Van Willkommenkultur naar Terrorismuskultur

“Genoeg geschafft”

Merkel trekt Europa verder de afgrond in

Europarlementslid Gerolf Annemans reageert verbijsterd op de boodschap van Angela Merkel. Ondanks de escalatie van moslimterreur herhaalde de Duitse bondskanselier tijdens een persconferentie haar mantra ‘wir schaffen das’. “Wereldvreemd, onverantwoord, maar vooral beangstigend”, reageert Annemans.

‘Wat kunt u doen tegen een krankzinnige, die oprecht luistert naar uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt?’ Wie vandaag de volkstoespraak van Angela Merkel gadesloeg merkt dat de filosofische wijsheden van George Orwell bijzonder nauw aansluiten bij de Europese politieke realiteit anno 2016.

“Hoewel de wrede gebeurtenissen van de afgelopen dagen eens te meer duidelijk hebben gemaakt dat het grote welkomsfeest van Angela Merkel is uitgedraaid op een morbide kater, volhardt ze in de waanzin. Ze neemt de vlucht vooruit, omdat de terugblik op haar parcours te eng is”, aldus Annemans.

Volgens Annemans is de Willkommenskultur verworden tot Terrorismuskultur. Hij verwijst ter zake naar de talloze aanslagen waarbij asielzoekers betrokken waren en de disproportionele aanwezigheid van mannelijke moslims in de asielstroom. Uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie blijkt dat 4 op 5 vluchtelingen islamitische jongemannen zijn.

Het Europarlementslid roept de Vlaamse meerderheidspartijen op Merkel tot rede te brengen door manifest een veto uit te spreken tegen haar destructief immigratiebeleid. “Genoeg geschafft”, moet het nieuwe credo zijn, aldus nog Annemans

HLN: Angela Merkel herhaalt: “Wir schaffen das”

ÄngsteGod, stel je voor, wat een fantastisch mens zeg, haar vakantie onderbreken omdat er een handvol Duitsers zijn neergeschoten door moslimterroristen, die zij heeft binnengelaten en die zij betaalt met het belastingsgeld van de mogelijke slachtoffers.

Coalitiepartner SPD is het alleszins met haar eens: Veiligheid is geen grondrecht en het asielrecht moet niet verscherpt worden.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen eer de politiek reageert?  Of moet de bevolking zelf ingrijpen?

 

12 gedachten over “Van Willkommenkultur naar Terrorismuskultur

 1. Wir schaffen das…! Inderdaad Der Untergang van de EUSSR.
  Het gaat hier gewoon om hoogverraad in dienst van volksvreemde en vijandige belangen. IM Erika is helemaal niet wereldvreemd, ze weet maar al te goed wat ze doet. De terreur maakt ook deel uit van deze samenzwering.
  Ze weet ook wie er achter schuil gaat, en waarom.
  Alles verloopt dan ook volgens plan. (=het Coudenhove Kalergi plan).
  Met een verrader zoals IM Erika valt er niet te praten. Zij zal de bevelen van haar meesters blijven uitvoeren tot de laatste druppel bloed.
  Zij moet dan ook ontmaskerd worden, samen met haar zetbazen en hun verborgen agenda’s.
  Maar zij is echter niet de enige. De ganse bende die in Berlijn aan de macht is, zit mee in de slag.
  Waar men met WO I en WO II niet in geslaagd is, zal nu wel lukken, met behulp van een psychopate.

  • Nu zondag wordt in München een officiële herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de sluipmoordenaars. Dan kan Merkel, als schuldige en omringd door anderen, daar een traan wegpinken en haar lijkbidders gezicht opzetten.

   • Zou ze haar vakantie nogmaals voor zo’n futiliteit willen onderbreken?

   • Dat gaat spijtig genoeg een regelmatig verschijnsel worden . Herdenkingsplechtigheden a volonte. Al die hoogwaardigheidsbekleders met een verborgen ajuin in hun zakdoek om enkele tranen te voorschijn te toveren en een lijkbiddersgezicht om de media de indruk te geven dat……..in feiten kunnen de onderdanen wat hun betreft …de bomen in

  • Lovenaar,

   op de site van The university of Illinois Library kan je interessante teksten vinden. Ik las daar een aanloop naar de NWO op in The full text of The National Jewish Monthly uit 1919.

   De tekst refereert naar het ‘Vredesverdrag’ in Parijs:
   What had we Jews to give? Our weapon was not one of force, it simply could not be that, but one of moral suasion, of appeal to the sense of justice, to the fundamentals of the NEW ORDER evolving and having for its aim ridding the world of vexaatious problems

   (wat hadden wij joden te geven. Ons wapen was geen strijdmacht, dat kon het eenvoudig niet zijn, maar een van moraliteit, een oproep tot het besef van gerechtigheid, tot het ontplooien van de fundamenten van de Nieuwe Orde, die als streven heeft de wereld te bevrijden van al de kwellende problemen.)

   en wat we vandaag meemaken, maar het levenslicht zag in 1919

   nationals who belong to racial, religious of linguistic minorities shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as other nationals. In particular they shall have an equal right to establish, manage and control charitable, religious and social institutions, schools and other educational esthablishments, with the right to use their own language and to exercise their religion freely therein.
   (burgers die tot een ander ras, religie of taal minderheid behoren, zullen genieten van dezelfde behandeling en veiligheid in rechten en in feiten als andere burgers. In het bijzonder zullen ze hetzelfde recht hebben om liefdadige, religieuze, sociale instellingen, scholen en andere educatieve instellingen op te richten en te besturen, met het recht om hun eigen taal te gebruiken en hun geloof daarbinnen vrij uit te oefenen)

   • Vergat nog een fragment uit een resolutie van het Jewish Congress in Philadelphia 1919. De Balfour Declaration kwam er in 1917 en Palestina was al zo goed als zeker in de sacoche.

    Ik zet het meteen in het Nederlands en ik geef toe dat ik het in al mijn ongeloof wel 10 keer heb moeten lezen:
    ‘De joden zijn burgers van de nieuwe Jodenstaat Palestina. Ze hebben echter tegelijk dezelfde staatsburgerlijke rechten, overal daar waar het hen beliefd te leven’

    • Anna,
     De stichting van de staat Israël is echter maar een tussenstap, in de richting van W.O. 3. Ik verwijs naar de brief van Albert Pike aan Mazzini.
     Het Westen moet en zal ook in deze W.O. 3 meegesleurd worden via het geïmporteerde islam Paard van Troje.
     Citaat :
     “The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.
     The source of the quote is highly illuminated adept Sovereign Grand Commander of Scottish Rite Freemasonry, Albert Pike.”(=einde citaat).
     De inhoud van dit citaat spreekt voor zichzelf!!
     We zijn dan ook op goede weg naar WO 3.
     Nog een citaat uit een onverdachte bron Kissinger(top handlanger van de NWO machten) :
     http://mondoweiss.net/2012/10/page-six-quotes-kissinger-saying-in-10-years-there-will-be-no-more-israel-but-staffer-denies-it/
     met citaat :
     “Reported to me, Henry Kissinger has stated — and I quote the statement word for word: “In 10 years, there will be no more Israel.” I repeat: “In 10 years, there will be no more Israel.” – (=einde citaat).
     Als Israël er niet meer zal zijn, dan geldt dit eveneens voor Europa, zie de brief van Albert Pike !!!
     Intussen wordt de spanning opgedreven in Centraal Europa, het Midden Oosten en de Zuid Chinese zee.
     De barometer gaat dan ook in de richting van “storm”.
     Dit alles kan echter niet los gezien worden van het gigantische financiële piramidespel dat op instorten staat.
     Dus al wat er vandaag gebeurt of niet, past dan ook in de door Albert Pike ontwikkelde strategie.
     In de desbetreffende brief waren er ook al verwijzingen naar WO I en WO II die ook gepland waren en volgens plan verlopen zijn.
     Wat men ook mogen denken van de voorspellingen inzake WO 3, volstaat het te kijken wat er vandaag gebeurt. (en hierbij dan in voetbal termen uitgedrukt :”out of the box” te durven denken).

 2. De Heer Annemans heeft overschot van gelijk, zoals o.m. mag blijken uit onderstaande beknopte bloemlezing van misdrijven en misdaden begaan door de uitgenodigde ‘Willkommers’ van Merkel. (Weggeplukt op de site van Xander.)

  “De afgelopen dagen zijn er nog veel meer misdaden, aanvallen, aanrandingen en moordaanslagen door volgelingen van de islam in Europa geweest. Die worden door de politiek en media verzwegen of gebagatelliseerd, enkel om de massale immigratie van miljoenen moslims, en de daaraan verbonden totale islamisering van ons continent, niet in gevaar te brengen. Van verkrachtingen tot mishandelingen en bijna-onthoofdingen: de islam is definitief gearriveerd, en daarmee is het gebeurd met onze veiligheid en vrijheid, en straks ook met onze democratie en welvaart. Een greep uit de inmiddels dagelijkse ellende:

  Afgelopen maandag, Troisdorf, bij Bonn. Een chirurg in een ziekenhuis wordt bedreigd door een moslim, wiens twee zonen hem stevig vastpakken. ‘Hij schreeuwde Allahu Akbar. Toen wilde hij mij onthoofden!’ Er breekt paniek uit. Een 82 jarige vrouwelijke patiënt vlucht zelfs het raam uit. (1)(2)

  Berlijn, zelfde dag, eveneens in een ziekenhuis. Een moslimman schiet een arts dood, en pleegt daarna zelfmoord. ‘Geen aanwijzingen voor een islamistische aanslag,’ aldus de politie. Die zijn zoals u weet door Berlijn verplicht om te zwijgen als de daders moslims, migranten en asielzoekers zijn. Het gebouw werd korte tijd ontruimd; volgens getuigen was de politie, brandweer en reddingsdiensten met 20 auto’s aanwezig. Ook werd de SEK anti-terreureenheid ingeschakeld, wat bewijst dat het ook in dit geval om een moslim ging. (7)

  Dinsdag, Ibbenbüren, niet ver over de grens bij Oldenzaal. Een vrouw van 79 wordt uit het ziekenhuis ontslagen na op een begraafplaats te zijn verkracht door een Eritrese asielzoeker. De bejaarde vrouw bezocht daar het graf van haar zus. (2)
  Geldern, nog dichter bij de grens, bij Venlo. Zwemmers in het nudistenzwembad, inclusief enkele kinderen, worden bedreigd door een groep jonge moslims -waarvan sommigen van de 2e of 3e generatie die in Europa zijn opgegroeid- die schreeuwen dat ‘alle Duitse vrouwen sletten zijn’ die ‘het verdienen te sterven’. ‘Allahu Akbar! Wij zullen jullie allemaal uitroeien!

  Oldenburg. Een 49 jarige vrouw die het Zomerfeest heeft bezocht, wordt op de weg naar huis verkracht door een ‘onbekende man’ (9). Zoals gebruikelijk weigert de politie ook maar iets over de afkomst van de man te zeggen, maar op social media is te lezen dat het hoogstwaarschijnlijk om een migrant / asielzoeker gaat.

  Frankfurt, het vliegveld. Op dit filmpje is te zien hoe een moslimman, volgens sommigen boos omdat zijn vlucht was vertraagd, twee politieagenten te lijf gaat en hen begint te slaan en te schoppen. Andere reizigers laten met boegeroep hun afkeuring blijken, maar grijpen niet in. Ook nu vraagt de politie het filmpje niet op internet te zetten – het zou de burgers alleen maar ongerust maken.
  Mannheim. Een 26 jarige vrouw wordt ’s morgens door een onbekende man gevolgd en aangerand. Als ze zich verweert, slaat en schopt hij haar helemaal in elkaar, waardoor ze ernstig gewond raakt. De circa 20 jarige dader had volgens haar bruine ogen en een bruine huid, en was vermoedelijk afkomstig uit Noord Afrika. (14)

  Jena. Een 27 jarige vrouw wordt door meerdere ‘buitenlandse mannen’ aangerand en bijna verkracht. Ze weet zich echter los te rukken en te vluchten. (14)

