Golfbrekers

Vlaams-radicale blog: verbonden maar niet aan banden

Golfbrekers

“EUropa importeert een burgeroorlog”

Afbeeldingsresultaat voor burgeroorlog europaDe Palestijns-Belgische jihaddeskundige Montasser AlDe’emeh heeft Europa ernstig gewaarschuwd. In De Telegraaf stelt hij dat Europa in wezen een burgeroorlog importeert door vluchtelingen toe te laten.

“Onze westerse samenlevingen lopen gevaar door een groeiend aantal vervreemden. Als iemand die regelmatig in Brussel met scholieren werkt, merkt hij op dat “deze kinderen hier fysiek wonen, maar mentaal meestal in de Middeleeuwen leven”.

AlDe’emeh gelooft dat de Europese politici naïef zijn als het gaat om massa-immigratie, islam en mislukte integratie. Hij raadt aan de toestroom van vluchtelingen een halt toe te roepen door te zeggen dat West-Europa “een burgeroorlog voert” en toe te voegen dat “we eerst moeten weten wat we moeten doen met de mensen die hier al zijn”.   (…)

Is er nu geen enkele christen beledigd?

Afbeeldingsresultaten voor petrus verloochend jezus

“Het kruis is geen religieus symbool.”  Als geloofsontkenning kan dit tellen.  Wat is het dan wel?  Een modeverschijnsel?  Een grafisch ontwerp?  Een logo?  Een reclamestunt?

De CSU – de Beierse evenknie van de CDU – die af en toe eens op tafel slaat, besloot bij monde van haar apostel Petrus premier Markus Söder in alle overheidsgebouwen een kruis te (laten) hangen.  Söder verduidelijkte:  “Kruisen zijn niet in tegenspraak met ‘s lands neutraliteit, want kruisen zijn geen religieus symbool, maar wel het basissymbool van de culturele identiteit met een christelijk-avondlandelijke stempel.  Het kruis symboliseert de Beierse identiteit en levenswijze.”

‘t Is maar dat u het weet.  Lederhosen zijn echter niet verplicht als uw (klein)kind zijn/haar communie doet.

Wir sind die mit dem Kreuz

 

Als een paling in een emmer snot

Afbeeldingsresultaat voor trump loves islamWoensdag werden de laatste debatten gevoerd bij het Supreme Court (hoogste rechtbank) in de zaak Trump vs. Hawaï – de zaak die Hawaï had aangespannen tegen Trumps beslissing om burgers uit verschillende landen – de meeste moslimlanden – toegang te ontzeggen tot de VSA.

In zijn slotpleidooi verklaarde Trumps advocaat generaal Noel Francisco dat Trump met zijn toegangsverbod niet de moslims viseerde en staafde die conclusie met Trumps uitlating dat hij de islam als “één van de ‘greatest’ landen (!) van de wereld beschouwt”.

“De president was meer dan duidelijk op 25 september toen hij stelde dat hij absoluut niet van plan was een moslimban op te leggen.” 

“Well, the President has made crystal clear on September 25 that he had no intention of imposing the Muslim ban,” Francisco said, referring to the date that the third version of the ban was signed. “He has made crystal clear that Muslims in this country are great Americans and there are many, many Muslim countries who love this country and he has praised Islam as one of the great countries of the world.”

U kan de audio hier beluisteren en/of het transcript oproepen.

Merkwaardig.  Tenslotte ging het toch om de nationale veiligheid?  Verschillende versies van het presidentiële slot op de Amerikaanse deur werden één na één afgekeurd.  Landen werden eruit gehaald en andere toegevoegd.  In december 2015 pleitte Trump nog voor een volledige ban van alle moslims.    En was hij ervan overtuigd dat “de islam ons haat”.  Intussen heeft hij de Saoedi’s en enkele Golfstaten in zijn hart gesloten.   Wie zal er volgens het huidige plan uiteindelijk niet het “great land van de oneindige mogelijkheden”  mogen betreden?  Burgers uit Iran, Libië, Somalië, Syrië, Jemen en als énig niet-islamitisch land Noord-Korea en boze bewindvoerders van Venezuela.  In al de andere “many, many” landen wonen brave burgers, zelfs al zijn ze Allahaanbidders.

ThinkProgress

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We verblijven inmiddels weer veilig in de abdij van Postel tot half mei. Samen met ons land dragen we ook Syrië in ons hart. Syrië is enerzijds een ware humanitaire catastrofe geworden. Van een heerlijk land in welvaart met een harmonieuze samenleving en een model van lekenstaat voor het hele Midden Oosten (én voor bv. Frankrijk!) is het volk nu in diepe ellende gestort door wereldheersers die hier de olie, de gas, de macht onder elkaar willen verdelen, onder het voorwendsel dat ze het volk van een dictatuur willen bevrijden. Ja, ook Irak werd in 2003 verwoest onder de mooie leuze van “Voor de vrijheid van Irak”!

