Waar de ooievaar overuren draait

Stork Vector Baby Black And White - Stork Baby Silhouette Png, Transparent Png

De CIA heeft waarschijnlijk één der omvangrijkste gegevensarchieven ter wereld. Zo houdt het Amerikaanse oppercommando de wereldbevolking, -samenstelling, -groei e.d. in het oog. Hier bij EU-betweters, gaat de bezorgdheid vooral naar “Hét Klimaat”, “Hét Milieu”, “De Opwarming”, “Hét Watertekort”…en – vanzelfsprekend – de verrijkende invloed der “Vluchtelingen”.

Dat hun voortplantingsdrang de grootste oorzaak is van hun armoe, van hun voedseltekort, van hun reislust naar EUropa, wordt liefst doodgezwegen. Het zou immers hun mensenrechten beperken moesten we hen willen aanmoedigen hun reproductiegedrag te ontmoedigen.

Het voedingsfiliaal WFP (World Food Program) van de holding VN zal een grote bocht maken rond elke allusie hieromtrent. Zij zullen de weersomstandigheden, de sprinkhanen, de olifanten, de stammentwisten… de schuld geven. Echter… zou het niet veel verstandiger én humaner zijn de bevolking erop te wijzen dat ze niet meer kinderen moeten op de wereld zetten dan ze kunnen (op)voeden?

Hier volgt een opsomming van de eerste 20 landen met de hoogste geboortecijfers (schatting 2020, aantal kinderen per vrouw/meisje). Opvallend: de grote meerderheid bevindt zich in Afrika. Pas op de 16de plaats verschijnt Afghanistan. Klik hier voor de volledige lijst.

1 Niger 7.00
2 Angola 5.96
3 Dem.Rep. Congo 5.77
4 Mali 5.72
5 Chad 5.68
6 S.Sudan 5.54
7 Uganda 5.54
8 Benin 5.53
9 Somalia 5.51 10 Zambia 5.49 .
11 Malawi 5.31 .
12 Burundi 5.28 .
13 Mozambique 4.97
14 Guinea 4.92
15 Liberia 4.90 .
16 Afghanistan 4.82
17 Guinea-Bissau 4.75
18 Nigeria 4.72
19 Sudan 4.72
20 Cameroon 4.66

Nemen we een kijkje bij de nummer één van b.g. lijst: Niger. Het WFP stelt dat de bevolking met 4% per jaar toeneemt terwijl de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Lees hoe het WFP de situatie onder de politiek-correcte loep neemt. Dat een vrouw, een meisje, daar gemiddeld 7 kinderen op de wereld zet wordt slechts in de rand vernoemd “high demographic growth”.

De Dem. Rep. Congo telt naar schatting 100 miljoen voormalige (be)-gekoloniseerde inwoners. Met een voortplantingstendens van 5.72 per vrouw/meisje blijft het koploper in absolute aantallen. Ook hier gaat het WFP elegant voorbij aan het feit dat men onmogelijk deze bevolkingsgroei kan voeden. Er wordt liever gewag gemaakt van oorlogstoestanden waardoor de landbouw in het gedrang komt.

Als Niger nu 18 miljoen inwoners telt, dan zijn dat er volgend jaar 720.000 meer. Ons ontbreekt de moed om dit voor elk Afrikaans land te berekenen.

Komt daarbij dat onze Gutmenschenindustrie hen ook medische hulp verleent: inentingen, kraamzorg… e.d… waardoor ze gezonder zijn, méér levensvreugde ervaren, wat dan weer tot méér bedactiviteiten leidt… en hun levensverwachting kan stijgen.

Etienne Vermeersch had er een uitgesproken mening over:

Weg met het laatste taboe: overbevolking