Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vanuit Idlib, ten westen van Aleppo, werden tot heden dagelijks aanvallen uitgevoerd op de buitenwijken, met veel schade, gewonden en doden. Het Syrische leger heeft nu na 8 jaar strijd, heel de omgeving van Aleppo bevrijd. Met tienduizenden vierden ze dinsdag de overwinning op het Saadallah Al-Jabri plein. Er was eveneens een volksfeest in Deir Ezzor en de stamhoofden met hun aanhang kwamen samen in Khirbet Amo (Qamishli) om hun solidariteit met het leger te betuigen. “Wij zijn ons goed bewust dat deze  bevrijding niet het einde van de oorlog is – aldus president Bachar al Assad maandag in een TV toespraak – en ook niet van de plannen van onze vijanden, maar wel het voorspel ervan”. Om de totale  bevrijding van Idlib tegen te houden doen onze westerse politici en media nog alles om het Syrische leger en zijn  bondgenoten te diaboliseren en op te roepen tot een staakt-het-vuren, zodat ze de resterende duizenden terroristen  kunnen hergroeperen en herbewapenen. Zelfs de marionet van de VN, Antonio Guterres speelt vlot mee. Het ziet er naar uit dat het te vergeefse moeite zal zijn. Terwijl het westen zijn krokodillentranen de vrije loop laat over het “nooit geziene humanitaire drama” (volgens hen door de schuld van Syrië en Rusland), gaat de opruiming van de echte gruwel, het overblijvende terroristennest, onverminderd verder, al kost het vele offers. Bij de bevrijding van Aleppo ontdekte het leger een heus rakettenfabriek van de terroristen, met  alles er op en er aan! Syrië viert feest. En de luchthaven van Aleppo is weer open!

Eens zullen onze politiek correcte westerse politici, journalisten, universitairen en de hele  bourgeoisie ter verantwoording geroepen worden voor hun laffe en blinde steun aan het uitmoorden van een onschuldig volk en het verwoesten van een prachtig land, de bakermat van de menselijke beschaving, de wieg van het christelijk geloof en het kloppend hart van de Arabische wereld. Voor de “internationale gemeenschap”, aangestookt door Israël, uitgevoerd door de VS, de golfstaten, de NAVO (de grootste Noord Atlantische Terroristen Organisatie), moest deze welvarende en harmonieuze samenleving met zijn mozaïek van volkeren en godsdiensten, gebroken worden in sektarische gebieden die elkaar zelf uitroeien, tot plezier van de zionisten. Dit kreeg de unanieme steun van de hele westerse politiek en mediawereld en werd verantwoord door de dag en nacht herhaalde monsterleugen: Help, de Syrische president is zijn  volk aan het uitmoorden! Inmiddels blijken onze politiek correcte politici onbenullige schoothondjes te zijn van deze vernietigingsplannen. Ze zijn tafelspringers die als keizers zonder kleren blijven dansen. Ze hebben niet een fractie van de waardering van het volk  (en verdienen het ook niet) van wat de Syrische president geniet en verdient vanwege zijn volk. Ze wilden van hem een monster maken, maar hebben er mede voor gezorgd dat hij voor de komende  generaties een held, het model van een staatsman werd. Ze hebben zich gedragen als waakhonden van een hatelijke macht. In hun bekrompenheid kunnen ze misschien nog trachten aan te voeren: wij wisten het niet, de toestand is zo ingewikkeld.

Daarvoor is het nu te laat. Hun handen druipen van het bloed van honderdduizenden onschuldige Syriërs. Ondertussen gaat het Syrische volk samen met zijn leger, zijn regering en president bloedend maar moedig en waardig verder met de bevrijding van zijn land tot de laatste centimeter. Toegegeven, zij hebben wat noch Irak, noch Libië hadden, nl. trouwe  bondgenoten, die ook zullen helpen bij de heropbouw van Syrië, terwijl het westen op de meest laaghartige wijze het land blijft afbreken. Het enige wat de poco’s kunnen aanvoeren is: wij voelen ons veilig want wij zijn met heel velen. Inderdaad, er is een overbevolking van politiek correcte roeptoeters, leugenaars, gehersenspoelde politici en oorlog propagandisten.

En ze zijn met hun leugens zo ver gegaan dat ze nu het volk de waarheid niet meer kunnen voorhouden (Wil je een meer verantwoorde en nog meer ongezouten aanklacht: klik hier; )

Je krijgt kort nieuws vanuit de gemeenschap. Vervolgens heb ik een overweging geschreven bij de huidige gevechten in N. Syrië, hoewel je onder “en dit nog” een overvloed aan goede artikels daarover vindt.

P. Daniel

Nvdr: Pater Jean van Mar Yakub heeft enkele video’s op het YT kanaal geplaatst. Eentje met Yakub, het weesjongetje dat opgevangen wordt door de klooster-gemeenschap, eentje met zuster Esperanza (… toepasselijke naam in Syrië) en met onze pater Daniël. Klik op de namen. Ondertiteling in het Frans, met vertaling via icoontjes onderaan. .

Vrijdag 14 februari 2020

Flitsen

De grote vasten in de byzantijnse liturgie wordt voorafgegaan door vier zondagen met een eigen thema: de farizeeër en de tollenaar (in nederigheid het hart van de wet ontdekken), de verloren zoon (de oprechte verzoening), carnaval (het eindoordeel) en tenslotte de zondag van de “tyrophagie” (onthouding van melkproducten, de zondag van de wederzijdse vergiffenis). Nu was het dus de zondag van carnaval (Gr. apokreos, onthouding van vlees). In de Latijnse ritus heette deze vroeger “sexagesima” (60e  dag of 7e zondag voor Pasen). We lazen het evangelie van Mattheus 25, 31-46, waarbij openbaar wordt dat al wat we voor de anderen, de armen (niet) doen, voor Jezus zelf (niet) gedaan werd. Abouna Georges hield een degelijke preek. We worden gered door authentiek geloof, maar dat behelst noodzakelijk oprechte liefde en deze vraagt concrete inzet en daden. De apostel Jacobus leert ons dat geloof zonder concrete inzet dood is.  Humoristisch voegt hij er bij dat ook de duivels geloven en bovendien sidderen ze nog. Katholieken kunnen van protestanten veel leren, maar mogen geen verkeerde leer overnemen zoals de “katholieke” Willibrord vertaling doet in Romeinen 1, 17, die spreekt over de gerechtigheid “die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen” (er staat ‘ex pisteos in pistin’, “door het geloof in geloof”, wat niets te maken heeft met een eng “geloof zonder de werken!). Lees de brief van de apostel Jakobus er maar eens op na, dan krijg je hierover wijsheid in overvloed.

Ondertussen is het enkele dagen al zacht weer met af en toe een stralende zon. (video met wolkenbeeld)

Er zijn nog bijzonder (edel)moedige Syriërs. Deze morgen kregen we bezoek van een broer en een zus uit Damascus, christenen. Hun broer was orthopedische chirurg in Parijs en is gestorven. Zijn vrouw, een Française is met haar kinderen in volle oorlogstijd naar haar schoonfamilie in Damascus gekomen.  De familie had twee villa’s die allebei vernield werden. Hij zelf is oorspecialist. Lang voor de oorlog is hij naar Polen getrokken en  heeft er een paar decennia zijn praktijk uitgeoefend. Nu wil hij nog dienstig zijn in zijn eigen land. Hij had alle materiaal bij voor ieder die een apparaat nodig heeft. Hij deed de testen, de onderzoeken en leverde meteen het aangepaste gehoorapparaat er bij. Geen inschrijvingen, geen voorschriften, geen wachtlijst… wat kan het leven eenvoudig zijn! In de vroege namiddag was hij klaar, we namen samen het middagmaal en hij vertrok met zijn zus.

Lees verder

Petitie tegen LEZ-manie

Meer info en ondertekenen petitie bij https://www.stoplez.be/

Naar verluidt zou Peter Mertens (PVDA) met het motto “het gaat om de inhoud” het cordon doorbroken hebben; zijn handtekening prijkte bij de eerste 1000 op de petitie. Hij heeft intussen politiebescherming aangevraagd en gekregen… (…)

Er kan ook “zuur” mee gelachen worden:

“Als je niet eet, dan ga je dood”

Afbeeldingsresultaat voor boerenwijsheid

Boerenwijsheid. Als het van de Nederlandse doorgedraaide regering afhangt, moeten de boeren hun velden vol planten met windmolens. Wie een bouwtoestemming heeft, kan die alleen nog een herbestemming geven bij het oud papier. Klimaatwaanzin in overtreffende trap. Milieutirannie. Moet het Wilhelmus herschreven worden?

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Onze Tom in de EU-praatbarak…

…mét verboden symbool Vlaams Leeuwenvlaggetje… hij krijgt onder zijn voeten… van de EU-Feldwebel met de voorzittershamer:

Helena in ‘t Veld van de beruchte D66 vindt het “wansmakelijk” dat Tom uitbuiting en verkrachtingen vermeldt… U leest het goed: de aantijging van Tom, niet de uitbuiting en verkrachtingen.