Syrië bevat anderzijds een boodschap voor gans de wereld. Voor het eerst in de moderne geschiedenis is een klein, soeverein land in staat stand te houden tegenover een vernietigende militaire overmacht van een corrupte “internationale gemeenschap”. Het dankt zijn heldhaftige weerstand aan de eenheid van volk met leger, regering en president, alsook aan de daadwerkelijke steun van trouwe bondgenoten: Rusland, Hezbollah, China. De eenzijdige, absolute Angelsaksische-zionistische wereldoverheersing is (bijna) voorbij.

Dit weekend wordt hier een fototentoonstelling gehouden, waarbij ik aanwezig zal zijn (zie affiche) (Nvdr: zie verwijzing naar pater Daniels agenda onderaan). Er worden allerlei spulletjes aangeboden door Syriërs of onze gemeenschap Mar Yakub zelf gemaakt voor het levensonderhoud van vele gezinnen in nood (van religieuze voorwerpen tot geneeskrachtige zalf en kledingstukken). Tevens zullen Jens de Rycke en ik ons boek voorstellen. En… we zullen graag een babbeltje slaan. Aan de  grote mogendheden met hun vernietigend oorlogstuig hebben we steeds gezegd: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan asjeblieft niet hier. Aan alle vrienden zeggen we nu: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan asjeblieft dit weekend eens hier. Van harte welkom.

P. Daniel

Vrijdag 27 april

Homs

Onze bisschop, Mgr. Jean-Abdo Arbach nodigde me uit in zijn zopas hersteld aartsbisschoppelijk verblijf in Homs. De pastoor van Qâra is een van de rechters bij de kerkelijke  rechtbank, die daar zetelt en zo kon ik deze week met hem mee naar Homs. Homs, het “hart van de Orontesvallei”, de stad van de olieraffinaderij en het opdelven van fosfaat, met het beroemde Syrisch orthodoxe kerkje van O.L.Vrouw van de ceintuur. Het is de derde stad met de grootste bevolkingsdichtheid van Syrië en een druk handels-kruispunt. Als toeristische trekpleister begrijp je echter meteen dat deze stad ver achter blijft tegenover Damascus en Aleppo. Er is een mooi park en  een verwoeste citadel, een universiteit en voor de rest veel drukte. Een deeltje van de stad ligt nog in puin maar alles herleeft. In eenzelfde straat kun je een totaal ingestort huis zien en daarnaast een druk bezochte winkel. Ja, Homs moest de uitvalsbasis voor de terroristen worden en natuurlijk de centrale doorgang van de Amerikaanse pijplijn van Saoedi-Arabië naar de Middellandse zee. Hiervoor heeft Amerika vorige eeuw al twee mislukte staatsgrepen gepleegd. En ook deze keer is de begrafenis van Syrië uitgesteld. Homs zelf is nu van terroristen bevrijd. En de bisschop mag werkelijk fier zijn op het herstel van zijn kerk (bijna voltooid) en zijn klein aartsbisschoppelijk verblijf. Hij toonde me zijn mooiste ontvangstzaaltje en wilde dat ik in de zetel zou gaan zitten terwijl hij er een foto van nam.

Afbeeldingsresultaten voor abdij postel

Dezelfde avond moest ik echter vertrekken om langs Damascus naar Beiroet te rijden, twee grensposten (in feite 6!) te passeren en ’s morgens het vliegtuig te nemen naar Zaventem. Dank zij de wetenschap, de techniek en de Heilige Geest verliep alles naar wens. Na twee dagen wat suffen, ging het gewone leven weer verder. Nu hopen we tot midden mei in de abdij te verblijven.

Nvdr: video’s ter illustratie:

Februari ’18: een korte rit door Homs:

En dit nog:

Maak kennis met de leefwereld van pater Daniël

http://www.abdijpostel.be/

Gasthof De Beiaard

Terug van weggeweest

Afbeeldingsresultaten voor loodgieter cartoon

Onze verontschuldigingen voor twee dagen stilte.  Blijkbaar hadden wij (… en u) de ons toegemeten bandbreedte overschreden.  En dan valt heel het boeltje stil.  Het duurde wel eventjes eer we de juiste loodgieter om de kraan open te draaien gevonden hadden.

