Een verloren zoon

Afbeeldingsresultaat voor de verloren zoonDe boodschap van Luckas Vander Taelen

Het voormalig parlementslid Luckas Vander taelen is zopas op uitnodiging van verschillende Vlaamse verenigingen, waaronder de VVB, zijn boek  De grote verwarring in Gent komen voorstellen. Er kwam een talrijk publiek opdagen. Wat waarschijnlijk de grote belangstelling aantoont, die gewekt werd door iemand die de lef heeft gehad zich als dissident op te stellen ten opzichte van de zeer hippe en bijzonder modieuze partij Groen. Een belangstelling die tegelijkertijd ook gaat naar het door hem geschreven boek dat betrekking heeft op de reden van zijn dissidentie: namelijk de wijze waarop moet worden gereageerd op de meer dan ooit actuele problemen die een sterke islamitische aanwezigheid in Europa veroorzaken.

De toehoorders zullen zeker niet ontgoocheld geweest zijn want Vander Taelen bracht een boodschap die klaar en duidelijk overkwam. Hij is bovendien zeker niet de enige linkse intellectueel die ten gevolge van de confrontatie met de grote bedreiging vanuit de Islam, de moed opbrengt om zijn veilige en comfortabele bunker van politieke correctheid te verlaten en zich willens nillens aansluit bij de kaste van de paria’s waarmee de media en de cultuurwereld geen contact mogen hebben omdat de inquisitie van de Linkse Kerk vastgesteld heeft dat deze mensen in woord of geschrift van de bij haar geldende dogma’s durven afwijken. Ze worden dan ook als ketters beschouwd en behandeld (Vander Taelen vertelde dat ondanks het feit dat zijn nieuwe standpunten nogal wat stof hadden doen opwaaien, hij sinds hij de partij Groen verlaten had praktisch niet meer door de VRT gevraagd werd). Ons lijkt het belangrijk te analyseren via welke gedachtegang die dissidenten van links tot hun nieuwe inzichten zijn gekomen en het spreekt vanzelf dat dit alleen al de getuigenis van de voormalig Groene Brusselaar meer dan waardevol maakt. Ze geeft ons immers een inzicht in de achterliggende redenen van de intellectuele demarche die mensen van zijn slag  ertoe bracht om qua standpunten in verband met de islam in Europa dermate af te wijken van die van traditioneel links dat zij in dat milieu ongetwijfeld als een soort beeldenstormers overkomen. Ik denk hier onder andere aan prof. Eichardus van de VUB, Geert Van Istendael (voor zijn jongste zeer opgemerkt artikel in MO* Magazine), Hermes Sanctorum die onlangs Groen verliet, Mia Doornaert die men zelfs niet meer links kan noemen etc.