Een kennismaking met een teleurgestelde in ‘t Veld, die wil blijven “de toon zetten”:

België: terug naar de tekentafel?

Afbeeldingsresultaat voor voorpost hier en daar is nederland

Moet het land b teruggegeven worden aan de Europese grootmachten? Moeten Boris Johnson, Angela Merkel, Poetin de hoofden bij elkaar steken om dit stukje Europa met de EU-hoofdzetel in het hell-hole Brussel te herstructureren? Vergeet Macron – met één Napoleon hebben we genoeg problemen gehad. Hij mag Wallonië hebben. En Brussel mag voor ons part een EU-statuut krijgen. Gratis.

Image
Politico speculeert…

EU, de wilde weldoener

Nadat de Britten definitief beslist hadden hun eigen boontjes te gaan doppen, kwam de handelsbalans van de EU serieus in de problemen. Een normaal burger, een weldenkend bedrijf, een serieuze overheid past dan de uitgaven aan. Een redenering die de EU hoogmoedig naast zich neerlegt. De resterende 27 lidstaten moeten de Britse bijdrage – vrijwillig? – ophoesten. En daar bovenop moet het EU-budget – onder de deskundige leiding van ene meneer Michel (… we verwijzen naar de financiële gevolgen in het land b) – verhoogd worden U ziet en hoort hem hier in z’n eigen EU-brabbeltaaltje:

Binnenhuis is echter de Italiaanse EU-parlementsvoorzitter het niet eens met EU-Raadsvoorzitter Michel (… u herinnert zich dat het tekort van het land b met Michel als premier ook steeg): “onaanvaardbaar”. Niet omdat hij vindt dat Michel te veel uitgeeft, neen, Sassoli vindt dat het zuiden te weinig krijgt… o.a. om de vluchtelingen op te vangen.

Image

We moeten er nog bij vermelden dat de EU er vanuit gaat dat G.B. dit jaar nog hun EU-bijdrage zal betalen… Wat als blijkt dat er geen onderhandeld echtscheidingsakkoord kan bereikt worden, als het een harde Brexit wordt? We durven er ons spaarboekje op verwedden dat de Britten dit dan wel in eigen land zullen investeren.

Macron vindt dat de “ambities” moeten ingevuld worden:

Image

Een normaal mens doet iets aan de oorzaak. Sluit de grenzen. Stopt met elke strandjutter of gelukzoeker in huis te halen. Zo denkt de EU niet. Wij moeten gewoon meer geld geven… vooral aan het zuiden. Michel heeft ervaring – dat moeten we hem nageven – met transfers naar het zuiden van dit onzalig land.

Deze professor legt de vinger op de wonde: er is geen EU-solidariteitsgevoel. Ieder voor zich. Wat krijgen we voor ons geld? En dan is er nog de bezorgdheid dat het “populisme” in de ontevreden lidstaten zou kunnen groeien… We geven naar verluidt niet genoeg uit aan immigratie, aan het klimaat, aan defensie… een “echte” EUropese taak.

Of de Nederlandse burgers een 60% verhoging van de EU-bijdrage moeten vrezen?

Benieuwd of Rutte voet bij stuk zal houden:

De mening van de Luxemburgse eerste minister: hij vraagt zich af of Michel de tweelingbroer is van David Copperfield… “De meesten van ons – als we hier aankomen – halen ons rekenmachientje boven en vragen hoeveel het gaat kosten… Maar we mogen de talrijke voordelen en deugden niet vergeten. We mogen niet denken en handelen als kruideniers…”

Een gat van 191 miljard euro? “Kruideniersboekhouding”?

Verbaast het u dat de omhooggevallen première van het land b – plaatsvervangend in uw en onze naam – akkoord gaat met de verhoogde bijdrage? Een paar miljoenen meer of minder in het zwart gat van de belgische staatshuishouding… wie windt zich daar nu over op? Voor 1.2 miljard extra per jaar kan men partij-taal-collega Michel toch niet in de rug schieten?

Herman Van Rompuy, em. collega, geeft opvolger Michel goede raad: “Niet opgeven, mensen vergeten gemakkelijk, mensen onthouden het resultaat!”

Hopelijk doen ze dat ook in het stemhokje!

