Hopelijk leest Pascal Smet dit niet

Islamles GB131128

Klik voor een vergroting
Studio Rony

Press TV, het Iraanse 24/24 uur zendende tv-station en bijhorende webstek in de Engelse taal, heeft trots medegedeeld dat de indoctrinatie van Britse kinderen in de toekomst er fel zal op vooruitgaan.

Michael Gove, minister van onderwijs,  heeft aangekondigd dat de lagere en middelbare scholen een syllabus over de rol van de  islam in de geschiedenis  zullen toegevoegd krijgen bij het onderwijspakket.  Volgens de Guardian is de islam de derde grootste godsdienst in het land, na de christelijke leer en de atheïsten.

Zowel de dhimmi’s als de moslims zijn enthousiast.  Vanaf het nieuwe schooljaar  2014 zal de islam en zijn onschatbare bijdrage tot de geschiedenis leerstof worden voor alle leerlingen.
Daarentegen zal Winston Churchill niet langer vernoemd worden.

PressTV

 

Het Geweten beraadt zich over de boerka

De boerka.  Blijkbaar een groot probleem voor het Europees Geweten, het ECHR.

Sinds eergisteren zitten ze daar met hun onmetelijke wijsheid te prakkizeren hoe ze  de geit (…vrij in te vullen) en de kool (…de boerka) kunnen sparen.  Want het Franse boerkaverbod ligt bovenaan in de schuif van te oplossen problemen van wereldwijde mensenrechten.  Een Frans juffrouwke van 23 lentes vindt dat dit haar rechten discrimineert.  Zij wil  niet dat iedereen zomaar haar aanminnig gelaat kan aanschouwen en daardoor verleid worden tot daden die de islamadepten schuwen.

De Franse regering deelt haar opinie niet en vindt dat de boerka en de nikab botsen met de morele beginselen van de Republiek. ‘De sluier is een ontkenning van het recht van vrouwen om vrouw te zijn’, vertelde binnenlandminister Emmanuel Vals in juli. ‘Zoiets hoort niet thuis in de openbare ruimte.’

Dat terroristen en misdadigers van allerlei allure de kleding zouden kunnen misbruiken om de camerabeveiliging te ontslopen speelt uiteraard ook een rol in het verbod door de overheid.

Een klein voorbeeld van over de plas:
San Diego, California News Station – KFMB Channel 8 – cbs8.com

Naar verwacht zal het Europese Hof in 2014 een uitspraak doen.  We houden jullie op de hoogte.

Trouw, 27 november 2013

Duidelijk toch?

Oriëntaalse migranten bestormen raadhuis van Berlin-Kreuzberg en vallen Duitsland aan

http://ejbron.files.wordpress.com/2013/11/screenshot_3213.png?resize=488%2C259

Het is zover! En je kunt niet eens zeggen dat de moslimmigranten achterbaks, zonder oorlogsverklaring, bij heldere hemel hebben aangevallen. Ze hebben deze slag volgens alle regels van de oorlogskunst aangekondigd. Het is niet hun schuld dat Duitsland* deze oorlogsverklaring niet wilde horen:

Meer hierover

* Nvdr: en de rest van Europa

Van Louboutin naar Adidas

Ieder herinnert zich de schoenenkwestie van Anke en het daarop volgend proces door schoenenfabrikant Louboutin.  We vragen ons af of Adidas nu ook naar de rechtbank zal trekken, want strijders van de godsdienst van de vrede, ‘Islamitische Staat van Irak en de Levant’ poseerden uitdagend op Twitter met een zelf gefabriceerde T-shirt.

Foto Twitter

Op het hemdje staat het bekende logo van het sportmerk Adidas. De drie fotomodellen maken geen reclame voor het merk, want dit werd vervangen door ‘alqaida’, een verwijzing naar de beruchte terreurorganisatie. Zij gebruiken daarvoor hetzelfde lettertype als het origineel gebruikt door Adidas.  Noteer ook het vliegtuig dat afstevent op het logo, een duidelijke verwijzing naar de aanslagen op de Twin Towers in New York.

De bijhorende boodschap is overduidelijk: ‘Adidas NEEN, de Islamitische Staat, JA’.

Louboutin stelde dat zijn naam, zijn reputatie, niet mocht gelieerd worden met een “rechtsextreme” partij.  Zou Adidas in het raam van de culturele verrijking dit initiatief genegen zijn?  Zelfs in het geval dat men de deugnieten voor de rechtbank kan brengen, zou er  een rechter bestaan die hierover een vonnis durft te vellen?

FT

 

Scherven voor shariageluk

Bij ons is er de BOB-campagne, in Noord-Nigeria is er de islamitische zedenpolitie.  Ieder heeft zo zijn eigen methodes om het alcoholverbruik aan banden te leggen.

Bij ons zijn er de politieagenten, die je verzoeken even te blazen, in Noord-Nigeria zijn er de shariaflikken die gewoon de oorzaak van het kwaad vernietigen.

In de stad Kano werden woensdag 240.000 flesjes bier vernietigd, begeleid van het charismatische mantra “Allah is groot”, omdat de sharia geen onislamitisch gebruik toestaat.

Alcoholtesters hoeven we in het pakket ontwikkelingshulp niet bij te voegen.

