m/v/x/?

How to Write a Strategic Plan | Illustraties, Icoon, Citaten

Sinds experten de oneindige lichtheid van de zwaartekracht der geslachten ontdekt hebben zitten we met heel ons systeem in de knoop. Alles werd overhoop gegooid: het beroepsleven, de sportbeleving, de kleedkamers, de sanitaire ruimtes, de benamingen, de aanspreekvormen, kleding, reclame, verkeerslichten, zebrapaden, mensenrechten… en ook de administratie van de overheid die bepaalt tot welk geslacht we officieel behoren. En daar zijn de gevolgen niet te onderschatten. Wat met de eerlijke verdeling der geslachten op de kiesbrieven? Als we stemmen op de oerdegelijke Johannes Blijgemoed*, is dat dan in werkelijkheid Fien Huppeldepup*? Of het net ontdekte wit konijn, tv-presentatrice en blonde engel Marleen Diederik*, is zij wel een zij? of misschien een x? En zijn wij nu hopeloos ouderwetse seksisten omdat we willen weten welk vlees we in de kies- of andere kuip hebben?

Nederland, gidsland:

Binnen vijf jaar komen ‘M’ en ‘V’ niet meer voor op de Nederlandse identiteitskaart, om zo mensen tegemoet te komen die zich niet uitsluitend man of vrouw voelen. Het werd eens tijd, vindt Marjolein van den Brink**, jurist aan de Universiteit Utrecht en expert sekseregistratie…

“Maar als je het idee loslaat dat er maar twee categorieën mens zijn, wordt het opeens een stuk complexer.” Een vrouw die als man door het leven gaat, maar biologisch vrouw blijft en een kind baart, wordt in het familierecht automatisch als moeder bestempeld. “Als er dan opeens een man op de stoep van het kinderdagverblijf staat, geeft dat voor die ouder problemen.”

Lees: Het geslacht verdwijnt van de ID-kaart: ‘Het effect is voor de minderheid levensgroot’

*Gefingeerde namen uit respect voor de m/v/x/? die vinden dat hun ware “ik” iets persoonlijks is dat noch u, noch ons, een bal of een ander lichaamsattribuut aangaat.

Book L(a)unch Cultures, Citizenship and Human Rights - Actueel ...

**Wie is…?… Marjolein van den Brink is verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid. Ze werkt bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM). Ze maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht (UCERF), en ze is lid van het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR). Ze doceert diverse mensenrechtengerelateerde vakken, zowel in de bachelor als in de master Public International Law, Human Rights track.

Haar onderzoek is altijd gericht op kwesties die te maken hebben met gelijkheid, marginalisatie en uitsluiting. Op dit moment focust ze op mensenrechten en gender (bijvoorbeeld juridische sekse, migratie, intieme en familierelaties). Meer bij Universiteit Utrecht.

BLM-beeldenstorm in Ierland

Image

Je kan je afvragen of de seksuele geaardheid (… we blijven beleefd) iets te maken heeft met racisme. Of beter: wat mag er nog van onze identiteit, van onze geschiedenis, cultuur, gebruiken en waarden overblijven volgens de BLM-geboden? Dit is pure vernielzucht en haat. We oogsten wat we gezaaid hebben…

Het standbeeld van Seán Russell was al meerdere keren de uitlaatklep van plastische restaurateurs. Dit beeld werd in 2009 onthuld, ter vervanging van het oorspronkelijke uit 1951. Men vermoedt dat het onthoofd werd door zgn. anti-fascisten, die zichzelf het recht toe-eigenen alles te vernielen wat niet bij hun ideologie past.

Seán Russell statue watch… | The Cedar Lounge Revolution
NGA.ie - News - Sean Russell Statue Vandalised
Dublin taxi: Jack Russell

Groene prioriteiten in Merkelland

Radevormwald: Grüner Wahnsinn und öffentliche Toiletten | PRO Oberberg

Dit sluit perfect aan bij de retoriek van ons vorig artikel… We willen hiermee duidelijk maken hoe we bewust afgeleid worden van de institutionalisering van het nieuwe lijfeigenschap: iedereen gelijk, alle lichaams- en belevingsvormen, m/v/x/y/z, alle zgz. rassen, behalve blank, alle religies, behalve christelijke, alle partijen, behalve patriottische, alle gezinningen, behalve conservatieve…

U ziet een debat in de Bundestag, het Duitse federale parlement.

De Grüne mafkikkers hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij kinderen vanaf 14 jaar een “wilsverklaring” kunnen indienen omtrent hun “geslacht”. Let op de woordkeuze van de spreker met de allusie dat “democratische” partijen quasi verplicht zijn dit goed te keuren daar ze bij niet-goedkeuring “de waardigheid en de vrijheid” aantasten van de geslachtsverwarde of -muterende medemens. En – wat niet kon ontbreken – een gerichte aanval op de tegendraadse Hongaarse transgenderwet, die niet meeloopt in de rage van westerse landen met de betrachting een plaats in het Guinness Book of Records te veroveren met het hoogste aantal ontdekte en erkende “geslachten”.

I.Q. in Noordduits parlement zakt samen met het grondwaterpeil

Nwz-Kommentar „urteil Drittes Geschlecht“: Mehr Verständnis für ...

In de praatbarak van het Noordduitse Mecklenburg Vorpommern wou SPD-volksvertegenwoordigster Nadine Julitz de gemeenschap op de vingers tikken: het klassieke gezin: vader, moeder en kroost is passé. Er zijn immers nog meer geslachten, zoals…. hm…. stotter, stotter… Tot haar een lichtje opgaat.

Volgens de biologie-experte “is het de natuur”. Natuur? Hoeveel geslachten zijn er in de natuur?

Tot slot klinkt als afsluitende boodschap: “U mag weer gaan zitten!”

Nvdr: Tijdens het schrijven van het volgende artikel heeft YT het raadzaam gevonden bovenstaande video te verwijderen. De grootinquisiteur heeft blijkbaar vastgesteld dat wij deze gepubliceerd hebben. Reden: indiener was een AfDer. (volg bruggetje). Bij andere bronnen – die nog niet verbannen werden, kan u ze bekijken: klik hier– of hier.

Festival zonnebril - Rood | De Horeca Bazaar

Enkele dagen geleden wond Nadine zich op over een opmerking door een collega, die vond dat haar kleed nauw aansluitend was… waarop de oh-so-beledigde Nadine in een twitterkramp schoot en haar verontwaardiging van de daken schreeuwde want “men had naar haar zitvlak gekeken”. Dat de mannelijke collega’s haar billen meer kunnen waarderen dan haar hersenpan, vindt ze een schandaal: puur seksisme. Met een knipoog naar Nadine’s bovenstaande deskundige uitleg over het aantal geslachten, zouden we kunnen antwoorden: “het is de natuur!”. Een man weet nu eenmaal een oogstrelend lichaamsdeel van het andere geslacht (v) te waarderen. Maar hij moet dat in stilte doen. Een compliment is een aanslag op haar identiteit als mens (m/v/x/?).

… niet iedereen heeft daar last van… zeg nu zelf, Maggie?

Je bent – niet – hoe je je voelt

Insanity: Public School Releases "Gender" Flowchart To Figure Out ...

Gender mag dan iets fluïde zijn, sekse is dat niet. Als we het hebben over M/V/X, dan ontstaat de indruk dat er een derde geslacht is. Maar als we dat proportioneel zouden bekijken, dus in verhouding tot het voorkomen in de realiteit, dan wordt de X zo klein dat die enkel met een microscoop kan worden vastgesteld…

…De wetenschappelijkheid van genderstudies is betwistbaar. Hier staat immers een heel subjectief psychologisch gegeven centraal. Daartegenover staat de grotere wetenschappelijke graad van de biologie…

Sommige activisten beschouwen mannelijkheid en vrouwelijkheid zelfs als geheel achterhaald, zodat alleen gender als sociaal construct overblijft. En dat construct kun je naar eigen inzicht inkleuren om “helemaal jezelf te kunnen zijn”, de ultieme maakbaarheidsgedachte’…

... Maar wat te denken van iemand als auteur en filosofe Simon(e) Van Saarloos? Zij is een vrouw, maar schrijft haar naam bewust met de ‘e’ tussen haakjes. Op haar persoonlijke website valt te lezen: ‘Ik hoop te benadrukken dat het eigenlijk een beetje belachelijk is dat er bij de geboorte niet alleen een vakje man of vrouw wordt aangekruist in het medisch dossier, maar er ook nog een naam bij moet worden verzonnen die het geslacht verraadt’. Het is haar individuele recht om geslacht belachelijk te vinden, maar het is mijn recht om deze attitude belachelijk en wereldvreemd te vinden. Het begrip genderneutraal getuigt inderdaad van een onvoorstelbare wereldvreemdheid. Het feit jongen of meisje te zijn, is een essentieel onderdeel van de identiteit van een overgrote meerderheid van de mensen. Dat miskennen is niet alleen wereldvreemd, maar kan zelfs misdadig zijn omdat het de normale ontwikkeling van een jongen of meisje in de weg staat…

Uit: “De bio-aversie van de genderidiologie” dat besluit met: “De spreekwoordelijke slinger is te ver naar het andere uiterste gezwaaid.”, wat een schromelijke onderschatting is van de waanzin die ons door de strot wordt geramd.

We hebben in het verleden al naar deze video verwezen… nogmaals bij deze… voelt iemand zich over het hoofd gezien?

