Identitair Verzet

Beginselverklaring

 identitair verzet

Terwijl onze sociale zekerheden worden ingeperkt worden miljoenen aan subsidies en toelagen toegekend aan  de mislukte multiculturaliteit. Terwijl de media ons de multiculturele droom voorspiegelde werden ‘no-go areas’ gecreëerd voor Nederlanders, predikten religieuze leiders over oorlog tegen ons.  Wij weigeren nog langer te geloven in de leugens van de kranten en televisie, wij trekken hier een grens. Wij laten de leugens van de media achter ons en treden in het verzet, voor ons land en onze toekomst.

Wij zullen niet langer zwijgend toezien hoe vreemde culturen een aanslag plegen op onze identiteit. Wij passen ons niet meer aan, maar staan voor wie wij zijn, wie onze ouders zijn en waar wij vandaan komen. Niet langer zal de EU-moloch de ongeremde influx van vreemdelingen kritiekloos kunnen propageren en opleggen, niet langer zullen de politici -die ons land verraden en verkwanseld hebben- discriminatoire maatregelen tegen Nederlanders op kunnen leggen zonder te hoeven vrezen voor een tegengeluid.

Wij kiezen voor onze identiteit, ons erfgoed. Wij wensen ons niet langer te schamen om van ons Nederland te houden. Wij kiezen niet voor consumptie en egoïstisch gewin, wij staan voor onze tradities, ons land, het Nederlandse volk en de Nederlandse cultuur.

De omega onze handtekening, het verzet ons geloof. Wij zijn niet langer slachtoffers, wij zijn het Identitair Verzet.

Tot hier en niet verder!

Nederland en Vlaanderen

Nederland en Vlaanderen delen een gemeenschappelijke geschiedenis, taal en overlappende economie. Sinds de afscheiding van België in 1830 is de Nederlandstalige bevolking van België steevast onderdrukt en uitgebuit ten bate van de Franstalige bevolking. Nu nog steeds worden elk jaar per Vlaams gezin €1000,- aan financiële transfers naar Wallonië gestuurd om de politieke en economische gaten aldaar te dichten. Het tweetalige bestuur met sterke tegenstrijdige belangen leidt de laatste decennia tot steeds meer onvrede én een praktisch onbestuurbaar land.

Zo kwam het in 2011 na meer dan 1,5 jaar van onderhandelingen eindelijk pas tot een coalitie, welke wederom het welzijn van de Waal op de eerste plaats zet, en voor wie de Vlaming steevast tweede keus is. De verwachting is dat dit voor toekomstige regeringsvormingen minstens net zo moeilijk zal worden.

Daarentegen zijn de wezenlijke verschillen die toen tot een scheiding hebben geleid inmiddels met de verschuivende tijdsgeest tot een marginale factor verworden. Om een sterk blok te kunnen vormen binnen het Europees politiek speelveld ijvert het Identitair Verzet daarom voor een intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voorafgaand en na de onafwendbare komende opsplitsing van België. Wij zijn voor de vrijheid van volkeren binnen een Europees samenwerkingsverband waar deze centraal staan in plaats van de staat.

De Omega

Wij dragen de Omega als ons wapenschild, als symbool van onze identitaire boodschap. De Omega is gekozen met een tweeledige achtergrond;

Allereerst is de Omega het universeel symbool van weerstand, en daarmee symbool voor onze strijd. Wij bieden de weerstand aan het gedwongen multiculturalisme, aan het verval van onze cultuur, normen en waarden en het wegvagen van onze autonomie. Ten tweede is de Omega als laatste letter van het Grieks alfabet een symbool van het einde, zoals de alfa het begin aanduidt. Onze Omega zal dan ook het einde inluiden, het einde van de generatie van mei ’68, het einde van dit systeem, een einde aan de onderdrukking van onze identiteit.

Onze weerstand zal hun einde aankondigen, onze Omega een teken van hoop voor onze generatie, en degenen die na ons komen.

Een nieuwe wind

In plaats van de multiculturele wanorde, waarin onze ‘democratische’ stem minder waard is dan het papier van ons stembiljet, willen wij een Nederlands Nederland. Wij willen de Europese en Nederlandse identiteit bewaken en streven naar een samenwerking van soevereine staten waarin het belang van de Europese volkeren centraal staat.

Niet langer massa-immigratie, maar een focus op de eigen belangen en ontwikkeling. Wij willen de handen ineenslaan en beginnen aan de wederopbouw na 6 decennia wanbeleid. Eenheid, solidariteit en identiteit zijn onze kernwaarden, het verzet onze plicht.

LEES VERDER;

http://www.idverzet.org/over_idverzet/