Idlib… door een sarcastische bril

Afbeeldingsresultaat voor idlib the last democracy

De Syrische bevolking, achtervolgd door het wrede Assad-regime, is wanhopig op zoek naar veilige oorden. Meedogenloze regeringstroepen vernietigen hulpeloze berm- en autobommen, herstellen als ware verraders bruggen, wegen, scholen en huizen. Organiseren weerzinwekkende wegpatrouilles en praktiseren andere gruweldaden om de gematigde oppositieleden van al-Qaeda te onderwerpen. Op 18 februari bereikte de wreedheid van de regering een nieuw hoogtepunt met de heropening van de Internationale Luchthaven van Aleppo na een sluiting van 9 jaar.

Naar verluidt zouden volgende bestemmingen vanuit Aleppo aangevlogen worden: Beiroet, Dubai, Kaïro, Moskou en Yerevan. De luchtvaarmaatschappijen die zich niet schamen met de Syrische regering zaken te doen zijn de Syrische Cham Wings, Iran Air en de Russische Aeroflot.

Syrië schendt schaamteloos alle faire handelsakkoorden door Turkish Airlines uit te sluiten. In tegenstelling tot de Aleppo protagonisten hebben Turkse maatschappijen zich al bewezen als veilig en comfortabel luchtvervoer van rebellen die naar Libië trokken om geld te verdienen in opdracht van door Turkije gesteunde groeperingen.

In het NO van Syrië gingen regeringstroepen nogmaals zo ver een Amerikaanse militaire patrouille tegen te houden, tot een ommekeer te dwingen en op deze manier de democratische inspanningen van dhr. Trump te ondermijnen die de Syrische olie wou veilig stellen voor VSA bedrijven en militaire (onder)aannemers.

Dit gezegd zijnde: de grootste misdrijven gebeuren in de wijde omgeving van Idlib, waar de Syriërs de Turkse eisen tot terugtrekking uit gebieden, die ze laffelijk veroverd hadden op de al-Qaeda groepen, aan hun laars te lappen.

De tweede ronde van de Turks-Russische gesprekken over de situatie in Idlib eindigde op 18 februari zonder een afsluitende mededeling. En op dezelfde dag bestookte de Syrische luchtmacht posities van de Turkse beschermelingen. Gelukkig liet een woordvoerder van de Turkse regeringspartij weten dat Ankara Moskou had medegedeeld dat het de Assad troepen zou aanvallen als deze al-Qaeda niet zou gerust laten en zich terugtrekken uit de recent veroverde streek. Turkije plaatste duizenden stukken betrouwbaar militair materieel in de regio. Er is dus minstens één sterke democratiepijler in het Idlibprobleem.
De Amerikaanse president heeft al aangekondigd dat hij en de heer Erdogan samen over een toekomstplan voor Idlib werken om een tragedie te voorkomen. Hij wil immers absoluut niet dat duizenden mensen de dood vinden. Tevoren had de op één na grote mensenrechten- en noodhulpbaas der VN, met de ronkende titel “Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator”, Mark Lowcock, reeds verklaard dat het willekeurige geweld in de regio een verschrikkelijk nieuw hoogtepunt bereikt had. De rebellen in Idlib hoeven zich geen zorgen te maken over de belangen van hun buitenlandse steunverleners. Ze zijn van plan hun Idlib bendes te verkopen voor een juiste prijs.

Als Devos de passie preekt…

… Tom pas op onze belangen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is xcover-Van-Grieken-1.jpg.pagespeed.ic.QPP3kQUsfd.webp

U (her)kent het fenomeen: als het goed is wordt het VB doodgezwegen, als er eventueel een mogelijk negatief geurtje rond zou kunnen hangen, dan vliegen de kwaliteitsmedia er als hongerige wolven op af. Zoals bij de aangekondigde publicatie van een volgend boek geschreven door Tom Van Grieken. De uitgeverij – De Blauwe Tijger – reageert:

Afbeeldingsresultaat voor de blauwe tijger

www.epoque.media@DeBlauweTijger@destandaard belde gister, maar verdraait onze verklaring! Een voorwoord moet nl. op het boek slaan en geen persoonlijke afrekening met de partij. Devos deed dat laatste. In het kader van debat hadden we het graag ergens anders willen plaatsen, maar uiteraard niet in het boek

Volgens @destandaard journalist is “Devos een hele grote naam in Vlaanderen.” Blijkbaar groot genoeg om onze verklaring te verdraaien. Weten ze bij de krant en op de academie überhaupt nog wel wat een voorwoord is? Daar draait het namelijk om voor ons als uitgeverij.

Image