Porsche moet verdwijnen

Afbeeldingsresultaat voor porsche nazi

Euh… neen… we hebben het niet over de voertuigen die verkocht worden onder dé merknaam Porsche. We hebben het over de straatnaam ” Porschestraße” in Düsseldorf.

Een poco stratencommissie heeft zich twee jaar lang verdiept in de 3500 Düsseldorfse straatnamen. Na dit gedegen en broodnodig onderzoek stelde de commissie een lijst op met straatnamen die dringend uit het stadsbeeld moeten verdwijnen. Geschiedenisspecialisten gingen na of de resp. namen die ter hunner ere aan een straat gegeven werden geen nazi- of koloniale misdrijven op hun kerfstok hadden.

Helemaal bovenaan op de lijst met twaalf namen, die bij gebrek aan de brandstapel in de poco vergeetputten dienen te belanden, staat de Porschestraße. Volgens de commissievoorzitter Fleermann heeft de als autogenie gekende constructeur en ondernemer Ferdinand Porsche (1875-1951) zich tijdens de periode van het Derde Rijk schuldig gemaakt aan zware feiten en toonde na de oorlog geen berouw.

von Stauffenberg, bekend van de mislukte aanslag op Hitler, mag blijven prijken in de stedenlijst, omdat hij “ten slotte door zijn daad een sterk teken van zijn ommekeer bewees.”

Zou er ergens in Merkelland ook een Hugo Boss-Straße bestaan? (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaaN

Het is niet verboden te lachen

425 politievoertuigen kunnen LEZ-steden niet meer binnen

Speurders van de federale politie die met een verouderde – en dus vervuilende – dienstwagen een lage-emissiezone (LEZ) binnenrijden, moeten zelf de aankoop van een dagpas voorfinancieren. Dit is het geval in Antwerpen, Brussel en Gent. Dagpassen kosten 10 à 35 euro, óók voor de politie. Als de speurders die niet kopen, krijgt de politie een boete tot 350 euro. Het geld voor de dagpassen moeten ze uit eigen zak voorschieten. Soms krijgen ze dat na twee maanden terugbetaald, in andere gevallen moeten ze er meer dan een jaar op wachten. Tenminste 425 federale politievoertuigen komen niet in aanmerk ing voor de LEZ-criteria.

Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) bond de kat de bel aan en ondervroeg in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) hierover. Volgens cijfers van de minister kreeg de federale politie in 2018 vijf LEZ-boetes en in 2019 één. Ze werden allemaal geschrapt omdat de voertuigen wel aan de voorwaarden voldeden. Met de voertuigen voor operationele doeleinden zijn er dus geen problemen, ofwel omdat ze voldoen aan de emissievoorwaarden ofwel omdat ze op de zogenaamde witte lijsten staan als prioritaire voertuigen.

Problematisch is wel dat er 425 politievoertuigen de LEZ’s van Brussel, Antwerpen en Gent niet binnen mogen. Dit zijn voertuigen voor administratieve of logistieke doeleinden. De federale politie streeft ernaar om dergelijke voertuigen buiten de LEZ te houden en zo dagpassen te vermijden.

“Ik blijf het onvoorstelbaar vinden dat politievoertuigen drie van onze steden niet in mogen”, zo reageert Depoortere verbijsterd. “Soms moet het algemeen belang primeren op andere belangen, voertuigen van nooddiensten kunnen in dringende omstandigheden ook door het rood rijden. Aan de minister om hierin verandering te brengen en oplossingen te zoeken.”

Stijn Hiers
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De groeiende onrust in Libanon baart ons grote zorgen. Tegen de verwachting in  is, na het aftreden van de eerste minister  Saad Hariri (soenniet en Saoedi!), de nieuwe eerste minister Hassan Diab (ook soenniet maar  geen Saoedi!) er in geslaagd een regering op de been te brengen. 1/4e zijn vrouwen, 4 soennieten, 4 maronieten (katholieken), 3 Grieks-katholieken, 3 Grieks orthodoxen, 1 Armeens orthodox, 2 Sjiieten Hezbollah, 2 Sjiieten Amal, 2 Druzen. Allemaal nieuwe ministers.

Historisch: voor het eerst 6 vrouwen in het Libanese kabinet

Theoretisch een goede oplossing en een goede regering onder het presidentschap van de maroniet Michel Aoun, die het leger oproept om de orde te helpen herstellen. Maar…noch Saad Hariri en zijn (Saoedische) achterban, noch Samir Geagea van de Libanese strijdkrachten, noch de Druus Walid Jumblatt willen met deze regering samenwerken. Zij willen  hun  privileges behouden met de mogelijkheden van grenzeloze corruptie (door Frankrijk na W.O. II ingevoerd op basis van het confessioneel systeem). Vandaar blijvende onrust. Niet alleen soennieten vechten onder elkaar, ook christenen. Er vallen steeds meer zwaar gewonden bij betogingen en dat is eigenlijk helemaal niet “Libanees”. De banken weigeren de mensen meer dan 300 dollar per week te geven, wat geheel illegaal is. Achter de schermen zijn er grote krachten die  niets liever willen dan de chaos laten voortduren (precies zoals in Syrië). De Britse regering schreeuwt moord en brand omdat Hezbollah, die wel degelijk aan de kant van het volk staat, mee mag doen met de regering. Ondertussen lijden steeds meer mensen honger en koude. En onze media zorgen ervoor dat de echte criminele onruststokers in Libanon (VS-Israël-Saoedi-Arabië-NAVO) uit beeld blijven (precies zoals in Syrië).

