Je bent hoe je je voelt

gender is a social construct" | LGBT+ Amino

Da’s de invalshoek van de nieuwe voorgestelde wetswijziging in Nederland. Eender met welke attributen je geboren bent, je mag zelf bepalen tot welk definitief, tussen-, aangepast of toekomstig geslacht je behoort. Want je bent hoe je je voelt. Vroeger zat je ofwel in de jeannetten-amusementssector, het zothuis of in het rariteitenkabinet op de foor… Vandaag ben je zanger(es), athle(e)t(e), prof (m/v) of journalist(e)…

Als mensen zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn, tast dat de rechten van vrouwen aan in de sport, in gevangenissen, toiletten en opvanghuizen.

Minister Dekker van rechtsbescherming is van plan de Transgenderwet voor een tweede keer aan te passen. Hij wil dat iedereen voortaan zelf zijn geslacht mag bepalen, zonder artsenverklaring. Ooit kon je alleen op je geboorteakte van geslacht veranderen als je gesteriliseerd en ‘geopereerd’ was. In 2014 zijn die eisen al uit de wet gehaald. Dekker wil nu ook de doktersverklaring schrappen. Dat lijkt een fijne oplossing voor transgenders. Maar de consequentie is een fundamentele aantasting van rechten van vrouwen. (Uit: Wijziging transgenderwet brengt de veiligheid van vrouwen in gevaar)

En hoe is het met ‘onze’ transgenderwet gesteld? Het zal u verheugen dat de N-VA in 2017 Nederland het nakijken gaf en samen met Koen Geens zodanig eraan gesleuteld heeft dat alle medische voorwaarden geschrapt werden.

Zuhal Demir: “Met deze wet doen we eigenlijk niets anders dan het mensen mogelijk maken om zichzelf te zijn, zonder daar niet-pertinente of pijnlijke voorwaarden aan te koppelen.” (…)

Echter, dat was buiten de waard, in deze de holebi-lobbygroep Çavaria, gerekend. Het Grondwettelijk Hof gaf hen gelijk: de wet ging niet ver genoeg. Non-binaire en genderfluïde mensen werden over het hoofd gezien.. (…)

Vervolgens deed ministerin Maggie De Block wat er van haar verwacht werd: in oktober 2018 gaf ze het startschot voor de conventie dat recht geeft op 10 (voor kinderen 15) volledig terugbetaalde gesprekken met een psycholoog of sociaal werker voor transgenderzorg in het UZ-Gent. Ook biedt het een forfait voor puberteitsremmers… Bijna 600 transgenders kregen psychologische hulp in UZ Gent terugbetaald. (2018)

Je moet in de politiek de prioriteiten juist kunnen inschatten… én ernaar handelen. En neen, we verwijzen nu even niet naar de mondmaskerade.

De regenboog werd gekaapt

Slecht weer op Koningsdag? Echt niet! | IVN

In stille verwondering naar het fenomeen van een regenboog kijken, hoe de kleuren verschijnen, verwasemen, vervagen, verdwijnen… een zonnestraal door de wolken… en er plots een tweede regenboog verschijnt… dat plezier heeft de oversekste, multigeslachtenreligie voorgoed verpest.

Wij zullen nooit meer onbevangen, met eerbiedige bewondering, naar een regenboog kunnen kijken zonder in ons achterhoofd het beeld van het poco regenboogsymbool, dat ons elke dag, in alle maatschappelijke geledingen, bij elke gelegenheid door de strot geduwd wordt. Kotsbeu zijn we de vlaggen, de symbolen, de ge- en verboden, de indoctrinatie van onze kinderen en geesten. Je voelt je bijna schuldig dat je als normaal geboren mens – man of vrouw – door het leven gaat. Negeren en wegkijken uit zelfbehoud. Wie de regenboogdoctrine durft in twijfel te trekken, kan niet anders dan een rechtse – wat zeg ik, een extreemrechtse – zak zijn. Wanneer en waar houdt de waanzin op?

Iemand die de laatste tijd spitsroeden moet lopen is Broeder Stockman. Een moedig man, die tegen de stroom in durft roeien.

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon wordt belachelijk gemaakt, veroordeeld en uitgesloten, Aan deze strategie wordt heel volgzaam of zelfs militant meegewerkt door de kudde van eenzijdig geformateerde “journalisten” of hoe zij zich zelf ook noemen.

