m/v/x/?

How to Write a Strategic Plan | Illustraties, Icoon, Citaten

Sinds experten de oneindige lichtheid van de zwaartekracht der geslachten ontdekt hebben zitten we met heel ons systeem in de knoop. Alles werd overhoop gegooid: het beroepsleven, de sportbeleving, de kleedkamers, de sanitaire ruimtes, de benamingen, de aanspreekvormen, kleding, reclame, verkeerslichten, zebrapaden, mensenrechten… en ook de administratie van de overheid die bepaalt tot welk geslacht we officieel behoren. En daar zijn de gevolgen niet te onderschatten. Wat met de eerlijke verdeling der geslachten op de kiesbrieven? Als we stemmen op de oerdegelijke Johannes Blijgemoed*, is dat dan in werkelijkheid Fien Huppeldepup*? Of het net ontdekte wit konijn, tv-presentatrice en blonde engel Marleen Diederik*, is zij wel een zij? of misschien een x? En zijn wij nu hopeloos ouderwetse seksisten omdat we willen weten welk vlees we in de kies- of andere kuip hebben?

Nederland, gidsland:

Binnen vijf jaar komen ‘M’ en ‘V’ niet meer voor op de Nederlandse identiteitskaart, om zo mensen tegemoet te komen die zich niet uitsluitend man of vrouw voelen. Het werd eens tijd, vindt Marjolein van den Brink**, jurist aan de Universiteit Utrecht en expert sekseregistratie…

“Maar als je het idee loslaat dat er maar twee categorieën mens zijn, wordt het opeens een stuk complexer.” Een vrouw die als man door het leven gaat, maar biologisch vrouw blijft en een kind baart, wordt in het familierecht automatisch als moeder bestempeld. “Als er dan opeens een man op de stoep van het kinderdagverblijf staat, geeft dat voor die ouder problemen.”

Lees: Het geslacht verdwijnt van de ID-kaart: ‘Het effect is voor de minderheid levensgroot’

*Gefingeerde namen uit respect voor de m/v/x/? die vinden dat hun ware “ik” iets persoonlijks is dat noch u, noch ons, een bal of een ander lichaamsattribuut aangaat.

Book L(a)unch Cultures, Citizenship and Human Rights - Actueel ...

**Wie is…?… Marjolein van den Brink is verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid. Ze werkt bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM). Ze maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht (UCERF), en ze is lid van het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR). Ze doceert diverse mensenrechtengerelateerde vakken, zowel in de bachelor als in de master Public International Law, Human Rights track.

Haar onderzoek is altijd gericht op kwesties die te maken hebben met gelijkheid, marginalisatie en uitsluiting. Op dit moment focust ze op mensenrechten en gender (bijvoorbeeld juridische sekse, migratie, intieme en familierelaties). Meer bij Universiteit Utrecht.

4 gedachten over “m/v/x/?

 1. Er is echter meer. De geboorteplaats dient ook niet meer vermeld te worden op de e-ID. Nog een hinderpaal minder om te zien welk vlees men in de kuip heeft.
  https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300778449&contentdomains=POLINFO&lang=nl
  met citaat :
  “Nieuws – 06/07/2020 Auteur Laure Lemmens
  Europa eist in Verordening 2016/679 dat gegevens op de identiteitskaart toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dat blijkt echter niet helemaal het geval voor onze e-ID. De wetgever zorgt daarom voor de nodige aanpassingen.
  Wijzigingen e-ID
  In de Wet op de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten van 19 juli 1991 worden volgende wijzigingen aangebracht:
  • de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, zal niet langer vereist zijn op de identiteitskaart. Dit persoonlijke gegeven heeft geen enkel nut voor wie de identiteitskaart moet lezen
  • de geboorteplaats zal niet meer te zien zijn op de identiteitskaart zelf. Die informatie zal alleen nog elektronisch te lezen zijn. Het melden van de geboorteplaats op de kaart is geen vereiste volgens de ICAO-voorschriften (International Civil Aviation Organisation).
  Bron: Wet van 18 juni 2020 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, BS 30 juni 2020. (=einde citaat).

 2. Er wordt in dit artikel altijd gesproken over een « ze ». Maar als ik die aartslelijke grijnzende tronie van dit exemplaar bekijk, begin ik toch te twijfelen of we hier met een « XX » exemplaar te doen hebben, dan wel met een « XY ». Ik vrees dat het dit laatste zal zijn, vandaar de onverdroten inzet voor zijn/haar kwestie.

 3. Als ik die aan de deur zou krijgen dan twijfelde ik ook….., M is fout, V is fout bij die maar m.i. moet daar een I voor staan nl. de I van idioot.

Reacties zijn gesloten.