Hoe veilig zijn de atoomkoppen in Turkije?

 

Betoging bij de luchtmachtbasis in Incirlik, Turkije.  Eis: de Amerikaanse militairen moeten het land verlaten.

Op de basis, die door NAVO vliegtuigen mag gebruikt worden om vandaar bombardementen op I.S. uit te voeren, verblijven ca. 3000 Amerikaanse, een paar honderd RAF en 240 Duitse militairen. Ze voelen zich niet bepaald gerust sinds de Stars & Stripes-vlaggen verbrand werden, vergezeld van de gekende ‘Allahu Akbar’ kreten.  Noteer tussen de Turkse ook de groen-islamitische vlaggen van de godsdienst van de vrede.

Er werd het hoogste niveau van alertheid afgekondigd.  Niet overbodig vermits er raketten met atoomkoppen opgeslagen liggen: 90 stuks van het type B61 met een explosiekracht van 0.3 tot 170 kt.  Om het eenvoudig uit te leggen een vernietigingscapaciteit van 1000 Hiroshima-bommen!

High Alert

Rätsel um Bundeswehr in Incirlik

 

Ik ben allergisch…

Ik krijg jeuk.  Boebels.  Mijn ogen tranen, zwellen op. Mijn keel wordt dicht geknepen.  Kom in ademnood.  Mijn hart slaat op hol.  Ik heb angst. Verlies het bewustzijn.  Anafylactische schok. Dringende maatregelen nodig. Haal mij weg.  Of verwijder de oorzaak.  Nù!

Steeds meer mensen lijden aan allergieën die dodelijk kunnen zijn.  De laatste maanden vielen er al slachtoffers in Parijs, Brussel, Nice, Anstadt, München… Artsen raden aan in eerste instantie de oorzaak van de allergische reactie uit de buurt van de patiënt te verwijderen of de patiënt in een allergie-veilige omgeving onder te brengen.  Wat quasi onmogelijk is sinds de allergieverwekkers zich overal kunnen bevinden.  De reactie kan zo sterk zijn dat ook sporen in de lucht tot een dodelijke anafylactische schok kunnen voeren.

De politiek moet ingrijpen met drastische maatregelen.  Geen ‘Kurieren am Symptom”. Allergieniveau 4 in het kwadraat.    Welke partij neemt het voortouw?

In het Zwitserse Lausen BL heeft de leiding van een kindertuin verboden dat er nog noten in eender welke vorm meegebracht worden.  Er werden immers twee kindjes ingeschreven die bij blootstelling – onder eender welke vorm – zouden kunnen sterven aan hun allergische reactie.  Lees meer…

 

 

Gratuite stoere taal

De WeverBvlagNW met handOf “luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”

Is dat dan ‘de kracht van de verandering?’  Politiek omwille van de politiek?

De pers publiceert de reactie van Bart De Wever “Merkel heeft deze puinhoop zelf veroorzaakt” op de “Wir-schaffen-es-immer-weiter”-mantra van Merkel.  Van de ongeruste Annemans wordt geen nota genomen.  Zoals steevast als op de tv-zenders de ‘oppositie’ aan het woord gelaten wordt, er telkenmale de PVDA en de Groenen, samen met hun rode kameraden, mogen aantreden.  De mening van het Vlaams Belang moet achter de linkse kiezen blijven. De kiezer moet immers de indruk bevestigd krijgen dat het Vlaams Belang a) niet meer bestaat, b) niets verstandigs te zeggen heeft.

In werkelijkheid is de N-VA een trouwe regeringspartner, steunpilaar van het land b, van de monarchie en van de EU.  De Wever zegt weer het omgekeerde van wat zijn eigen ministers doen. Op EU-vlak volgt belgische regering de immigratielijn die Merkel voorschrijft.

Van Willkommenkultur naar Terrorismuskultur

Deze feiten kunnen niet dikwijls genoeg kenbaar gemaakt worden.  Uit ons archief:

Ter herinnering: wie wou hen per se naar hier halen?

 

 

 

Rijstpap met gouden lepeltjes

eu schuldDe titel niet te letterlijk nemen.  Bij de EU komt er geen plebejaans gerecht op tafel.  Maar het bestek komt wel aardig in de buurt. 

1.327.334 euro voor bestek, van Christofle uiteraard, zonder BTW, zonder commissie (?).