  Wolfhagen, vlak voor Kassel. Een 27 jarige ‘vluchteling’ randt een 37 jarige vrouw aan en mishandelt haar. Ook valt hij een 24 jarige Duitse man aan. In dezelfde nacht moet een 18 jarige migrant door de politie worden ingerekend, omdat hij agressief is tegen willekeurige voorbijgangers. Een 19 jarige ‘collega vluchteling’ was zojuist opgepakt omdat hij diverse jonge vrouwen had aangerand. Elders –nog steeds in het rustieke Wolfhagen- slaat een 26 jarige ‘vluchteling’ een 32 jarige Duitser in elkaar. ’s Avonds waren twee ‘vluchtelingen’ van 21 en 22 al gearresteerd nadat ze een 27 jarige vrouw, een beveiligingsmedewerker, hadden aangerand en mishandeld. Net na middernacht was een 34 jarige vrouw uit Wolfhagen al aangerand door een 25 jarige Algerijn, die met vuistslagen haar verzet probeerde te breken. (14)

  Trier. Een groep Noord-Afrikaanse mannen randen twee 18 jarige meisjes aan. Een 20 jarige man die reageert op het hulpgeroep van de meisjes, wordt in zijn gezicht geslagen. Elders in de stad wordt een 20 jarige vrouw aangerand door een donkere, Arabisch uitziende man. (14)

  Rüsselsheim. Een 45 jarige vrouw wordt op het fietspad naast de A60 door een ‘donkerhuidige’, gebroken Duits pratende man van circa 20 jaar oud aangerand en bijna verkracht. Vanwege haar felle verzet mislukt dat.

  Paderborn. Een 37 jarige joggende vrouw komt op een voetpad een jonge man met donkere huid en kort zwart haar tegen, die haar zijn snikkeltje laat zien.

  Rottenburg. Een 36 jarige Syriër grijpt op de markt diverse vrouwen bij hun billen. Aangezien hij dit ook op andere dagen schijnt te doen, heeft de politie andere slachtoffers opgeroepen zich te melden.

  Bad Homburg. Twee 18 jarige meisjes worden door een circa 30 jarige man ‘met donkere huid’ aangerand en agressief vastgegrepen.

  Würzburg… 28 jarige vrouw aangerand (door donkere man)… 15 en 17 jarige meisjes komen ‘donkere’ snikkeltoner tegen… Eichstätt, 36 jarige Afghaan randt vrouw aan, krijgt hulp van twee landgenoten van 19 en 33… Kehlheim, 16 jarige Afghaanse asielzoeker randt kort achter elkaar 2 jonge vrouwen aan….

  Ondertussen kregen vier jonge Syrische ‘vluchtelingen’ (leeftijd 14 tot 20 jaar), die in Weil am Rhein twee meisjes van 14 en 15 hadden verkracht, van de rechter slechts een proeftijd opgelegd. ‘Omdat het nog maar kinderen zijn’, was de argumentatie. ‘Kinderen’, die echter wel met een volwassen misdaad twee andere kinderen voor het leven beschadigden. (8)

  Nog een bizar ‘incident’: een Nederlandse agent die met zijn vrouw op vakantie ging werd bij een raststätte bij Frankfurt plotseling door een ‘verwarde man’ neergestoken, en overleefde het maar net. De dader, afkomstig uit moslim maffiastaat Kosovo, kon worden opgepakt. (10)

  Niet voor niets waarschuwt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizigers die naar Duitsland gaan. ‘Er is een hoge dreiging door terrorisme. Aanslagen kunnen willekeurig plaatsvinden, inclusief op publieke plaatsen die door buitenlanders worden bezocht.’ (12)

  Oostenrijk, een ziekenhuis in de stad Linz. ‘Wij zijn geen aangeschoten wild!’ aldus de secretaris van het ziekenhuis, nadat de zoon van een moslima, patiënt, zeer agressief wordt als de verplegers, ‘hoerenzonen’, haar nog één keer aanraken. Meerdere patiënten zijn zo bang, dat ze op de vlucht slaan. Ook verplegend personeel is dermate angstig, dat de politie wordt ingeschakeld (12).