Lukraak meer over de Boko Haramterreur in Nigeria hierhier en hier

Bild

 

Identitair Verzet

Beginselverklaring

 identitair verzet

Terwijl onze sociale zekerheden worden ingeperkt worden miljoenen aan subsidies en toelagen toegekend aan  de mislukte multiculturaliteit. Terwijl de media ons de multiculturele droom voorspiegelde werden ‘no-go areas’ gecreëerd voor Nederlanders, predikten religieuze leiders over oorlog tegen ons.  Wij weigeren nog langer te geloven in de leugens van de kranten en televisie, wij trekken hier een grens. Wij laten de leugens van de media achter ons en treden in het verzet, voor ons land en onze toekomst.

Wij zullen niet langer zwijgend toezien hoe vreemde culturen een aanslag plegen op onze identiteit. Wij passen ons niet meer aan, maar staan voor wie wij zijn, wie onze ouders zijn en waar wij vandaan komen. Niet langer zal de EU-moloch de ongeremde influx van vreemdelingen kritiekloos kunnen propageren en opleggen, niet langer zullen de politici -die ons land verraden en verkwanseld hebben- discriminatoire maatregelen tegen Nederlanders op kunnen leggen zonder te hoeven vrezen voor een tegengeluid.

Wij kiezen voor onze identiteit, ons erfgoed. Wij wensen ons niet langer te schamen om van ons Nederland te houden. Wij kiezen niet voor consumptie en egoïstisch gewin, wij staan voor onze tradities, ons land, het Nederlandse volk en de Nederlandse cultuur.

De omega onze handtekening, het verzet ons geloof. Wij zijn niet langer slachtoffers, wij zijn het Identitair Verzet.

Tot hier en niet verder!

Nederland en Vlaanderen

Nederland en Vlaanderen delen een gemeenschappelijke geschiedenis, taal en overlappende economie. Sinds de afscheiding van België in 1830 is de Nederlandstalige bevolking van België steevast onderdrukt en uitgebuit ten bate van de Franstalige bevolking. Nu nog steeds worden elk jaar per Vlaams gezin €1000,- aan financiële transfers naar Wallonië gestuurd om de politieke en economische gaten aldaar te dichten. Het tweetalige bestuur met sterke tegenstrijdige belangen leidt de laatste decennia tot steeds meer onvrede én een praktisch onbestuurbaar land.

Zo kwam het in 2011 na meer dan 1,5 jaar van onderhandelingen eindelijk pas tot een coalitie, welke wederom het welzijn van de Waal op de eerste plaats zet, en voor wie de Vlaming steevast tweede keus is. De verwachting is dat dit voor toekomstige regeringsvormingen minstens net zo moeilijk zal worden.

Daarentegen zijn de wezenlijke verschillen die toen tot een scheiding hebben geleid inmiddels met de verschuivende tijdsgeest tot een marginale factor verworden. Om een sterk blok te kunnen vormen binnen het Europees politiek speelveld ijvert het Identitair Verzet daarom voor een intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voorafgaand en na de onafwendbare komende opsplitsing van België. Wij zijn voor de vrijheid van volkeren binnen een Europees samenwerkingsverband waar deze centraal staan in plaats van de staat.

De Omega

Wij dragen de Omega als ons wapenschild, als symbool van onze identitaire boodschap. De Omega is gekozen met een tweeledige achtergrond;

Allereerst is de Omega het universeel symbool van weerstand, en daarmee symbool voor onze strijd. Wij bieden de weerstand aan het gedwongen multiculturalisme, aan het verval van onze cultuur, normen en waarden en het wegvagen van onze autonomie. Ten tweede is de Omega als laatste letter van het Grieks alfabet een symbool van het einde, zoals de alfa het begin aanduidt. Onze Omega zal dan ook het einde inluiden, het einde van de generatie van mei ’68, het einde van dit systeem, een einde aan de onderdrukking van onze identiteit.

Onze weerstand zal hun einde aankondigen, onze Omega een teken van hoop voor onze generatie, en degenen die na ons komen.

Een nieuwe wind

In plaats van de multiculturele wanorde, waarin onze ‘democratische’ stem minder waard is dan het papier van ons stembiljet, willen wij een Nederlands Nederland. Wij willen de Europese en Nederlandse identiteit bewaken en streven naar een samenwerking van soevereine staten waarin het belang van de Europese volkeren centraal staat.

Niet langer massa-immigratie, maar een focus op de eigen belangen en ontwikkeling. Wij willen de handen ineenslaan en beginnen aan de wederopbouw na 6 decennia wanbeleid. Eenheid, solidariteit en identiteit zijn onze kernwaarden, het verzet onze plicht.

LEES VERDER;

http://www.idverzet.org/over_idverzet/

 

Bruxelles wil wel samenwerken, maar …

Brieuc de Meeûs, de nieuwe, Franstalige baas van de Brusselse MIVB illustreert mooi hoe verkrampt Franstalig Brussel aankijkt tegen samenwerking met Vlaanderen. In een interview op Brusselnieuws.be komt hij initieel verstandig uit de hoek: “Er rijden zodanig veel auto’s in Brussel dat het moeilijk is om goed openbaar vervoer te organiseren.”.

Stuur maar eens een bus door de file!

Een evidentie waarbij de lokale Brusselse politici – met op kop de 19 Franstalige baronnen, aangevuld met 5 Franstalige prinsen en 3 Vlaamse prinsjes – toch wel schril afsteken. Die willen auto’s zelden meer dan een strobreed in de weg leggen.

Maar over het geplande tramnet van De Lijn klinkt het plots veel minder fris, en zelfs oncoöperatief:

Lees verder