Napoleon Macrons veldtocht in Syrië

Afbeeldingsresultaten voor napoleon macron

We weten waarover Trump en Macron een onderonsje zullen hebben in Washington.  Volgens dit bericht van Kevork Almassian zouden Franse troepen na 72 jaar opnieuw vaste voet op Syrische bodem gezet hebben.  Niet om I.S. te bestrijden.  Bedoeling is dat zij de militairen van Amerikaanse basis in het oosten van het land in Hasakeh aan de autosnelweg naar Aleppo vervangen.  De factuur van hun verblijf zou worden doorgeschoven naar Saoedi-Arabië en Qatar.

Kevork wijst erop dat vooral de bezetting van de olie- en gasbronnen door de Koerden zal gesteund worden.  Waarom de Syrische regering dan geen vorm van autonomie aan de Koerden wil geven?    Hoewel Kevork van Armeense oorsprong is (zijn voorvaderen waren Armeense vluchtelingen die in Syrië onderdak en veiligheid vonden) wil hij niet dat Syrië opgedeeld wordt in een soort federale staat met uitgebreide bevoegdheden voor de resp. deelstaten.  De stammenrellen zouden opnieuw uitbreken; iedere entiteit zou dezelfde privilegies eisen.  Arabieren hebben een sterk centraal gestuurd regeringssysteem nodig om de samenhang als land, als natie, te blijven behouden.  Wat niet wil zeggen dat er geen verschillende politieke partijen of strekkingen kunnen deel uitmaken van het parlement. Men herinnere zich de toestand in Libië, waar na de verwijdering van hun dictator, lees:  de bemoeienissen van het Westen, de totale chaos uitbrak.  Egypte schakelde snel over op Sisi en in Tunesië bleken de “gematigde islamisten” van Ennahda toch niet de goede keuze.

De VSA en co willen net het tegenovergestelde: een verdeeld Syrië is immers een zwak Syrië.  De Ottomanen en de radicale islamisten in het noorden, de Israëliers in het zuiden, de Koerden, als behoeders van oliebronnen ten oosten van de Eufraat, en daar tussenin de resterende I.S. en “gematigde rebellen” die allemaal hun deel van de koek zullen willen opeisen.  Met bovenop de poppenspelers die aan de touwtjes trekken: de VSA en bondgenoten, zoals le nouveau Napoléon, die in eerste instantie – zijn verleden indachtig – Mammon dient. Al de rest is schone schijn.

Bende komedianten!

De Ottomanen zien het met lede ogen aan.  Het wordt nu wel bijzonder moeilijk voor Erdogans troepen om dit gebied in te lijven.

De Syrische overheid stuurt ook troepen naar de Hasakeh regio.  Naar verluidt zouden burgers zich bij hen aangesloten hebben.

Volgens dit overzicht worden de Amerikaanse troepen niet teruggetrokken maar gewoon verplaatst naar een nieuwe basis met een landingsbaan van 1500 m.

Een analyse van Macron door een Italiaanse psychiater:

 

Gekaderd

Macron wil een Transfer-EU. Herkenbaar scenario.

Rothschild wil een invasie van Syrië

Afbeeldingsresultaten voor evelyn rothchild bankster

Bescheiden begin

De Golan Hoogte werd Noord-Israël (zie onderaan).  De rest van Syrië moet nog verdeeld worden.

Sir Evelyn de Rothschild heeft bij de westerse staten op aangedrongen om “eendrachtig tussen te komen” in Syrië en Assad af te zetten om “de Syriërs in een nieuw tijdperk te begeleiden”.
Gedurende zijn grimmige toespraak tijdens een fondsenwerving in de City – het financieel district van Londen – beschreef hij Assad als “een brutale dictator die moet verplicht worden te buigen”, en drong Rothschild aan bij de westerse naties om het “Assad regime omver te werpen”, want het is “ongevoelig voor het normale fatsoen” en een bedreiging van onze “gemeenschappelijke waarden.”

Rothschild had het ook over zijn familie-onderneming, vijf broers die een “eerste en waarachtig globaal banksysteem” op poten zetten, in Londen, Parijs, Wenen, Napels en Frankfurt tegen het einde van de 18de eeuw: “Deze vijf broers, samenwerkend, informatie en ideeën delend, bouwden een buitengewone zakenwereld die grenzen en culturen oversteeg.”
En “Iets meer dan 200 jaar later, worden deze zakenidealen, die de tand des tijds doorstaan hebben, bedreigd door despotische regimes die elke vorm van gemeenschappelijk fatsoen weerstaan. Deze regimes vormen een bedreiging voor onze internationale gemeenschappelijke waarden.”

Sir Evelyn, een biljonair bankster, getrouwd met Lynn Forester de Rothschild, verklapte niet waarom wereldregeringen zouden moeten ingaan op zijn eisen om oorlogen te organiseren in het M.O.