Je bent hoe je je voelt

gender is a social construct" | LGBT+ Amino

Da’s de invalshoek van de nieuwe voorgestelde wetswijziging in Nederland. Eender met welke attributen je geboren bent, je mag zelf bepalen tot welk definitief, tussen-, aangepast of toekomstig geslacht je behoort. Want je bent hoe je je voelt. Vroeger zat je ofwel in de jeannetten-amusementssector, het zothuis of in het rariteitenkabinet op de foor… Vandaag ben je zanger(es), athle(e)t(e), prof (m/v) of journalist(e)…

Als mensen zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn, tast dat de rechten van vrouwen aan in de sport, in gevangenissen, toiletten en opvanghuizen.

Minister Dekker van rechtsbescherming is van plan de Transgenderwet voor een tweede keer aan te passen. Hij wil dat iedereen voortaan zelf zijn geslacht mag bepalen, zonder artsenverklaring. Ooit kon je alleen op je geboorteakte van geslacht veranderen als je gesteriliseerd en ‘geopereerd’ was. In 2014 zijn die eisen al uit de wet gehaald. Dekker wil nu ook de doktersverklaring schrappen. Dat lijkt een fijne oplossing voor transgenders. Maar de consequentie is een fundamentele aantasting van rechten van vrouwen. (Uit: Wijziging transgenderwet brengt de veiligheid van vrouwen in gevaar)

En hoe is het met ‘onze’ transgenderwet gesteld? Het zal u verheugen dat de N-VA in 2017 Nederland het nakijken gaf en samen met Koen Geens zodanig eraan gesleuteld heeft dat alle medische voorwaarden geschrapt werden.

Zuhal Demir: “Met deze wet doen we eigenlijk niets anders dan het mensen mogelijk maken om zichzelf te zijn, zonder daar niet-pertinente of pijnlijke voorwaarden aan te koppelen.” (…)

Echter, dat was buiten de waard, in deze de holebi-lobbygroep Çavaria, gerekend. Het Grondwettelijk Hof gaf hen gelijk: de wet ging niet ver genoeg. Non-binaire en genderfluïde mensen werden over het hoofd gezien.. (…)

Vervolgens deed ministerin Maggie De Block wat er van haar verwacht werd: in oktober 2018 gaf ze het startschot voor de conventie dat recht geeft op 10 (voor kinderen 15) volledig terugbetaalde gesprekken met een psycholoog of sociaal werker voor transgenderzorg in het UZ-Gent. Ook biedt het een forfait voor puberteitsremmers… Bijna 600 transgenders kregen psychologische hulp in UZ Gent terugbetaald. (2018)

Je moet in de politiek de prioriteiten juist kunnen inschatten… én ernaar handelen. En neen, we verwijzen nu even niet naar de mondmaskerade.

De regenboog werd gekaapt

Slecht weer op Koningsdag? Echt niet! | IVN

In stille verwondering naar het fenomeen van een regenboog kijken, hoe de kleuren verschijnen, verwasemen, vervagen, verdwijnen… een zonnestraal door de wolken… en er plots een tweede regenboog verschijnt… dat plezier heeft de oversekste, multigeslachtenreligie voorgoed verpest.

Wij zullen nooit meer onbevangen, met eerbiedige bewondering, naar een regenboog kunnen kijken zonder in ons achterhoofd het beeld van het poco regenboogsymbool, dat ons elke dag, in alle maatschappelijke geledingen, bij elke gelegenheid door de strot geduwd wordt. Kotsbeu zijn we de vlaggen, de symbolen, de ge- en verboden, de indoctrinatie van onze kinderen en geesten. Je voelt je bijna schuldig dat je als normaal geboren mens – man of vrouw – door het leven gaat. Negeren en wegkijken uit zelfbehoud. Wie de regenboogdoctrine durft in twijfel te trekken, kan niet anders dan een rechtse – wat zeg ik, een extreemrechtse – zak zijn. Wanneer en waar houdt de waanzin op?

Iemand die de laatste tijd spitsroeden moet lopen is Broeder Stockman. Een moedig man, die tegen de stroom in durft roeien.

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon wordt belachelijk gemaakt, veroordeeld en uitgesloten, Aan deze strategie wordt heel volgzaam of zelfs militant meegewerkt door de kudde van eenzijdig geformateerde “journalisten” of hoe zij zich zelf ook noemen.

Het doelwit van de nieuwe haatcampagne is de Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, die het aangedurfd heeft de genderideologie als een gevaarlijke dwaling te bestempelen. De aanval komt van een aantal progressieve wetenschappers, “ethische denkers ” en professoren van de oh zo tolerante universiteit van Gent, waar de vrijmetselarij, zoals algemeen geweten, zeer sterk staat.

Waarom die haatcampagne?

In het jongste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft Broeder Stockman een lange bijdrage geleverd, met als titel : ” Gender, een gevaarlijke dwaling”. Hij  geeft daarin een diepgaande analyse van deze ideologie, uitgedacht door de marxistische, lesbische en anti-christelijke Joods-Amerikaanse ” denkster” Judith Butler, (zie kennismakingsvideo onderaan) die in enkele jaren tijd, dankzij een goed geoliede propagandamachine, haar denken aan een bepaalde progressieve elite heeft weten op te dringen. In een mum van tijd werd het een dogma, een nieuw geloof, waar iedereen zich aan te houden heeft, op straf van sociale uitsluiting…!

Lees de volledige tekst: Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Ter kennismaking met Judith Butler plaatsen we onderstaande video. “I rest my case”, zouden ze in het Shakespeare’s taal zeggen…

Een nieuwe Schepping

Scheppingsverhaal (Genesis) - Wikipedia

De Schepping wordt heruitgevonden. Gods patent is verlopen. Weg ermee!

En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Zelfs de dierenwereld protesteert tegen de oubollige bekrompenheid. De haan voelt zich tekort gedaan omdat hij geen eieren kan leggen; de stier ergert zich aan de koe die melk geeft; het schaap wil ook eens een wolf verslinden en de leeuw… vooral de Vlaamse… ach… die is al gemoduleerd volgens verdraagzaamheidsnormen. Er zit meer tussen de hanenkam en de uier, tussen de schapenvacht en de leeuwenmanen dan dat je je realiseert. Bij facebook geven ze de toon aan: ca. 72 “genders”, geslachten – echte, ingebeelde, geconstrueerde, geopereerde, aangepaste, gemodelleerde, gedramatiseerde, georganiseerde, gefantaseerde, geinstitutionaliseerde of zelfs… gesublimeerde…. geslachten.

Wanneer gaan we in lock down tegen het gendervirus? Als we allemaal voorzien zijn van een soort multi-geslachtsorgaan? Moeten kinderen in een laboratorium verwekt worden conform de raciale eenheidskoek, de tekorten op de arbeidsmarkt, zonder fysische tekortkomingen of ja, zelfs, met een ingestelde vervaldatum, die automatisch de hartspier verlamt?

Wordt er dan in Terzake gediscussieerd over mogelijke terugkeer naar Genesis 1,1-2,4a?

Alle gekheid op een stokje. Eigenlijk helemaal niet grappig. Onze samenleving kalft verder af naar een slechte billenkletser of een gruwelijke science-fictionfilm. Het gaat niet uitsluitend om de samenvoeging van twee haploïde gameten – het gaat om de schepping van een gehoorzame, universele, gerobotiseerde mens zonder beslissingsmacht of zelfs redeneringskracht. Een maakbare mens.

Tom Zwitser spreekt met juriste Eva Vlaardingerbroek over het VN ‘Sustainable Development Goal’, nr. 5: Gender Equality. De SDG’s werden door de VN in 2015 opgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 en streeft naar totale grip op onze werkelijkheid, en complete verandering van onze wereld. Multinationals en CEO’s scharen zich er en masse achter en geeft de wereld een nieuwe 17 geboden, naar de meetlat van de met miljarden ondersteunde agenda om boeren en burgers, mannen en vrouwen van de aarde te doen verdwijnen en een Nieuwe Mens te creëren.

Bliksemflitsen in de regenboogwolken

Afbeeldingsresultaat voor coc amsterdam

COC Amsterdam eist vertrek van Huffnagel als voorzitter van Pride. Waarom? Huffnagel geeft gewoon een oprechte mening, dat migranten en moslims niet altijd zo aardig zijn voor lhbt-ers. Dat mag je blijkbaar niet zeggen van deze linkse club.

Directe aanleiding zijn uitlatingen van Huffnagel eerder deze week. ,,Die mensen moeten hier niet naartoe komen”, sprak de oud-wethouder van onder meer Amsterdam over vluchtelingen in het programma Spraakmakers op Radio 1. ,,Er zijn er maar heel weinig die kans maken om hier te blijven en het is elke keer hetzelfde: wij zien een kind en denken dan ‘oh, wat zielig’. Terwijl: we zien niet de vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd.”

Verneem hier meer.

Van IJzeren naar Regenbooggordijn

Afbeeldingsresultaat voor polen lgbt vrije zones

In de landen achter het voormalige IJzeren Gordijn wil men de normaliteit, de aloude gebruiken, normen en waarden… handhaven. Ondanks de zelfvernietigingsdrang van het Westen. Zoals bv. in Polen waar een derde der gemeenten zich trots regenboogvrij noemt. Vrij van de bonte mengeling der geslachten die hier quasi een heiligenstatus genieten. Dit ondanks de afkeurende terechtwijzing van de EU. Een Franse zusterstad besloot zelfs alle banden met het voormalige bevriende Poolse Tuchow te verbreken. Alsof die daar wakker van liggen…