Het doelwit van de nieuwe haatcampagne is de Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, die het aangedurfd heeft de genderideologie als een gevaarlijke dwaling te bestempelen. De aanval komt van een aantal progressieve wetenschappers, “ethische denkers ” en professoren van de oh zo tolerante universiteit van Gent, waar de vrijmetselarij, zoals algemeen geweten, zeer sterk staat.

Waarom die haatcampagne?

In het jongste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft Broeder Stockman een lange bijdrage geleverd, met als titel : ” Gender, een gevaarlijke dwaling”. Hij  geeft daarin een diepgaande analyse van deze ideologie, uitgedacht door de marxistische, lesbische en anti-christelijke Joods-Amerikaanse ” denkster” Judith Butler, (zie kennismakingsvideo onderaan) die in enkele jaren tijd, dankzij een goed geoliede propagandamachine, haar denken aan een bepaalde progressieve elite heeft weten op te dringen. In een mum van tijd werd het een dogma, een nieuw geloof, waar iedereen zich aan te houden heeft, op straf van sociale uitsluiting…!

Lees de volledige tekst: Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Ter kennismaking met Judith Butler plaatsen we onderstaande video. “I rest my case”, zouden ze in het Shakespeare’s taal zeggen…

Een nieuwe Schepping

Scheppingsverhaal (Genesis) - Wikipedia

De Schepping wordt heruitgevonden. Gods patent is verlopen. Weg ermee!

En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Zelfs de dierenwereld protesteert tegen de oubollige bekrompenheid. De haan voelt zich tekort gedaan omdat hij geen eieren kan leggen; de stier ergert zich aan de koe die melk geeft; het schaap wil ook eens een wolf verslinden en de leeuw… vooral de Vlaamse… ach… die is al gemoduleerd volgens verdraagzaamheidsnormen. Er zit meer tussen de hanenkam en de uier, tussen de schapenvacht en de leeuwenmanen dan dat je je realiseert. Bij facebook geven ze de toon aan: ca. 72 “genders”, geslachten – echte, ingebeelde, geconstrueerde, geopereerde, aangepaste, gemodelleerde, gedramatiseerde, georganiseerde, gefantaseerde, geinstitutionaliseerde of zelfs… gesublimeerde…. geslachten.

Wanneer gaan we in lock down tegen het gendervirus? Als we allemaal voorzien zijn van een soort multi-geslachtsorgaan? Moeten kinderen in een laboratorium verwekt worden conform de raciale eenheidskoek, de tekorten op de arbeidsmarkt, zonder fysische tekortkomingen of ja, zelfs, met een ingestelde vervaldatum, die automatisch de hartspier verlamt?

Wordt er dan in Terzake gediscussieerd over mogelijke terugkeer naar Genesis 1,1-2,4a?

Alle gekheid op een stokje. Eigenlijk helemaal niet grappig. Onze samenleving kalft verder af naar een slechte billenkletser of een gruwelijke science-fictionfilm. Het gaat niet uitsluitend om de samenvoeging van twee haploïde gameten – het gaat om de schepping van een gehoorzame, universele, gerobotiseerde mens zonder beslissingsmacht of zelfs redeneringskracht. Een maakbare mens.

Tom Zwitser spreekt met juriste Eva Vlaardingerbroek over het VN ‘Sustainable Development Goal’, nr. 5: Gender Equality. De SDG’s werden door de VN in 2015 opgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 en streeft naar totale grip op onze werkelijkheid, en complete verandering van onze wereld. Multinationals en CEO’s scharen zich er en masse achter en geeft de wereld een nieuwe 17 geboden, naar de meetlat van de met miljarden ondersteunde agenda om boeren en burgers, mannen en vrouwen van de aarde te doen verdwijnen en een Nieuwe Mens te creëren.

Bliksemflitsen in de regenboogwolken

Afbeeldingsresultaat voor coc amsterdam

COC Amsterdam eist vertrek van Huffnagel als voorzitter van Pride. Waarom? Huffnagel geeft gewoon een oprechte mening, dat migranten en moslims niet altijd zo aardig zijn voor lhbt-ers. Dat mag je blijkbaar niet zeggen van deze linkse club.