In Syrië zal de oorlog eindigen. Syrië en zijn bondgenoten zijn vastbesloten verder te strijden totdat de laatste gruwel van terroristen in Idlib opgeruimd is. Krokodillentranen en allerlei huichelachtige plannen van het westen zullen dit niet meer kunnen tegen houden. En waar zullen de duizenden terroristen die er overblijven naartoe gaan of door de westerse mogendheden, de voormalige “vrienden van Syrië”, naartoe “gezonden” worden voor een nieuwe “missie”? Turkije heeft al een paar duizend overgebracht naar Libië en de  VS zijn  bezig hun vriendjes van IS over te brengen naar Irak. Helaas vallen inmiddels wekelijks nog vele slachtoffers en sneuvelen er vele soldaten.

Volgend enkele flitsen uit onze gemeenschap en een uitgebreide lijst van info en video’s, waarin ieder zijn gewenste informatie kan opzoeken. Mijn voornaamste aandacht  heb ik  echter geschonken aan het uitwerken van het tweede deel van datgene waarmee ik vorige week begon: ‘Waarden Worden Waanzin’. Suggesties altijd hartelijk welkom.

P. Daniel

Vrijdag 24 januari 2020

Flitsen

Sneeuwpret en -zorgen – Dinsdagmorgen was het terrein bedekt met een flinke laag sneeuw. Sneeuw betekent hier geen school. De kinderen zijn druk bezig met het maken van een sneeuwman. Door de lange  stroomonderbreking is het koud en bovendien beginnen  de kraantjes minder en minder water te geven totdat er niets meer uit komt. Er is echter ergens in de gebouwen altijd wel een kraantje dat nog water geeft. De volgende nacht zakt het kwik tot min drie en daarna tot min 9. We verwachten bovendien dat het nog veel kouder zal worden. Gelukkig is er de volgende morgen een stralende zon, zij het met flink vriesweer.  Er zijn mensen die heel wat meer te lijden hebben in deze winter. We bidden er voor en trachten hen te helpen.

Grote bezorgdheid – Deze week kwam een 20 jarige student uit Homs enkele dagen meeleven. Zij zitten soms twee dagen zonder elektriciteit. Hier is het 4 uur (of meer) stroomonderbreking en dan 2 uur (of minder) elektriciteit. Hij vertelde ook dat de Syrische Lire sinds de oorlog als 20 x gezakt is, wat het leven telkens duurder maakt. En voor jongeren zoals hij is het niet gemakkelijk om te beslissen wat ze best doen. Ze mogen hun studies afwerken maar daarna moeten ze naar het leger, als de oorlog nog voortduurt. En dit is het land waar eten, kleding, woning, energie, ontwikkeling, verzorging in overvloed ter beschikking was, voordat de buitenlandse mogendheden  dood en vernieling brachten. De VS verkondigen luid dat zij een “macht ten goede” zijn maar stelen wel de voornaamste energiebronnen om ons nog meer in de ellende  te storten. En wanneer hier bisschoppen en christenen worden gemarteld en gedood, staat Pax Christi Vlaanderen met de steun van onze  bisschoppen, te applaudisseren (zie onder “En dit nog”).

Lees verder

San Francisco… niet langer de hipp(i)e bloemenstad

Afbeeldingsresultaat voor san francisco flower power

Tucker Carlson, anker van Fox News, stelt dat de Amerikaanse betrokkenheid in het buitenland zoals in Afghanistan, Irak, Syrië, Iran, Venezuela, Oekraïne….enz… de aandacht afleidt van de problemen thuis. Tucker Carlson wil de Amerikaanse regering aan hun basisplichten herinneren: het leven van de Amerikaanse burger te verbeteren.

En die problemen zijn er, zoals deze in San Francisco, erger dan je je kunt voorstellen. Met wijken die smeriger en meer vervallen zijn dan krottenbuurten in Bombay. Geweld, criminaliteit, drugs, prostitutie, daklozen, vuil, hopeloosheid. En het linkse bestuur staat erbij en kijkt ernaar.

Wordt vervolgd.

Klimaat-Frans stelt dat wij de Groene Omwenteling gevraagd hebben

Afbeeldingsresultaat voor frans timmermans cartoon

Onze wens wordt vervuld, stelt Frans Timmermans, de EU belooft eraan tegemoet te komen. “Wij (het klootjesvolk) hebben het zo gewild. En dat is goed zo!”. Wij???

Mocht u de wens hebben heel de uitleg over onze waanzinnige wensdroom willen volgen, klik dan hier.

Quo vadis, Syria?

Sinds een week werd het bijzonder heet in Idlib. Het terroristenalagaam doet er alles aan om hun shariaparadijs in noordelijk Syrië, te behouden, met de behulpzame steun van Turkije en het Westen.

Verschillende bronnen meldden tientallen dode Syrische soldaten bij heroveringsaanvallen door de terroristen. Sinds 9 januari – en ondanks het staakt-het-vuren vielen de terroristen niet minder dan 30 keer aan met 638 raketaanvallen op de burgerbevolking in regeringsgebied. Volgens het Russische verzoeningscentrum werden daarbij 55 Syrische soldaten en 71 burgers gedood, 94 soldaten en 149 burgers gewond. Overdag levert het Russisch verzoeningscentrum humanitaire hulp: 2.74 ton voeding aan de Jebab nederzettingen in Daraa, Qantara in de Aleppo provincie en Hneyz al-Shimaliya in de Raqqa provincie. (…)

Het Syrische leger liet meer tanks aanvoeren naar de Idlib-grensstreek:

De terroristen slaagden erin enkele dorpen te heroveren. De situatie verandert van dag tot dag: al-Samaka is intussen weer in handen van het Syrische leger. (…)

Er zouden naar verluidt (info verstrekt door plaatselijke bevolking aan Russische militairen) verschillende bomauto’s in Ma’aret al-Nu’aman en/of omgeving geplaatst worden. Ergens. Liefst waar er kinderen rondlopen. Kwestie van pakkend beeldmateriaal te kunnen leveren.

Terwijl de bemiddelingsgesprekken in Berlijn zijn beloop hadden, werd Erdogans huurlingenleger naar Libië gevlogen voor een volgende vredesmissie. Wie weigerde te vertrekken krijgt minder “loon”.

Nog steeds worden burgers door de terroristen tegen gehouden als zij zich via de humanitaire corridors in veiligheid willen begeven:

Niet voor het eerst hebben Amerikaanse soldaten een Russische patrouille tegengehouden. Het kwam zelfs al tot een regelrechte vechtpartij, waarbij Russische militairen verzorging nodig hadden. Een aanwezige tolk vertaalde de boodschap der VSA aan de Russische patrouille: “Dit is Amerikaans grondgebied; wij beschermen de olie.”

Dat de Turkse bezetters voorlopig niet van plan zijn snel hun biezen te pakken mag blijken uit de verhuis van 1500 familieleden van het terroristische huurlingenleger naar de woningen van de oorspronkelijke bewoners, die verdreven werden in al-Kharabat en al-Hawarneh in de stad Ras al-Ayn.

Nochtans had de speciale afgevaardigde van de VN voor Syrië, Geir Pedersen, slechts felicitaties voor de inzet van Rusland om d.m.v. de Astana-gesprekken tot een duurzame vrede te komen.

Aleppo. Het is en blijft een belegerde stad. De afstand tussen regerings- en terroristengebied is te klein en te kwetsbaar. Nog steeds, elke dag, worden burgers belaagd met raketten. Dinsdag stierven er na een raketinslag 2 vrouwen en een kind, 3 burgers werden gewond in de Jamiet al-Zahraa-wijk. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: staande mensen en buiten

In de westerse rand werd een scherpschuttersnest van de terroristen in een vervallen (door burgerbevolking verlaten) gebouw met de grond gelijk gemaakt:

Dit maakt deel uit van het te verwachten grondoffensief – de luchtmacht in de voorhoede (…) – dat de stad moet ontzetten uit de wurggreep van de terroristen. (…) We schreven het herhaaldelijk: Aleppo is na Damascus de belangrijkste stad van Syrië, het kloppende industriële hart.

Bij monde van de Amerikaanse speciale gezant voor Syrië, James Jeffrey, lieten de VSA weten dat ze nieuwe sancties voor president Assad in petto hebben. Volgende week gaan ze die met hun bondgenoten in Brussel bespreken. Nog meer… een pakketje zoals voor Soleimani? (…)

In schril contrast met… Hilarion van Volokolamsk, voorzitter van de afd. externe kerkelijke relaties van de Russische orthodoxe kerk, liet weten dat de Kerk van plan is een nieuw centrum te openen dat hulp wil bieden aan gekwetste kinderen in Syrië. Hij hoopt dat het dit jaar nog zal lukken – het wil protheses en fysiobehandelingen aanbieden. Bovendien wil het kinderen, die medische hulp nodig hebben, die in Syrië niet mogelijk is, in Moskou laten behandelen. Hij hoopt dat zijn initiatief steun en sponsors zal aantrekken; in 2019 hielp de Kerk 10 Syrische kinderen aan protheses en medische behandeling in Moskou.

Een eerste biogas-leverancier wordt gebouwd in Homs:

Tot slot: het weekoverzicht van Syria Insider met kleine en grotere nieuwtjes met Engelse ondertiteling: