Wie redt (ons van) de vervrouwelijkte man?

Ter inleiding ziet u dit humoristisch filmpje van Jensen, dat tot nadenken uitnodigt:

Naar aanleiding van de publicatie bij Golfbrekers over de oorlog tegen blanke oudere mannen, is het raadzaam te kijken naar wat we ervoor in de plaats krijgen. Ik bedoel dan niet de pigmentatie, maar wel naar de geslachtelijke identificatie. Mannen mogen niet meer man zijn. Een man met haar op zijn borst, op zijn benen, armen… bah, vies. Een baard kan nog, vermits de landbezetters die met voorliefde dragen. Een man moet sensibel zijn als een verwende kleuter, hulpbereid als een dame de charité, behoedzaam als een kruidje-roer-me-niet, bedachtzaam als een pastoor bij de Tsjetsjenen, schattig zoals een jong hondje, aaibaar zoals een lammetje, weerbaar zoals… een vrouw.

Waar zijn de mannen gebleven? De mannen, die naar Oostland reden, de kerels die op IJslandvisvangst voeren, de stoere kerels met krachtige stemmen over “t Noordzeestrand… Waar zijn ze? Zijn het mietjes geworden? Levende publiciteit voor stofzuigers en handige wegwerpluiers? Verstoppen ze zich achter scheerapparaten voor elke begroeid lichaamsdeel? Achter flesjes en potjes met welriekende vloeistoffen en vochtinbrengende zalfjes? Achter liftende operaties en rimpelvullende preparaten? Wààr zijn ze, onze mannen?

In Japan alleszins niet meer. Daar heeft zich een nieuw mensensoort, de zgn. “femboys” ontwikkeld. En Zuid-Korea kon niet achterblijven; daar bevindt zich het fenomeen “flowerboy”. Iets zegt ons dat deze neo-homo-erectus over de grens, in Noord-Korea, nog niet opgedoken is. En wij, wij hebben zangers met baarden in avondjurken, ministers voorzien van alle mannelijke lichaamsdelen, die zich mevrouw laten noemen, journalisten, die van de ene dag op de andere plotseling als een “showtempel-diva” hun job mogen doen. Wee degene, die het waagt hierbij kritiek te uiten.

Feministes zijn de doodgravers van mannelijke mannen en van vrouwelijke vrouwen. Tenzij ze omgebouwd werden – dan mag het. Hoe decadenter, hoe beter.

Welke blanke man heeft nog de natuurlijke reactie een vrouw – al dan niet zijn vrouw – te verdedigen tegen het straatgeboefte?

Waarmee we bij de invasie van jonge, viriele mannen gekomen zijn, die ongehinderd door de boven beschreven ontwikkelingsfase, als achterlijke holbewoners, al dan niet gewapend met een moderne versie van een knots, achter de vrouwelijke prooi aangaan om haar te veroveren – ook al heeft ze daar geen zin in… En onze mannen, die samen met hun geschoren ballen ook hun beschermingsdrang kwijt geraakt zijn, laten betijen.

Ter illustratie dit interview over het verdwijnen van de westerse mannelijkheid door Anissa Naouai met de Deense journaliste Iben Thranholm. Met het citaat “You Are Pathetic Pussies” – jullie zijn pathetische lafbekken – , stelt zij onomwonden dat westerse mannen vervrouwelijkt werden en westerse vrouwen vermannelijkt, dat feministes mannen kapot gemaakt hebben, dat jongens opgevoed worden als meisjes… jongens moeten immers sensibel zijn, jongens mogen wenen, mogen hun onmacht tonen, mogen zich zorgen maken over een denkrimpel op hun voorhoofd of over het uitzakken van hun hals en oorlellen. Plastische chirurgie heeft de geslachtendrempel overschreden.

Kortom, mannen mogen niet meer de verdedigers van het gezin, van de haard, van de normen en waarden zijn. Bijgevolg is er niemand meer die blanke vrouwen beschermt tegen seksueel-agressieve bezetters, die door de anti-blanke EU binnen gebracht worden als een vijand van nationale soevereiniteit met als doel alle Europese etnische volkeren uit te roeien.

Uiteindelijk wreekt zich deze situatie.

Ik pleit voor een herwaardering van de mannelijke man. Wanneer krijgen mannelijke mannen ook een eigen zebrapad zoals de multi-geslachten-sekte?

Paul Craig Roberts: https://www.unz.com/proberts/the-feminization-of-western-men/

H.P.

1 gedachte op “Wie redt (ons van) de vervrouwelijkte man?

 1. Het voormelde onderwerp laat toe dieper in te gaan op deze problematiek. Er zijn immers nog andere gevolgen, dan de “ femboys”. Er is ook nog een kleine minderheid van mannen, die echter niet vervrouwelijkt, maar wel opgescheept zit met frustraties. In extreme gevallen gaat het dan om rondlopende tikkende tijdbommen, verblind door haat en wraak. Een bloedige confrontatie van beide soorten was er in Montréal :
  https://www.henrymakow.com/the_men_who_ran_away.html
  met titel en citaten : “Young Men Cowered While Young Women Were Massacred” December 5, 2019
  Possibly, the only mass shooting not organized by intelligence services.
  30th Anniversary — Montreal Mass Shooting of Feminists
  On Dec 6, 1989, Marc Lepine shot 28 people, killing 14 young women who he singled out as feminists who had “ruined his life.” Ironically, the emasculation produced by feminism probably contributed to the tragedy. Men used to protect women.These women said they were not feminists but no man came to their defense. This is truly emblematic of our decline. For example, have European men come to the defense of women and children in places like Germany and Sweden?…
  They meekly obeyed the gunman, Marc Lepine, 25, when he ordered them to leave. Lepine proceeded to fire about 30 shots at the women, from left to right, leaving behind 9 victims, 6 of whom died. Before killing himself, he killed another eight women and wounded ten women & four men in the hallways, cafeteria, and other classrooms. He reloaded a number of times but no one tackled him……….
  The irony is that the emasculation produced by feminism probably contributed to the tragedy. Men used to be protective of women. This point was raised recently by Mark Steyn in his review of the film (“Polytechnique”) –……….
  “The defining image of contemporary Canadian maleness is not M Lépine… but the professors and the men in that classroom, who, ordered to leave by the lone gunman, meekly did so, and abandoned their female classmates to their fate–an act of abdication that would have been unthinkable in almost any other culture throughout human history. The ‘men’ stood outside in the corridor and, even as they heard the first shots, they did nothing. And, when it was over and [Lepine] walked out of the room and past them, they still did nothing. Whatever its other defects, Canadian manhood does not suffer from an excess of testosterone.” “ (=einde citaten).
  Van belang in het citaat is de vaststelling van Henry Makow dat het hier ging om een terreurdaad die niet door de veiligheidsdiensten zelf werd georganiseerd, waar ik mij volledig bij aansluit. De foto’s van de vermoorde meisjes staan in de brug.
  In het voormelde bloedige voorbeeld, zien we schoolvoorbeeld van een tergende lafheid, vanwege de mannen, of wat daarvoor moet doorgaan. Deze zijn dan ook door deze lafheid, mededader aan dit bloedbad. Dit is de voornaamste les die dient getrokken te worden uit dit drama. En nog iets :
  Men is laf omdat men dat wil zijn, niet omdat men het moet zijn. En het toppunt van lafheid is het Stockholmsyndroom, waarbij men alles wat men heeft aan waardigheid en eergevoel opoffert, en zich degradeert tot een niveau, nog lager dat van een dier. En een lafheid die dan wortelt in een morele inferioriteit. En heden is de “lafheid” (en dus niet de bangheid) de hoogste norm in een maatschappij in volle ondergang. Een “lafheid” die ook verpakt wordt als ”tolerantie”. Cui bono ??
  “Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft“ – Aristoteles” (=einde citaat).
  En met het drama van Montréal zien we een maatschappij in volle ondergang.
  Dezelfde lafheid zien we immers ook bij de wapens die worden ingezet tegen onze Westerse maatschappij en beschaving, zoals : “het Coudenhove Kalergi plan – Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering”. En laffe mannen zijn hiervoor een noodzakelijk hulpmiddel. Via deze “vervrouwelijking “ of beter gezegd de “ castratie” van de blanke mannen, moet alle verzet gebroken worden tegen de samenzwering die ons moet leiden naar een “communistische NWO en dito dictatuur”. Dit is de essentie van de voormelde problematiek die ook al aanbod kwam in de brug met verwijzing naar de tekst van PC Roberts.
  Zijn onze voorvaderen daarvoor aan de IJzer gesneuveld ?? Een aansluitende analyse : “If all of the dead allied soldiers could see their countries now, they would have thrown down their weapons and fought with the Germans.” -David Irving “ (=einde citaat).

Reacties zijn gesloten.