Verwarring
Vander Taelen van wie dit laatste niet kan worden gezegd, verklaart zijn houding eerst en vooral door de verwarring die in onze maatschappij is ontstaan. Die heeft volgens hem veel te maken met het feit dat West Europa sinds het einde van WO II geen echt gewapend conflict heeft gekend wat heel wat mensen het gevoel heeft gegeven dat wij in een altijd durende vrede zijn terecht gekomen. Een gevoel dat na de val van de Berlijnse muur en de verdwijning van het communistisch blok alleen nog werd verstevigd. Sommigen voorspelden toen zelfs ”het einde van de geschiedenis”. Het is niet duidelijk of Vander Taelen net zoals Alain de Benoist ervan uitgaat dat ook de marxisten van mening waren en nog zijn, dat er een einde aan de geschiedenis zou komen (na de definitieve overwinning in de klassenstrijd) en dat er ook nog anderen in die zin denken (denk aan het lied Imagine van John Lennon) maar het is wel duidelijk dat hij net zoals de Franse filosoof deze stelling betwist en dat hij – consequent hiermee – overtuigd is dat het best aantoonbaar is dat louter statistisch oorlog de normale toestand is waarin de mens leeft en dat vrede eerder iets uitzonderlijk is. Omdat het regime deze eenvoudige waarheid nooit heeft willen of durven verkondigen, zijn de mensen, nu ze in een oorlogssituatie terechtgekomen zijn waarvan ze weten dat ze nog lang zal aanslepen, het noorden kwijt. Hun verwarring wordt nog aangedikt door de vaststelling dat de tactiek en de strategie waarmee de aanval door de vijand werd ingezet, totaal nieuw is en dat er nog geen echt verweer gevonden werd. Ook de ideologische basis die aan de oorsprong van die oorlog ligt, is hen totaal vreemd. Namelijk de letterlijke en zeer strikte toepassing van de voorschriften uit de koran, een godsdienstig werk dat in de zevende eeuw werd geschreven. Ze kenden in hun cultuur uiteraard ook religieuze voorschriften maar die waren bijlange niet zo stringent al was het maar omdat ze uit verschillende boeken werden gehaald (Er zijn bijvoorbeeld vier evangelies waarvan de inhoud nogal verschillend is). Het christendom heeft bovendien al lang aanvaard dat de wetten van de gemeenschap primeren op die van de religie en ze betwist langs geen kanten de scheiding tussen Kerk en staat. Allemaal zaken waar de islam het zeer moeilijk mee heeft vermits die de sharia boven de grondwet plaatst en ons ondertussen waar het maar kan, zijn levenswijze wilt opdringen. Zo gebeurt het dat leraars die seksuele voorlichting geven, heel wat last met ouders van islamitische kinderen krijgen en dan ook na een tijd geneigd zijn om hier aan toe te geven. Ondertussen mochten we ook vernemen dat het meeste vlees dat we eten, afkomstig is van dieren die halal werden geslacht omdat anders de moslims het niet zouden kopen. Ook de boerkinirel die hij een epifenomeen noemt, moet in het licht van een voortschrijdende islamisering worden gezien.

De verwarring wordt ook nog sterk in de hand gewerkt door de houding die het beleid en de aanhangers van de heersende ideologieën ten opzichte van die toestanden aannemen. Ze proberen steeds weer door toegevingen compromissen af te sluiten en beseffen niet dat de andere zijde helemaal geen compromis wenst. Vander Taelen maakt hier een vergelijking met Chamberlain die de illusie koesterde dat hij met de akkoorden van München de vrede had gered.

Bij dit alles komt nog dat het ten berde brengen van de problematiek bijna onmogelijk wordt gemaakt. Wie over overlast durft spreken, krijgt of te horen dat hij niet in een “wij en zij denken” mag blijven hangen of dat hij niet mag stigmatiseren. Wie het over de talrijke slachtoffers van aanslagen wil hebben, wordt onmiddellijk geconfronteerd met de wandaden die Israël in Gaza zou hebben gepleegd of met de misdaden die de Europese naties destijds in hun kolonies hebben begaan (alsof het ene met het andere zou te maken hebben). Om nog te zwijgen van de alles platslaande beschuldiging van racisme, waartegen verhaal noch verdediging mogelijk zijn.

In het licht van dit alles lijkt het Vander Taelen best begrijpelijk dat heel wat mensen de traditionele politieke partijen niet langer vertrouwen en meer en meer zogenaamd populistische formaties gaan steunen. Hij is er ook van overtuigd dat de oorlog waarin we zijn verzeild geraakt, nog lang zal aanslepen en is helemaal niet gerust in de uitslag ervan.

Wij kunnen daar alleen maar aan toevoegen dat we de indruk krijgen dat de oude ”links-rechts”-tegenstelling die zo lang onze maatschappij verdeeld heeft, stilaan vervangen wordt door een kloof tussen dezen die de waarden van onze Europese beschaving willen redden en dezen die in naam van het universalisme op alle fronten willen capituleren. Wij nemen aan dat u weet aan welke kant wij staan.

Francis Van den Eynde

Met dank geleend bij Tekos

Wie iets durfde te zeggen, was een bange blanke man

Door een linkse bril bekeken

Links bekent aanslag in Dresden…

Afbeeldingsresultaat voor verbod rechts draaien… om te waarschuwen voor het gevaar van rechts!

Maandagavond vonden er twee explosies plaats aan een moskee en congrescentrum in Dresden.  Even stond de wereld stil.  Een laffe daad van extreemrechts.  Een nieuw bewijs van de opgang van de nazi’s.  Xenofobie, vreemdelingenhaat… de gekende lieflijkheden. Er bestond geen twijfel.  Pegida, AfD… of consoorten-Pack lieten hun ware aard zien.

Het journaille en poco politici trilden op hun benen.  Verontwaardiging alom.  Een oord des gebeds aanvallen, kan het laffer?

“De politie houdt er rekening mee dat de aanslagen door extreem-rechts zijn gepleegd uit vreemdelingenhaat. De eerste aanslag werd gepleegd voor de deur van de Turkse Fatih Camiine-moskee.” klonk het unisono.

Tot bleek dat de Indymedia een boodschap plaatste waarbij de aanslag opgeëist werd door… zgn. linkse fascisten, die daarmee een signaal wilden geven.  Een anti-fascistisch signaal en tevens een vorm van protest tegen een  “standplaatsnationalisme” en “partypatriotisme”, maar ook tegen een “vrouw- en Israëlvijandige, fascistische en antisemitische ideologie, die zich achter een zgn. ‘God’ verstopt.  Bovendien worden mensen, die naar Dresden gevlucht zijn, daar gediscrimineerd, “door de stad gejaagd en bijna omgebracht” en de slachtoffers tot “daders getekend”.

Indymedia voelde nattigheid en wiste snel de  boodschap.  Het werd echter met een screenshot bewaard.  De echtheid van het schrijven wordt nagegaan.  Uiteraard wordt onverminderd in rechtse middens gezocht naar de daders.  Zeker is zeker…

bekennerschreiben-dresden

Compact

 

De Roover-club breidt uit

Afbeeldingsresultaat voor n-va de kracht van de cartoonLinkse journalist wordt woordvoerder N-VA Kamer.

Hij stelde eerder dat het “knotsgek” is dat sommigen bij N-VA de VRT als links beschouwen.

VRT-journalist gaat aan de slag bij N-VA
Dirk Van Bastelaere (55), tot voor kort woordvoerder van de N-VA-fractie in de Kamer, wordt opgevolgd door Terzake-journalist Diederik Demuynck (40). Dat schrijft De Morgen op haar website.

De Morgen noemt de transfer “opvallend” omdat Van Bastelaere tot de club van Hendrik Vuye werd gerekend. Vuye stapte vorige week uit de N-VA nadat hij door partijvoorzitter De Wever van dissidentie werd beschuldigd. Eerder al werd Vuye als fractievoorzitter aan de kant geschoven voor Peter De Roover.

In de plaats van Van Bastelaere komt nu Demuynck, die, net als De Roover, tot de linkse vleugel van de Vlaamse beweging wordt gerekend.  Lees meer bij HLN

 

Wil er iemand de ‘vluchtelingen’ inlichten dat ze de verkeerde kant op trekken?

Afbeeldingsresultaat voor ice age londonBinnen 15 tot 20 jaar zullen onze contreien onbewoonbaar zijn.  De vogels geven het teken dat we best onze koffers pakken en verhuizen naar warmere streken.  U bent bij deze gewaarschuwd.  Er is een nieuw IJstijdperk op komst.

Luister naar Sjeik Abd Al-Majid Al-Zindani, aan het hoofd van de rechts-en linksgeleerden uit het Prachtland Jemen, professor natuurwetenschappen, specialiteit meteorologie en buitenaardse verschijningen, trouwe volgeling van Armand Pien en berucht tegenstander van Al Gore.

Hij stelt dat we met z’n allen naar de exotische Prachtlanden, waar het een paar graden warmer is, zullen verhuizen.  Zonder toelating.  Zonder visum.  Waar blijft de EU nu?  In plaats van over visumvrijheid voor de Turken te palaberen zouden ze beter eens met sjeiks en ayatollahs gaan vergaderen over de bouw van sociale woningen voor de miljoenen landverhuizers.

De sjeik laat zich door de tv-moderator niet uit zijn veld slaan.  Het staat vast dat er sinds 500 jaar aan klimaatonderzoek gedaan wordt, in Europa, in Australië, in de VSA.  De wetenschappers waren het initieel oneens vanaf wanneer we in een reusachtig ijscontinent zouden omgevormd worden maar sinds 2013 groeiden ze naar elkaar toe.  Naar een consensus, vanaf 2014 is het zover.  Het nieuwe IJstijdperk.

En de brave man vraagt zich af waarom nog niemand van onze hooggeprezen politici met hen is gaan onderhandelen, want hij – en de rest van de Prachtlanders – wil niet dat we sterven.  De Prachtlanders hebben immers het welzijn van de rest van de wereldbevolking voor ogen.  Ze staan open voor een gesprek, voor een oplossing, maar laat één ding duidelijk wezen – hallo EU, NAVO en co. – niet d.m.v. een militaire bezetting.  Want die plannen liggen op tafel.

We hebben het vertrouwen in Justitie verloren

Afbeeldingsresultaat voor failed justiceWe hebben het vertrouwen in justitie verloren. Dat komt vooral omdat de burger “de indruk heeft” dat het gerecht niet iedereen op dezelfde manier behandelt. Het is de uitkomst van een enquête van de Leuvense universiteit bij 2000 Belgen, waaronder ook advocaten en magistraten.

Wij “hebben niet alleen de indruk”, om de haverklap horen en lezen wij over blunders bij de rechtbanken, bij onderzoeksrechters, bij magistraten, bij te laat indienen of gevolg geven, hoge werklast, positieve discriminatie, voortijdige invrijheidsstelling, procedurefouten, ontoelaatbare bewijslast, uitvervolgingsstelling, voorwaardelijke straffen, enkelbanden, moordenaars die na 1/3 van hun straf vrijkomen, ene Farid Le Fou op vrije voeten wegens ‘ondraaglijke psychisch lijden’, illegale criminelen die niet uit het land gezet worden, ene De Guchts financiële nummertjes, fraude die kan afgekocht worden… enz.    En dan zouden wij nog vertrouwen moeten hebben in het rechtssysteem van het land b?

Mirakels worden moeilijker

Afbeeldingsresultaat voor mirakel cartoonWat wij al lang wisten, maar stilaan is het ook doorgedrongen in het Vaticaan.  Mirakels zijn sowieso moeilijk te bewijzen, maar nu zou de Paus en zijn entourage een studiegroep rond het thema opgericht hebben.

Belangrijk: mirakelexperten kunnen niet meer in het zwart betaald worden.

“Cashbetalingen zijn te fraudegevoelig.”
 “Tot vorig jaar, toen het Vaticaan met strengere regels kwam, was de betaling van experts één ondoorzichtige puinhoop. Ze konden er vroeger voor kiezen om hun vergoeding in een envelopje te krijgen. Dat maakte het wel erg makkelijk om die inkomsten te verzwijgen voor de fiscus.”

Ook de verschillen tussen de honoraria lijken niet altijd helemaal zuiver. “De congregatie werkt heel Zuid-Europees: zonder standaardtarieven. Hier op de universiteit krijg ik als salaris gewoon het afgesproken en wettelijk genormeerde bedrag en kan ik online een loonstrookje downloaden. Zo gaat dat in Rome lang niet altijd.”

Vorig jaar berichtte een Italiaanse onderzoeksjournalist nog over een leek die zeker 100 euro per uur kreeg. “Binnen het Vaticaan is zo’n omgang met geld helemaal niet ongebruikelijk,

Meer lezen