Kwade tongen beweren dat hij een invasie van Syrië aanmoedigt omdat dit land één van de vijf naties ter wereld is waar Rothschild (nog) niet de nationale bank controleert.
In het jaar 2000 waren er nog acht landen zonder een door Rothschild gecontroleerde nationale bank. Irak, Libië en Afghanistan hebben nu – onmiddellijk na de westerse invasie, nationale banken.
Komt Syrië als volgende aan de beurt?

Yournewswire

In Syrië gaat het toch over de heilige democratiebeleving, nietwaar?

Het andere klokje luidt steeds luider…

Op de Chinese TV… niet bij ons

Interview met de Syrische vice-buitenlandminister over de gifgasshow in Douma:

Syrische regering organiseerde perstour in Douma.  Typische houding als je iets wil verborgen houden.

Op ITV:

Bij de Amerikaanse OAN zender met hun journalist Pearson Sharp:

Bij ZDF: journalist Uli Gack (vanaf 02’17”)

Nvdr: de video van N-TV met hun journalist in Douma en gesprekken met de plaatselijke bevolking is intussen onvindbaar.

Nigel Farage is uiterst kritisch: globalisten haten het christendom en willen natiestaten afschaffen.

VSA Senator en voormalig kolonel Richard Black over de “false flag” chemische aanval in Douma.  Hij stelt dat Trump zich omringd heeft met een oorlogskabinet.

Ron Paul concludeert dat de nieuwe beschuldiging van de VSA en co. “de Syrische regering hindert / vertraagt OPCW onderzoek in Douma” totaal onlogisch is.  En waar blijft de grote verontwaardiging in het Westen over de Saoedi’s, die in Jemen een slachtpartij aanrichten?

Tot slot kan u een lezing bijwonen van Bas Spliet, student/journalist, die van 6 tot 15 april zelf poolshoogte ging nemen in Syrië : “Alles wat u hoort over Syrië is een leugen”.

Donderdag 3 mei 2018, deuren 19.30 u, aanvang 20.00 u

UGent, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Campus Boekentoren (Blandijnberg 2, Gent), auditorium 3.

Nederlands journalist, Bas Spliet: “u wordt voorgelogen!”

 

 

 

Syrisch oorlogsfront

Een overzicht van enkele dagen geleden:

Oost-Ghouta is weliswaar bevrijd, maar de strijd is nog niet gestreden.  Her en der bestaan er nog terroristenenclaves, of ze nu van IS- of “gematigde rebellen”signatuur zijn.  Eén na één ruimt het Syrische leger hen op, of biedt hen bij voorkeur een veilige aftocht naar het noorden aan in ruil voor een staakt-het-vuren en overhandiging van de wapens.

Zo is er sprake van het Syrische leger zich bij het begin van de zomer op twee grote offensieven zal concentreren:
– in het zuiden van het land om de grens met Jordanië onder controle te brengen. De terroristengroepen in deze regio hebben intussen al een aanbod ontvangen, een “reconciliation deal”, maar zij weigerden. Dit front wordt waarschijnlijk door de Vierde Divisie geleid.
– in het noorden van het land om meerdere terroristenburchten zoals Jisr al Sughour te heroveren. Hier zouden de Tiger Forces aan bod komen.
Voorlopig moeten die eerst de toestand ten zuiden van Damascus geregeld zien te krijgen.

Daar werden naar verluidt troepenversterkingen toegevoegd om zo snel mogelijk Hajar Al-Aswad en de regio onder controle te krijgen.  In 2012 veroverden islamistische ‘rebellen’ deze regio, om het in 2015 in handen van ISIS te laten vallen.

 

In een deel van Oost-Qalamoun gaven de terroristen de strijd op. Ook zij kregen een soortgelijk akkoord als deze die uit Oost-Ghouta mochten vertrekken naar het noorden. Bij hun vertrek werden zij eerst gecontroleerd op bomgordels en dergelijke.

Een volledige brigade met meer dan 50 tanks en andere militaire voertuigen werd in beslag genomen.  De meeste zijn T-55, T-62 en T-72 modellen.

 

In Homs weigerden de terroristen zich over te geven en in te gaan op een akkoord.  Het Syrische leger en Russische troepen lanceerden een massale aanval. (AlMasdar)

Syrische vrouwen: niet blond, niet dom

Vrouwen getuigen over hun leven onder de ‘dictatuur’ van Assad:

Wat baten kaars en bril?…  Een stukje uit een TV-debat uit 2012 waarin jonge Syrische vrouwen hun mening “mogen” uiten tegen de gangbare poco mening in:

Geen doetjes:

#metoo-fietsen tegen mannelijke belagers:

Sportief:

Studentes: vrolijk, toekomstdromen (2009):

Gereed voor de presidentsverkiezingen (2014), hoop op een vreedzame toekomst: