Zo hoort u het eens van een (Armeense) Syriër

Afbeeldingsresultaat voor syria loveWie zich interesseert voor de toestand in Syrië zal de naam Kevork Amassian uit Aleppo niet onbekend zijn.  Hij schrijft zowel in eigen naam als via Syriana Analysis.

Jens De Rycke had met hem een vraaggesprek.  Zelfs de grootste twijfelaar aan pater Daniels wekelijkse verslagen zal moeten toegeven dat Kevork Amassian in grote lijnen hetzelfde verhaal vertelt.

Hij geeft volgende afsluitende boodschap mee:

“Wees kritischer bij het lezen van of kijken naar berichtgeving over of vanuit Syrië.  Niemand heeft nu nog het excuus van misleiding – men is slechts één muisklik verwijderd het internet, van alter-natieve bronnen om te weten te komen wat er gaande is in Syrië.  Bij twijfel neem geen positie in – van eender welke kant – noch voor of tegen de regering.  Blijf dan neutraal.  Maar wie echt wil weten wat er gebeurt in Syrië moet dubbelchecken.

 

Geloof niet alles wat in de MSM.gepubliceerd wordt, want deze zijn het eigendom van regeringen, van ondernemingen en zij hebben een politieke agenda in Syrië: een project tegen onze wil.  En tegen onze zelfbeschikking.  En tegen onze democratie.  Wij willen onze eigen democratie gestalte geven in Syrië en niet de westerse democratie want die past niet bij ons.  Wij zijn geen Europeanen.  Onze cultuur is anders.  Wij hebben andere waarden.  Wij willen onze eigen vorm van democratie creëren in Syrië, ons eigen politiek systeem, door de Syriërs en niet door een buitenlandse krachten.”

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vredesgesprekken voeren op het wereldforum met deelnemers die met het zelfde woord het tegenovergestelde bedoelen is tijdverlies.

“Vrede” voor Syrië en zijn bondgenoten betekent een ondubbelzinnig erkennen van zijn soevereiniteit, territoriale integriteit en een radicaal uitroeien van alle terroristen en gewapende bendes zodat Syriërs onder elkaar kunnen groeien in verzoening, het land heropbouwen en de harmonieuze samenleving herstellen.

“Vrede” voor het westen betekent een herstel van de “pax americana” met zijn wereldoverheersing (door VS-Israël-Engeland-EU-NAVO-golfstaten) in een unipolaire wereld.

Dat betekent het koloniseren van het onafhankelijke Syrië, de wettige regering omverwerpen, het land ontwrichten en de bodemrijkdommen verdelen onder de wereldheersers. Dat waren de standpunten zeven jaar geleden, dat zijn de standpunten nu. Ondertussen is Rusland (met anderen) komen helpen om IS op te ruimen. Het kan zeggen: veni, vidi, vinci. “Ik hoop dat de Russische orthodoxe kerk dank zij haar gezag in de wereld in staat zal zijn, met de steun van de internationale gemeenschap, de heropbouw van Syrië te bevorderen door humanitaire bijstand aan de  burgers en door de heropbouw van de  verwoeste culturele en geestelijke centra” (Poetin tot de bisschoppen in vergadering te Moskou, vrijdag 24 november 2017).

P. Daniel

Met de Advent verlangen naar Kerstmis

De Adventstijd is een intense voorbereiding op het feest van Kerstmis, de eerste komst van Jezus met zijn geboorte te Bethlehem,  ongeveer twee millennia geleden. Het was een bijzonder schamel, armzalig gebeuren in een stal en scheen voor de toenmalige geo-politiek van geen enkel belang. In werkelijkheid waren de geboorte, dood en verrijzenis van Jezus de allerbelangrijkste gebeurtenissen voor de mensheid. Ze hebben niet alleen de geschiedenis maar ook de mensheid in twee verdeeld: voor en na/tegen Christus. We vieren intens zijn Komst tot zijn Wederkomst. En zo worden ook in ons klooster op verschillende plaatsen en zo creatief mogelijk kerststallen gemaakt: in de kerk, de refter, het kleine salon en bij ons in de nieuwbouw, de kapel, de refter…Het zijn maar hulpmiddelen om onze innerlijke verbondenheid met Jezus Christus te versterken. In de byzantijnse traditie is hiermee traditioneel nog een vasten verbonden die hierin bestaat dat men van middernacht tot na de middag niet eet. En zo is het middagmaal van 14.00 u voor de meesten de eerste maaltijd van de dag.

De orthodoxe pastoor van Deir Atieh organiseert komend weekend een kerstmarkt en biedt ons de mogelijkheid om kerstbeelden aan te bieden voor de kerststallen. Zijn feestzaal staat vol met allerlei kerstmateriaal. Het bracht extra maar aangenaam werk mee voor ons en we konden een mooi standje aanbieden met kerstbeelden, sierkaarsjes …

We beleefden een mengeling van sinterklaas- en kerstavond voor de kinderen en speciaal ook voor de gehandicapten van het dorp. Deze week logeerde immers een groep van acht toneelspelers bij ons in het grote appartement van de nieuwbouw omdat ze in de streek enkele keren een avond voor kinderen zullen verzorgen. Het zijn vier meisjes, en vier jongens en de leider is een gekende nabootser van Charlie Chaplin. Ze komen uit Dara, Deir Ezzor, Damascus…

Lees verder

“Begrijpend lezen”…

Afbeeldingsresultaat voor de olifant in de kamerNaar verluidt hebben onze kindjes een grensoverschrijdend leesprobleem.  Niet alleen neemt de bijziendheid toe, wat geen verklaring is voor de leesproblemen, integendeel.  Vlaanderen sloeg mea culpa: het was de fout van de lesgevers, van het systeem, van  ‘beperkte middelen’… maar niemand zag de olifant in de kamer.

Blijkt dat het fenomeen niet uitsluitend in ons land optreedt, het slaat toe in andere westerse landen zoals een griepepidemie.  In Duitsland stelt men voorzichtig dat in ‘sociaal-zwakke’ gezinnen het begrijpend leesvermogen sinds 2001 afgenomen is.  Bijna 20% der leerlingen heeft na het L.O. leesproblemen – meisjes hebben betere cijfers dan jongens.  Er wordt nagedacht of het schoolsysteem niet moet aangepast worden… of men niet beter langer een eenheidsbrij  – iedereen even dom – op de schoolbanken aanbiedt…

In Oostenrijk kwam men tot de vaststelling dat wat betreft het ‘begrijpend lezen’ het L.O. 16% ‘risicoleerlingen’ telt.  Erger: elke zesde leerling kan zelfs helemaal niet lezen en – voor alle duidelijkheid – we hebben het hier niet over het eerste leerjaar.

Een directrice van wat “brandpuntschool” – een verrijkte school met een hoog aantal anderstaligen – gaf haar ongezouten mening: “Wij hebben op het einde van het L.O. traject talrijke kinderen die niet kunnen lezen en in het M.O. wordt die lijn doorgetrokken.  Dit jaar was erger dan ooit.  Van de 68 nieuwe 10-jarige kinderen konden slechts 4 gemiddeld goed begrijpend lezen.  Enkele kinderen konden helemaal geen Duits.”

Er werden intussen leerboeken met plaatjes voor het L.O. besteld…

“Begrijpend lezen”…

 

 

De Freiheitlichen bepalen mee de Oostenrijkse koers

De coalitie van de ÖVP en FPÖ is een feit.  Oostenrijk krijgt een regering met christendemocraten en patriotten. 

Louis Michel, vader van de belgische regeringsleider, gaf in 2000 de raad niet meer in Oostenrijk te gaan skiën toen er een regering gevormd werd met de FPÖ.  Onnozel, zegt hij nu, maar handelt in feite niet anders als het over de Hongaarse eerste minister Orban gaat.

Door de strot geduwd

Afbeeldingsresultaat voor strotBrexit of geen Brexit, de vluchtelingenindustrie blijft draaien dankzij de Kerk in samenwerking met ‘artiesten’.  Wat vindt U van deze luster met opgehangen vluchtelingenkleding in een Londense kerk?  Het moet een kunstwerk voorstellen met 700 kledingstukken die op de stranden van Lesbos verzameld werden.  Bewijs van oorsprong wordt gegarandeerd.  Ons schuldgevoel kan niet groot genoeg zijn.  Verneem meer over de kunstenares en de doelstelling.

Qua innovatieve kunstbeleving moesten wij niet onderdoen; tenslotte hadden wij een gekruisigde koe.

Laat ons bidden…

 

In Frankrijk zijn Maria en Jozef de échte vluchtelingen

Afbeeldingsresultaat voor béziers crèche st marie josephIn Franse gemeentehuizen zijn kerststallen, zelfs kleintjes, verboden, want in strijd met de selectief toegepaste laïcité.  In Béziers hebben ze lak aan rechtbanken, liga van de onmisbare mensenrechten, en tutti quanti.

Het is een mirakel dat O.L.Vrouw nog in Lourdes mag prijken.  Zij krijgt rondom de klok bescherming tegen wat de paus de “godsdienst van de vrede” noemt.

Afbeeldingsresultaat voor lourdes islamique

Robert Ménard inaugure sa crèche dans la mairie de Béziers malgré un jugement du Conseil d’Etat

Men zegge het voort

Freddy’s opiniestukjes waren geliefd bij onze lezers.  Hij schreef zoals hij het zag, zonder goedpraten of huichelarij.  Nam geen blad voor de mond, of het je het er nu mee eens was of niet.  Telkens hij het woord “beroepspolitiekers” schreef, wist iedereen wat en wie hij bedoelde.  Verdere uitleg overbodig.

Freddy was al een hele tijd ziek.  Toen we hem laatst ontmoetten schrokken we van de achteruitgang.  Hij leek in niets meer op de steeds actieve, plannen makende, assertieve man.  Kanker verslindt je.  Onze redactie bleef in contact met zijn echtgenote; zelf wilde hij liever geen bezoek, tenzij van familie.    Hij liet vragen een mailtje te sturen, die zijn vrouw hem dan voorlas.

Zodra we vernemen waar en wanneer de uitvaart plaats vindt, zullen we dit mededelen.  Een laatste “men zegge het voort” en een oprecht gemeende “we zullen je missen”, Freddy!