wordt automatisch tot vijand verklaard.
3. een ongehinderde toestroom van kredieten en investeringen naar binnen, naar staten en mensen, de klassieke schulden- en renteval. En tevens een ongehinderde stroom van winsten naar buiten (in hoofdzaak naar de VSA en enkele goedkeurde personen, resp. groepen). Barnett ziet vanzelfsprekend de US dollar als elementair bestanddeel van deze kredietomloop en eist dat grondstoffen e.d. uitsluitend in US dollar verhandeld worden, waarbij betroffen staten elke stuurmechanisme uit handen genomen moeten worden opdat de winsten richting VSA zouden kunnen vloeien.
4. een ongehinderde stroom VSA veiligheidstechniek en dito krachten op de regionale markten ((export of US–security services to regional markets), wat erop neerkomt dat geen staat, geen regering, militaire tussenkomsten der VSA mag verhinderen, veroordelen of zich ertegen verzetten: Full Spectrum Dominance.

En we verwijzen hierbij nog eens naar Angela Merkel die tijdens haar pleidooi voor het Zelfmoordverdrag de zegeningen van de globalisering uitdrukkelijk in de verf zette om de criticasters te overtuigen, resp. de mond te snoeren.

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.