Directe aanleiding zijn uitlatingen van Huffnagel eerder deze week. ,,Die mensen moeten hier niet naartoe komen”, sprak de oud-wethouder van onder meer Amsterdam over vluchtelingen in het programma Spraakmakers op Radio 1. ,,Er zijn er maar heel weinig die kans maken om hier te blijven en het is elke keer hetzelfde: wij zien een kind en denken dan ‘oh, wat zielig’. Terwijl: we zien niet de vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd.”

Verneem hier meer.

Van IJzeren naar Regenbooggordijn

Afbeeldingsresultaat voor polen lgbt vrije zones

In de landen achter het voormalige IJzeren Gordijn wil men de normaliteit, de aloude gebruiken, normen en waarden… handhaven. Ondanks de zelfvernietigingsdrang van het Westen. Zoals bv. in Polen waar een derde der gemeenten zich trots regenboogvrij noemt. Vrij van de bonte mengeling der geslachten die hier quasi een heiligenstatus genieten. Dit ondanks de afkeurende terechtwijzing van de EU. Een Franse zusterstad besloot zelfs alle banden met het voormalige bevriende Poolse Tuchow te verbreken. Alsof die daar wakker van liggen…

Transfobie?

Afbeeldingsresultaat voor zot zijn doet geen zeer

Het wordt hoe langer hoe gekker. Dat heb je d’r nu van als het geslacht bepaald wordt door wat er in je hoofd zit. In de huidige krankzinnige wereld moet men een man, die beweert een vrouw te zijn, omdat hij dat in zijn diepste innerlijk zo ervaart zonder dat zijn geslachtsdelen hem daarin volgen, als vrouw aanvaarden… zelfs als deze door de rechtbank veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf. Hij belandt dan in een vrouwengevangenis en mag een cel delen met een bio-vrouw.

Ver gezocht, dachten wij. Niet dus.

Een vrouwelijke gevangene in het Logan Correctional Centre (gevangenis) van Illinois spant een proces in tegen de gevangenis nadat deze de verkrachting door haar celgeno(o)t(e) – een transseksueel persoon, genaamd Monroe – had geprobeerd in de doofpot te stoppen.
De gebeurtenissen dateren van juni 2019. Het slachtoffer werd onder druk gezet haar klacht in te trekken, wat ertoe leidde dat zij nog eens extra bestraft werd omdat ze zgz. een valse klacht had ingediend, dit volgens de wetgeving die seksueel geweld en verkrachtingen in gevangenissen moet ontmoedigen (Prison Rape Elimination Act).

Al dan niet omgebouwde vrouwmannen/manvrouwen worden volgens de nieuwe poco gebruiken overgebracht naar vrouwengevangenissen. In mannengevangenissen worden ze immers lastig gevallen, t.t.z. bijzonder aangehaald om de diensten te bieden die ze bij gebrek aan vrouwelijke partners zo erg moeten missen. Vandaar de overbrenging naar vrouwengevangenissen waar ze veilig zijn voor belagers. Echter… wie beschermt de échte vrouwen tegen de transpersonen die hun ingebouwde seksuele driften nog niet gesublimeerd hebben? Testosteron schakel je niet uit door een pruik en een opgevulde BH te dragen. Bovendien stellen wij ons de vraag of het omgekeerde ook gebeurt, of vrouwen die zich man voelen, resp. zich laten ombouwen hebben, vrijwillig in een mannengevangenis hun straf gaan uitzitten.

Monroe – de transdader – zou zichzelf als een vrouw beschouwen, zo ook door het leven gaan, maar nog over alle mannelijke attributen beschikken. Toen zij/hij op 18 juni in de gemeenschappelijke cel geplaatst werd, zou zij/hij onmiddellijk “interesse” getoond hebben in haar/zijn celgenote. Deze was als de dood voor Monroe, die veel groter en sterker was dan zij. Bovendien had zij vernomen dat Monroe verschillende celgenoten had aangevallen en voor moord veroordeeld was. Nog dezelfde dag zou zij verkracht geworden zijn.

Het gevangeniswezen beweert dat zij met het geslachtsverkeer instemde. De verdediging van Monroe houdt het op “transfobie”. De beschuldigingen zouden pertinent onwaar zijn; integendeel “mevrouw Monroe” is naar verluidt bijzonder geliefd. Tja. Zoals maffiabazen, die zijn ook “geliefd”.

We zijn benieuwd naar het vonnis van de rechtbank. (…)

Nadat we het bovenstaande gelezen hadden, zijn we eens op zoek gegaan naar soortgelijke gevallen. Blijkbaar zijn er nogal wat. Krankzinnige wereld:

Een paradijslijk altaarstuk

Afbeeldingsresultaat voor swedish flag torn

In Zweden schijnen ze compleet het noorderlicht kwijt te zijn. Zelfs of vooral bij de Kerk. In Malmo heeft een kerk een nieuw altaarstuk ingewijd. Het altaarstuk is niet nieuw, geschilderd in 2012 door fotografe, artieste en trotse lesbienne Elisabeth Ohlson Wallin, een schilderij dat zij eigenlijk wou schenken aan de Skara kathedraal naar aanleiding van de eerste kerkelijke zegening van een homo-huwelijk in diens 1000 jarige geschiedenis.

De artieste heeft immers een roeping: zij wil per se te pas en onpas geloofsbeleving mengen met minderhedenpropaganda. Adam en Eva werden vervangen door homo-koppels met suggestieve lichaamstaal – de slang die hen probeert te verleiden is een trans-vrouw.

Church of Sweden unveils altarpiece of paradise featuring gay couples and transgender serpent

De St. Pauluskerk in Malmo aanvaardde met gepaste eerbied het schilderij, genaamd “Paradijs“, als het nieuwe altaarstuk. Het werd zondag, op de eerste zondag van de advent, feestelijk onthuld door de geloofsvoorgangster, Helena Myrstener, die zich feestelijk op beide borsten sloeg en verklaarde dat “er geschiedenis geschreven was”, door dit regenboog-altaarstuk in haar kerk op te hangen. Ze twitterde bovenstaande foto opdat heel Zweden zich eraan kon vergapen. Je kan je de vraag stellen wanneer Zweden het kruis uit de nationale vlag verwijdert…

Noem ons gerust ouderwets, achterlijk, niet mee met de poco tijd waarin we leven. We zijn er zelfs trots op. Bij het “Paradijs”, hebben wij eerder zoiets in gedachten:

Jan Brueghel de Oude (1612): De Hof van Eden

Nieuwsgierig naar het “oeuvre” van de kunstenares? Hieronder ziet u nog een staaltje van haar kunnen:

Facebook schijnt haar “kunst” niet naar behoren te waarderen:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

En wat dacht u van deze artistieke foto?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

… geïnspireerd door deze Pièta van Michelangelo in de Sint Pietersbasiliek, Rome:

Zwanger van politieke correctheid

“Je kan stilaan je mond niet meer openen zonder de beschuldiging te riskeren dat je ergens een individu of een gemeenschap krenkt.”

Uit:

Ladies and gentlemen zouden beter blijven

Gerelateerde afbeelding

Noem een zwangere vrouw geen ‘aanstaande moeder’ meer. Aldus, sinds een paar jaar, een van de richtlijnen van de British Medical Association (BMA) aan haar personeel. Die syndicale organisatie van artsen kan uiteraard niet ontkennen dat zwangere vrouwen bevallen en dus moeders worden. Maar Engeland loopt nu eenmaal voorop in de politieke correctheid, en sensitivity vereist dat je geen verband meer legt tussen zwangerschap en vrouwen. Want dat kan kwetsend zijn voor transmannen die wel zwanger, maar geen moeder willen zijn. Voor wie even niet kan volgen: het gaat om transgenders die zich fysiek van vrouw tot man laten omvormen.

Mia Doornaert in kwaliteitskrant DS

Derde wereld…

Afbeeldingsresultaat voor derde geslacht logo

… heeft problemen met het derde geslacht

Bij onderstaand gesprek met een m/v/x is de journalist blijkbaar in de war. Hij stelt vragen bij mogelijke antwoorden, waarover hier zich niemand nog het hoofd breekt.

Als je de graad van beschaving kan meten aan het aantal geslachten die in deze moderne tijden opgedoken zijn…

Of deze antwoorden op de vraag “Hoeveel geslachten zijn er?” meer duidelijkheid brengen? … Onze redactie vraagt zich nu af hoeveel herseninhoud de deelnemers hebben.