  Wenen. Een 25 jarige Syrische migrant staat bij een speelplaats naar kinderen te kijken en zichzelf te bevredigen. Voordat hij iets kan doen, schakelen ouders de politie in. (13)

  Vimmerby, Zweden. Een moslimmigrant randt vijf jonge vrouwen aan in een uitgaansgelegenheid. De man spuugt op de vrouwen, laat hen zijn geslachtsdeel zien, en schreeuwt dat hij Zweden haat, en alleen maar is gekomen ‘to fuck Swedish girls’. (4) Een 20 jarige vrouw was al eerder dit jaar in dezelfde nachtclub door een andere migrant aangerand, en zegt nu niet meer alleen over straat te durven.

  Malmö, Zweden. Schietpartij in het winkelcentrum, één man raakt gewond. Niets bijzonders in het beruchte moslimbolwerk dat de stad dankzij massa immigratie is geworden; schietpartijen vinden er aan de lopende band plaats. Daders zijn vrijwel uitsluitend leden van een van de vele islamitische criminelenbendes. (6)

  We houden er maar mee op, het beeld zal intussen wel duidelijk zijn. De vraag is hoelang de Europeanen dit nog over hun kant laten gaan, hoelang ze onze landen en samenlevingen, onze vrouwen, mannen, dochters, zonen, zussen, broers, familieleden, vrienden door ‘onze’ leiders doelbewust in steeds groter gevaar laten brengen door de grenzen open te laten, en door de islamitische ideologie nog steeds alle ruimte te bieden.
  Xander
  (1) Focus / Hartgeld
  (2) Express via Infowars
  (3) Breitbart via Infowars
  (4) Infowars
  (5) Infowars
  (6) Express / Telegraaf
  (7) Landeszeitung / Focus
  (8) Asylterror
  (9) Asylterror / Bild
  (10) Telegraaf
  (11) Gov.UK
  (12) Krone
  (13) Krone
  (14) PI-News”

  • Amaai Geronimo , een pluim voor uw bloemlezing over het kattekwaad van onze , in gevaar zijnde getaande broeders . Maar wij moeten blijven geloven in de… Wir Schaffen Das….politiek . Ze zijn het zaad van een ernstige volksopstand om niet te spreken van een burgeroorlog dat pas zal uitbreken als onze Christelijk geloof in de momenteel absurde naastenliefde een toontje lager gaat zingen

 3. Zoveel is duidelijk !….Gerolf Annemans is een van die valse profeten of mestkever , volgens de brave menslievende menschen of naastenneukers … , op een papiertje geschreven door de B regering , dat onze doorluchtige koning mocht voorlezen zonder dat Flup besefte waarover het feitelijk gaat .
  Hoe durft hij ….De bijna zalig verklaarde Merkel haar Willkommenskultuur transformeren in Terrorismuskultur

 4. En… wàt moet men dan nog denken over die origineel-blanke sletten die zich zo-maar LATEN gebruiken als mosselslimmatrassen… ja ook in dit onland hoor.

 5. Die mevrouw Sauer, die nog steeds de naam van haar ex draagt, namelijk Merkel, is zonder inzicht, blind voor de realiteit en resistent voor raad.
  Die zegt toch glad op de Bundespressekonferenz: de moslim terroristen hebben de staat die hen opnam bespot.
  Nee, domme gans, die hebben niemand bespot, die hebben mensen vermoord, op koppen gehakt en gekeeld. Jij hebt deze moordenaars in het land gehaald en vele zouden psychiatrische gevallen zijn geworden.

  Slik je oerstom ‘wir schaffen das’ toch in. Stik erin. Jij zijt het die bespot, die een heel continent in de burgeroorlog stortte. Treed af, ga ervandoor, smeer hem.

  Als je toch onzin uitkraamt dan doe je dat grondig, merk ik aan je woorden. Na Hollande strooi je nu rond dat Duitsland in oorlog is. Nee, we zitten in een burgeroorlog.
  Oorlog, gans, moet dat niet in het parlement beslist worden? Waarna een staat een andere staat een oorlogsverklaring laat toekomen? Moet het leger dan niet worden ingezet? Niemand heeft van een dergelijke voorgang iets gemerkt.

  De kalief, waarmee Duitsland in oorlog is, moet zich ontzettend verheugen dat hij de erkenning als staat bekomt. Misschien kan je zijn staat een zitje in de UNO geven, waar hij een resolutie kan indienen die de sharia, de door Allah gewenste mensenrechten, voor iedereen uitroept.

Reacties zijn gesloten.