Wij zijn van ons melk*

Afbeeldingsresultaat voor moedermelk humor

In de Times werd een artikel gepubliceerd met de titel

„Breastfeeding is now chestfeeding: Why are the language police trying to wipe out women?

De letterlijke Nederlandse vertaling is moeilijk vermits wij geen verschil maken tussen een vrouwenborst en een mannenborst. Taalkundig dan, hoewel in het meervoud is het dan wel mogelijk. Fysisch uiteraard ook. En net dat zou niet mogen.

In het artikel wordt bericht dat de Brighton & Sussex universiteitsziekenhuizen (BSUH) bij de nationale gezondheidsdienst NHS de wijziging van verschillende bekende begrippen gemeld hebben. De nieuwe “Transgender Taalrichtlijn voor Vroedvrouwen/Vroedmannen/Vroedxxx…” laat optekenen dat in de toekomst het woord “moedermelk“, moet gewijzigd worden in “mensenmelk“.

Het zijn de eerste overheidsziekenhuizen in G.B. die het oubollige taalgebruik vervangen door een passende beschrijving van moderne ontwikkelingen. Terwijl de Times deze in vraag stelt, verheugt zich de katholieke jeugdkrant „Die Tagespost“ over “het respect voor transgenders”. Het linkse blad is voorstander van “inclusief” nieuw taalgebruik, die borstvoedende “transmannen met babies” niet aan de kant laat staan. Mocht u sinds uw coronaretraite niet meer mee zijn: transmannen zijn vrouwen die zich man voelen. B.g. Tagespost schrijft dat het ziekenhuispersoneel in de toekomst ook over een “barende persoon” kan spreken, wat een pak transvriendelijker is dan het bekende “moeder“.

Vraagje: Stel nu dat een man, die zich eigenlijk vrouw voelt, problemen krijgt met zijn prostaat of de diagnose testikelkanker krijgt, moet die dan een gynaecoloog opzoeken?

Breastfeeding is now chestfeeding: Why are the language police trying to wipe out women? | News Review | The Sunday Times (thetimes.co.uk)

Neue Sprache für stillende Transgender | Die Tagespost (die-tagespost.de)

*Voor de niet-Antwerpenaren: de uitdrukking “Ik ben van mijn melk” wil zeggen “ik ben van mijn à propos”, of “ik ben de draad kwijt” – de persoon in kwestie wil duidelijk maken dat hij/zij/het/xxx lichtjes of behoorlijk erg tijdelijk in de war geraakt is.