EU geeft 1.327.334 euro uit aan bestek
Thierry Debels
@thierryd
28/7/16
De Europese Dienst voor extern optreden, onderdeel...Orfèvrerie Christofle uit Parijs won de openbare
aanbesteding en mag de voorwerpen leveren.
De waarde van de opdracht is 1...Toen de aanbesteding openbaar werd gemaakt hebben wij jullie hierover al ingelicht, kwestie van tante Gusta en nonkel Fons ook een kans te geven mee te dingen naar de bestelling.

Blokker of Makro?

 

 

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyGoed nieuws voor ex-VLM medewerkers?

Enkele dagen geleden vernamen we in het verre Isafjordur (IJsland)dat de curatoren opnieuw herhalen dat ze meerdere kandidaten hebben voor een overname van VLM en zoveel jobs als enigszins mogelijk is willen redden.
Normaal zouden we bij de eersten zijn om dergelijk goed nieuws met handen en voeten toe te juichen.Maar we zijn op latere leeftijd steeds meer sceptisch geworden wanneer we dergelijke teksten lezen.

Na ongeveer 1 jaar voorbereiding en nadat we wisten dat VLM in de handen van een soort oplichters was gevallen stonden we bij een faling klaar om binnen de 48 uur een doorstart te organiseren. Belangrijk element daarbij was het feit dat we een akkoord hadden met de belangrijkste klant van VLM, nl. Carl Legein van de Aviation Factory, die ons onmiddellijk voor meer dan een half miljoen euro aan reeds bij VLM geboekte chartervluchten wou doorschuiven. Dit akkoord was reeds voldoende om zonder groot risico na enkele dagen verder te vliegen en aan een vijftigtal medewerkers werk te verschaffen.
Tijdens een onderhoud in Brussel met het Bestuur der Luchtvaart konden we voor de zoveelste maal de absurde organisatie van ons land vaststellen. Snelheid was essentieel in dit dossier omdat de eerste chartervluchten reeds na enkele dagen dienden te worden uitgevoerd.

Toen we vaststelden dat we eerst een uitgebreid  “business plan” zouden moeten gaan opstellen en dat dit eerst door een reeks ambtenaren, aan wie we best privé les zouden kunnen geven op kennis van de transportsector, gedurende weken zou gaan bestudeerd worden,  haakten we af. Ook de curatoren bleken voor ons totaal onbereikbaar geworden. We hebben dit alles reeds in detail beschreven. Maar vandaag stellen we ons toch enkele vragen.

1. Gaat het bestuur der Luchtvaart nu snel een exploitatievergunning, de zogenaamde AOC (Airline Operating Certificate), afleveren aan een buitenlandse onderneming die geen enkele ervaring kan voorleggen op luchtvaartgebied?

2. Het hele pakket van de toenmalige opdrachten van “The Aviation Factory” is ofwel reeds uitgevoerd ofwel reeds ondergebracht bij buitenlandse bedrijven. De weigering ons een AOC toe te staan heeft niet alleen aan Aviation Factory veel geld gekost maar ook aan de eigenaar van het Bestuur der Luchtvaart. Inderdaad die duurbetaalde ambtenaren hebben er nu voor gezorgd dat al dat geld voor die opdrachten naar het buitenland is vertrokken; dat er een groot aantal nieuwe werklozen zijn bijgekomen, enz.

3. Wat kunnen de curatoren vandaag nog in de aanbieding zetten? NIETS. Alle toenmalige charteropdrachten zijn inmiddels verdwenen en de door VLM nog gevlogen regelmatige lijnen liggen inmiddels zolang stil zodat die voor een overnemer geen enkele waarde meer hebben.
Iedere nieuwe luchtvaartmaatschappij kan opnieuw van nul beginnen en heeft VLM voor niets meer nodig zelfs niet voor de naam die in heel Europa als vergif wordt beschouwd.

4. Op risico een voorspelling te maken die, in tegenstelling tot de vele die we reeds hebben gemaakt misschien eens NIET zou uitkomen, durven we vandaag stellen dat de curatoren meer dan waarschijnlijk geen enkele job meer zullen redden. Al de recente verklaringen van “dag en nacht werken om zoveel mogelijke jobs te kunnen redden” beschouwen we als wind en folklore.

We gaan dit dossier dag per dag volgen en zullen onze opmerkingen blijven spuien. En bovendien hebben we volgende week een vergadering om de mogelijkheid te onderzoeken om opnieuw van nul te beginnen. Het Bestuur der Luchtvaart moet van ons geen knieval verwachten maar zal beslist van ons nog horen!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Beeldmateriaal bij ATV: “Ik mag niet van de grond”

En het laatste nieuws van de curatoren: “Er blijven nog twee kandidaten over”

 

Voor hoe onnozel houden de media ons?

mediamanipulatieZolang de moslim terreuraanvallen elders gebeurden, stonden de Duitsers er niet echt bij stil dat ook zij er niet aan konden ontsnappen.  De kleinere probleempjes die de getraumatiseerde ‘vluchtelingen’ veroorzaakten, werden door de media grotendeels stil gehouden of op zijn minst zo lang mogelijk verzwegen en goedgepraat.

Bij de Duitse regimezender ARD is men de mening toegedaan dat een bevolking die stilaan aan terreurfobie begint te lijden dringend moet ‘gemerkelt‘ worden.

Een incidentje?  Seksuele intimidatie?  Een verkrachting hier en daar?  Een vechtpartij of een uit de hand gelopen woordenwisseling?  Straatgeweld, ja, zelfs amok, of – inshallah – ‘terreur’?

Allemaal niet zo erg.  Wordt teveel uitvergroot.  Alles is relatief.  Gaat het ons niet goed?  Lijdt er iemand honger?  Vroeger stierven er veel mensen aan allerlei ziektes.  Het zijn niet de koppensnellers, de rugzakbombardiers, de hakbijlvillers en de messenzwaaiers die de angst veroorzaken.  Het zijn de foto’s en de leugenachtige berichten die ons stressvermogen aantasten.  Dus best kop in het zand steken en de politici vertrouwen.  Zij weten het best.

De kans je te verslikken en te stikken in je eten is oneindig veel groter dan in je eigen bloed bij een terreuraanslag. 

 

 

Van Willkommenkultur naar Terrorismuskultur

“Genoeg geschafft”

Merkel trekt Europa verder de afgrond in

Europarlementslid Gerolf Annemans reageert verbijsterd op de boodschap van Angela Merkel. Ondanks de escalatie van moslimterreur herhaalde de Duitse bondskanselier tijdens een persconferentie haar mantra ‘wir schaffen das’. “Wereldvreemd, onverantwoord, maar vooral beangstigend”, reageert Annemans.

‘Wat kunt u doen tegen een krankzinnige, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt?’ Wie vandaag de volkstoespraak van Angela Merkel gadesloeg merkt dat de filosofische wijsheden van George Orwell bijzonder nauw aansluiten bij de Europese politieke realiteit anno 2016.

“Hoewel de wrede gebeurtenissen van de afgelopen dagen eens te meer duidelijk hebben gemaakt dat het grote welkomsfeest van Angela Merkel is uitgedraaid op een morbide kater, volhardt ze in de waanzin. Ze neemt de vlucht vooruit, omdat de terugblik op haar parcours te eng is”, aldus Annemans.

Volgens Annemans is de Willkommenskultur verworden tot Terrorismuskultur. Hij verwijst ter zake naar de talloze aanslagen waarbij asielzoekers betrokken waren en de disproportionele aanwezigheid van mannelijke moslims in de asielstroom. Uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie blijkt dat 4 op 5 vluchtelingen islamitische jongemannen zijn.

Het Europarlementslid roept de Vlaamse meerderheidspartijen op Merkel tot rede te brengen door manifest een veto uit te spreken tegen haar destructief immigratiebeleid. “Genoeg geschafft”, moet het nieuwe credo zijn, aldus nog Annemans

HLN: Angela Merkel herhaalt: “Wir schaffen das”

ÄngsteGod, stel je voor, wat een fantastisch mens zeg, haar vakantie onderbreken omdat er een handvol Duitsers zijn neergeschoten door moslimterroristen, die zij heeft binnengelaten en die zij betaalt met het belastingsgeld van de mogelijke slachtoffers.

Coalitiepartner SPD is het alleszins met haar eens: Veiligheid is geen grondrecht en het asielrecht moet niet verscherpt worden.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen eer de politiek reageert?  Of moet de bevolking zelf ingrijpen?

 

Da’s pas kamperen

Campers sleep perched on cliff face

Een honderdtal rugzaktoeristen overnachtten midden juli als berggeiten aan een flank van de Laojun berg in de Chinese provincie Henan.  Na een urenlange ‘wandeling’ sloegen ze hun nachtkamp op aan de achterkant van de berg, waar er weinig wind voorkomt.  Verboden gebied voor slaapwandelaars.

China Daily